Получаване на данни от услуги за анализ

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Услугите за анализ предоставя пространствени данни, които са особено подходящи за изследване на данни в обобщени таблици и отчети на Power View. Можете да получите данни за услугите за анализ от:

 • OLAP кубовете на многомерен сървър на услугите за анализ.

 • Таблични модели в табличен сървър на услугите за анализ.

 • Excel работни книги в SharePoint 2010 или по-късно, ако работната книга съдържа модел на данни.

Можете да анализирате данни от външен източник на данни за услугите за анализ с помощта на онлайн връзка. Докато обобщавате, сегментирате и филтрирате отчет, Excel ще отправи заявка до услугите за анализ за данните, които сте поискали. Анализирането на данни по този начин изисква онлайн връзка към източника на данни.

Друг подход е да се работи офлайн. Можете да работите офлайн, като импортирате данни във вашата работна книга, така че и данните, и визуализациите в отчета да са самостоятелни и напълно преносими в един файл. Ако импортирате данни, трябва да знаете, че това въвежда нови изисквания, включително добавката Power Pivot, познаване до известна степен на MDX и достатъчно дисково пространство за съхраняване на по-големи работни книги. Тази статия обяснява как да импортирате данни от различни източници на данни за услугите за анализ.

Работни книги на Excel, които записвате в SharePoint или Office 365 се подчиняват на максималния размер на файла. С помощта на съветника за импортиране на таблици в добавката Power Pivot , можете да импортирате избирателно таблици, колони и редове, за да намалите общия размер на файла. Ако вашата работна книга е твърде голям, за да видите в Excel Online, можете да го отворите вместо това в Excel.

Office 365 забранява обновяване на данните от външни източници на данни, включително решения с услугите за анализ, които работят на сървъри в мрежа. Ако вашите изисквания включват обновяеми данни, изберете SharePoint или използвайте споделено място за файлове в мрежата.

В тази статия

Предварителни изисквания

Свързване към куб, табличен модел или модел на данни на Power Pivot

Импортиране на данни от куб

Импортиране на данни от табличен модел

Импортиране на данни от модел на работна книга в SharePoint

Обновяване на данни от външна база данни на услугите за анализ

Предварителни изисквания

Кубове на услугите за анализ трябва да бъде SQL Server 2005 или по-нова версия.

Базите данни табличен модел на услугите за анализ са само в SQL Server 2012 или по-късно.

Трябва да знаете как да се свържете към база данни на услугите за анализ. Попитайте администратора на базата данни на услугите за анализ, за да определите сървъра и имената на базите данни, както и кои идентификационни данни да използвате.

За да импортирате данни в модел на данните, трябва да имате добавката Power Pivot, която е включена в Office Professional Plus. Може също да се наложи да знаете как да напишете MDX заявка, която извлича данните, които искате да използвате. Алтернативите на писането на MDX заявка включват използването на конструктор на заявки, за да изберете кои мерки, атрибути на измерения и йерархии искате да анализирате.

За да се свържете с обобщена таблица или обобщена диаграма интерактивно през Excel, не е необходим опит с MDX. Excel се свързва към цял OLAP куб или табличен модел.

Размерите на файла ще бъдат по-големи от това, на което сте свикнали. Като сравнение, работна книга с връзка към данни може лесно да стане под 100 килобайта, докато същата работна книга с импортирани данни може да бъде с десеторно по-голям обем. Ако дисковото пространство е проблем, трябва да освободите място за по-големи файлове.

Power Pivot работни книги, които можете да използвате като източници на данни могат да бъдат публикувани към SharePoint 2010 или по-късно. Сайт на SharePoint, трябва да се изпълнява на друг компютър от този, който използвате за създаване на отчет. Трябва да имате разрешения за преглед на сайта на SharePoint към отчет срещу работни книги в SharePoint.

Свързване към куб, табличен модел или модел на данни на Power Pivot

Най-лесният начин за анализ на данни в куб или модел на услугите за анализ е да се създаде връзка към външна база данни. Обобщената таблица или отчетът ще има връзка в реално време към източника на данни. Всеки път, когато плъзнете поле върху зона със стойности, редове, колони или филтри в списък на полета, Excel създава заявка и я изпраща на услугите за анализ.

