Планиране на сайтове и управление на потребители

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако отговаряте за управлението на всички екипни сайтове във вашата организация за абонамента ви за Office 365, тази статия ще ви преведе през някои от основните задачи и идеи, включени в управлението на колекция от сайтове и нейните потребители.

В тази статия

Какво е колекция от сайтове?

Администриране на колекция от сайтове

Планиране на сайтовете във вашата колекция от сайтове

Управление на потребители

Планиране на използването на функции на колекцията сайтове

Планиране за разрешаване на няколко езика в сайтовете

Какво е колекция от сайтове?

Вашите сайтове по подразбиране на SharePoint Online в Office 365 за малки фирми са част от една колекция от сайтове. Колекция от сайтове е група от сайтове на SharePoint, които имат един и същ собственик и използват общи настройки за администриране, например разрешения. Колекциите от сайтове са йерархични и винаги включват един сайт от най-високо ниво и всички сайтове под него.

Йерархична диаграма на колекция от сайтове, показваща сайт на най-високо ниво и подсайтове.

Когато започвате, вашата колекция от сайтове на SharePoint Online се състои от три колекции от сайтове – екипния сайт, сайтовете "Моят сайт" и публичния уеб сайт. Можете да създадете допълнителни подсайтове под екипния сайт. Отделните потребители също могат да създават подсайтове под своите сайтове "Моят сайт".

Забележка: Не можете да създавате допълнителни колекции от сайтове в SharePoint Online за Office 365 за малки фирми.

Екипен сайт    Екипен сайт и всички подсайтове, които създавате под него, са достъпни за потребители, които каните като им разрешение за сайта или на външни потребители можете изрично да споделяте сайта със с помощта на функцията за външно споделяне. По подразбиране всеки в указателя на Office 365 ще бъде добавен като членове вътрешен колекцията и като посетителите на вашата колекция от публични сайтове. С екипен сайт, вашата организация, екип или група могат да се свързват един с друг и съвместна работа върху документи и други файлове, след съобщения, планиране на събрания, поддържа задачи, проследяване на проблеми или елементи за действие, съхраняване на информация в списъци и т.н. Можете също да създадете различни подсайтове от наличните шаблони сайтове в екипния сайт.

Публичен уеб сайт    Публичният уеб сайт е сайт, който върши работа за представянето на вашата организация в уеб. Публичният уеб сайт има всичко, което ви е нужно, за да направите първите стъпки в проектирането на вашия сайт – библиотеки за съхраняване на съдържание на сайта, като емблеми, графики или документи, и най-важното – диспечера за проектиране за персонализирането на съдържанието и стила на вашия сайт.

Лични сайтове (уеб сайтове на "Моят сайт") лични сайтове предоставят потребителите във вашата организация с богат набор от социални функции в мрежа. Тези функции са:

 • Информационен канал:    страница, където потребителите на сайта могат да си взаимодействат

 • OneDrive за бизнеса:    място, където потребителите могат да съхраняват, споделят и синхронизират лични бизнес документи, снимки и други мултимедийни файлове

 • Сайтове:    персонализирана страница, където потребителите могат да съхраняват преки пътища към полезни уеб сайтове

 • Профил:    страница, където потребителите могат да представят себе си на другите потребители и организацията.

Най-горе на страницата

Администриране на колекция от сайтове

Като администратор на колекцията от сайтове вие имате ниво на разрешение Пълен контрол за колекцията от сайтове. Това означава,че имате достъп до съдържанието във всички подсайтове в екипния сайт и можете да използвате диспечера за проектиране, за да проектирате публичния уеб сайт. Можете да управлявате потребителските разрешения за екипния сайт и за публичния уеб сайт и да изпълнявате административни задачи, съответстващи на сайтовете. В допълнение към тези задачи може да е необходимо да изпълнявате редица други задачи в ролята си на администратор на колекцията от сайтове.

