Поддръжка на Unicode за многоезични данни в Outlook 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Outlook поддържа Unicode и предоставя пълна поддръжка за многоезични данни. Ако работите в многонационални организация или споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на системи, работещи на други езици, можете да се възползвате от поддръжката на Unicode в Outlook.

Outlook може да се изпълнява в един от два режима за пощенска кутия с акаунти на Exchange – с поддръжка на Unicode или без използване на Unicode. Unicode режимът се препоръчва и това е режимът по подразбиране, ако конфигурацията на вашия профил, акаунтът на Exchange и администраторските настройки го позволяват. Режимът автоматично се определя от Outlook, базирайки се на тези настройки, и не може да се промени ръчно.

Изпълнението на Outlook в режим на поддръжка на Unicode ще ви разреши да работите със съобщения и елементи, съставени на различни езици. Свържете се с вашия администратор, ако Outlook се изпълнява с акаунта ви за Exchange в режим без използване на Unicode и искате да преминете в Unicode режим.

Забележка: По-ранните версии на Outlook предоставяха поддръжка на многоезични Unicode данни в тялото на Outlook елементите. Въпреки това Outlook данни, като например редовете на съобщението До и Тема и свойствата на елементите за контакт Име на контакт и Служебен телефонен номер бяха ограничени до знаци, дефинирани от вашата системна кодова таблица. Това ограничение вече го няма в Microsoft Office Outlook 2003 и Microsoft Office Outlook 2007, при условие че Outlook се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт за Exchange.

POP3 акаунтите също имат възможността да поддържат многоезични Unicode данни в Microsoft Office Outlook 2003 и Office Outlook 2007, при условие, че елементите се доставят във Файл с лични папки (.pst), който може да поддържа многоезични Unicode данни. По подразбиране новите POP3 профили, които доставят в нов .pst файл, създаден в Microsoft Office Outlook 2003 и Office Outlook 2007, поддържат многоезични Unicode данни.

Забележка: Други акаунти, например IMAP и HTTP не поддържат Unicode.

Скриптове

Многоезичните съобщения и елементи могат да съдържат текст на езици, които изискват различни скриптове. Един скрипт може да се използва за представяне на много езици.

Например, латинският скрипт има форми на знаците – начертания – за 26 букви (за малки и големи букви) на английската азбука, както също и ударени (разширени) знаци, използвани за представяне на звуци на други западноевропейски езици.

Латинският скрипт има начертания за представяне на всички знаци в повечето европейски езици и някои други. Други европейски езици, като например гръцкият или руският, имат знаци, за които няма начертания в латинския скрипт; тези езици имат свои собствени скриптове.

Някои азиатски езици използват идеографични скриптове, които имат начертания, базирани на китайски знаци. Други езици, като например тайландски и арабски, използват скриптове, които имат начертания, съставени от няколко по-малки начертания, или начертания, които трябва да имат различна форма в зависимост от съседните знаци.

Широко разпространен начин за съхраняване на обикновен текст е всеки знак да се представя с един байт. Стойността на всеки байт е числов индекс – или кодoва точка – в таблица от знаци; една кодова точка съответства на знак в кодовата таблица по подразбиране на компютъра, на който е създаден текстовият документ. Например стойността в байтове на десетичното число 189 (кодовата точка за десетичната стойност 189) ще представя различни знаци в различни кодови таблици.

Кодови страници

Кодова таблица се нарича таблица от знаци, групирани заедно. За кодови таблици от един байт, всяка кодова таблица съдържа най-много 256 стойности в байтове; тъй като всеки знак в кодовата таблица се представя от един байт, кодовата таблица може да съдържа не повече от 256 знака.

Една кодова таблица с ограничението си от 256 знака не може да побере всички езици, защото всичките езици заедно използват доста повече от 256 знака. Затова различните скриптове използват различни кодови таблици. Има една кодова таблица за гръцки, друга за японски, и т. н.

В допълнение, еднобайтовите кодови таблици на могат да поберат повечето азиатски езици, които обикновено използват повече от 5000 знака, базирани на китайския. За поддръжка на тези езици са разработени двубайтови кодови таблици.

Стандарт за кодиране Unicode символи позволява споделяне на съобщения и други елементи в многоезични среда, когато езиците обхващат множество кодови страници.

Системи без използване на Unicode обикновено използват среда, базирана на кодова таблица, в която всеки скрипт има своя таблица на знаците. Елементите, базирани на кодовата таблица на една операционна система, рядко съвпадат точно с кодовата таблица на друга операционна система. В някои случаи елементите не могат да съдържат текст, който използва знаци от повече от един скрипт.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинската кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Microsoft Outlook 2002 с японски знаци в полето Местоположение и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем.

