Показване на бизнес данни в сайт на SharePoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите и свързване на бизнес данни, уеб части в Microsoft Office SharePoint Server 2007 сайт за показване на бизнес данни от външна база данни като Microsoft SQL Server, SAP или Siebel. Процедурите в тази статия се отнасят за конкретни данни от две AdventureWorks примерни бази данни, които са налични от Центъра за изтегляния на Microsoft.

Забележка: Преди да може да използвате уеб компонент за бизнес данни, за да покажете данни от бизнес приложение в сайт SharePoint, първо вашият администратор трябва да регистрира вашето външно бизнес приложение към Office SharePoint Server 2007.

В тази статия

Общ преглед

Показване на Резюме на бизнес данни в списък

Показване на подробни данни за единичен елемент на бизнес данни

Свързване на уеб компоненти за конфигуриране на действия с бизнес приложения

Свързване на уеб части, за да покаже свързани бизнес елементи

Общ преглед

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ви предоставя набор от четири по подразбиране бизнес данни уеб части. Тези уеб компоненти разчитат на бизнес каталог на данни (BDC) за показване на уеб базиран изглед на бизнес данни, който се намира в база данни, която е външна за Office SharePoint Server 2007, например Microsoft SQL Server 2005, Siebel или SAP.

Може да свързвате уеб компоненти за бизнес данни, за да конфигурирате и извършвате действия, свързани с вашето бизнес приложение. Уеб компонентите за бизнес данни се използват за автоматизиране или създаване на действия, които отварят уеб страници, показват потребителските интерфейси на бизнес приложения, отварят формуляри на Microsoft Office InfoPath 2007 и извършват често използвани задачи.

Важно: Преди да можете да покажете данни от бизнес приложение в сайт на SharePoint, първо Вашият администратор трябва да регистрира вашето външно бизнес приложение с Office SharePoint Server 2007. Типът информация от бизнес приложението, които могат да се показват в сайт на SharePoint зависи от полетата с данни, регистрирани от вашия администратор с Office SharePoint Server 2007.

Процедурите в тази статия се отнасят за конкретни данни от две необходими бази данни, които са свободно достъпни от Центъра за изтегляния на Microsoft. Двете примерни бази данни, които се използват да ви помогне да научите за работа с уеб части на бизнес данни са:

 • Пример на AdventureWorksDW SQL Server 2005

 • Пример на AdventureWorks SQL Server 2000

Може да се наложи да се консултирате с вашия администратор, за да проверите дали тези бази данни са инсталирани и регистрирани на вашата система към Office SharePoint Server 2007.

Най-горе на страницата

Показване на резюме на бизнес данни в списък

Може да показвате бизнес данни от външна база данни под формата на прост списък, като използвате уеб компонента за списък с бизнес данни. Например, може да покажете списък на продуктите и техните цени.

Показване на бизнес данни в уеб компонента за списък с бизнес данни

След показването на данните може да редактирате свойствата на изгледа на уеб компонента за списък с бизнес данни, по същия начин, както може да редактирате всеки списък на SharePoint. Може да филтрирате по свойство или да ограничите броя на елементите, показани в уеб компонента.

 1. Отидете на страницата на сайта на SharePoint, където искате да покажете списък на бизнес данни.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компонент отметнете квадратчето Списък с бизнес данни и след това щракнете върху Добавяне.

 5. От бизнес данни уеб част, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екрана с инструменти.

 6. В екрана с инструменти, до полето тип щракнете върху Преглед на Изображение на бутон .

 7. В диалоговия прозорец Тип бизнес данни изберете тип бизнес данни за бизнес приложението, с който работите и след това щракнете върху OK.

  Например, изберете Продукт. В този случай Приложение е AdventureWorksDWInstance.

 8. В екрана с инструменти разгънете секцията облик .

 9. В полето Заглавие заместете Списък с бизнес данни с вашето собствено заглавие за уеб компонента и след това щракнете върху OK.

  Например, въведете Списък с продукти в полето Заглавие.

 10. От новодобавения уеб компонент щракнете върху Редактиране на изглед и след това направете следното:

  • В раздела Елементи за извличане изберете Извличане на всички елементи.

  • В раздела Колони изберете имената на колоните, които искате да се покажат в уеб компонента.

 11. Щракнете върху OK.

Сега новият уеб компонент със списък с бизнес данни показва списък на продуктите от базата данни на вашето бизнес приложение.

Най-горе на страницата

Показване на подробни данни за отделен елемент от бизнес данни

Може да покажете подробните данни за даден бизнес елемент от външна база данни, като използвате уеб компонента за елемент на бизнес данни. Например, може да покажете подробни данни за конкретен продукт от базата данни на бизнес приложението.

Показване на данни в уеб компонента за елемент на бизнес данни

 1. Отидете на страницата на сайта на SharePoint, където искате да покажете подробните данни за конкретен бизнес елемент.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компонент отметнете квадратчето Елемент на бизнес данни и след това щракнете върху Добавяне.

