Подаване на данни на формуляр към няколко местоположения

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да проектирате вашия шаблон на формуляр така, че потребителите да могат да подават данните от формуляра към няколко местоположения, когато щракнат върху бутона Подаване.

В тази статия

Общ преглед

Стъпка 1: Добавяне на връзки към данни на подаване

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да разрешава подавания

Общ преглед

За да позволите на потребителите да подават данните от формуляр към няколко местоположения, трябва да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, която подава данните, за всяко от местоположенията, където искате потребителите да подават своя формуляр. След като добавите всички връзки към данни на подаване, конфигурирате шаблона на формуляр, за да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра към няколко местоположения, като използвате правило. В резултат Microsoft Office InfoPath добавя бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни и команда Подаване в менюто Файл, когато потребителите попълват формуляра. InfoPath подава данните от формуляра на вторичните връзки към данни в реда, в който са изредени в правилото. Не можете да конфигурирате правилото да използва всички връзки към данни на подаване по едно и също време.

Когато конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляр, можете също да персонализирате и опциите на подаване по следните начини:

 • Променете текста, който се появява върху бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни и командата Подаване в менюто Файл.

 • Променете клавишната комбинация за бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни и командата Подаване в менюто Файл.

 • Създайте персонализирани съобщения, които да показвате на вашите потребители, когато подават своите формуляри.

 • Задайте дали след като формулярът е изпратен, той да остане отворен, да се затвори, или да се отвори друг празен формуляр.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Добавяне на връзките за данни на подаване

За да конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават попълнените формуляри към няколко местоположения, добавяте необходимите връзки към данни на подаване в шаблона на формуляр. Можете да добавите връзки към данни към следните местоположения:

 • Уеб услуга

 • Библиотека с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

 • В имейл съобщение

  Забележка: Потребителите трябва да имат инсталиран Microsoft Office Outlook на компютрите си, за да подават данните на формуляра в имейл съобщение.

Следващите процедури обясняват как да добавите връзки към данни на подаване към тези местоположения.

Добавяне на връзка към данни, която подава данни към уеб услуга

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, щракнете върху Подаване на данни и след това върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху Към уеб услуга и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата, където вашите потребители ще подават своите формуляри, и след това щракнете върху Напред.

  Ако искате да търсите в сървър на Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) за уеб услуга, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете UDDI сървъра, в който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или по услугите, които се предоставят, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху Търсене. Уеб услугите, които отговарят на вашата ключова дума за търсене, ще се появят в списъка Резултат от търсенето.

 6. На следващата страница на съветника в списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услугата, която ще приема данните от формуляра, и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща:

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметър на уеб услуга, който ще получава данните от формуляра.

  2. В Опции на параметър щракнете върху Поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете, и след това изберете OK.

  5. В полето Включване щракнете върху Само текст и дъщерни елементи, за да подадете само съдържанието и всички дъщерни елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете и съдържанието, и избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. Изберете Целия формуляр (XML документ, включително инструкциите за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ.

   Обикновено отмятате това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчиствайте отметката от това квадратче.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. На следващата страница на съветника, в полето Въведете име за тази връзка към данни въведете описателно име за тази връзка към подадените данни.

 10. Уверете се, че информацията е вярна, в раздела Резюме и след това изберете Край.

Добавяне на връзка към данни, която подава данни към библиотека с документи

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, щракнете върху Подаване на данни и след това върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху Към библиотека с документи на сайт на SharePoint и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника в полето Библиотека с документи въведете местоположението на библиотеката с документи на SharePoint.

 6. В полето Име на файл въведете име, което ще се използва за идентифициране на формуляра в библиотеката с документи. Можете да използвате и формула, за да сте сигурни, че всяко име на формуляр е уникално.

  Как?

  1. Щракнете върху Вмъкване на формула изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

   • За да използвате поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате, в диалоговия прозорец Избор на поле или група и след това изберете ОК.

   • За да използвате функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете функцията, която искате да използвате, в диалоговия прозорец Вмъкване на функция и след това щракнете върху OK.

    Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция, щракнете върху OK и след това в полето Формула в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете двукратно върху функцията, която сте добавили, и изберете поле или група. Връзки към повече информация за функциите можете да намерите в раздела Вж. още.

   • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

  Операция

  Символ

  Събиране

  +

  Изваждане

  -

  Умножение

  *

  Деление

  /

  • Забележка: Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

  • За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

   Връзки към повече информация за формулите можете да намерите в раздела Вж. още.

 7. За да замените всички съществуващи формуляри с едно и също име в библиотеката с документи, отметнете квадратчето Ако файлът съществува, разреши записване върху него.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. На следващата страница на съветника, в полето Въведете име за тази връзка към данни въведете описателно име за тази връзка към подадените данни.

 10. Уверете се, че информацията е вярна, в раздела Резюме и след това изберете Край.

