План за прекратяване на SSO и DSync на Yammer

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Yammer Еднократната идентификация (SSO) и синхронизирането на справочен указател (DSync) са стари инструменти, които Yammer разработи, преди да бъде придобит от Microsoft. Тъй като Yammer се интегрира тясно с Office 365, премахваме необходимостта клиентите да разучават и да поддържат отделни инструменти за Yammer. Вместо това клиентите могат да използват познатите инструменти на Office 365, за да настроят еднократна идентификация (влизане в Office 365 с федерирана самоличност) и синхронизиране на справочен указател (Свързване на Azure Active Directory). Имайте предвид, че инструментът на Office 365 за влизане може да се конфигурира самостоятелно за разлика от SSO на Yammer, където се изисква да се свържете с екипа по поддръжката на Yammer.

В тази статия:

Забележка: Някои администратори са актуални навлезли в проблеми с Yammer DSync програма. За помощ за отстраняване на неизправности, вижте БЗ: "неочаквана грешка при влизане в" при стартиране на синхронизирането на справочен указател в Yammer програма.

График за прекратяването на SSO и DSync на Yammer

SSO и DSync на Yammer сега са инструменти, чието използване е прекратено. Мрежите на Yammer, които в момента използват SSO на Yammer, ще трябва да преминат към използване на влизането в Office 365 за Yammer. Мрежите, които използват DSync на Yammer, ще трябва да преминат към използване на синхронизация на Azure Active Directory.

Важните дати за това прекратяване:

 • 18 ноември 2015 г.:    Съобщение за прекратяване на използването на инструментите SSO на Yammer и DSync на Yammer.

 • 1 април 2016 г.:   В мрежите на Yammer няма да бъде позволено създаване на нови конфигурации или значителни промени в конфигурацията на SSO или DSync.

 • 1 декември 2016 г.:   Yammer SSO и DSync ще спрат да работят.

Ако не направите нищо, след 1 декември 2016 г. ще влязат в сила промените, посочени по-долу:

 • SSO на Yammer:   Еднократната идентификация на Yammer ще спре да работи. Мрежата ще започне да използва самоличност на Office 365 (ако мрежата е свързана с клиент на Office 365) или самоличност на Yammer (влизане с потребителско име и парола).

 • DSync на Yammer:   Синхронизирането на справочен указател на Yammer ще спре да работи. По-нататъшните промени във вашия локален указател на Active Directory няма да се отразяват в Yammer.

Сценарии с SSO на Yammer и тяхното заместване

Ако в момента използвате SSO на Yammer за конкретни сценарии или поведения, можете да преминете към нови методи, за да продължите с подобна функционалност. Таблицата по-долу описва тези сценарии или поведения и заместването на това поведение.

Сценарии с SSO на Yammer

Заместване

Влизане:    Всички потребители в мрежата се пренасочват към влизане с Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS). Потребителите без идентификационни данни за Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS) не могат да влязат.

Използвайте ключа Налагане на самоличност на Office 365, за да направите така, че вашата мрежа да позволява само влизания чрез Office 365/Azure Active Directory, след което конфигурирайте федерирана самоличност на Office 365. Вижте Запознаване със самоличността на Office 365 и Azure Active Directory.

Влизане:    Постоянната връзка и външните връзки отвеждат потребителя към удостоверяване с неговия доставчик на Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS)

Настройте своята мрежа да използва ключа Налагане на самоличност на Office 365, за да съответства на това поведение.

Влизане:    Потребители без имейл

Потребителите без имейл могат да влизат, като използват своите идентификационни данни за Office 365 – с основното си потребителско име (UPN) вместо името на акаунта си.

Записване:    Потребителите, които се опитват да се запишат в мрежите на Yammer, се пренасочват да влязат със своя доставчик на Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS).

Настройте своята мрежа да използва ключа Налагане на самоличност на Office 365, за да съответства на това поведение.

Блокиране на потребители:    Могат да бъдат конфигурирани правила на ниво Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS), за да се ограничи достъпа на определени потребители до Yammer чрез SSO.

 • Ограничаване на достъпа на потребителите:   Yammer ще позволява лицензиране за отделен потребител на ниво Azure Active Directory с помощта на същите механизми за лицензиране, поддържани днес за други работни натоварвания, като например SharePoint и Exchange. Като администратор на Office 365, можете да използвате квадратчето за отметка за лиценз за Yammer за всеки потребител, за да контролирате достъпа му до услугата Yammer.

  Обърнете внимание, че ще бъде наложено използването на лицензи в мрежи, в които е разрешено Налагане на самоличност на Office 365. В мрежи, които не налагат самоличността на Office 365, потребителите могат да се присъединяват чрез валидиране на своите имейли, създаване на самоличност на Yammer и регистриране със своето потребителско име и парола.

 • Филтриране на потребители:    Можете да използвате възможностите на Azure Active Directory, за да контролирате кои потребители се синхронизират от вашия локален справочен указател. Още информация в: Синхронизация на Azure AD Connect: конфигуриране на филтриране.

Филтрирането е налично днес. Лицензите за всеки потребител ще бъдат налични скоро.

Мрежи, които не са свързани с клиенти на Office 365:    Мрежите могат да бъдат свързани с клиенти на Office 365, но SSO на Yammer работи също на клиенти, които не са свързани с Office 365.

Трябва да активирате своята мрежа на Yammer чрез Office 365. От 1 декември 2016 г. мрежи, които не са свързани с клиент на Office 365, ще поддържат само старата самоличност на Yammer (влизане с имейл и парола).