Типични отговорности на администратора на колекция от сайтове

Ако сте администратор на колекцията от сайтове за вашия сайт на SharePoint Online, вашите отговорности могат да включват следното:

 • Да служите като човек за връзка между вашите потребители и глобалния администратор на Office 365 (ако не сте и този човек).

 • Да давате разрешения за достъп до екипния сайт.

 • Да давате разрешения за проектиране на публичния уеб сайт.

 • Да решавате кой може да има достъп до важно съдържание, съхранено в сайтове на SharePoint Online (за конфигурирането на разрешения на ниво колекция от сайтове).

 • Да решавате кои функции да направите достъпни за хората, които ще използват сайтовете във вашата колекция от сайтове.

 • Да предоставяте техническа поддържа за хората, които използват вашата колекция от сайтове.

 • Да избирате допълнителен администратор за вашата колекция от сайтове.

 • Да помагате с администриране на определени функции, например:

  • Да включвате или изключвате наличните функции на колекцията от сайтове.

  • Да създавате или персонализирате типове съдържание на сайт.

  • Да задавате регионалните настройки.

Най-горе на страницата

Планиране на сайтове във вашата колекция от сайтове

Въпреки че е много лесно да създавате допълнителни сайтове за вашия екип, е добре да планиране на сайтове искате, защото той може да помогне за поддържане на вашата SharePoint Online сайтове управляеми във времето. Също така Помислете дали искате да позволите на потребителите във вашата фирма създават собствени нови екипни сайтове за управление на проекти. Ако искате по-централизирано контрол върху как се създават сайтове, можете да изключите тази опция (можете да винаги го включите обратно по-късно, ако промените решението си). За повече информация вижте управление на създаване на сайт в SharePoint Online.

Ето списък с шаблоните на сайтове, налични в SharePoint Online за Office 365 за малки фирми, заедно с описание на всеки от тях. Използвайте този списък, за да решите кои типове сайтове са най-добри за вашата организация.

 • Блог    Сайт за лице или екип за публикуване на идеи, наблюдения и експертни мнения, които посетителите на сайта могат да коментират.

 • Сайт на общност    Сайт за участие в обсъждания на общност.

 • Сайт за проект    Сайт за управление и сътрудничество по проект.

 • Екипен сайт    Сайт за екипи за бързо организиране, създаване и споделяне на информация. Предоставя библиотека с документи и списъци за управление на известия, календари, задачи и обсъждания.

Ръководство

Ръководството е набор от правила, роли, отговорности и процеси, които ръководят, насочват и контролират как екипите на една организация да се кооперират, за да постигнат своите бизнес цели. По отношение на вашата колекция от сайтове на SharePoint Online, планът за ръководство може да бъде справочник, който ви помага да планирате ролите, отговорностите и правилата, необходими за поддържане на колекция от сайтове. Това може да включва между другото следните съображения:

 • Архитектура на информацията, включваща уеб страници, документи, списъци и данни

 • Поддържане на дейности, включително управление на потребителски акаунти

 • Правила за поставяне на търговска марка и персонализиране

 • Обучение

Важно е да подготвя план за управление за вашата организация. Като участва в разработването на план за управление, можете да помогнете идентифициране на собственост за бизнес и технически екипи, определяне кой е отговорен за кои области на системата. За повече информация за разработване на план за управление вижте най-добри практики за създаване и управление на екипни сайтове.

Най-горе на страницата

Управление на потребители

Потребителските акаунти се създават от Office 365 глобален администратор. Като администратор на колекция от сайтове които Задаване на разрешения за тези потребители с помощта на настройките за Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' на вашия екипен сайт.

