Показване на доверие чрез добавяне на цифров подпис

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да покажете, че сте сигурни, че базата данни е безопасно и че нейното съдържание може да бъде считан за надежден чрез добавяне на цифров подпис към базата данни. Това помага на хората, които използват базата данни решите дали да се доверите го и съдържанието му.

Процеса, който използвате за подписване на база данни, зависи дали базата данни използва по-новия файлов формат, като например .accdb файл или по-стар формат, например .mdb файл. Обаче двата процеса изискват да използвате сертификат за защита.

Можете да използвате сертификат за търговски защита, или можете да създадете ваши собствени. Тази тема обяснява как да създадете ваш собствен сертификат за защита.

В тази статия

Преди да започнете

Окомплектоване, подписване и разпространяване на база данни на Access

Цифрово подписване на база данни по-стара версия

Преди да започнете

За да добавите цифров подпис, трябва първо да получи или създаване на сертификат за защита. Помислете за сертификата за защита, като перо, че използвате да подпишете цифрово неща, или восък печат, че само вие можете да приложите.

Ако нямате сертификат за защита, можете да създадете такъв с помощта на SelfCert инструмента (включен с Microsoft Office).

Създаване на самоподписан сертификат

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт , посочете Всички програми, посочете Microsoft Office, инструменти на Microsoft Officeи след това щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

  -или-

  Намерете папката, съдържаща файловете на програмата на Microsoft Office.

  Ще трябва да намерите изпълнимия файл, SelfCert.exe, и местоположението може да се различават в зависимост на различни условия такива, ако използвате 32-битов или 64-битова операционна система Windows, или ако използвате абонаментна версия на Office 365.

  Ако използвате Office 2019 или Office 2016, опитайте едно от следните местоположения:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program файлове (x86) \Microsoft Office\Office16

  Ако използвате Office 365, опитайте едно от следните местоположения:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program файлове (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Ако използвате Office 2013, потърсете папката Office15 от горните опции. Ако използвате Office 2010, потърсете папката Office14. Ако използвате Office 2007, потърсете Office12 папка.

  Намерете правилната папка и щракнете двукратно върху SelfCert.exe.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на цифров сертификат.

 2. В полето Име на вашия сертификат въведете име за новия пробен сертификат.

 3. Щракнете два пъти върху OK.

Забележка: Ако не виждате командата Цифров сертификат за VBA проекти или не можете да намерите SelfCert.exe, може да се наложи да инсталирате SelfCert.

Инсталиране на SelfCert.exe

 1. Стартирайте Компактдиска с инсталиращата програма от Microsoft Office или друг носител за инсталиране.

 2. В инсталирането щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

  Забележка: Ако работите в среда, в която Microsoft Office е инсталиран на отделни компютри от ИТ администратори, а не чрез компактдиск, изпълнете следните стъпки:

  1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.

  3. Изберете вашата версия на Microsoft Office и след това щракнете върху Промяна.

   Инсталирането започва.

  4. Щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

  5. Продължете със следните стъпки.

 3. Разгънете Microsoft Office и възлите на Споделени компоненти на Office чрез щракване върху знаците плюс (+) до тях.

 4. Щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

 5. Щракване върху Изпълнение от моя компютър.

 6. Щракнете върху Продължи, за да инсталирате компонента.

Трябва да използвате само SelfCert за създаване на подписи за използване в рамките на вашата организация. Ако искате да цифрово подписване на база данни и след това да разпространите тази база данни търговски цели, които трябва да получите търговска сигурност сертификат от търговски сертифициращ орган (CA).

Окомплектоване, подписване и разпространяване на база данни на Access

Access го прави лесно и бързо да влезете и да разпространите база данни. Когато създавате .accdb файл или файл, .accde, можете да пакетирате файл, прилагане на цифров подпис към пакета и след това разпространяване подписания пакет на други потребители. Инструмент за пакетиране и подписване поставя базата данни във файл на Access разполагане (.accdc), подписва файла и след това поставя подписания пакет в местоположение, което можете да определите. Потребителите след това да извлечете базата данни от пакета и да работите директно в базата данни (не в файла на пакета).

Помнете тези факти, докато напредвате:

 • Окомплектоването на база данни и подписването на пакета е начин да изразите доверие. Когато окомплектовате и подпишете база данни, вашият цифров подпис потвърждава, че базата данни не е била променена, след като сте създали пакета.

 • След като базата данни се извлече от пакета, вече няма връзка между подписания пакет и извлечената база данни.

 • Можете да използвате инструмента за пакетиране и подписване само с бази данни, записани в по-новия файлов формат (.accdb, .accde,...). Access също предоставя инструменти за влизане и разпространяване на бази данни, които имат по-ранен файлов формат. Трябва да използвате инструмента за цифров подпис, който е подходящ за базата данни файлов формат, който използвате.

 • Можете да добавяте само една база данни към пакет.

 • Процесът цифрово подписва пакет, който съдържа цялата ви база данни, не само макроси или модули.

 • Процесът компресира файла на пакета, за да се намали времето за изтегляне.

 • Можете да извлечете бази данни от файлове на пакети, които са разположени в сървъри, работещи Windows SharePoint Services 3.0 или по-нова версия.

Стъпките в следващите раздели обясняват как да създадете файл на подписан пакет и как да извлечете и да използват базата данни от файл на подписан пакет.