Сценарии с DSync на Yammer и тяхното заместване

Ако в момента използвате DSync на Yammer за конкретни сценарии или поведения, можете да преминете към нови методи, за да продължите с подобна функционалност. Таблицата по-долу описва тези сценарии или поведения и заместването на това поведение.

Сценарий с DSync на Yammer

Заместване

Осигуряване:    Потребителите се създават групово в Yammer чрез инструмента DSync на Yammer. След това всеки потребител се записва за услугите на Yammer чрез многостъпков процес на записване.

Потребителите се създават групово в Office 365 чрез инструмента на Свързване на Azure Active Directory. След това всеки потребител има достъп до услугата Yammer, без да е необходим отделен процес на записване.

Съпоставяне:   Потребителите на Yammer се съпоставят в Active Directory чрез имейл адреси, но само основният имейл се синхронизира в Yammer.

Потребителите се съпоставят с потребител в Office 365 с помощта на техния основен имейл, адреси на прокси сървър и основно потребителско име (UPN), в тази последователност.

Синхронизиране на потребителски свойства:    Промените в потребителските свойства от локален указател на Active Directory се синхронизират с Yammer чрез инструмента DSync на Yammer. Съпоставянето при синхронизирането на полета може да се конфигурира.

Промените в потребителските свойства от локален указател на Active Directory се отразяват в Azure Active Directory чрез инструмента Свързване на Azure Active Directory. Съпоставянето при синхронизирането на полета може да се конфигурира – повече информация има тук: Промени в правилата за синхронизиране. Всички важни свойства от потребителите на Azure Active Directory ще се синхронизират с Yammer.

Днес се предлага еднократно попълване на потребителските свойства за нови потребители. Синхронизирането на потребителските свойства ще бъде налично скоро.

Жизнен цикъл на потребителите:    Потребителите са временно преустановени в Yammer, когато бъдат преустановени временно или изтрити в локалния указател на Active Directory.

Възможността за управление на потребителите на Yammer през целия им жизнен цикъл от Office 365 се предлага днес. Възможността за блокиране на потребители от Yammer, когато потребителят е блокиран в Azure Active Directory, ще бъде налична скоро.

Известявания:    Администратори имат възможност да създадат съобщение, което се изпраща на потребителите, когато акаунтът се създава за първи път в Yammer.

Тази функция няма да се поддържа.

Отчети:    Администратор може да посети секцията за администриране на мрежата, за да получи отчет за потребителите в мрежата, които не са били първоначално създадени чрез синхронизиране.

Тази функция няма да се поддържа и няма да е необходима, защото интеграцията между Office 365 и Azure Active Directory включва както влизане, така и синхронизиране, което гарантира, че мрежа с разрешено Налагане на самоличност на Office 365 позволява достъп само на потребители от справочния указател на Office 365 и с лицензи за Yammer.

Мрежи, които не са свързани с Office 365:   Yammer DSync работи в мрежи, които не са свързани с Office 365.

Мрежи, които не са свързани с Office 365, няма да имат поддръжка за синхронизирането на справочен указател.

Как да преминете към използване на влизането в Office 365 за Yammer и синхронизацията на Azure Active Directory

Следвайте този процес за преминаване от използване на SSO на Yammer и DSync на Yammer към използване на влизане на Office 365 за Yammer и синхронизацията на Azure Active Directory.

Блоксхема, показваща четири стъпки, за да заместите Yammer SSO и Yammer DSync с влизане в Office 365 за Yammer и "Свързване" на Azure Active Directory.
 1. Активирайте Yammer в своя клиент на Office 365.

  За повече информация вж. Ръководство за активиране на Yammer. Не забравяйте да регистрирате всички домейни, свързани с вашата мрежа на Yammer, в Office 365.

 2. Уверете се, че всички домейни, които са свързани с мрежата ви в Yammer, са проверени във вашия клиент на Office 365.

  Ако имате домейни в Yammer, които не са в Office 365, трябва да проверите и да добавите тези домейни към Office 365. Това е предварително изискване за следващата стъпка. За да видите кои домейни са част от вашата мрежа на Yammer, отидете в секцията Мрежов администратор в Yammer и се придвижете до страницата Мигриране на мрежата. Първата стъпка при мигрирането на мрежата изброява домейните, които в момента са свързани с мрежата на Yammer, и посочва кои от тях вече са добавени към клиента на Office 365. За да добавите още домейни към Office 365, вижте Добавяне на TXT или MX запис за проверка.

 3. Уверете се, че вашият справочен указател на Office 365, съдържа всички потребители във вашата фирма.

  Можете да използвате Свързване на Azure Active Directory за синхронизиране с вашия локален указател на Active Directory, или можете ръчно да ги управлявате. За повече информация относно Свързване на Azure Active Directory вижте Интегриране на вашите локални самоличности с Azure Active Directory.

 4. Прегледайте конфигурацията си на Свързване на Azure Active Directory, Office 365 и Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS) и се уверете, че отговаря на нуждите ви.

  Използвайте инструмента Свързване на Azure Active Directory, за да промените настройките, ако е необходимо. За повече информация за опциите за влизане за Свързване на Azure Active Directory вижте Инсталиране по избор за Azure AD Connect.

 5. Превключете мрежата си на Yammer, така че да налага самоличност на Office 365 за удостоверяване и управление.

  Не е необходимо да се обаждате на поддръжката, за да превключите от SSO към налагането на самоличност на Office 365; ключът Налагане на самоличност на Office 365 замества всяка конфигурация на SSO.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

SSO за yammer и DSync осъждане - често задавани въпроси

Разбиране на самоличността в Office 365 и Azure Active Directory

Управление на Yammer потребители по техния жизнен цикъл от Office 365

Налагане на Office 365 самоличност за потребителите на Yammer

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×