Добавяне на връзка към данни, която подава данни в имейл съобщение

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, щракнете върху Подаване на данни и след това върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху Като имейл съобщение и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника въведете имейл адресите на получателите на съобщението, темата, която искате да се появява в съобщението, и въвеждащия текст, който искате, в подходящите полета и след това щракнете върху Напред. Можете да използвате и формула във всяко поле, освен в полето Въведение.

  Как?

  1. Щракнете върху Вмъкване на формула изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

   • За да използвате поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате, в диалоговия прозорец Избор на поле или група и след това изберете ОК.

   • За да използвате функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете функцията, която искате да използвате, в диалоговия прозорец Вмъкване на функция и след това щракнете върху OK.

    Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция, щракнете върху OK и след това в полето Формула в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете двукратно върху функцията, която сте добавили, и изберете поле или група. Връзки към повече информация за функциите можете да намерите в раздела Вж. още.

   • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

  Операция

  Символ

  Събиране

  +

  Изваждане

  -

  Умножение

  *

  Деление

  /

  • Забележка: Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

  • За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

   Връзки към повече информация за формулите можете да намерите в раздела Вж. още.

 6. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща:

  1. За да покажете формуляра в тялото на имейл съобщението, щракнете върху Изпрати само активния изглед на формуляра без никакви прикачвания.

  2. За да изпратите данните на формуляра като прикачен файл към имейл съобщение, щракнете върху Изпрати данните на формуляра като прикачен файл, поставете отметка в квадратчето Прикачи шаблона за формуляр, за да се уверите, че потребителите могат да отворят формуляра и след това въведете име за формуляра в полето Име на прикачен файл . Можете също да укажете поле или използвайте формула, за да сте сигурни, че всяко име на формуляр е уникално. Тази опция е налична само ако шаблона за формуляр е конфигуриран за автоматично определяне на нивото на защита или е конфигуриран да нивото на защита ограничено или пълно доверие.

   Как?

   1. Щракнете върху Вмъкване на формула изображение на бутон .

   2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

    • За да използвате поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате, в диалоговия прозорец Избор на поле или група и след това изберете ОК.

    • За да използвате функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете функцията, която искате да използвате, в диалоговия прозорец Вмъкване на функция и след това щракнете върху OK.

     Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция, щракнете върху OK и след това в полето Формула в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете двукратно върху функцията, която сте добавили, и изберете поле или група. Връзки към повече информация за функциите можете да намерите в раздела Вж. още.

    • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

   Операция

   Символ

   Събиране

   +

   Изваждане

   -

   Умножение

   *

   Деление

   /

   • Забележка: Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

   • За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

    Връзки към повече информация за формулите можете да намерите в раздела Вж. още.

   Имейл получателите на данните на формуляра, които са изпратени като прикачен файл, трябва да имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, за да отворят прикачения файл.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. На следващата страница на съветника, в полето Въведете име за тази връзка към данни въведете описателно име за тази връзка към подадените данни.

 9. Уверете се, че информацията е вярна, в раздела Резюме и след това изберете Край.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да разрешава подавания

След като добавите необходимите вторични връзки към данни във вашия шаблон на формуляр, конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра. Когато правите това, InfoPath добавя команда Подаване в менюто Файл и бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни, когато потребителите попълват формуляра. След това можете да конфигурирате действието, което се случва, когато потребителят щракне върху бутона Подаване. В този случай ще добавите правило, което подава данните на формуляра към всяка връзка към данни на подаване, когато потребителят щракне върху командата Подаване в менюто Файл или бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни.

В същия диалогов прозорец можете да конфигурирате опциите на подаване.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

 2. В диалоговия прозорец Опции за подаване отметнете квадратчето Позволявай на потребителите да подават този формуляр .

  Когато поставяте отметка в това квадратче, InfoPath добавя бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни и команда Подаване в менюто Файл, когато потребителите попълват формуляра.

 3. Щракнете върху Изпълнение на потребителско действие, използвайки правила и след това върху Правила.

 4. В диалоговия прозорец Правила за подаване на формуляр щракнете върху Добавяне.

 5. Щракнете върху Добавяне на действие.

 6. В полето Действие щракнете върху Подаване, използващо връзка към данни, изберете връзката за данни, която искате да използвате за това действие на подаване в списъка Връзка към данни, и след това щракнете върху OK.

 7. Повторете стъпки 5 и 6 за всяка връзка към данни на подаване, която сте добавили във вашия шаблон на формуляр.

 8. След като добавите условията за всички връзки към данни на подаване във вашия шаблон на формуляр, щракнете два пъти върху OK.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 9. За да предпазите потребителите да не използват командата Подаване или бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни, когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Покажи елемента на менюто "Подаване" и бутона "Подаване" от лентата с инструменти.

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×