Потребителски акаунти в Office 365

Глобалният администратор добавя нови потребители към Office 365 за малки фирми с помощта на центъра за администриране на Office 365, който е порталът за управление на потребители и конфигуриране на услуги. Когато добавя нов потребител, глобалният администратор прави следното:

 • Задава дали този потребител да може също да има достъп до центъра за администриране

 • Задава географското местоположение на потребителя

 • Избира типа на потребителския лиценз

 • Създава потребителско име и парола за потребителя

Потребители на екипни сайтове

След като нов потребител е добавен към Office 365 за малки фирми директория с потребители, този потребител се добавя автоматично към група на SharePoint, наречен член (хора, които могат да редактират съдържанието и страници) на вътрешен сайт и посетител (хора, които може да преглежда и прочетете) на изд. Вътрешнофирмени сайтове. Ако имате нужда от някои потребители да имат повече достъп от посетителя или член, можете да настроите разрешения за тези потребители, като ги добавите към други групи на SharePoint, като например собственици (хората ще пълен контрол на сайта). Нива на разрешение и членство в групи на SharePoint са посочени под Настройки в потребители и разрешения. За повече информация относно нивата на разрешение и членство в група вижте раздела нива на разрешение и членство в група в тази статия.

Нива на разрешение и членство в групи

Нивата на разрешение са колекции от разрешения (или права на SharePoint), които позволяват на потребителите да изпълняват набор от свързани задачи. Например нивото на разрешение Четене включва разрешенията "Преглед на елементи", "Отваряне на елементи", "Преглед на страници" и "Преглед на версии" (наред с другите), като всички те са необходими за преглеждане на страници, документи и елементи в сайт на SharePoint. Разрешенията може да бъдат включени в повече от едно ниво на разрешение.

Не се препоръчва да присвоявате разрешения директно на отделни потребители, защото това може да направи много трудно да се проследява и управлява кой има достъп до сайтовете. Вместо това присвоявайте разрешения на групи на SharePoint и след това причислявайте отделените потребители към подходящи групи на SharePoint. Можете също да се възползвате от групите на SharePoint, създадени за вас по подразбиране.

Групата на SharePoint е набор от потребители, който е дефиниран на ниво колекция от сайтове за лесно управление на разрешенията. На всяка група се присвоява ниво на разрешение по подразбиране.

Забележка:  Когато присвоявате нива на разрешение на групи на SharePoint на ниво колекция от сайтове, по подразбиране всички сайтове и съдържанието на сайтовете наследяват тези нива на разрешение. Това поведение по подразбиране се нарича наследяване на разрешения. Можете също да зададете дали да се прекъсне наследяването на разрешения, или да се дадат уникални разрешения. Това е много полезно, ако имате файлове, които трябва да бъдат виждани само от няколко от потребителите ви. След като прекъснете наследяването на разрешения, можете да премахнете всички останали групи на SharePoint и да дадете достъп само на определени групи на SharePoint или потребители.

Тъй като разрешенията на един потребител определят до какво той има достъп в сайта, трябва да обмислите внимателно неговото членство в група на SharePoint. Например потребител, който е отговорен за създаване и персонализиране на сайтове, трябва да бъде член най-малкото на групата "Проектанти". От друга страна потребител, който има нужда само да чете съдържание и евентуално да добавя коментари към блог, има нужда да бъде само в групата "Членове".

Роли по подразбиране

Ето ролите по подразбиране в SharePoint Online с описание какви дейности може да изпълнява в сайта потребител с конкретна роля.

 • Администратори на колекция от сайтове    Администратори на колекцията от сайтове имат ниво на разрешение Пълен контрол . Те имат достъп до съдържание във всички подсайтове под екипния сайт и използвайте проектант на сайт, за да проектирате уеб сайт в уеб сайт. Те могат да добавите потребители към след това екипен сайт и уеб сайт и изпълнение на административни и проверка задачи, които са подходящи за сайтовете.

 • Собствениците на сайтове    По подразбиране членовете на групата на собствениците имат ниво на разрешение Пълен контрол в сайт са създадени в екипния сайт. Може да добавяте потребители и извършване на всички административни задачи, свързани с техния сайт. Те могат да използват проектант на сайт, за да проектирате уеб сайт.

  Съвет:  Добра идея е да се добави информацията за контакт на собственика на сайта към началната страница на даден сайт. Това може да помогне на потребителите да намират собственика, когато им е необходима административна помощ.

