Подобряване на рендирането на страница чрез конфигуриране на изходящото кеширане

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако много посещенията получава вашият сайт, можете да конфигурирате страницата изходящото кеширане за често отваряни страници, за да подобрите производителността на сайта.

Забележка: Ако искате да използвате страницата изхода кеширане, трябва да се разреши функцията за публикуване за вашия сайт.

В тази статия

Информация за страницата изходящото кеширане

Създаване на нов профил на кеша

Конфигуриране на настройките на изходния кеш за колекция от сайтове

Конфигуриране на настройките на изходния кеш на ниво сайт

Конфигуриране на настройките на изходния кеш за оформления на страници

Информация за страницата изходящото кеширане

Страницата изходна кеширане stores Рендира изход от всички контроли на дадена страница, и го съхранява няколко различни версии на тази страница, предварително предоставени. Настройките на изходния кеш могат да бъдат конфигурирани на ниво колекция от сайтове, нивото на сайта и за отделни оформления на страници. Изходния кеш е изключено по подразбиране.

След като дадена страница е първата рендира за потребител в даден клас потребители, всеки следващ път, че потребителят преглежда тази страница в същия клас, страницата се зарежда по-бързо, защото контролите .aspx на страницата не е нужно да изпълните отново, за да се генерира HTML. Се намали времето, необходимо за рендиране на страницата. Изходния кеш може да подобри производителността на сървъра, тъй като тя намалява сървър контролни дейности и повикванията към базата данни.

Преди да решите да използвате изходящото кеширане за подобряване на производителността на страница и рендирането на страница елемент, искате да се имат предвид Следният списък с потенциални предимства и недостатъци на изходящото кеширане. Следващият списък не е изчерпателен и може да има и допълнителни съображения.

Предимства на изходящото кеширане

Недостатъци на изходящото кеширане

 • Всеки еквивалентен клас на съдържание (например страница или елемент в рамките на страница), получава по-бърз отговор и следователно по-кратък закъснение, след като го първоначално се рендира.

 • Всеки сървър използва по-малко време и енергия, за да служи на същата страница след първоначалната рендирането.

 • Всеки източник на данни за рендирани страница да мащаб да служи повече уеб клиенти, поради намален трафик поток, който изходна кеширане прави възможно.

 • За всяка заявка за страница, за която се предлага изход кеширана версия на страница сървърът не трябва да:

  • Направете отиване и връщане към база данни, за да извличате кода на източника за .aspx на страницата и всички .ascx контроли на страницата.

  • Презареждане и повторно рендиране контролите.

  • Повторно заявката на източници на данни, които контролите разчитат на за данни.

 • Изходящото кеширане използва допълнителна памет. Всяка версия на страницата използва памет на клиента на уеб.

 • Когато се използва с две или повече клиентски уеб сървъри, изходящото кеширане може да засегне последователност. Можете да конфигурирате кеш профил да не проверка за актуализации за всяка заявка и, например Инструктирайте го да игнорирате промени във версията на уеб страница в изходния кеш до 60 секунди след първоначалната страница се актуализира. Ако имате две уеб сървъри с клиентски достъп във вашата топология и в зависимост от балансиране на натоварването, използван за маршрутизиране на искане на потребителя, четец на съдържание на сайта може да видите несъответствие, ако страницата се рендира от един сървър и след това следващо искане е маршрутизирано към втори сървър вътре този прозорец 60 секунди.

Най-горе на страницата

Създаване на нов профил на кеша

Профилите на кеша описват специфични настройки за кеша за всеки тип изходен кеш на страница. Профилът на кеша определя следните типове на поведение на кеша:

 • Дължината на времето, което елементите да се съхраняват в рамките на кеша

 • Правилата за допълнителна защита

 • Изтичане на настройки, като продължителност и промени

 • Деление на кеш, въз основа на потребителско разрешение, потребителски права и други променливи по избор.

Тъй като кеш профил може да се дефинира Централно за колекция от сайтове, можете да актуализирате профил на едно място и промяната се осъществява незабавно навсякъде колекцията от сайтове. Трябва да сте администратор на колекция от сайтове, за да дефинирате нови профили в кеша.

Забележка: Профилите за кеш определят поведението на изходния кеш за колекция от сайтове, отделен сайт или страница образец, към която се прилагат профилите на кеша.

 1. Отидете на началната страница за сайта от най-горно ниво в колекцията от сайтове.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Администриране на колекция от сайтовещракнете върху профилите на кеша на сайт на колекцията от сайтове.

 4. В страницата на профилите на кеша щракнете върху Добавяне на нов елемент.

 5. В секцията заглавие въведете заглавие за нов профил на кеша.

 6. В секцията Показвано име въведете име за профила на кеша.

  Показваното име се появява в списъка с налични профили на кеша за собственици на сайтове и оформления на страници.

 7. В секцията Показване на описание въведете описание за профила на кеша.

 8. В секцията Изпълняване на ACL проверка Поставете отметка в квадратчето да се уверите, че всички елементи в кеша са сигурно орязани за защита.

  Въпреки че можете да изчистите квадратчето за отметка, за да осигурите допълнителна скорост, може да направите това само за сайтове или оформления на страници, които не разполагат с информацията, която трябва да бъде ограничена защита.

 9. В секцията разрешено Поставете отметка в квадратчето до разрешаване на кеширане.

 10. В секцията времетраене въведете броя на секундите, които кеширана версия ще бъдат достъпни.

 11. В секцията провери за промени Поставете отметка в квадратчето за проверка на всяка заявка за страница, че сайтът не се е променило и ще изпразни кеша при промени на сайта.