 5. От бизнес данни уеб част, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екрана с инструменти.

 6. В екрана с инструменти, до полето тип щракнете върху Преглед на Изображение на бутон .

 7. В диалоговия прозорец Тип бизнес данни изберете тип бизнес данни за бизнес приложението, с който работите и след това щракнете върху OK.

  Например изберете Продукт за Тип бизнес данни. В този случай Приложение е AdventureWorksDWInstance.

 8. До полето елемент щракнете върху Преглед на Изображение на бутон да изберете продукт, който искате да покажете.

 9. В диалоговия прозорец, който се появява първия падащ списък показва филтрите, които са дефинирани за този обект в Каталога. Щракнете върху име на филтър. В съседното поле въведете категорията на продукта, като например велосипеди, който искате да намерите. Щракнете върху търсене, Изображение на бутон за търсене на имена на продукти, които съдържат категорията, която сте въвели.

 10. Изберете един елемент от списъка на продуктите, който се показва, и след това щракнете върху OK. Идентификаторът на избрания от вас елемент се показва в полето Елемент в прозореца с инструменти.

 11. Под Полета щракнете върху бутона Избор.

 12. В диалоговия прозорец Избор на полета изберете информацията за елемента, която искате да се покаже, и след това щракнете върху OK.

 13. В екрана с инструменти разгънете секцията облик .

 14. В полето Заглавие заместете Елемент на бизнес данни с вашето собствено заглавие за уеб компонента и след това щракнете върху OK.

  Например въведете Актуален продукт в полето Заглавие.

Новият уеб компонент за елемент на бизнес данни показва подробните данни на продукта от базата данни на вашето бизнес приложение.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компоненти за конфигуриране на действия в бизнес приложение

Като използвате уеб компонента за действия с бизнес данни във вашия сайт на SharePoint, може да добавите действие към профил на продукт, което ви дава възможност да извършите търсене на този елемент в MSN, без да излизате от Office SharePoint Server 2007. Уеб компонентът за действия с бизнес данни показва списък на действията под формата на връзки или на лента с инструменти, които са свързани с даден бизнес елемент в КБД.

Уеб компонент за действия с бизнес данни

Стъпка 1: Добавяне и свързване на уеб компонента за действия с бизнес данни

В тази процедура можете да добавите действие към уеб компонент за действия на бизнес данни и свързване на уеб част за продукта уеб компонентът за списък, който сте създали по-рано в Показване на Резюме на бизнес данни в списък.

Важно: Преди да започнете, вашият администратор трябва да изтегли примерната база данни AdventureWorksDW SQL Server 2005 и да я регистрира към КБД. Освен това вашият администратор трябва да дефинира действието с бизнес данни Търсене в MSN и да го добави към Office SharePoint Server 2007. Повече информация относно примерната база данни AdventureWorksDW SQL Server 2005 може да намерите в раздела Вж. също.

Забележка: Първо трябва да имате ниво на разрешение за пълно управление или проектиране, преди да може да променяте уеб компонентите на вашия сайт на SharePoint. Връзки за повече информация относно нивата на разрешения и разрешенията ще намерите в раздела Вж. също.

 1. Отидете на страницата на сайта на SharePoint, където искате да създадете уеб компонент за списък с продукти.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компонент отметнете квадратчето Действия с бизнес данни и след това щракнете върху Добавяне.

 5. От бизнес данни уеб част, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екрана с инструменти.

 6. В екрана с инструменти, до полето тип щракнете върху Преглед на Изображение на бутон .

 7. В диалоговия прозорец Тип бизнес данни изберете тип бизнес данни за бизнес приложението, с който работите и след това щракнете върху OK.

  Например изберете Продукт за Тип бизнес данни. В този случай Приложение е AdventureWorksDWInstance.

 8. Под действия щракнете върху Избор.

 9. В диалоговия прозорец Избор на действия отметнете квадратчето Покажи за действието Търсене в MSN и след това щракнете върху OK.

  Забележка: Квадратчето Преглед на профила трябва да е отметнато по подразбиране. Действието Преглед на профила се създава автоматично за всеки запис (или бизнес елемент), дефиниран в КБД. Това действие ви позволява да преглеждате подробните данни за всеки запис. Тъй като действията са свързани със записи, действията се появяват там където се показва записът в сайт на SharePoint.

 10. В прозореца с инструменти конфигурирайте уеб компонента, доколкото е необходимо, в разделите Облик, Оформление и Разширени и след това щракнете върху OK, за да затворите прозореца с инструменти.

 11. За бизнес данни действия за уеб частта, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент , посочете връзки, получаванена елемент от и след това щракнете върху Списък с продукти.

