Планиране на събрание с други хора

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да изпратите искане за събрание до един или повече хора. Outlook песни, които приеме искането и блокира време от вашия календар за събранието. Когато създавате искане за събрание, можете да добавяте прикачени файлове, задаване на местоположение и използвайте помощника за планиране, за да изберете най-доброто време за вашето събрание.

Какво искате да направите?

Когато планирате ново събрание, можете да зададете тема за събранието, изберете участници и укажете кога и къде събранието ще се осъществи. Отговорите на исканията за събрание се появяват във вашата папка "Входящи".

 1. В раздела Начало , в групата Създай направете едно от следните неща:

  • От папката "Входящи", изберете Нови елементи > Ново събрание.

   За да планирате събрание, в раздела Начало, в групата Създай, изберете нови елементи и след това събрание.

  • В календара щракнете върху Ново събрание.

   Командата ''Ново събрание'' на лентата

  Съвет : Можете също да използвате клавишната комбинация Ctrl + Shift + Q да създадете ново искане за събрание.

 2. В полето до можете да добавяте участници.

  Забележка : Можете също да добавите – или премахване на – участници при използването на Помощник за планиране, в групата Показване на раздела " събрание ".

 3. В полето Тема укажете на получателите си за какво ще е събранието.

 4. В полето местоположение укажете на получателите си там, където тази среща.

  Съвет : Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange, щракнете върху стаи за проверка на наличността и резервна стаи.

 5. Изберете една от следните възможности:

  • За конкретен начален и краен час, в полетата Начален час и краен час списъци щракнете върху Започни събранието и крайния час.

  • За целодневно събитие изберете квадратчето целодневно събитие и събитие показва като пълен 24-часов събитие, траещ от полунощ до полунощ.

  Забележка : Ако искате да планирате събрания въз основа на друга часова зона, в раздела събрание , в групата Опции щракнете върху часови зони.

 6. В събранието искане за поле за съобщения, можете да въведете информацията, която искате да споделите с получателите.

  Съвет : Можете също да прикачите файл. В раздела Вмъкване щракнете върху Прикачване на файли след това изберете файла, който искате да добавите към искането за събрание.

 7. Щракнете върху Помощник за планиране и помощника за планиране за Exchange акаунти ви помага да намерите най-доброто време за вашето събрание чрез анализиране когато получатели и ресурси на събранието, като например стаи, са налични.

  Съвет : Ако не използвате Exchange акаунт, щракнете върху планиране.

 8. Изберете една от следните възможности:

  • Щракнете върху Добавяне на участниции след това въведете имената на получателите, имейл адреси или имената на ресурсите (отделени с точка и запетая) в полетата задължително, по желаниеили ресурси .

   Съвет : Ако не използвате Exchange акаунт, щракнете върху Добавяне на други > Добави от адресната книга.

  • В полето за търсене въведете името на потенциални участници, щракнете върху Почни, изберете име в списъка с резултати и след това щракнете върху задължително, по желаниеили ресурси.

  Забележки : 

  • Вертикалните линии представляват началния и крайния час на събранието. Можете да щракнете и да плъзнете линиите до нов начален и краен час.

  • За Exchange акаунти мрежата за заетостта показва готовността на участниците. Зелената вертикална линия обозначава началото на събранието. Червената вертикална линия обозначава края на събранието.

   мрежа на заетостта на outlook

 9. За Exchange акаунти, Стаи екран съдържа предложени най-доброто време за вашето събрание (когато повечето участници са налични). За да изберете час за събрание, щракнете върху час предложение в екрана Стаи в секцията предложено пъти , или изберете време в мрежата на заетост.

 10. След като участниците бъдат добавени, за да се върнете на искането за събрание, на лентата щракнете върху Среща.

  Забележка : След като сте задали часа на събранието, ако не искате да направите събранието повтарящо се, изберете Изпрати, или изберете среща , ако имате повече информация за да добавите към основния текст на събранието.

 11. Изберете една от следните възможности:

  • Ако не искате да направите това повтарящо се събрание, щракнете върху Изпрати.

  • Ако искате да направите това повтарящо се събрание, отидете на направите повтарящо се събрание.

 1. Щракнете върху Събрание > Повторяемост.

  командата ''повторяемост'' на лентата

  Забележка : Използвайте клавишната комбинация Ctrl + G, за да планирате събранието да се повтаря периодично.

 2. Изберете желаните от вас опции за схемата на повторение и натиснете OK.

  Забележка : Когато добавите схема на повторение към искане за събрание, разделът събрание се променя в Серия от събрания.

 3. За да изпратите искането за събрание, щракнете върху Изпрати.

Какво искате да направите?

 1. В менюто файл посочете Създайи след това щракнете върху Искане за събрание.

  Забележка : Използвайте клавишната комбинация Ctrl + Shift + Q, за да създадете ново искане за събрание.

 2. В полето Тема въведете описание.

 3. В полето местоположение въведете описание или щракнете върху стаи , за да изберете от наличните стаи за автоматично планиране с помощта на Microsoft Exchange.