  Въпреки че можете да изчистите квадратчето за отметка, за да подобрите производителността, когато направите това, системата не проверява за актуализации на сайта за броя на секундите, в секцията времетраене . Това може да доведе до потребителите не виждат най-актуалната информация.

 12. В секцията промяна по потребителски параметър въведете потребителския параметър, както са зададени от HttpCachePolicy.SetVaryByCustom в ASP.NET 2.0.

  Забележка: За повече информация за параметрите тук и в следващите стъпки, се отнасят за .NET Framework класа библиотеката в MSDN.

 13. В секцията промяна по HTTP заглавка въведете потребителския параметър, както са зададени от HttpCachePolicy.VaryByHeaders в ASP .NET 2.0.

 14. В секцията промяна по параметри на низ на заявка въведете заявка за параметър както са зададени от HttpCachePolicy.VaryByParams в ASP .NET 2.0.

 15. В секцията промяна по потребителски права Поставете отметка в квадратчето да се уверите, че потребителите трябва да имат идентични ефективни разрешения върху всички защитими обекти, за да видите същата кеширана страница като всеки друг потребител.

 16. В секцията Кешируемост изберете типа кеш както са зададени от HttpCacheability в ASP .NET 2.0.

 17. В раздела безопасни за използване на удостоверен Поставете отметка в квадратчето за правилата, които искате да разрешите на администраторите и проектантите на оформлението, за да приложите към удостоверени сценарии.

 18. В секцията позволи авторите да виждат кеширана съдържание Поставете отметка в квадратчето да заобиколите нормално поведение, в която хората с редактиране разрешения имат своите страници кеширани.

  Активирайте това поведение в сценарии, в които знаете, че страницата ще бъде публикувана, но няма да имат съдържание, което може да бъде извлечен или съществуват във формата на проекти, като например уеб част за заявка на съдържание.

 19. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на настройките на изходния кеш за колекция от сайтове

Трябва да сте администратор на колекция от сайтове, за да конфигурирате настройките на изходния кеш за колекция от сайтове.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху изходен кеш на колекция от сайтове.

 3. За да разрешите изходния кеш в колекцията от сайтове, щракнете върху квадратчето за отметка Разреши изходен кеш .

  Се показва списък от настройки на кеша на страницата.

 4. В секцията По подразбиране на страницата профил за изходен кеш , в списъка Анонимен профил на кеш изберете профил на кеша за да използвате за анонимни потребители и след това в списъка с Идентифициран профил на кеш изберете профила на кеша да се използва за удостоверени потребители.

  Това оптимизира използването на кеша на базата на методи за удостоверяване, разрешени на сайта. Профилите за изходния кеш за страница влияят специално върху портални страници за публикуване.

 5. В секцията Правила за изходен кеш за страница направете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете различни кеш профил за сайтове за публикуване, отметнете квадратчето публикуване на сайтове могат да използват различна страница изходния кеш профил .

  • За да зададете различни кеш профил за оформления на страници, поставете отметка в квадратчето оформленията на страници могат да използват различна страница изходния кеш профил .

 6. За да покажете допълнителна информация на страниците в колекцията от сайтове, в секцията Информация за отстраняване на грешки в кеша квадратчето Разреши информация за отстраняване на грешки в кешана страници .

  Това включва датата и часа, че страницата е била последно рендирана.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на настройките на изходния кеш на ниво сайт

Използвайте следните стъпки, за да конфигурирате настройките на изходния кеш за сайт за публикуване. Трябва да имате разрешения за пълен контрол за сайт да конфигурира настройките на изходния кеш за сайт.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Администриране на сайтащракнете върху изходен кеш на сайта.

 3. Под Анонимен профил на кешнаправете едно от следните неща:

 4. Да наследи сайта цялата анонимни профила, който сте конфигурирали в страницата на настройките на изходния кеш за сайт на колекцията от сайтове, изберете профил < име на профил >.

 5. За да изберете различен анонимния профил на кеш за страница, щракнете върху избор на профил за изходен кеш на страница.

 6. Под Идентифициран профил на кешнаправете едно от следните неща:

 7. За да наследи сайта цялата удостоверени профила, който е конфигуриран на колекция от изходния кеш страницата Настройки на сайта, изберете наследяват профил < име на профил >.

 8. За да изберете различен удостоверен кеш профил за страница, изберете Изберете профил за изходен кеш на страница .

 9. За да приложите настройката s, за да подсайтове тази колекция от сайтове, изберете Прилагане на тези настройки за всички подсайтове отметка в квадратчето.

 10. Щракнете върху OK .

Най-горе на страницата

Конфигуриране на настройките на изходния кеш за оформления на страници

Използвайте следните стъпки, за да конфигурирате на профилите на кеша на удостоверен и анонимен, който ще се използва в оформлението на всяка страница. Трябва да сте поне на дизайнер за сайт за конфигуриране на изходящото кеширане за оформления на страници.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под галериищракнете върху образци страници и оформления на страници.

 3. На страницата на галерията със страници образци посочете името на оформлението на страницата, към която искате да приложите профила на кеша, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Извлечи.

 4. Посочете отново към оформлението на страница, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Редактиране на свойства.

 5. Направете едното или и двете от следните неща:

 6. В Идентифициран профил на кеш изберете удостоверен кеш профила, който искате да приложите към оформлението на страница.

 7. В Анонимен профил на кеш изберете анонимния профил на кеш, който искате да приложите към оформлението на страница.

  Забележка: В някои сайтове, може да се наложи да се наложи да изберете Оформление на страница от раздела за Типа съдържание , преди да видите кеша профил опции.

 8. Щракнете върху Запиши.

 9. Посочете името на оформлението на страницата, която искате да вкарате, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Вкарване.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×