Връзката в реално време с данните, които анализирате, си има своите предимства. Можете да извършите анализ в свободна форма. Добавете поле в обобщена таблица или отчет и услугите за анализ ще ви върне поисканите данни. Списък с полета, свързан с услугите за анализ, включва всички обекти в куб или модел, така че не се налага да пишете MDX, за да получите желаните данни.

Недостатъците включват зависимостта от връзка със сървъра. Ако сървърът стане недостъпен или искате да работите офлайн, взаимодействието с данните спира напълно.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от куб

Всякакви данни, съдържащи се в база данни на услугите за анализ на SQL Server, може да се копират в модел на данни в Excel. Можете да извлечете цялото измерение или само част от него или да получите сегменти и агрегирания от куба, като например сбор от продажбите на месечна база за текущата година.

Процедурата по-долу показва как да използвате добавката и MDX, за да получите поднабор от данни от традиционен куб в екземпляр на услугите за анализ. MDX се използва винаги когато се изгражда заявка с използване на добавката Power Pivot.

Тази процедура използва примерната база данни на Adventure Works DW Multidimensional 2012, за да обясни как да импортирате поднабор от данни от куб. Ако имате достъп до сървър на услугите за анализ, който има примерната база данни на Adventure Works DW Multidimensional 2012, може да следвате тези стъпки, за да научите как да импортирате данни от услугите за анализ.

 1. В прозореца на Power Pivot щракнете върху Получаване на външни данни > От база данни > От услуги за анализ или Power Pivot.

 2. В Свързване с услуги за анализ на Microsoft SQL Server, в Име на сървъра или файла напишете името на компютъра, на който работят услугите за анализ.

 3. Щракнете върху стрелката надолу отдясно на списъка Име на базата данни и изберете база данни на услуги за анализ от списъка. Например ако имате достъп до примерната база данни на Adventure Works DW Multidimensional 2012, ще изберете Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Щракнете върху Тестване на връзката, за да проверите дали сървърът на услугите за анализ е достъпен.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. В страницата Укажете MDX заявка щракнете върху Проектиране, за да отворите конструктора на MDX заявка.

  На тази стъпка плъзнете в голямата област за проектиране на заявки всички мерки, атрибути на измерения, йерархии и изчисляеми членове, които искате да импортирате.

  Изберете поне една мярка и едно или повече измерения.

  Ако имате съществуваща команда MDX, която искате да използвате, поставете командата в текстовото поле и щракнете върху Проверка, за да се уверите, че командата работи. За повече информация как да използвате конструктора, вж. Конструктор на заявки MDX на услугите за анализ (Power Pivot).

  За тази процедура, като използвате примерния куб на Adventure Works като пример, направете следното:

  1. В екрана Метаданни разширете Мерки, а после разширете Обобщение на продажбите.

  2. Плъзнете Средна сума на продажбите в големия панел за проектиране.

  3. В екрана Метаданни разширете измерението Продукт.

  4. Плъзнете Категории продукти вляво от Средна сума на продажбите в голямата област за проектиране.

  5. В екрана метаданни Разширете измерението Дата и след това разгънете Календар.

  6. Плъзнете Дата.календарна година вляво от категория в голямата област за проектиране.

  7. Ако желаете добавете филтър, за да импортирате подмножество на данните. В екрана отгоре вдясно на дизайнера, за измерение, плъзнете дата в полето "размер". В йерархиятаизберете Дата.календарна година; за операторизберете Не е равно; за Израз за филтърщракнете върху стрелката надолу и изберете Кипър 2009 и Кипър 2010.

   Това създава филтър в куба, така че да може да изключите стойностите за 2009 г.

 7. Щракнете върху OK и прегледайте заявката MDX, създадена от конструктора на заявки.

 8. Въведете истинско име за набора данни. Това име ще се използва като име на таблицата в модела на данните. Ако не присвоите ново име, резултатите от заявката по подразбиране се записват в нова таблица, наречена "Заявка".

 9. Щракнете върху Готово.

 10. Когато данните се заредят, щракнете върху Затвори.

