Преминаване към основното съдържание
Office

Печат на презентация в черно-бяло или с нива на сивото

Повечето презентации са разработени за представяне в цвят, но слайдовете и изложенията често се печатат черно-бели или в нюанси на сивото (нива на сивото). Когато отпечатвате в нива на сивото, получавате изображения, които съдържат вариации на сиви тонове между черно и бяло.

Можете да отпечатвате цялата си презентация – слайдовете, структура, страници за бележки и изложения за аудиторията – цветно, нива на сивото или в черно-бяло.

Настройване на вашата презентация да бъде отпечатана в черно-бяло

 1. В раздела Изглед, в групата Цветно/с нива на сивото щракнете върху Черно-бяло.

 2. Изберете слайда или обекта в слайда, чиито свойства искате да промените. След това в раздела Черно-бяло, в групата Смяна на избрания обект щракнете върху настройките, които искате.

  показва менюто за промяна на избрани обекти в PowerPoint

Забележка: Можете да приложите различни настройки за нива на сивото или черно-бяло към различните обекти (и фона) на един и същ слайд.

Задаване на свойствата за печат с нива на сивото

 1. В раздела Изглед, в групата Цветно/с нива на сивото щракнете върху С нива на сивото.

 2. Изберете слайда или обекта в слайда, чиито свойства искате да промените. След това в раздела С нива на сивото, в групата Смяна на избрания обект щракнете върху настройките, които искате.

Печат на презентация в черно-бяло или с нива на сивото

 1. Отидете на Файл > Печат.

 2. Под Настройки, в менюто Цвят щракнете върху Черно-бяло или С нива на сивото.

  • С нива на сивото ще отпечата изложението с нива на сивото. Някои цветове, като напр. запълване на фона, ще се покажат в бяло, за да се подобри четливостта. (Понякога това изглежда по същия начин както Черно-бяло.)

  • Черно-бяло ще отпечата изложението без никакви сиви запълвания.

 3. След като сте избрали предпочитаната от вас опция, щракнете върху Печат.

Подготовка на принтера за печат в черно-бяло или с нива на сивото

Когато изберете да отпечатвате, PowerPoint 2013 и по-новите версии настройват цветовете във вашата презентация така, че да съответстват на възможностите на избрания принтер.

За да проверите как ще изглежда разпечатката, прегледайте я в визуализация на печата, преди да я отпечатате. С визуализацията на печата можете да видите как ще изглеждат вашите слайдове, бележки и изложения в черно-бяло или с нива на сивото, и можете да нагласите изгледа на обектите, преди да ги отпечатате.

За достъп до визуализацията на печата отидете на Файл > Печат. Визуализацията на печата се показва от дясната страна на екрана.

Можете също да направите някои промени, докато визуализирате, преди да отпечатате. Отидете на Файл > Печат и след това щракнете върху Настройки, за да изберете следните неща:

 • Какво искате да печатате: презентацията, изложенията, страниците с бележки или само структурата, а също дали искате да печатате всичко, или само част.

 • Оформление за изложения

 • Как да комплектувате или номерирате отпечатаните страници.

 • Дали да печатате на едната, или и на двете страници на листа (ако принтерът ви е надстроен за двустранен печат).

 • Дали да печатате в цвят, с нива на сивото, или черно-бяло.

 • Опции за горен и долен колонтитул.

В дадена презентация, в зависимост това дали сте избрали да отпечатате или прожектирате в нива на сивото, или в черно-бяло, обектите ще се показват на екрана и при печат така, както е посочено в таблицата.

Забележка: Растерни изображения, графична колекция и диаграми се показват и печатат с нива на сивото дори ако сте задали в свойствата на принтера черно-бял печат.

Обект

С нива на сивото

При черно-бяло

Текст

Черно

Черно

Сенки на текста

Нива на сивото

Скрити

Релеф

Нива на сивото

Скрит

Запълвания

Нива на сивото

Бяло

Рамка

Черно

Черно

Шарки за запълване

Нива на сивото

Бяло

Линии

Черно

Черно

Сенки на обект

Нива на сивото

Черно

Растерни графики

Нива на сивото

Нива на сивото

Графични колекции

Нива на сивото

Нива на сивото

Фонове на слайд

Бяло

Бяло

Диаграми

Нива на сивото

Нива на сивото

Задаване на свойствата за печат в черно-бяло

 1. В раздела Изглед, в групата Цветно/с нива на сивото щракнете върху Черно-бяло. Разделът Черно-бяло се появява на лентата в горния край на PowerPoint.