Забележка: От Microsoft Outlook 2000 тялото на Outlook елементите е в Unicode и тялото на елемента може да бъде прочетено независимо от езика, на който е създаден елемента. Обаче всички други свойства на елемент като редовете до, местоположениеи тема на съобщенията и елементите за среща и свойствата име и Служебен телефонен номер на контакта ще бъде неразбираеми в по-ранни версии от Outlook 2003.

Универсален набора от се предоставя от Unicode, елиминира този проблем. Unicode е проектиран да създаде универсално множество от знаци, които може да побере повечето познати скриптове. Unicode използва уникално, многобайтово кодиране за всеки знак; така че за разлика от кодови страници, всеки знак има своя уникална кодова точка. Например Unicode код точка на гръцки главна буква Зета ( зета ) е шестнадесетичната стойност 03B6 а кирилица малки букви zhe ( же ) е 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 и Outlook 2007 дават пълна възможност за използване на Unicode. Представянето на текст чрез кодова таблица също съществува в Outlook. Въпреки това Unicode режимът се препоръчва и това е режимът по подразбиране, ако конфигурацията на вашия профил, акаунт на Exchange и администраторски настройки го позволяват. Също така, режимът автоматично се определя от Outlook, базирайки се на тези настройки, и не може да се променя ръчно.

Ако Outlook се изпълнява в режим на Unicode с Exchange акаунт гарантира, че по подразбиране, файлове с офлайн папки (.ost) и лични папки (.pst) използва за профила има възможността да съхранява многоезични Unicode данни и предоставя по-голям капацитет за съхранение за елементи и папки. Ако Outlook се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange, и искате да преминете към Unicode режим, обърнете се към вашия администратор.

Ако не споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на системи, работещи на други езици, можете да изпълните Outlook в режим на Unicode или не-Unicode с акаунт за Exchange.

Ако работите в многонационална организация или споделяте съобщения и елементи с хора, използващи Outlook на системи, работещи на други езици, Outlook трябва да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange. Свържете се с вашия администратор, за да преминете в режим на поддръжка на Unicode.

Когато Outlook се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange, базиран на страницата системата се използва за съответствие на знаците. В код базирана система знак, въведен на един език може да няма съответствие на един и същ знак на друг език. Затова която има вероятност да видите неправилни знаци, включително въпросителен знак.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинската кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Outlook 2002 с японски знаци в полето Местоположение и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем.

Забележка: От версията на Microsoft Outlook 2000 насам, тялото на Outlook елементите е в Unicode и тялото на елемента може да бъде прочетено, независимо от езика, на който елементът е бил създаден. Въпреки това, всички други свойства на елементи като редовете на съобщенията и елементите за среща До, Местоположение и Тема, както и свойствата Име на контакт и Служебен телефонен номер ще бъдат неразбираеми във версии, които са по-ранни от Outlook 2003.

Шрифтът Arial Unicode MS е пълен Unicode шрифт. Той съдържа всички знаци, идеограми и символи, които са дефинирани в стандарта Unicode 2.1. Този универсален шрифт се инсталира автоматично, ако използвате Windows Vista или Microsoft Windows XP.

Поради значителния си размер и типографските компромиси, които се изискват, за да се направи подобен шрифт, Arial Unicode MS би трябвало да се използва само когато не можете да използвате множество шрифтове, настроени за различни системи за писане. Например, ако имате многоезикови данни от много и различни системи за писане в Microsoft Office Access, може да използвате Arial Unicode MS като шрифт за показване на таблиците с данни, защото Access не може да приема много различни шрифтове.

 1. В менюто Файл посочете Нови и след това изберете Файл с данни на Outlook.

 2. За да създадете файл с лични папки (.pst), който предлага по-голям капацитет за съхранение за елементи и папки, и поддържа многоезични Unicode данни, щракнете върху Файл с лични папки за вашата версия на Outlook и щракнете върху OK.

 3. В полето Име на файл въведете името за файла и след това щракнете върху OK.

 4. В полето Име въведете екранното име за .pst папката.

 5. Изберете всички други желани опции и след това щракнете върху OK.

  Името на папката, свързана с файла с данни се появява в Списъка с папки. За да видите Списък на папките, в менюто Начало , щракнете върху Списък на папките. По подразбиране папката ще бъде наречена лични папки.

Ако сте се натъкнали на проблеми при използването на Unicode, проверете следващия списък за някои решения.

Обновена, за да Outlook 2003 или Outlook 2007, но Outlook не се изпълнява в режим на Unicode с акаунт за Exchange

Може да има няколко причини, поради които Outlook все още да не се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode.

