Подобряване на усещането на потребителите

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Съществуват няколко начина за подобряване на усещането на потребителите при търсене. В тази статия се представят някои от по-често срещаните, като използване на контролирани свойства, обхвати на търсене, ключови думи с най-добри предложения, външни местоположения и панела за уточняване на страницата с резултати от търсене.

Използване на контролирани свойства

Предоставяне на обхвати

Добавяне на ключови думи с най-добри предложения

Добавяне на външни местоположения

Персонализиране на панела за уточняване

Използване на контролирани свойства

Когато услугата за търсене обхожда сайтове, тя търси свойства, известни също като метаданни или атрибути, които са свързани с документите. Свойствата, които услугата за търсене намира и асоциира с документите, се наричат обходени свойства. Обходените свойства се генерират от различни места в SharePoint или в самите документи. Например, колона в библиотека с документи може да бъде конфигурирана да записва датата и часа на качване на документите или тип съдържание може да бъде конфигуриран като “Спецификации на продукта”. Във всеки случай, колкото повече информация има за даден документ, толкова по-лесно е да бъде намерен.

Контролираните свойства се създават за публикувани метаданни, което им позволява да бъдат индексирани в SharePoint и да излизат в резултатите от търсене. След като услугата за търсене обходи ново съдържание за първи път, администраторът й трябва да прегледа списъка с контролирани свойства. Често отделните документи използват различни имена за подобни свойства. Например, помислете за различните наименования на свойството, указващо автора на документа. В един тип документ това свойство може да бъде наречено "автор", в друг – "писател", а в трети – "свойство3". Можете да съпоставите всяко от тези обходени свойства с контролираното свойство "Автор", така че когато даден потребител прави заявка по автор, да бъдат включени подходящите резултати от трите типа документи.

За достъп до свойствата на метаданни в централното администриране, на страницата "Администриране на търсенето", под Заявка и резултати щракнете върху Свойства на метаданните.

Контролираните свойства могат да бъдат предоставени на администраторите на колекции от сайтове за използване в обхвати и уеб части.

Повече информация за задаването на свойства на метаданни ще намерите в корпоративния център за търсене в TechNet. Повече информация за използването на уеб части или редактирането на страници с уеб части ще намерите в помощта за Microsoft SharePoint Server 2010.

Най-горе на страницата

Задаване на обхвати

Обхватът представлява набор от съдържание, например група сайтове. Задаването на обхвати позволява на потребителите да извършват търсене в по-малък набор от съдържание. Когато задавате обхват, можете да съчетаете правила за местоположение с правила за свойства, за да ограничите търсенето така, както желаете. Например, обхватът може да насочи заявката към определени сайтове или към документи, обозначени с дадени стойности на свойства. Когато потребителите търсят съдържание от даден сайт, обхватът се задава автоматично за този сайт и всички сайтове под него. Но когато потребителите извършват търсене от страницата с резултати или от сайта "Център за търсене", обхватът се задава автоматично на "Всички сайтове". Можете да помогнете на потребителите да получат по-добри резултати, като им позволите да избират търсене в по-малки набори от съдържание.

Обхватите на търсене трябва първо да се зададат в централното администриране. На страницата "Администриране на търсенето" в сервизното приложение за търсене можете да добавяте нови обхвати или да променяте настройките на съществуващите.

След като обхватът бъде зададен в централното администриране, администратор на колекция от сайтове или собственик на сайт може да предостави този обхват на потребителите в уеб части, като уеб частта "Поле за търсене".

За да виждат потребителите обхватите в уеб частта "Поле за търсене" на страницата на центъра за търсене, направете следното:

  1. Щракнете върху менюто Действия за сайта, след което щракнете върху Редактиране на страница.

  2. Щракнете върху стрелката в менюто на уеб частта "Поле за търсене", след което щракнете върху Редактиране на уеб част.

  3. Под Падащо меню за обхватите изберете Покажи падащото меню за обхватите.

За повече информация относно създаването и управлението на обхват и правила за обхвати вижте корпоративен център за търсене в TechNet. За повече информация за използване на уеб части или редактиране на страници с уеб части вижте SharePoint Server 2010 помощ.

