Показване на оценки на ученици онлайн

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да показвате оценките на всеки ученик онлайн и да следите оценките, като ги съхраняване в списък във вашия сайт "Моят сайт". Докато вие можете да виждате и променяте всички оценки в списъка, ученикът може да вижда само своите оценки в страницата с уеб компоненти. Страницата с уеб компоненти показва само неговите оценки, защото тази страница използва информацията за влизане на ученика и уеб компонента за филтър на текущия потребител, за да показва само информация, свързана с този ученик.

Когато работите със списъка, използвайте изгледа за таблица с данни, така че да можете да виждате всички оценки на всички ученици. Изгледът за таблица с данни ви позволява бързо да добавяте нови или да променяте съществуващи оценки в списъка.

Изгледът за таблица с данни ви позволява да актуализирате оценките.
Инструктор използва изглед на лист с данни за бързо Добавяне на нова или промяна на съществуващи класове.

Когато ученикът влиза в училищната мрежа и посещава тази страница с уеб компоненти, той вижда само своите оценки.

Изгледът за ученика на списъка с оценки, показващ оценките само на един ученик.
Студентът вижда само техните категории в страница с уеб части.

Страницата с уеб компоненти показва само оценките на ученика, защото уеб компонентът за филтър на текущия потребител показва информация, свързана само с потребителското име на лицето, разглеждащо страницата. Списъкът в тази страница е конфигуриран така, че ученикът има разрешения само да вижда оценките – той не може да ги променя в тази страница.

За да създадете тази функционалност, трябва да направите следното:

 1. Създаване на нова или да използвате съществуващ работен лист на Excel , който ще създадете работен лист в работна книга на Excel, която ще съдържа информацията за ученика и оценките. Ако вече имате съществуващ работен лист с информацията за ученика, можете да отидете на следващата стъпка. Ако ви клас се съхраняват в списък, който вече е на вашия "Моят сайт", можете да пропуснете следващата стъпка и да преминете към третата стъпка, създаване на изглед на лист с данни.

 2. Създайте списък – ще можете да импортирате информацията в работния лист в сайта си като нов списък. След като създадете нов списък, можете да архивирате или изтриете работната книга, тъй като вече няма нужда от работната книга. Ще работят в този списък, за да добавите нови или промените съществуващи класове.

 3. Създаване на изглед на лист с данни – ще можете да създадете изглед за списък, така че да можете лесно да добавите нови или актуализирате съществуващи класове.

 4. Създаване на изглед на ученик – ще създаде ограничен изглед за ученици и студенти, тъй като вашия списък може да съдържа допълнителна информация, която не искате да се показва в страницата с уеб части.

 5. Създаване на страница с уеб части – ще създадете страница с уеб части, където студент може да вижда си класове. Тази страница ще се показват само оценки на ученик, който търси в тази страница.

 6. Добавяне на уеб части – ще добавите уеб компонента за списък и текущия потребител уеб компонента за филтър на страницата на уеб частта, която създадохте в предишната стъпка.

 7. Конфигуриране на уеб частта – ще конфигурирате уеб частта за списъчен да използвате изгледът.

 8. Свързване на уеб части – ще се свързвате уеб части заедно, за да покажете само степени на ученик, който търси в тази страница.

Стъпка 1: Създаване на нов или използване на съществуващ работен лист на Excel

Вашият работен лист трябва да съдържа следните колони:

 • Потребителско име – името, което ученикът използва, за да влезе в училищната мрежа. Уеб компонентът за филтър на текущия потребител използва тази информация, за да показва оценките само на този ученик.

 • Колона за всяка оценка на домашна работа и тест – оценките за заданията и тестовете за всеки ученик.

Вашият работен лист може да изглежда така:

Работният лист с информацията за ученика и оценките, използвана в тази статия.
Работният лист с информацията за ученика и оценките. Работният лист има допълнителни колони за ученика на първата и последната имена.

След като създадете работния лист, го запишете на място, което е достъпно за сайта, например локалното устройство.

Стъпка 2: Създаване на списъка

 1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

  Съвет: В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта Изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

 1. Под Списъци по избор на страницата Създаване щракнете върху Импортиране на електронна таблица.

 2. В полето име на нова страница въведете English4 2008. Името се показва в заглавната лента и URL адреса на новия списък.

 3. В полето Описание въведете оценки за английски 4-2008 клас. Описанието се появява под заглавието на новия списък.

 4. Щракнете върху Преглед. В страницата на свойствата Избор на файл намерете местоположението на работния лист, щракнете върху работния лист и след това щракнете върху Отвори.

 5. На страницата Създаване щракнете върху Импортиране.

 6. В списъка Тип на диапазона в страницата на свойствата Импортиране в списък на Windows SharePoint Services щракнете върху Диапазон от клетки.

  Диалогов прозорец за импортиране с диапазон от клетки, избрани в списъка ''Диапазон от клетки''.

 7. Щракнете вътре в полето Изберете диапазон и след това в Excel изберете клетките с данните, които искате да импортирате в този списък.

 8. Щракнете върху Импортирай.

Забележка: След като създадете новия списък с информацията в работния лист, можете да архивирате или да изтриете работната книга, тъй като ще въвеждате или актуализирате оценките директно в този списък. Работният лист не е свързан със списъка.

