Преминаване към основното съдържание

Планиране на съдържанието за вашия сайт на SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато логическо организиране на съдържанието на сайта и лесни за намиране, е по-лесно да поддържате и управлявате, и потребителите на сайта са по-продуктивни. Като администратор на колекция от сайтове или собственик на сайт може да искате да планирате стратегията си сайт преди да създадете вашия сайт. В тази статия ние изследване:

От какви видове сайтове имате нужда?

В зависимост от размера или вашата организация и обхвата на съдържание, които планирате да имате на вашия сайт може да искате да създадете подсайтове под вашия основен сайт да организирате съдържанието. За повече информация как да създавате сайтове вижте Създаване на сайт.

Диаграма на йерархията на сайт

Има много възможни начини, можете да изберете да организирате подсайтове. Някои примери са:

 • По екипи или отдели

 • По категории на съдържанието

 • По проекти

 • По клиенти

 • По нива на разрешение или конфиденциалност (ако например имате информация, достъпът до която трябва да бъде ограничен, може да искате да я изолирате в отделен сайт)

Преди да започнете създаването на сайтове, отделете известно време, за да обмислите колко сайта искате, и логиката, по която искате да ги организирате. Може да намерите за полезно да създадете диаграма на йерархията на сайта, която да ви помогне да организирате планирането. Можете бързо да скицирате диаграма на лист хартия или бяла дъска, но може също да създадете по-официална диаграма с помощта на някои от йерархичните фигури, предлагани като SmartArt в Microsoft Word или Microsoft PowerPoint. Това ще ви даде диаграма, която можете да запишете и цитирате, както и да модифицирате по-късно.

Освен това помислете за предназначението или функцията на всеки сайт. Това ще ви помогне да определите какви шаблони на сайтове искате да използвате за създаване на нови сайтове. SharePoint Online съдържа редица шаблони на сайтове, от които можете да избирате, когато създавате нов сайт. Като изберете шаблон за сайт, който е проектиран с конкретно предназначение, можете да дадете на потребителите мощен старт в тяхната работа. Ако например искате да създадете сайт, който членовете на екипи могат да използват за периодично споделяне на интересни новини или идеи, можете да стартирате, като изберете шаблона "Блог", защото този шаблон е предназначен за този тип комуникация.

Някои примери за шаблони за сайтове, включени в SharePoint са:

 • Екипен сайт

 • Блог

 • Сайт за проекти

 • Сайт на общност

За повече информация за шаблоните за сайтове вижте използване на шаблони за създаване на различни видове сайтове на SharePoint.

Какъв вид съдържание ще имате в сайтовете?

След като сте обмислили броя и типа на желаните сайтове, направите известно планиране за съдържанието, което ще се съхранява в тези сайтове. Целта на това планиране е да определите:

 • Какви видове списъци, библиотеки или страници, които искате да създадете в сайтовете, за да организирате съдържанието    Библиотеки може да се използва за съхраняване на документи и други файлове, а списъците може да са полезни за проследяване на задачи или проблеми. Страници са отделни елементи вътре в сайта, където можете да покажете съдържание, приложения, връзки и др.

 • Какви видове приложения, които искате да включите    SharePoint Online включва вградени приложения, например библиотеки с документи и списъци, но можете също да създавате ваши собствени приложения или закупите приложения от трети лица в SharePoint магазина.

 • Дали искате да създадете типове съдържание    Съдържание видове помощ, можете да персонализирате как обработва и проследяване на определени видове съдържание.

Вашата организация може да иска да проведе такова планиране по централизиран начин (особено за типовете съдържание), но това също е вид планиране, което трябва да насърчите отделните собственици на сайтове да извършват, като персонализират сайтовете, за които са отговорни.

Какви типове приложения искате да добавите?

Освен за типовете съдържание можете да помислите за други видове информация, която ще се съхранява в сайтовете, или за видовете задачи, които хората във вашата организация биха искали да използват. Това ще ви помогне да планирате различни видове приложения, които можете да добавяте към сайтовете, за да започнете. Например ако искате да добавите място за съхранение на документи, вероятно ще искате да добавите библиотека с документи. Ако знаете, че искате да следите важни данни, вероятно ще искате календар.