Всички данни, които импортирате от кубична база данни, се изравняват. Във вашия модел данните се показват като една таблица, съдържаща всички колони, които сте посочили в заявката си. Ако сте определили заявка, която извлича мерки заедно с няколко измерения, данните ще бъдат импортирани с всяко измерение в отделна колона.

След като импортирате данните в модела на данни, може да проверите типа на данните на колоните, съдържащи числени или финансови данни. Ако Power Pivot открие празна стойност в някоя колона, ще промени типа на данните на "Текст". Можете да проверите и смените типа на данните, като изберете всяка от колоните и прегледате Тип данни в групата Форматиране на лентата. Можете да използвате опцията "Тип данни", за да коригирате типа данни, ако на числените или финансови данни е присвоен погрешен тип.

За да използвате данните в обобщена таблица, превключете обратно в Excel:

 1. Щракнете върху Вмъкване > Таблица > Обобщена таблица.

 2. Щракнете върху Използване на външен източник на данни и щракнете върху Избор на връзки.

 3. Щракнете върху Таблици.

 4. В Модел на данни в тази работна книга изберете таблицата, която току-що сте импортирали.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от табличен модел

Следващата процедура описва импортиране на данни с помощта на примерна таблична база данни като пример. Можете да използвате примера Adventure Works Tabular Model SQL 2012, работещ на табличен сървър на услугите за анализ, за да проиграете процеса.

 1. Уверете се, че табличната база данни съдържа поне една мярка. Импортирането ще е неуспешно, ако в базата данни липсват мерки. Ако използвате примерното решение, то включва мерки.

 2. В прозореца на Power Pivot щракнете върху Получаване на външни данни > От база данни > От услуги за анализ или Power Pivot.

 3. В Свързване с услуги за анализ на Microsoft SQL Server, в Име на сървъра или файла напишете името на компютъра, на който работят услугите за анализ.

 4. Щракнете върху стрелката надолу отдясно на списъка Име на базата данни и изберете от списъка база данни на услугите за анализ. Например ако имате достъп до примерната база данни AW Internet Sales Tabular Model, би трябвало да изберете Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Щракнете върху Тестване на връзката, за да проверите дали сървърът на услугите за анализ е достъпен.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. В страницата Укажете MDX заявка щракнете върху Проектиране, за да отворите конструктора на MDX заявка.

  На тази стъпка плъзнете в голямата област за проектиране на заявка всички мерки, колони и йерархии, които искате да импортирате.

  Ако имате съществуваща команда MDX, която искате да използвате, поставете командата в текстовото поле и щракнете върху Проверка, за да се уверите, че командата работи. За повече информация относно конструктора вж. Конструктор на заявки MDX на услугите за анализ (Power Pivot).

  За тази процедура, като използвате примерния модел, направете следното:

  1. В екрана Метаданни разширете Мерки, а после разширете Продажби по интернет.

  2. Плъзнете Общо продажби по интернет в голямата област за проектиране.

  3. Разширете таблицата Продукт.

  4. Превъртете до долната част на списъка и плъзнете категория вляво на Общо продажби по интернет в голямата област за проектиране. Това е йерархия, така че ще се върне всички полета в йерархията.

  5. Разширете таблицата Дата.

  6. Плъзнете календарна година в ляво от категория в голямата област за проектиране.

  7. Разширете Територия на продажбите.

  8. Плъзнете Регион на територията на продажбите в областта за филтър в горната част на конструктора. В израза за филтъра изберете Австралия.

   MDX заявка към примерната таблична база данни

 8. Щракнете върху OK и прегледайте заявката MDX, създадена от конструктора на заявки.

 9. Въведете истинско име за набора данни. Това име ще се използва като име на таблицата в модела на данните. Ако не присвоите ново име, резултатите от заявката по подразбиране се записват в нова таблица, наречена "Заявка".

 10. Щракнете върху Готово.

 11. Когато данните се заредят, щракнете върху Затвори.

След като импортирате данните в модела на данни, може да проверите типа на данните на колоните, съдържащи числени или финансови данни. Ако Power Pivot открие празна стойност в някоя колона, ще промени типа на данните на "Текст". Можете да проверите и смените типа на данните, като изберете всяка от колоните и прегледате Тип данни в групата Форматиране на лентата. Можете да използвате опцията "Тип данни", за да коригирате типа данни, ако на числените или финансови данни е присвоен погрешен тип.

