Планиране структурата на колекцията със сайтове и сайтовете

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Да се определят целите на уеб сайта, е фактор, който трябва да се обмисли при разработването на уеб сайт. Внимателното обмисляне ще ви помогне да се уверите в лесното използване и управление на сайта.

В тази статия

Определяне кой ще използва сайта

Определяне на съдържанието на сайта

Планиране на навигационната структура

Определяне на достъпа до сайтовете и съдържанието на сайта

Определяне на това кой ще използва сайта

Решението за типа сайт, който ще се създаде, зависи от желания обсег и използването на сайта. Може да създадете отделен сайт за всеки проект, на който работи екипът. Например може да искате да създадете уеб сайт от високо ниво за цялата организация и отделни сайтове под този сайт за всеки екип.

Колекции със сайтове, сайтове и подсайтове

Може да използвате уеб сайтове от високо ниво и подсайтове, за да разделите съдържанието на сайта на отделни, самостоятелно управляеми сайтове. Уеб сайтовете от високо ниво може да имат много подсайтове, подсайтовете от своя страна да имат подсайтове толкова нива дълбоко, колкото на потребителите са необходими. Цялата структура на уеб сайта от високо ниво и на всичките му подсайтове се наричаколекция от сайтове.

Тази йерархия позволява на потребителите да разполагат с главен работен сайт за целия екип, както и индивидуални работни сайтове и споделени сайтове за странични проекти. Уеб сайтове от високо ниво и подсайтовете позволяват различни нива на контрол върху компонентите и настройките на сайтовете.

Администратори на колекция от сайтове и групата на собствениците на име на сайта

Администратори на колекцията от сайтове имат пълни разрешения върху всички сайтове в колекцията от сайтове. Членове на сайта име на групата на собствениците на уеб сайта на най-високо ниво в колекцията от сайтове да управлявате настройки и функции за уеб сайта на най-високо ниво и подсайтовете под него, които наследяват разрешения от него. Например администраторът на колекцията със сайтове и член на групата на собствениците на име на сайта на уеб сайт на най-високо ниво да направите следното:

 • Да управляват потребители, групи и разрешения

 • Да разглеждат статистика на използването

 • Да променят регионалните настройки

 • Да управляват уеб част и галерии с шаблони

 • Да управлява предупреждения

 • Да променя името и описанието на сайта, темата и организацията на началната страница

 • Да конфигурират настройките, например регионалните настройки за уеб сайтовете от високо ниво и всички подсайтове

 • Да актуализират имейл настройките за уеб сайта от високо ниво и всички подсайтове, ако са разрешени имейл настройките в централното администриране на SharePoint

 • Да конфигурират настройките на уеб компонента за уеб сайта от високо ниво и всички подсайтове

Въпреки това когато подсайт използва уникални разрешения, членовете на групата на собствениците на име на сайт за уеб сайта на най-високо ниво не можете да извършвате действия, изброени по-горе за този сайт. За сравнение администратори на колекцията от сайтове винаги могат да изпълняват тези действия на всички подсайтове, независимо дали подсайт има уникални разрешения.

Член на групата на собствениците на име на сайт на подсайт да управлявате настройките и компонентите само за тези подсайтове и за подсайтовете, които наследяват разрешения. Например администраторът на подсайт да направите следното:

 • Да добавя, изтрива или променя потребители и групи, ако са зададени уникални разрешения

 • Да разглежда статистика на използването

 • Да променя регионалните настройки

 • Да управлява уеб компонент и галерии с шаблони

 • Да управлява предупреждения

 • Да променя името и описанието на сайта, темата и организацията на началната страница

Най-горе на страницата

Да определя съдържанието на сайта

Windows SharePoint Services предоставя централно място, където може да публикувате информация, например графици на проекти, важни събития и съобщения, вместо да предавате тази информация по имейл.

Сайтове на работни области

Работната област е уникален уеб сайт, който предоставя на членовете на екипа инструменти за сътрудничество и услуги за съвместна работа по документи или за ресурси, свързани със събрания. Работната област може да съдържа списъци с информация, например свързани документи, екипни членове и връзки.

Windows SharePoint Services предоставя следните сайтове за работна област:

Сайт за работна област

Описание

Работни области на документи

Този шаблон създава сайт, за да може членовете на екипа да работят заедно по документи. Предоставя библиотека с документи за съхраняване на основния документ и поддържащи файлове, списък със задачи за възлагане на задания и списък с връзки за ресурсите, свързани с документа.

Основна работна област за събрания

С този шаблон се създава сайт, който предоставя всички основи в планирането, организирането и проследяването на вашето събрание. Съдържа следните списъци: обекти, участници, дневен ред и библиотека с документи.

Празна работна област за събрания

С този шаблон се създава празен сайт на работна област за събрания, който може да персонализирате според вашите изисквания.

Работна област на събрания за решения

Този шаблон предоставя работна област за събрания, в който може да се разглеждат свързаните документи и да се записват решения. Съдържа следните списъци: "Цели", "Участници", "Дневен ред", "Библиотека с документи", "Задачи" и "Решения".