Не е необходимо да добавяте всички приложения, които може евентуално да ви потрябват веднага. Собствениците на сайтове по-късно могат да добавят и премахват нови приложения, когато нуждите на бизнеса се променят. Но ранното планиране на начина на персонализиране на съдържанието във вашите сайтове може да ви помогне да се гарантира, че сайтовете от самото начало ще са полезни за потребителите.

SharePoint Online включва вградени приложения, които са полезни за редица бизнес цели – от съхраняване и управление на документи до управление на проекти и проследяване и до комуникация. Можете да добавите няколко версии на тези типове приложения към даден сайт. Можете също да купувате и добавяте приложения от други доставчици от SharePoint магазина в сайта си.

За повече информация вж. Добавяне на приложение към сайт и Закупуване на приложение от SharePoint магазина.

Трябва ли да дефинирате типове съдържание?

Типовете съдържание позволяват на потребителите на сайт бързо да създават специализирани видове съдържание с помощта на команда Нов елемент или Нов документ в списък или библиотека. Типовете съдържание са полезни, защото предоставят на собствениците на сайтове начин да са сигурни, че съдържанието в сайтовете е съгласувано. Освен това типовете съдържание дават възможност отделните списъци или библиотеки да съдържат множество типове елементи или типове документи. Собствениците на сайтове могат да преконфигурират конкретни подробности за съдържанието, когато настройват типовете съдържание за сайт, списък или библиотека.

Собствениците на сайтове могат да дефинират типове съдържание за елементи от списък, документи или папки.

Може да намерите за полезно да определите типовете съдържание за част от вашето съдържание, ако то отговаря на някой от следните критерии:

Ако това е вярно:

Типовете съдържание може да ви бъдат полезни по следните начини:

Имате специфични типове документи, които имат стандартизиран формат или предназначение, и искате те да бъдат съгласувани в цялата ваша организация.

Конфигурирате типовете съдържание на сайт за тези типове документи на ниво екипен сайт, така че да са налични за използване във всички подсайтове на екипния сайт. Така всички потребители във вашата организация ще създават тези документи по съгласуван начин.

Имате конкретни шаблони, които хората трябва използват за конкретните видове документи.

Добавяте тези шаблони на документи към съответните типове съдържание, така че всички нови документи, създадени от типа съдържание, да използват шаблона.

Има стандартен набор информация, която искате да следите за конкретни типове документи или елементи.

Добавяте колони към вашия тип съдържание, за да следите тази информация. Ако част от информацията е особено важна, можете да маркирате тези колони като задължителни. Можете също да предоставите стойности по подразбиране за конкретни колони, когато конфигурирате типа съдържание.

Има бизнес процес, в който се определя как дадени типове документи винаги да се обработват или преглеждат.

Обмислете конфигурирането на работни потоци за конкретни типове съдържание. Можете да използвате работни потоци, за да управлявате бизнес процеси, например преглед или одобрение на документи.

След като идентифицирате съдържанието, за което искате да дефинирате типове, трябва да помислите къде искате да дефинирате типове съдържание. Ако дефинирате типове съдържание на сайт на ниво екипен сайт, те ще бъдат широко достъпни за повторно използване в списъците и библиотеките във всички подсайтове на вашия екипен сайт. Отделни собственици на сайтове също могат да дефинират типове съдържание на сайт за своите сайтове, въпреки че тези типове съдържание ще бъдат достъпни за използване в списъци и библиотеки само от този сайт и от всички сайтове под него.

Може да намерите за полезно да създадете електронна таблица или таблица, обхващаща информацията, която искате да включите, когато дефинирате вашите типове съдържание. Например бихте могли да започнете със създаване на нещо базово, като таблицата по-долу, а след това да го адаптирате, за да включите произволна допълнителна информация, която може да смятате за полезна за проследяване, например сайтовете или екипите, които ще използват типовете съдържание:

Нов тип съдържание

Родителски тип съдържание

Колони

Шаблон на документ

Работни потоци

Задайте името на типа съдържание, което искате да създадете.