За да използвате данните в обобщена таблица, превключете обратно в Excel:

 1. Щракнете върху Вмъкване > Таблица > Обобщена таблица.

 2. Щракнете върху Използване на външен източник на данни и щракнете върху Избор на връзки.

 3. Щракнете върху Таблици.

 4. В Модел на данни в тази работна книга изберете таблицата, която току-що сте импортирали.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от модел на работна книга в SharePoint

SharePoint може да се наложи допълнителен софтуер, за да заредите данните. Ако използвате SharePoint 2010, трябва да имате Power Pivot за SharePoint 2010. За разлика от тях SharePoint 2013 или по-нова версия включва вграден възможност за зареждане и изпълнение на заявки на модел на данни. Ако използвате SharePoint, помолете вашия администратор на SharePoint, дали Excel Services е разрешени и конфигурирани за BI работни натоварвания.

 1. В прозореца на Power Pivot щракнете върху Получаване на външни данни > От база данни > От услуги за анализ или Power Pivot.

 2. На Свързване с услугите за анализ на Microsoft SQL Server за Истинско име на връзка въведете описателно име за връзката на данните. Използването на описателни имена за връзката може да ви помогне да запомните как се използва връзката.

 3. В Име на сървър или файл въведете URL на публикувания .xlsx файл. Например http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Забележка : Не може да използвате локална работна книга на Excel като източник на данни. Работната книга трябва да се публикува на сайт на SharePoint.

 4. Щракнете върху Тестване на връзката, за да проверите дали работната книга е достъпна на SharePoint.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху Проектиране.

 7. Изградете заявката, като плъзгате мерки, атрибути на измерения или йерархии в голямата област за проектиране. По желание може да използвате панела на филтъра в горния десен ъгъл, за да изберете поднабор от данни за импортиране.

 8. Щракнете върху OK.

 9. Щракнете върху Проверка.

 10. Щракнете върху Готово.

Данните на Power Pivot се копират в модела на данни и се съхраняват в компресиран формат. След импортиране на данните връзката с работната книга се затваря. За да направите повторна заявка за първоначалните данни, можете да обновите работната книга в Excel.

Най-горе на страницата

Обновяване на данни от външна база данни на услугите за анализ

В Excel щракнете върху Данни > Връзки > Обнови всички, за да се свържете отново към база данни на услугите за анализ и да обновите данните във вашата работна книга.

Обновяването ще актуализира отделните клетки и ще добави редове, въведени във външната база данни след последното импортиране. Обновяват се само редовете и съществуващите колони; ако искате да добавите нова колона в модела, ще трябва да я импортирате с помощта на стъпките, описани по-назад в тази статия.

Обновяването пуска отново заявката, използвана за импортиране на данните. Ако източникът на данни вече не е на същото място или ако има премахнати или преименувани таблици или колони, обновяването ще е неуспешно, но все още ще имате данните, които сте импортирали преди това. За да прегледате заявката, използвана по време на обновяването на данните, щракнете върху Power Pivot > Управление, за да отворите прозореца на Power Pivot. Щракнете върху Проектиране > Свойства на таблица, за да прегледате заявката.

Услугите за анализ използват вашия потребителски акаунт в Windows, за да чете данни от своите бази данни. Преди да можете да импортирате данни, администратор на бази данни трябва да предостави права за четене на базата данни на вашия потребителски акаунт в Windows. Точно тези права се използват и за обновяване на данните. Ако други хора също искат да обновят данните, те също трябва да имат права за четене на базата данни.

Не забравяйте, че как можете да споделяте вашата работна книга ще определи дали може да възникне, обновяване на данните. В Office 365 можете да обновявате данни в работна книга, която е записана в Office 365. В SharePoint Server 2013 или по-късно можете да планирате обновяване на ненаблюдавания данните на сървъра, но това изисква този Power Pivot за SharePoint е инсталирана и конфигурирана във вашата среда на SharePoint. Консултирайте се с вашия администратор на SharePoint, за да разберете дали планирано обновяване на данни е налична.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×