Създаване на подписан пакет

 1. Отворете базата данни, която искате да окомплектовате и подпишете.

 2. Щракнете върху файл > Запиши като > пакетиране и подписване. Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Публикувай > пакетиране и подписване.

  Появява се диалоговият прозорец Избор на сертификат.

 3. Изберете цифров сертификат и след това щракнете върху OK.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на подписан пакет на Microsoft Access .

 4. В списъка Запиши в изберете местоположение за вашия пакет на подписана база данни.

 5. Въведете име за подписания пакет в полето Име на файла, а след това щракнете върху Създай.

  Access създава .accdc файла и го поставя в местоположението, което сте избрали.

Извличане и използване на подписан пакет

 1. Щракнете върху файл > Отвори > Преглед. Появява се диалоговият прозорец Отвори . Обърнете внимание, ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Отвори.

 2. Изберете Подписани пакети на Microsoft Access (*.accdc) като тип на файл.

 3. Намерете папката, която съдържа .accdc файла, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако изберете да се доверите на сертификата за защита, който е бил използван за подписване на пакета за разполагане, се появява диалоговият прозорец Извличане на база данни в. Преминете към следващата стъпка.

  • Ако все още не сте избрали да се доверите на сертификата за защита, се показва съобщението по-долу.

   Консултативно съобщение

   Ако имате доверие на базата данни, щракнете върху Отвори. Ако имате доверие на всеки сертификат, издаден от този доставчик, щракнете върху довери всичко от този издател. Появява се диалоговият прозорец Извличане на база данни за .

   Забележка: Ако използвате самоподписан сертификат, за да подпишете пакет на база данни, и след това щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател, когато отворите този пакет, пакети, подписани с помощта на вашите самоподписани сертификати, винаги ще бъдат надеждни.

 5. По желание в Запиши в изберете местоположение за извлечената база данни и след това в полето Име на файла въведете друго име за извлечената база данни.

  Съвет: Ако извлечете базата данни в надеждно местоположение, нейното съдържание ще бъде разрешено автоматично, когато и да я отворите. Ако изберете ненадеждно местоположение, част от съдържанието на базата данни може да бъде забранено по подразбиране.

 6. Щракнете върху OK.

Ако не сте сигурни дали да се доверите на сертификат, статията Как да разпознаем дали един цифров подпис е достоверен предоставя обща информация за проверка на датите и други елементи в сертификат, за да може да се уверите, че е валиден.

Най-горе на страницата

Цифрово подписване на база данни по-стара версия

Важно: Стъпките в този раздел не се прилагат за бази данни, използващи някой от новите файлови формати.

За бази данни с помощта на .mdb или .mde файлови формати можете да приложите цифров подпис на компоненти в базата данни. Цифров подпис потвърждава, че всички макроси, код модули и други изпълним компоненти в базата данни, създадени с подписващия и че никой не е променен ги, тъй като базата данни е подписан.

За да приложите подпис към вашата база данни, първо ви е необходим цифров сертификат. Ако създавате бази данни за търговско разпространение, трябва да получите сертификат от търговски сертифициращ орган (CA). Сертифициращите органи правят проверки, за да се уверят, че лицата, които създават съдържание (например бази данни), са с добра репутация.

Ако искате да използвате база данни за лични или ограничени работна група сценарии, Access предоставя инструмент за създаване на самоподписан сертификат. Стъпките в следващите раздели обясняват как да инсталирате и използвате инструмент, наречен SelfCert.exe за създаване на самоподписан сертификат.

Подписване с код на база данни

Забележка: Не забравяйте, че тези стъпки са приложими само когато използвате бази данни, използващи някой от по-ранни файлови формати на база данни, например .mdb файл. За да излезете по-нови бази данни, вижте раздела пакет, влезте и разпространяване на база данни на Access.

 1. Отворете базата данни, която искате да подпишете.

 2. В раздела Инструменти за бази данни отидете в групата Макрос и щракнете върху Visual Basic, за да стартирате редактора на Visual Basic.

  Клавишна комбинация натиснете ALT + F11.

 3. В прозореца за разглеждане на проекта изберете базата данни или Visual Basic for Applications (VBA) проект, който искате да подпишете.

 4. В менюто Инструменти щракнете върху Цифров подпис.

  Появява се диалоговият прозорец Цифров подпис.

 5. Щракнете върху Избор, за да изберете вашия сертификат за теста.

  Появява се диалоговият прозорец Избор на сертификат.

 6. Изберете сертификата, който искате да приложите.

  Ако сте изпълнили стъпките в предишния раздел, изберете сертификат, който сте създали с помощта на SelfCert.

 7. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец Избор на сертификат и щракнете върху OK отново, за да затворите диалоговия прозорец Цифров подпис .

Съвети за подписване на по-ранна версия бази данни

 • Ако искате да не позволите на потребителите на вашето решение случайно да променят VBA проекта и да направят вашия подпис невалиден, заключете VBA проекта, преди да го подпишете.

  Забележка: Заключването на проекта на VBA не пречи на друг потребител да смени цифровия подпис с друг подпис. Корпоративните администратори могат повторно да подпишат шаблони и добавки, така че да контролират какво точно потребителите могат да изпълняват на компютрите си.

 • Когато подпишете цифрово VBA проект, помислете за получаване времево клеймо, така че другите да проверите вашия подпис, дори след като е изтекъл сертификата, използван за подписа.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×