Показване или скриване на коментари или проследени промени

За да ви помогне да предотвратите нежелано разпространяване на документи, съдържащи проследени промени и коментари, Word показва проследените промени и коментари по подразбиране. Поправки в изменения документ е опцията по подразбиране в полето Покажи за проверка.

Можете да покажете всички промени в документа по различни начини. Например можете да зададете Microsoft Office Word да показва проследените промени по тип на редакцията, например вмъквания и изтривания или промени на форматирането. Можете също да покажете само коментарите. Можете да изключите изнесения текст за коментарите и проследените промени, за ад се показват всички коментари и промени вътре в текста. Можете дори да покажете направените промени по автор или по определен проверяващ.

За да покажете бързо проследените промени и коментарите, щракнете върху Покажи коректурите в групата Проследяване на екрана Преглед.

Забележка : Избирането на Покажи коректурите показва или скрива всички коректура в документа за избраните проверяващи. Когато покажете всички коректури, всички видове коректури ще бъдат избрани в менюто Покажи коректурите.

Какво искате да направите?

Показване на всички промени вътре в текста

Показване на коментарите в екранни пояснения, вместо в изнесен текст

Показване по тип или по проверяващ

Показване на корекции и коментари за определени проверяващи

Скриване на проследените промени и коментарите при печатане

Показване на всички промени вътре в текста

По подразбиране Word показва изтриванията и коментарите в изнесен текст в полетата на документа. Но вие можете да промените начина на показване на коментарите да бъде вътре в текста и всички изтривания да са със задраскване, вместо в изнесен текст.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурите.

  Командата "Покажи коректурата"

 2. Посочете Изнесени текстове, след което щракнете върху Покажи вградено всички корекции, за да покажете изтриванията със задраскване, а коментарите – в текста.

Най-горе на страницата

Показване на коментарите в екранни пояснения, вместо в изнесен текст

По подразбиране Word показва изтриванията и коментарите в изнесен текст в полетата на документа. Но вие можете да промените начина на показване на коментарите да бъде вътре в текста. Коментарите вътре в текста може да бъде преглеждан, като задържите показалеца над индикатора за коментар.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурите .

  Командата "Покажи коректурата"

 2. Посочете Изнесени текстове, след което щракнете върху Покажи вградено всички корекции, за да покажете изтриванията със задраскване, а коментарите – в текста.

 3. Задръжте показалеца над коментар в документа. Коментарът се появява в екранно пояснение.

  Коментар вътре в текста

Най-горе на страницата

Показване по тип или по проверяващ

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурите .

  Командата "Покажи коректурата"

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете, за да изберете типа на промяната, която искате да покажете.

   Например, щракнете върху "Коментари" или "Вмъквания и изтривания". Отметката до елемента показва, че той е избран.

   Списък с опции в "Покажи коректурата"

   Важно : Дори ако скриете тип коректура, като го изчистите от менюто Покажи коректурите, коректурата се появява автоматично всеки път, когато документът бъде отворен от вас или от проверяващ.

  • Посочете Проверяващи и щракнете, за да изчистете отметките от всички квадратчета, с изключение на тези, които са до имената на проверяващите, чиито корекции и коментари искате да покажете.

   Забележка : За да поставите или да изчистите отметките за всички проверяващи в списъка, изберете Всички проверяващи.

Най-горе на страницата

Показване на корекции и коментари за определени проверяващи

Един редактор или проверяващ обикновено иска да види документа така, както ще изглежда, след като бъдат направени всички промени в него. Тази процедура дава на редактора или проверяващия възможността да види как ще изглежда документът с промените.

 • В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката в полето Показване: за преглед, след което изберете желаната опция.

  Менюто с опции "Показване: за преглед"

  • Поправки в изменения документ    Този изглед показва документа в крайния му вид, като се показват и всички проследени направени промени и коментари. Това е изгледът по подразбиране за всички документи, отваряни в Word.

  • Последен    Този изглед показва документа след всички промени, направени в текста, без да се показват самите проследени промени. Но всички проследени промени и коментари, които не са били приети, отхвърлени или изтрити, остават в документа.

  • Поправки в първоначалния документ    Този изглед показва оригиналния текст с всички проследени промени и коментари.

  • Оригинал    Този изглед показва оригиналния документ, без да се виждат всички проследени промени и коментари. Но всички проследени промени и коментари в документа, които не са били приети, отхвърлени или изтрити, остават в документа.

Забележка : Ако искате да виждате коментарите и отбелязаните поправки в изнесен текст, трябва да се намирате в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб".

Най-горе на страницата

Скриване на проследените промени и коментарите при печатане

Скриването на промените не ги премахва от документа. Трябва да използвате командите Приеми и Отхвърли в групата Промени, за да премахнете поправките от вашия документ.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Печат.

 3. Под Настройки щракнете върху стрелката до Отпечатване на всички страници.

 4. Щракнете върху Отпечатай коректурата, за да изчистите отметката.

  "Отпечатай коректурата" в Word

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×