Стъпка 3: Създаване на табличен изглед

Това е изгледът, който вие, учителят, ще използвате, за да добавяте нови и да актуализирате съществуващи оценки.

 1. В менюто изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Създаване на изглед.

 2. Под Избор на формат на изглед на страницата Създаване на изглед: Английски4-2008 щракнете върху Табличен изглед.

 3. В полето Име на изгледа въведете Въведете класове. Това име се появява в менюто " изглед " в новия списък.

 4. Щракнете върху OK.

Стъпка 4: Създаване на изглед за ученици

Това е изгледът, който учениците ще използват, за да виждат своите лични оценки.

 1. В менюто изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Създаване на изглед.

 2. Под Избор на формат на изглед на страницата Създаване на изглед: Английски4-2008 щракнете върху Стандартен изглед.

 3. В полето Име на изгледа въведете класове. Това име се появява в списъка '' Избран изглед на екрана с инструменти на уеб частта на English4 2008 .

 4. Под Преглед на аудитория в раздела Аудитория щракнете върху Създаване на публичен изглед.

 5. В раздела Колони изчистете отметките от всички квадратчета за колоните, които искате да скриете от учениците. Запазете избрана колоната Потребителско име, тъй като уеб компонентът за филтър на текущия потребител използва тази колона, за да показва само оценките на един ученик.

 6. Щракнете върху подходящото число в списъка Позиция отляво, за да подредите колоните.

 7. Щракнете върху OK.

Стъпка 5: Създаване на страница с уеб компоненти

Това е страницата с уеб компоненти, в която учениците могат да виждат своите оценки.

 1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

  Съвет: В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта Изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

 1. Под Уеб страници на страницата Създаване щракнете върху Страница с уеб компоненти.

 2. В полето Име на изгледа въведете ученици. Името се показва в заглавната лента и URL адреса на новата страница.

 3. В Изберете шаблон за оформление в раздела Оформление щракнете върху Пълна страница, вертикално.

 4. В списъка Библиотека с документи в раздела Запис на местоположението щракнете върху Споделени документи.

 5. Щракнете върху Създай.

Запишете си URL адреса на тази страница. Когато тази страница е готова, ще дадете този URL адрес на учениците.

Стъпка 6: Добавяне на уеб компонентите

 1. В страницата с уеб компоненти щракнете върху Добавяне на уеб компонент.

 2. Под раздела Списък и библиотеки в полето Добавяне на уеб компоненти – диалог на уеб страница поставете отметка в квадратчето Английски4-2008.

 3. Под раздела Филтри поставете отметка в квадратчето Филтър на текущия потребител.

 4. Щракнете върху Добави.

Стъпка 7: Конфигуриране на уеб компонентите

 1. В уеб частта на English4 2008 щракнете върху бутона за Редактиране на Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част.

  Отваря се екранът с инструменти, за да можете да конфигурирате свойствата, така че да показват правилния изглед и да не позволяват на учениците да променяте оценките. Това е изглед само за четене, който показва само информацията за потребителите, определена от SharePoint.

  Екранът с инструменти на уеб компонента, където можете да конфигурирате свойствата на уеб компонента.

 2. В списъка Избран изглед щракнете върху Оценки.

  Екранът с инструменти на уеб компонента с избрани ''Всички елементи'' в списъка ''Избран изглед''.

 3. В прозореца за съобщение за резултатите от превключване на изгледа щракнете върху OK.

 4. В списъка Тип лента с инструменти щракнете върху Няма лента с инструменти. Този елемент от списъка скрива лентата с инструменти в уеб компонента Английски4-2008, за да не позволява на ученика да променя своите оценки.

  Екранът с инструменти на уеб компонента с избрана позиция ''Няма лента с инструменти'' в списъка ''Тип лента с инструменти''.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В текущия потребител уеб компонента на филтър щракнете върху бутона за Редактиране на Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част.

  Отваря се екранът с инструменти, за да можете да конфигурирате свойствата, така че да се показва информация, свързана само с потребителското име на лицето, разглеждащо страницата.

  Екранът с инструменти за уеб компонента за филтър на текущия потребител.

 7. Под Избор на стойност за предоставяне щракнете върху Име на текущия потребител.

  В екрана с инструменти на уеб компонента за филтър на текущия потребител щракнете върху опцията ''Име на текущия потребител''.

 8. В екрана с инструменти щракнете върху OK

Стъпка 8: Свързване на уеб компонентите

 1. В текущия потребител уеб компонента на филтър щракнете върху бутона за Редактиране Меню на уеб компонент , посочете връзки, посочете Изпрати филтър стойности дои след това щракнете върху English4 2008.

 2. В списъка Име на поле на потребител щракнете върху Потребителско име и след това щракнете върху Готово.

 3. Щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Когато един ученик влезе в училищната мрежа и отиде на страницата за учениците, уеб компонентът за филтър на текущия потребител показва оценките само на този ученик. Вие сте дезактивирали лентата с инструменти за списъка в тази страница, за да не позволите на учениците да променят своите оценки.

За да добавите нови или актуализирате съществуващи класове, посетете списъка. В менюто изглед Меню ''Изглед'' щракнете върху Въведете класове да промените в изглед на лист с данни, така че да можете да бързо да добавите нови или актуализирате съществуващи класове.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×