Подчертаване на съдържанието на клетки, цели клетки или редове в работен лист

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Има няколко начина да добавите подчертаване към данни в работен лист. Можете да подчертавате целия или избран текст в клетки, приложите Долна граница в клетки или редове или да начертаете линия, за да подчертаете клетки.

Какво искате да направите?

Подчертаване на цялото или съдържанието на клетка

Използване на Долна граница за подчертаване на цели клетки или редове

Начертаване на линия, за да подчертаете клетки

Подчертаване на цялото или съдържанието на клетка

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да подчертаете целия текст или числа в клетка или диапазон от клетки, изберете тази клетка или диапазон от клетки.

   Как да изберете клетка или диапазон

   За да изберете

   Направете следното

   Единична клетка

   Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

   Диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

   Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

   Голям диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

   Всички клетки в работен лист

   Щракнете върху бутона Избери всички.

   Бутон "Избери всички"

   За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

   Ако в работния лист има данни, натискането на CTRL+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

   Несъседни клетки или диапазони от клетки

   Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

   Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

   Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

   Цял ред или колона

   Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

   Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

   1. Заглавие на ред

   2. Заглавие на колона

   Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

   Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

   Съседни редове или колони

   Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

   Несъседни редове или колони

   Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция, след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

   Първа или последна клетка от ред или колона

   Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

   Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

   Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

   Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

   Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

   Клетките до началото на работния лист

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

   Повече или по-малко клетки от активната селекция

   Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

   За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

  • За да подчертаете само част от съдържанието в клетка, щракнете двукратно върху клетката и след това изберете текста или числата, които искате да подчертаете.

   Ако редактиране в клетка е включена, можете да изберете съдържанието на клетката, като щракнете двукратно върху клетката. Ако редактиране в клетка е изключено, можете да щракнете върху клетката и след това изберете текста или числата, които искате да подчертаете в лента за формули. Можете също да натиснете F2, за да редактирате активната клетка, като използвате клавишите със стрелки, за да поставите точката на вмъкване и след това използвайте SHIFT + клавишите със стрелки, за да изберете съдържанието.

 2. В раздела Начало, в групата Шрифт направете едно от следните неща:

  • За да приложите единично подчертаване, щракнете върху подчертано изображение на бутон .

  • За да приложите друг стил на подчертаване, например двойно подчертаване или единични или двойни счетоводство подчертаване (подчертаване, което запълва ширината на клетка), щракнете върху стартиране на диалоговия прозорец изображение на бутон до шрифт и след това в полето подчертаване щракнете върху стила, който искате да използвате.

   изображение на лентата на excel

Най-горе на страницата

Използване на Долна граница за подчертаване на цели клетки или редове

 1. Изберете клетката, диапазон от клетки или редовете, които искате да подчертаете.

  Как да изберете клетка или диапазон

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Бутон "Избери всички"

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

  Ако в работния лист има данни, натискането на CTRL+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

  Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция, след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало , в групата шрифт щракнете върху стрелката до Долна граница Изображение на бутон и след това щракнете върху стил на палитрата Долна граница.

  изображение на лентата на excel

Най-горе на страницата

Начертаване на линия, за да подчертаете клетки

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Показалци

 2. В линиищракнете върху Изображение на бутон .

 3. Плъзнете, за да начертаете линия под клетките, които искате да подчертаете.

  За да начертаете напълно права линия, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате да начертаете линията.

 4. За да промените форматирането на линията, щракнете върху линията, за да го изберете.

  Това показва Инструменти за рисуване, добавяйки раздела формат .

 5. В раздела форматиране в групата Стилове на фигури, изберете желаните от вас опции за форматиране.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×