 4. В Начален час и краен час списъци изберете началния и крайния час за събранието. Ако това е целодневно събитие, отметнете квадратчето целодневно събитие .

  Целодневно събитие е пълен 24-часов събитие продължителност от полунощ до полунощ.

  Забележка : По подразбиране настройката на текущата часова зона на компютъра ви се използва за планиране на събрания. Ако искате да планирате събрания въз основа на друга часова зона, в раздела събрание , в групата Опции щракнете върху часови зони.

 5. Въведете информацията, която искате да споделите с получателите, прикачете нужните файлове или Създайте работна област за събрания.

  За повече информация за работни области за събрания вижте раздела Вж .

 6. В раздела Събрание, в групата Покажи щракнете върху Помощник за график.

  Помощник за планиране, ви помага да намерите най-доброто време за вашето събрание.

 7. Щракнете върху Добавяне на други и след това върху Добави от адресната книга.

 8. В диалоговия прозорец избор на участници и ресурси , в полето за търсене въведете името на лицето или ресурса, който искате да поканите на събранието. Ако търсите с опцията Още колони , щракнете върху Go.

 9. Изберете името от списъка с резултати и щракнете върху задължително, по желаниеили ресурсии след това щракнете върху OK.

  Участниците, които са Задължително и По желание, се показват в полето До в раздела Събрание, а Ресурси се показват в полето Местоположение.

  Мрежата на заетостта показва готовността на участниците. Зелената вертикална линия обозначава началото на събранието. Червената вертикална линия обозначава края на събранието.

  мрежа на заетост

  Прозорецът Предлагани часове намира най-доброто време за вашето събрание, което се дефинира като времето, когато повечето участници са налични. В горната част на екрана се показва най-доброто време за събранието. За да изберете някой от предлаганите часове, щракнете върху предложението в прозореца Предлагани часове . Можете също ръчно да изберете един в мрежата на заетост.

  Прозорецът предлагани часове

 10. Ако искате да направите повтарящо се събрание, в раздела събрание , в групата Опции щракнете върху повторяемост, изберете схема на повторение и след това щракнете върху OK.

  Когато добавите схема на повторение към искане за събрание, разделът Събрание се променя в Серия събрания.

 11. В раздела събрание , в групата Покажи щракнете върху среща.

 12. Щракнете върху Изпрати.

 1. Отворете събранието, което искате да промените.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Промяна на опциите за събрание, което не е част от серия   

   • Променете опциите, като тема, място и време на провеждането.

   • Щракнете върху Изпрати актуализация.

  • Промяна на опциите за всички събрания в серия   

   • Щракнете върху Отваряне на серията.

   • Променете всяка от опциите като тема, местоположение и време, които искате да промените.

   • За да промените опциите за повторяемост, в раздела Повтарящо се събрание , в групата Опции щракнете върху повторяемост, променете опциите, като час, схемата на повторение или диапазон на повторенията и след това щракнете върху OK.

   • Щракнете върху Изпрати актуализация.

  • Промяна на опциите за една среща, която е част от серия   

   • Щракнете върху Отваряне на повторение.

   • В раздела Повтаряща се среща променете опциите като тема, местоположение и време, която искате.

   • Щракнете върху Изпрати актуализация.

Съвет : В Календарможете да плъзнете събранието към различна дата и можете също да редактирате темата, като щракнете върху текста на описанието, натиснете F2 и въведете своите промени.

 1. Отворете събранието, които искате да направите повтарящо се.

 2. В раздела събрание , в групата Опции щракнете върху повторяемост.

 3. Щракнете върху желаната честота на повторение –ежедневно, седмично, месечнаили годишна– с която желаете срещата да се повтаря и след това изберете опциите за честотата и след това щракнете върху OK.

 4. Щракнете върху Изпрати актуализация.

 1. Създайте или отворете събранието, което искате да направите поверителни.

 2. В раздела събрание , в групата Опции щракнете върху Опциии след това щракнете върху Поверително.

Важно : Не трябва да разчитате на функцията за поверителна да предотвратите достъпа на другите потребители до подробните данни за събрание, контакт или задача. За да гарантирате, че други хора не могат да четат елемента, който сте маркирали като поверителен, не да им дадете разрешение за папката Календар, Контактиили задачи за четене. Разрешение за достъп до вашите папки четене може да използва програмни методи или други имейл приложения да видите подробна информация за личен елемент. Използвайте функцията за поверителна само когато споделяте папки с хора, които имате доверие.

Направете едно от следните неща:

 • За всички нови срещи, които ще създадете   

  • От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

  • За да автоматично в или изключите напомнянето за всички новите събрания, отметнете или изчистете отметката от квадратчето напомняне по подразбиране .

  • Ако сте поставили отметка в квадратчето, въведете колко време преди срещата, която искате да се покаже напомнянето.

 • За съществуващи събрания   

  • Отворете събранието или серията, ако събранието е повтарящо се.

  • Да има напомняне включван и изключван, в раздела събрание , в групата Опции изберете няма или изброените напомняне път.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×