 2. В групата Смяна на избрания обект щракнете върху настройките, които искате.

Забележка: Можете да приложите различни настройки с нива на сивото или черно-бяло за различни обекти (и фона) на един и същ слайд. Изберете обекта, за който искате да зададете настройки с нива на сивото или черно-бяло, след което задайте свойствата в менюто Изглед. Не правете селекция, когато искате да зададете настройки в черно-бяло или с нива на сивото за фона, след което да задавате свойствата в менюто Изглед.

Задаване на свойствата за печат с нива на сивото

 1. В раздела Изглед, в групата Цветно/с нива на сивото щракнете върху С нива на сивото. Разделът С нива на сивото се появява на лентата в горния край на PowerPoint.

 2. В групата Смяна на избрания обект щракнете върху настройките, които искате.

Забележка: Можете да приложите различни настройки с нива на сивото или черно-бяло за различни обекти (и фона) на един и същ слайд. Изберете обекта, за който искате да зададете настройки с нива на сивото или черно-бяло, след което задайте свойствата в раздела Изглед. Ако искате да зададете свойствата за фона на слайда, не избирайте никакъв обект в слайда.

Печат на презентация в черно-бяло или с нива на сивото

 1. В раздела Файл щракнете върху Печат.

 2. Под Настройки, в менюто Цвят щракнете върху Черно-бяло или С нива на сивото.

  • С нива на сивото    Тази настройка отпечатва изложенията с нива на сивото. Някои цветове, като запълване на фон, се показват в бяло, за да се подобри четливостта. (Понякога това изглежда по същия начин, както Черно-бяло.)

  • Черно-бяло     Тази настройка отпечатва изложенията без никакви сиви запълвания.

   Щракнете върху Печат в горния край на галерията.

Подготовка на принтера за печат в черно-бяло или с нива на сивото

Повечето презентации са разработени за представяне в цвят, но слайдовете и изложенията по принцип се печатат черно-бели или в нюанси на сивото (нива на сивото). Когато отпечатвате в нива на сивото, получавате изображения, които съдържат вариации на сиви тонове между черно и бяло.

Когато изберете да отпечатвате, PowerPoint 2010 настройва цветовете във вашата презентация да съответстват на възможностите на избрания принтер.

За да проверите как ще изглежда разпечатката, я покажете във визуализация на печата, преди да я отпечатате. С визуализацията на печата можете да видите как ще изглеждат вашите слайдове, бележки и изложения в черно-бяло или с нива на сивото и можете да нагласите облика на обектите, преди да ги отпечатате. За достъп до визуализацията на печата, в раздела Файл щракнете върху Печат. Визуализацията на печата се показва отдясно на екрана.

Можете също да направите определени промени при визуализацията преди печат. И отново щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Печат. След това под Настройки можете да изберете:

 • Какво искате да печатате: презентацията, изложенията, страниците с бележки или само структурата и дали искате да печатате всичко, или само част.

 • Оформление за изложения

 • Как да комплектувате или номерирате отпечатаните страници.

 • Дали да печатате на едната, или и на двете страници на листа (ако принтерът ви е надстроен за двустранен печат).

 • Дали да печатате в цвят, с нива на сивото, или черно-бяло.

 • Опции за горен и долен колонтитул.

В дадена презентация обектите в черно-бяло и с нива на сивото се появяват на екрана и при печат така, както са посочени в таблицата.

Забележка: Растерни изображения, графична колекция и диаграми се показват и печатат с нива на сивото дори ако сте задали в свойствата на принтера черно-бял печат.

Обект

С нива на сивото /
само

черно-бяло

Текст

Черно/черно

Сенки на текста

С нива на сивото/скрити

Повдигане

С нива на сивото/скрити

Запълвания

С нива на сивото/бяло

Рамка

Черно/черно

Шарки за запълване

С нива на сивото/бяло

Редове

Черно/черно

Сенки на обект

С нива на сивото/черно

Растерни графики

С нива на сивото/с нива на сивото

Графични колекции

С нива на сивото/с нива на сивото

Фонове на слайд

Бяло/бяло

Диаграми

С нива на сивото/с нива на сивото

Задаване на свойствата за печат в черно-бяло

 1. В раздела Изглед, в групата Цветно/с нива на сивото щракнете върху Черно-бяло.