Най-горе на страницата

Добавяне на ключови думи с най-добри предложения

Ключовите думи с най-добри предложения позволяват на потребителите да търсят термини (ключови думи), специфични за вашата организация, и да намират често използвани уеб сайтове (най-добри предложения). Можете да използвате ключови думи с най-добри предложения, за да насочите потребителите към сайтове, които смятате, че ще бъдат най-полезни за тях в зависимост от ключовите думи, които са употребили в заявката си. Администраторът на колекция от сайтове конфигурира ключовите думи с най-добри предложения, така че да може да упражнява пряко въздействие върху резултатите от търсенето, без значение какви са наследените от централното администриране настройки.

Когато потребител включи дадена ключова дума или неин синоним в заявка, в страницата с резултати от търсенето над основните резултати се показват връзки към свързаните с тази ключова дума най-добри предложения. Ключовите думи могат да се използват за съставяне на работен речник с имената и термините, използвани във вашата организация. Когато са конфигурирани със синоними и най-добри предложения, ключовите думи могат също така да подобрят резултатите от търсенето, като насочат потребителите към препоръчителни ресурси.

За достъп до настройките за ключови думи и най-добри предложения, в сайта "Център за търсене" щракнете върху Действия за сайта и Настройки на сайта, след което под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Ключови думи за търсене.

Най-горе на страницата

Добавяне на външни местоположения

Комплексно търсене е едновременно изпълнение на заявки на един или повече онлайн бази данни (места) с цел генериране на единична резултати от търсене. Чрез добавяне на външни местоположения позволявате на заявки, за да се изпращат до отдалечен търсачки и информационни канали, като например www.bing.com. От вашия вътрешен сървърите не се обхожда съдържанието от външни местоположения. SharePoint Server 2010 показва резултатите на потребителите заедно с резултати от вашата организация.

Можете да добавите и конфигурирате уеб части в страницата с резултати от търсене като уеб част "Резултати от външно търсене" или уеб част "Най-добри външни резултати".

За показване на резултати от външно търсене на страница, различна от страницата с резултати от търсене по подразбиране, добавете уеб част "Резултати от външно търсене" или уеб част "Най-добри външни резултати" към страницата, на която искате да се показват резултатите от външно търсене.

Можете да контролирате различни аспекти на резултатите от търсене в уеб части за външно търсене, например показваните метаданни или броя на показваните връзки, като редактирате свойствата и XSL кода на дадено външно местоположение. Можете да контролирате и външния вид на резултатите от търсене, като цвета или стила на шрифта за текста на връзките. Можете да променяте изпратена до външно местоположение заявка, когато потребител въведе определен префикс или шаблон, като използвате правила за активиране, конфигурирани при настройката на външното местоположение.

Повече информация за създаването и управлението на външни местоположения ще намерите в корпоративния център за търсене в TechNet. Информация относно създаването на правила за активиране има в помощната информация за продукта, отнасяща се до търсенето. Повече информация за работата с XSL или създаването на потребителски уеб части ще намерите в помощната информация за продукта, отнасяща се до търсенето, в MSDN.

Най-горе на страницата

Персонализиране на панела за уточняване

Панелът за уточняване е уеб част на страницата с резултати от търсене, в която се показва резюме на резултатите от търсене по свойства на документа. Например, резюмето може да покаже, че в първите петдесет резултата от търсенето има предимно документи на Microsoft Word, следвани от определен брой документи на Microsoft Excel.

Панелът за уточняване позволява също така на потребителя да промени начина на показване на резултатите. Например, по тип съдържание (документ, електронна таблица, презентация, уеб страница и т. н.), местоположение на съдържанието (като сайтове на SharePoint), автор или дата, на която документът е бил променен. Собственик на сайт или администратор на колекция от сайтове може да персонализира панела за уточняване, като промени свойствата на уеб частта. Например, можете да увеличите или намалите броя на показваните категории или да промените файловете с дефиниции на категории филтри.

За повече информация относно персонализирането на панела за уточняване вижте корпоративен център за търсене в TechNet. За повече информация за използване на уеб части или редактиране на страници с уеб части вижте SharePoint Server 2010 помощ.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×