Задайте родителския тип съдържание, от което то ще бъде създадено.

Направете списък на новите или съществуващите колони, които искате да бъдат добавени към типа съдържание.

Задайте дали ще има шаблон на документ, асоцииран с типа съдържание.

Задайте дали ще има работни потоци, асоциирани с типа съдържание.

За повече информация за работата с типове съдържание вж. Създаване или персонализиране на тип съдържание.

Как вашите потребители ще търсят и ще получават достъп до съдържание?

Обмислете как потребителите на сайтове ще търсят и използват съдържанието във вашите сайтове на SharePoint Online. Този вид планиране ще ви помогне да взимате решения за начина на конфигуриране на навигацията и търсенето на екипния сайт и неговите подсайтове.

Какви сайтове искате да включите във вашата глобална навигация?

За да планирате навигацията, може да намерите за полезно да създадете диаграма на сайтовете във вашата йерархия на сайта. Ако вече сте създали диаграма, докато сте планирали сайтовете, можете да започнете с тази диаграма и да я модифицирате. Включете всички подсайтове на вашия екипен сайт. Може също да искате да включите някои важни списъци или библиотеки, които съществуват в екипния сайт и неговите подсайтове. Това ще ви помогне да идентифицирате с един поглед важните местоназначения, които потребителите на сайта може да искат да намерят, ако стартират от началната страница на вашия екипен сайт.

Горната навигационна лента на сайт предоставя така наречената глобална навигация.

Първите връзки с един избран.

По подразбиране всеки сайт използва собствена горна навигационна лента, но вие можете да разрешите на сайтовете да наследяват горната навигационна лента от родителския сайт, така че начинът за навигация да е съгласуван във всички сайтове. Можете да конфигурирате какви сайтове да се показват в горната навигационна лента. Можете също да включите връзки към всеки друг желан URL адрес, в случай че искате да интегрирате връзките към външни ресурси в навигацията на вашия сайт. За повече информация за персонализирането на горната навигация вж. Персонализиране на навигацията на вашия екипен сайт.

Ако имате много подсайтове за вашия екипен сайт, може да не искате да изложите всички в горната лента за връзки, защото тя може да изглежда претрупана за потребителите на сайта. От друга страна вие не искате да направите важни сайтове или съдържание неоткриваеми. Използвайте вашата диаграма на йерархия на сайта, за да идентифицирате ключовите сайтове, които искате да изложите във вашата глобална навигация.

Как хората ще навигират в сайтовете?

Освен горната навигационна лента, сайтовете показват и навигационен елемент в лявата страна на страницата, наречен "Бързо стартиране".

Обикновено бързото стартиране показва връзки, които са специфични за текущия сайт и които може да се използват за открояване на съдържанието, което е най-важно. Когато създавате нов списък или библиотека, под Последни в "Бързо стартиране" автоматично се показва нова връзка. Само най-новите пет връзки се показват в секцията Последни

Връзката ''Последни'' в ''Бързо стартиране'' показва последните създадени страници, списъци и библиотеки

Можете да персонализирате лентата за бързо стартиране за добавяне или премахване на връзки към списъци и библиотеки на сайта. Можете също да група връзки под по избор заглавия. Ако изберете да имат всички подсайтове, които наследяват глобална навигация, след което ще бъде важно за собствениците на сайтове за персонализиране на навигацията на бързо стартиране ", защото това ще бъде основен начина, по който потребителите ще намерите съдържание на сайт, когато посещават го. Ако решите да не са подсайтове, които наследяват глобална навигация от екипния сайт, след което потребителите ще можете да използвате горната лента за връзки и бързо стартиране "на подсайт за намиране на съдържание в нея. За повече информация за редактиране на връзки в бързо стартиране "вижте Персонализиране на навигацията на вашия екипен сайт.

Най-горе на страницата

За какво трябва да мислите, когато планирате търсене?