 2. В горния край на прозореца на PowerPoint, в лентата щракнете върху раздела Черно-бяло.

 3. В групата Смяна на избрания обект щракнете върху настройките, които искате.

Забележка: Можете да приложите различни настройки с нива на сивото или черно-бяло за различни обекти (и фона) на един и същ слайд. Изберете обекта, за който искате да зададете настройки с нива на сивото или черно-бяло, след което задайте свойствата в менюто Изглед. Не правете селекция, когато искате да зададете настройки в черно-бяло или с нива на сивото за фона, след което да задавате свойствата в менюто "Изглед".

Задаване на свойствата за печат с нива на сивото

 1. В раздела Изглед, в групата Цветно/с нива на сивото щракнете върху С нива на сивото.

 2. В горния край на прозореца на PowerPoint, в лентата щракнете върху раздела С нива на сивото.

 3. В групата Смяна на избрания обект щракнете върху настройките, които искате.

Забележка: Можете да приложите различни настройки с нива на сивото или черно-бяло за различни обекти (и фона) на един и същ слайд. Изберете обекта, за който искате да зададете настройки с нива на сивото или черно-бяло, след което задайте свойствата в раздела Изглед. Ако искате да зададете свойствата за фона на слайда, не избирайте никакъв обект в слайда.

Печат на презентация в черно-бяло или с нива на сивото

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Печат и след това щракнете върху Визуализация на печата.

 2. В групата Печат щракнете върху стрелката под Опции, посочете Цветно/С нива на сивото и след това щракнете върху Черно-бяло или Нива на сивото.

  • С нива на сивото    Тази настройка отпечатва изложенията с нива на сивото. Някои цветове, като запълване на фон, се показват в бяло, за да се подобри четливостта. (Понякога това изглежда по същия начин, както Черно-бяло.)

  • Черно-бяло     Тази настройка отпечатва изложенията без никакви сиви запълвания.

 3. В групата Печат щракнете върху Печат.

  Забележки: 

  • Можете да приложите различни настройки за нива на сивото или черно-бяло към различните обекти на един и същ слайд.

  • Този процес не променя цветовете или схемата в оригиналната цветна презентация.

  • Когато отпечатвате с нива на сивото или в черно-бяло, фонът може да не се отпечата, ако това пречи на контраста на слайда.

Подготовка на принтера за печат в черно-бяло или с нива на сивото

Повечето презентации са разработени за представяне в цвят, но слайдовете и изложенията по принцип се печатат черно-бели или в нюанси на сивото (нива на сивото). Когато отпечатвате в нива на сивото, получавате изображения, които съдържат вариации на сиви тонове между черно и бяло.

Когато изберете да отпечатвате, PowerPoint настройва цветовете във вашата презентация да съответстват на възможностите на избрания принтер.

За да проверите как ще изглежда разпечатката, я покажете във визуализация на печата, преди да я отпечатате. С визуализацията на печата можете да видите как ще изглеждат вашите слайдове, бележки и изложения в черно-бяло или с нива на сивото и можете да нагласите облика на обектите, преди да ги отпечатате.

Можете също да направите някои промени, докато визуализирате преди печатане. Можете да изберете:

 • Какво искате да печатате: презентацията, изложенията, страниците с бележки или само структурата

 • Оформление за изложения

 • Ориентацията (портретна или пейзажна) за изложения, страници с бележки или структура

 • Опции за горен и долен колонтитул

В дадена презентация обектите в черно-бяло и с нива на сивото се появяват на екрана и при печат така, както са посочени в таблицата.

Обект

С нива на сивото/
само

черно-бяло

Текст

Черно/черно

Сенки на текста

С нива на сивото/скрити

Повдигане

С нива на сивото/скрити

Запълвания

С нива на сивото/бяло

Рамка

Черно/черно

Шарки за запълване

С нива на сивото/бяло

Редове

Черно/черно

Сенки на обект

С нива на сивото/черно

Растерни графики

С нива на сивото/с нива на сивото

Фонове на слайд

Бяло/бяло

Диаграми

С нива на сивото/с нива на сивото

Забележка: Растерни изображения, графична колекция и диаграми се показват и печатат с нива на сивото дори ако сте задали в свойствата на принтера черно-бял печат.

Вж. също

Скрито преглеждане на бележките на представящия при представяне на презентация на няколко монитора

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×