Работна област за социални събрания

С този шаблон се създава сайт, който предоставя инструмент за планиране на социални събития, който съдържа дъска за обсъждания и библиотека с картини за публикуване на снимки от събитието. Съдържа следните списъци и уеб компоненти: ''Участници'', ''Указания'', ''Изображение/емблема'', ''Необходими неща'', ''Обсъждания'' и ''Библиотека с картини".

Работна област за събрания с много страници

С този шаблон се създава сайт, който предоставя всички основи в планирането, организирането и проследяването на вашето събрание с множество страници. Съдържа следните списъци: "Цели", "Участници" и "Дневен ред" в допълнение към две празни страници, които може да персонализирате според вашите изисквания.

Други шаблони на сайтове

Когато създавате нов сайт, Windows SharePoint Services предоставя следните шаблони за сътрудничество:

Шаблон на сайт

Описание

Екипен сайт

С този шаблон се създава сайт, на който екипите може да създават, организират и споделят информация. Той включва библиотека с документи, основни списъци, например "Съобщения", "Календар", Контакти" и "Връзки".

Празен сайт

С този шаблон се създава уеб сайт с празна начална страница, която може да персонализирате с уеб браузър или програма за уеб проектиране, съвместима с Windows SharePoint Services, като добавите интерактивни списъци и други компоненти.

Wiki сайт

С този шаблон се създава сайт, на който потребителите може бързо и лесно да добавят, редактират и свързват уеб страници.

Блог

С този шаблон се създава сайт за публикуване на информация, който позволява на останалите да коментират по него.

Запис на персонализациите като шаблони

Можете да запишете съществуващия сайт или списък като шаблон по избор. Шаблони по избор са начин на опаковката на набор от промени към съществуващ сайт и тези, които прави достъпни за нови сайтове и списъци. Всеки шаблон по избор се базира на дефиниция на сайт. Можете да съхранявате уеб части, шаблони на списъци и шаблони за сайтове в библиотеки за използване от всички сайтове в колекция от сайтове. Шаблони по избор са достъпни чрез страниците на галерия с шаблони за сайт и галерия с шаблони за списък.

Най-горе на страницата

Планиране на навигационната структура

Навигацията се състои от връзки, които потребителите използват за достъп до главни раздели и страници на сайта. Достъпни са следните навигационните елементи на сайта:

Навигационни елементи на сайта

Описание

Преглед на цялото съдържание на сайта

Тези навигационни елементи се появяват като връзка отляво на страницата, непосредствено над "Бързо стартиране". Не може да персонализирате или забраните тази връзка. Когато щракнете върху връзката, се появява страницата "Цялото съдържание на сайта", която предоставя списък с връзки към всички списъци, библиотеки, дъски за обсъждане, проучвания и кошче за сайта.

Бързо стартиране

Това е навигационен елемент, който може да се персонализира. Той показва заглавията на раздела и връзки към различни области на вашия сайт. По подразбиране "Бързо стартиране" се показва на повечето страници непосредствено под връзката "Преглед на цялото съдържание на сайта".

Изглед на дърво

Този навигационен елемент има същия изглед като Windows Explorer. Клоните на дървото, които съдържат други обекти, може да се разширят, за да се виждат тези обекти. Изгледът на дървото не може да персонализира и не се показва по подразбиране. Когато се показва, се намира непосредствено под "Бързо стартиране".

Горна лента за връзки

Този елемент за навигация може да се персонализира. Той се показва като един или повече раздели с хипервръзки в горната част на всички страници на сайта.

Трасиране на съдържание

Този навигационен елемент предоставя множество хипервръзки, които може да използвате, за да навигирате бързо до йерархията на сайта, който в момента разглеждате. Трасирането не се показва, когато сте на началната страницата на сайта. Но когато навигирате обратно до йерархията на сайта, трасирането се показва над името на страницата, до която сте навигирали.

Глобална трасирана лента

Този навигационен елемент предоставя хипервръзки, които може да използвате, за да навигирате до различни сайтове в рамките на вашата колекция със сайтове. Трасирането е винаги видимо и се показва в горния ляв ъгъл на страницата над името на вашия сайт.

Най-горе на страницата

Определяне на достъпа до сайтове и съдържание на сайт

Когато настройвате уеб сайт, имате нужда от начин да зададете кой има достъп до нея. За типични интернет сайт може би искате всеки, който идва в сайта, за да видите съдържанието, но не искате те да могат да променят това съдържание. За интранет сайт на фирма може да искате няколко потребители да управлявате структурата на сайта, но много повече потребители, за да добавите ново съдържание или участие в група календари или проучвания. За екстранетискате внимателно да управлявате кои потребители могат да видят сайта изобщо. По принцип достъп до уеб сайтове се управлява чрез комбиниране на потребителски акаунти със структурата на разрешенията, която управлява конкретните действия, които потребителите могат да изпълняват.

Разрешенията може да се зададат на сайт от високо ниво, подсайт, списък и нива на библиотека. Връзки към повече информация за настройване на разрешения може да намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×