По-вероятно е вашите потребители да искат да използват SharePoint Online, когато могат лесно да намират нужната им информация. Чрез използване на функции за съдържание, като напр. типове съдържание, или чрез добавяне на колони за метаданни в списъци и библиотеки можете да улесните откриването на съдържанието чрез търсене.

Администраторите на колекции от сайтове и администраторите на сайтове могат да изпълнят редица конфигурации, за да персонализират средата за търсене за потребителите.

За да направите това:

Прегледайте тази тема:

За персонализиране на стила и настройките, които оказват въздействие върху резултатите от търсенето, можете да персонализирате центъра за търсене и уеб частите, използвани на страниците на центъра за търсене.

Управление на центъра за търсене в SharePoint Online

Създаване на правила за заявки, за да се подобри начинът, по който търсенето отговаря на намерението на потребителя.

Управление на правилата за заявки

Персонализиране на източниците на резултати за търсения.

Управление на източници на резултати

Преглеждане, създаване или промяна на контролирани свойства или съпоставяне на обходени свойства с контролирани свойства.

Управление на схемата на търсене в SharePoint Online

Експортиране и импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето между сайтове. Настройките, които експортирате и импортирате, включват всички персонализирани правила за заявки, източници на резултати, типове на резултати, модели на класиране и настройки за търсене на сайтове.

Експортиране и импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето

Как съдържанието става налично при търсене

Услугата за търсене е планирано за обхождане на съдържание на SharePoint Online на всеки пет минути. След като даден елемент се добавя към сайт на SharePoint Online, ще бъде даден период от време, преди да се индексира и показва в резултатите от търсенето. Този период от време варира въз основа на текущия потребител дейности. Задачи като сайта миграцията, надстройка и поддръжка увеличаване на натоварването на канала на индексирането. Нови елементи на съдържание трябва да обикновено се показва в резултатите от търсенето в рамките на час.

Какво трябва да правят потребителите със съдържанието?

Като зададете някои основни въпроси за това какво трябва да правят потребителите със съдържанието, ще можете да определите как може да се наложи да конфигурирате конкретни сайтове, списъци или библиотеки, както и какви конкретни функции е възможно да се наложи да използват потребителите на сайта.

Въпроси за изследване:

Съображения за конфигурация на съдържанието:

Трябва ли да проследявате версии на определени видове документи или елементи от списък?

 • Обмислете разрешаването на създаване на версии на тези списъци или библиотеки.

 • Обмислете изисквания за извличане на документи или елементи преди модифицирането им.

Потребителите на сайта ще се нуждаят ли от възможност да работят или да си сътрудничат едновременно по определени видове документи?

 • Обмислете разрешаването на съавторство за подходящите за това библиотеки, за да улесните сътрудничеството.

Трябва ли определени видове съдържание да бъдат одобрявани, преди да станат широко достъпни?

 • Обмислете разрешаването на одобрение на съдържанието за библиотеки или използването на работни потоци за управление на одобрението.

Някои видове документи подлежат ли на обработка с определени бизнес процеси или човешки работни потоци?

 • Обмислете създаването или конфигурирането на работни потоци за типовете съдържание, които се прилагат към тези документи, или за библиотеките, в които тези документи ще се съхраняват.

Ще използвате списъци за насочване или управление на процеси

 • Обмислете създаването или конфигурирането за процесите на работни потоци, базирани на списъци, например проследяване на въпроси и управление.

Ще има ли конфиденциално съдържание в сайтове, до които общият достъп трябва да бъде ограничен?

 • За да съхранявате поверително съдържание, обмислете създаването на конкретни сайтове или библиотеки, конфигурирани с уникални разрешения.

 • Обмислете разрешение на ниво елемент, ако има минимална нужда от ограничаване на достъпа до съдържание.

 • Обмислете използването на насочване към аудитория, за да показвате различно съдържание на различни потребители.

 • Обмислете дали определени списъци или библиотеки трябва да бъдат изключени от индексирането на търсенето.

Потребителите ще трябва ли да получават актуализации за промени в съдържанието?

 • Обмислете разрешаването на RSS за ключови списъци и библиотеки.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×