 • Ако вашият профил е бил конфигуриран да работи в офлайн режим, преди да надстроите до Microsoft Office Outlook 2003 или Outlook 2007, все още използвате стария файл с офлайн папки (.ost), който не поддържа Unicode. Това ще доведе до Outlook да се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange. За да преминете към Unicode режим, забраните използването на офлайн папки, и след това създайте нов файл с офлайн папки (.ost) и синхронизирайте вашите данни.

 • Ако вашият профил е бил конфигуриран да доставя в Microsoft Office Outlook 2003 или Файл с лични папки (.pst), преди да надстроите до Outlook 2007, все още използвате стария файл с лични папки (.pst), който не поддържа Unicode. Като резултат от това Outlook ще се изпълнява в режим без използване на Unicode с акаунт на Exchange. За да преминете към Unicode режим, трябва да смените мястото на доставка с файл с лични папки, който поддържа многоезични Unicode данни или с акаунт на Exchange.

 • Ако вашият профил е бил конфигуриран да използва файл с лични папки за автоматично архивиране (.pst), преди да надстроите до Microsoft Office Outlook 2003 или Outlook 2007, все още използвате стария файл с лични папки за автоматично архивиране (.pst), който не поддържа Unicode. Препоръчваме ви да създадете нов файл с лични папки за автоматично архивиране, който поддържа многоезични Unicode данни.

 • Версията на Exchange или правилата, зададени от вашия администратор, могат да пречат на Outlook да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode.

Ако никое от горните не ви помогне да преминете в Unicode режим, свържете се с вашия администратор на Exchange.

Обновена, за да Outlook 2003 или Outlook 2007, но моят POP3 акаунт все още не поддържа многоезични Unicode данни

Ако вашият профил е бил конфигуриран да доставя във файл с лични папки (.pst) преди да надстроите до Microsoft Office Outlook 2003 или Outlook 2007, все още използвате стария файл с лични папки (.pst), който не поддържа Unicode за съхраняване на елементи, доставени от POP3 акаунта. За да разрешите този проблем, трябва да смените мястото за доставка с файл с лични папки (.pst), който поддържа многоезични Unicode данни.

Файлът с офлайн папки, които избрах причина Outlook да преминете към режим на не-Unicode и сега някои елементи показват знаците '?' и може да се четат

Когато Outlook се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange, базиран на страницата системата се използва за съответствие на знаците. В код базирана система знак, въведен на един език може да няма съответствие на един и същ знак на друг език. Затова която има вероятност да видите неправилни знаци, включително въпросителен знак.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинска кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Outlook 2002 и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем. По тази причина в многоезични среди е препоръчително Outlook да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

За да разрешите този проблем, забранете офлайн папките, затворете и рестартирайте Outlook и след това създайте нов файл с офлайн папки и синхронизирайте данните.

Как ще използвате не-Unicode файл с данни или ако Outlook се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange ме засяга?

Ако не споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на компютри, които работят на други езици, можете да стартирате Outlook в режим на поддръжка на Unicode или без използване на Unicode с акаунт на Exchange. Недостатъкът на работата без поддръжка на Unicode режим е, че файлът с офлайн папки, който се използва за профила, ще бъде създаден във формат, който не предоставя по-голям капацитет за съхранение на елементи и папки. Затова, ако ограничението за размера на файла с офлайн папки е от значение за вас, трябва да изпълнявате Outlook в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

Ако обаче работите в многонационална организация или споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на системи, работещи на други езици, Outlook трябва да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange. Това ще осигури също, че допускащите Unicode .pst файлове се използват за профила, който има възможността да съхранява многоезични Unicode данни. За да преминете в режим на поддръжка на Unicode, вижте раздела "Надстроих до Outlook 2003 или Outlook 2007, но Outlook все още не се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange" по-горе.

Когато Outlook се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange, базиран на страницата системата се използва за съответствие на знаците. В код базирана система знак, въведен на един език може да няма съответствие на един и същ знак на друг език и затова, ако Outlook се изпълнява в режим на не-Unicode с акаунт за Exchange, която има вероятност да видите неправилни знаци, включително въпросителен знак.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинска кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Outlook 2002 и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем. По тази причина в многоезични среди е препоръчително Outlook да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

Забележка: От Outlook 2000 тялото на Outlook елементите е бил Unicode и може да бъде прочетено независимо от езика, на който е създаден елемента. Въпреки това данни на Outlook, например редовете до и тема на съобщенията и свойствата име и Служебен телефонен номер на контакта, ще бъдат ограничени до знаци, дефинирани от вашата кодова таблица, ако Outlook се изпълнява без използване на Unicode с акаунт за Exchange.

Вж. също

Добавяне на език или задаване на предпочитанията за език в Office

Проверка на правописа и граматиката на друг език

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×