Забележка: Ако се покаже съобщение под уеб компонента за действия с продукти, което ви информира за конфликт при свързване на уеб компонента за действия с продукти към уеб компонента за списък с продукти, проверете дали и двата уеб компонента използват примерната база данни AdventureWorksDWInstance.

Стъпка 2: Проверка дали уеб компонентите са правилно свързани и конфигурирани

 1. Ако няма данни се показва в уеб компонента за списък на продукт, щракнете върху Извличане на данни Извличане на данни .

 2. Изберете елемент от списъка, като щракнете върху бутона за избор до продуктовия ключ.

 3. В раздела "Действия с продукти" на сайта щракнете върху Търсене в MSN. Появява се нов прозорец, който показва резултатите от търсенето за избрания елемент.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб компоненти за показване на свързани бизнес елементи

Може да използвате уеб компонента за свързан списък на бизнес данни заедно с уеб компонента за списък на бизнес данни, за да покажете два списъка на свързани бизнес елементи от дадено бизнес приложение. Например може да свържете двата уеб компонента, за да покажете всички поръчки за продажби за определен клиент.

Поръчките са показани за избрания клиент в уеб компонент за свързан списък

1. Уеб компонент за списък на бизнес данни

2. Уеб компонент за свързан списък на бизнес данни

Важно: Следващата процедура използва фиктивни данни за клиент от примерната база данни AdventureWorks SQL Server 2000, която първо трябва да се изтегли и регистрира към КБД. Повече информация относно примерната база данни AdventureWorks SQL Server 2000 може да намерите в раздела Вж. също.

Стъпка 1: Създаване на уеб компонент, който да показва обобщен списък

Първата стъпка за показване на свързани данни от външна база данни е да се създаде уеб компонент за списък на бизнес данни, който да показва обобщен списък на клиентите.

 1. Отидете на страницата на сайта на SharePoint, където искате да покажете поръчките за конкретен клиент.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. В зоната за уеб компонента, където искате да добавите уеб частта щракнете върху Добавяне на уеб част.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компонент отметнете квадратчето Списък с бизнес данни и след това щракнете върху Добавяне.

 5. От бизнес данни уеб част, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екрана с инструменти.

 6. В екрана с инструменти, до полето тип щракнете върху Преглед на Изображение на бутон .

 7. В диалоговия прозорец Тип бизнес данни изберете тип бизнес данни за бизнес приложението, с който работите и след това щракнете върху OK.

  Например изберете Клиент за Тип бизнес данни. В този случай Приложение е AdventureWorksDWInstance.

 8. В екрана с инструменти разгънете секцията облик .

 9. В полето заглавие заместете Списък с бизнес данни с клиенти от AdventureWorksи след това щракнете върху OK.

Стъпка 2: Създаване и свързване на уеб компонент, който да показва свързани елементи

След създаването на уеб компонента за списък на бизнес данни, който може да показва клиентите от примерната база данни AdventureWorks SQL Server 2000, може да създадете уеб компонента за свързан списък на бизнес данни, който се свързва към първия списък. Крайният резултат ще ви позволи да избирате елемент от списъка с клиенти и да прегледате списъка с поръчки за продажби за този клиент в уеб компонента за свързан списък на бизнес данни.

 1. На същата страница, където създадохте уеб компонента за списък на бизнес данни, щракнете върху Добавяне на уеб компонент, за да създадете нов уеб компонент на страницата.

 2. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компонент отметнете квадратчето Свързан списък с бизнес данни и след това щракнете върху Добавяне.

 3. От бизнес данни уеб част, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екрана с инструменти.

 4. В екрана с инструменти, до полето тип щракнете върху Преглед на Изображение на бутон .

 5. В диалоговия прозорец Тип бизнес данни изберете тип бизнес данни за бизнес приложението, с който работите и след това щракнете върху OK.

  Например, изберете Поръчка за продажба за Тип бизнес данни. В този случай Приложение е AdventureWorksDWInstance.

 6. От падащия списък Зависимост изберете CustomerToSalesOrder.

 7. В екрана с инструменти разгънете секцията облик .

 8. В полето заглавие заместете Свързани списък с бизнес данни с Поръчки за продажби за клиенти след това щракнете върху OK.

 9. За уеб частта, която току-що създадохте щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент , посочете към връзки, посочете Получаване на свързан елемент оти след това щракнете върху клиенти от AdventureWorks.

Стъпка 3: Проверка дали уеб компонентите са правилно свързани и конфигурирани

 1. На същата страница, която съдържа уеб компонента за списък и уеб компонента за свързан списък, който току-що създадохте, ако няма данни се появява в клиенти от AdventureWorks уеб компонента за свързан списък, щракнете върху Извличане на данни Извличане на данни .

 2. Изберете клиент от списъка, като щракнете върху бутона за избор до името на клиента. Всички поръчки за продажби, свързани с избрания клиент, се показват в уеб компонента Поръчки за продажби за клиент.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×