  Забележка: Потребител, който създаде сайт под сайт от най-високо ниво в екипния сайт, автоматично става собственик на този сайт.

 • Проектант    По подразбиране членовете на групата Проектант имат ниво на разрешение Проектиране. Те могат да създават списъци и библиотеки с документи, да редактират страници и да прилагат теми, рамки и листове със стилове в екипния сайт. Те могат също да използват Site Designer за проектиране на уеб сайт.

 • Редактиране на    По подразбиране хората в групата на членовете имат ниво на разрешение . В екипния сайт редакторите може да прегледате и добавяне, модифициране и изтриване и одобряване и персонализиране на списъци и библиотеки. Те не могат да използват дизайнер сайт да проектирате уеб сайт.

 • Сътрудник    Никоя група няма разрешение Сътрудник по подразбиране. В екипния сайт сътрудниците могат само да добавят, редактират и изтриват елементи в съществуващи списъци и библиотеки с документи и да работят с уеб части. Не могат да използват Site Designer за проектиране на уеб сайт.

 • Посетител    По подразбиране членовете на групата Посетители имат ниво на разрешение Четене. В екипния сайт посетителите могат само да преглеждат страници, елементи от списък и документи. Посетителите не могат да използват Site Designer за проектиране на уеб сайт.

Роли за администриране

Когато първоначално се създаде вашият сайт на SharePoint Online, се създават следните роли по подразбиране за администриране:

 • Глобален администратор    Администраторът от най-високо ниво в Office 365. Когато се запишете за закупуване на Office 365, ставате глобален администратор. Глобалните администратори имат достъп до всички функции в центъра за администриране на O365 (като добавяне на потребители към указателя, добавяне на домейни и управление на настройките на услугите) и само те могат да задават други администраторски роли. Възможно е да има повече от един глобален администратор във вашата фирма, но първият по подразбиране става администратор на колекцията от сайтове по подразбиране в SharePoint Online.

 • Администратор на колекция от сайтове    Администраторите на колекция от сайтове имат "Пълен контрол" за колекцията от сайтове на SharePoint Online. Те имат достъп до съдържанието във всички подсайтове под екипния сайт и използват Site Designer, за да проектират уеб сайт в "Уеб сайт". Те могат да добавят потребители към екипния сайт и публичния уеб сайт и да изпълняват административни и контролни задачи, съответстващи на сайтовете. Администратор на колекцията от сайтове може да добави друг администратор на колекцията от сайтове или да смени администратора на колекцията от сайтове чрез страницата "Настройки на сайта".

За повече информация относно управлението на потребители и разрешения, вижте планиране на вашата стратегия за разрешения, подробна информация относно нивата на разрешение в SharePoint, и Създаване и управление на SharePoint групи

Най-горе на страницата

Планиране на използването на функциите на колекция от сайтове

Като администратор на колекция за SharePoint Online ще можете да управлявате функции на колекцията сайтове. Тези задачи могат да включват активиране или Дезактивиране на функции в зависимост от вашия план за управление. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на функции на колекцията сайтове. Вижте също и управление на кошчето на колекция от сайтове на SharePoint.

Най-горе на страницата

Планиране на разрешение на няколко езика в сайтовете

Като администратор на колекция от сайтове можете да разрешите функцията "Многоезичен потребителски интерфейс" (MUI), която позволява на потребителите да показват сайтове на езици, различни от зададения по подразбиране за вашата колекция от сайтове.

Когато е разрешен интерфейс MUI, потребителите могат да виждат следните елементи на друг език:

 • Заглавие и описание на сайта

 • Менюта и действия на SharePoint

 • Колони по подразбиране

 • Колони по избор (списък или сайт)

 • Връзки на навигационната лента

Намерете повече информация за многоезичния потребителски интерфейс (MUI), вижте Въведение в многоезичните функции.

Най-горе на страницата

Връщане към Планиране ръководство за SharePoint Online за Office 365 за фирми

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×