Персонализирани файлове, намерени по време на проверка за изправност на колекция от сайтове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако вашата колекция от сайтове съдържа файлове, които са персонализирани с помощта на файлов редактор, например Microsoft SharePoint Designer или Notepad, или чрез промяна на някои от свойствата на файловете, тези файлове може да не работят правилно, след като абонаментът ви е надстроен с 2013. Когато изпълните проверката за изправност преди надстройката, всички персонализирани файлове във вашата колекция от сайтове ще се покажат в отчета за проверка на изправността. Всеки персонализиран файл ще има връзка, която ще ви изпрати в страница, където можете да върнете файла до шаблона по подразбиране в дефиницията на сайта.

Предупреждение: Нулирането на файл към шаблона по подразбиране в дефиницията на сайта ще изтрие всички персонализации, направени на файла.

Щракнете в изображението по-долу, за да покажете пълния размер.

Проверка за изправност – персонализирани файлове

Ако предпочитате да не връщане на персонализиран файл до шаблона по подразбиране в дефиницията на сайта, трябва да създадете сайт за оценка надстройката да тествате вашите персонализации и направете необходимите промени, преди да надстроите колекция от сайтове. На колекция от сайтове за оценка на надстройката позволява на администраторите на колекцията от сайтове за да видите тяхното съдържание на сайта в нов, отделно копие на сайта, който се изпълнява на SharePoint Online 2013. Колекция от сайтове за оценка на надстройката е пълно копие на колекцията от сайтове.

Важно: Ако изберете да не нулирате файла обратно към шаблона по подразбиране в дефиницията на сайта или ако изберете да не създавате сайт за оценка на надстройката, за да изпробвате персонализациите и да направите необходимите промени преди надстройването на колекцията от сайтове, трябва поне да отбележите тези файлове, в случай че има проблеми с тях след надстройката. Можете също да изпълните отново проверката за изправност на колекцията от сайтове, след като надстроите, ако имате затруднения при идентифицирането на файлове, които може да са причинили проблем.

Какви типове персонализирани файлове се засягат?

Някои .aspx страници, които са модифицирани с Microsoft SharePoint Designer, Notepad или друг софтуер за редактиране на файлове, ще се покажат в списъка с резултати от проверката на изправността. Това включва страници default.aspx, шаблони на сайтове и страници образец, които е възможно да сте персонализирали извън SharePoint. Освен това всеки такъв файл, чиито свойства са променени, също ще се покаже в резултатите от проверката на изправността.

Сайтове с брандиране

Ако сте брандирали своя сайт чрез:

 • прилагане в сайта на потребителски лист със стилове, който замества стиловете по подразбиране на SharePoint

 • прилагане в сайта на потребителска тема (файл THMX)

 • копиране и промяна на страница образец по подразбиране на SharePoint

 • създаване на изцяло нова страница образец по избор в сайт за публикуване, където страницата образец по избор използва персонализирани стилове и към нея има препратки от оформления на страница по избор,

трябва да създадете отново вашето потребителско брандиране с помощта на нови стилове, теми или страници образец в SharePoint Online 2013 и след това да приложите повторно новосъздадения проектиране надстроен колекцията от.

Потребителски шаблони на сайтове

Шаблон за сайт е начин да пакет сайт функции и персонализации в сайт по избор, които можете да добавите към галерията с решения за ваша собствена употреба. Ако имате потребителски шаблони на сайтове, които искате да продължите да използвате, след като вашият абонамент е надстроен до SharePoint Online 2013, и след това трябва да ги създадете преди да надстроите вашата колекция от сайтове, в противен случай, всички нови шаблони за сайт няма да работи след надстройка. За стъпките, за да създадете отново вашия потребителски шаблони на сайтове в SharePoint Online 2013 вижте надстройване на шаблони на сайтове.

Използване на сайтове за оценка на надстройката

По време на процеса на надстройка ще имате опцията да създадете сайт за оценка на надстройката. Сайтът за оценка на надстройката ви позволява да видите как вашият сайт ще изглежда и функционира в SharePoint Online 2013, преди надстройката реално да се извърши. Това ви позволява да направите всякакви промени в колекцията си от сайтове, за да гарантирате безпроблемна надстройка. За разлика от визуалната надстройка в SharePoint 2010, сайтът за оценка на надстройката в SharePoint Online 2013 е отделен сайт от оригинала, така че действията, които извършвате върху сайта за оценка на надстройката, нямат ефект върху оригинала.

Започнете прегледа на сайта за оценка на надстройката, като погледнете силно въздействащите или високопрофилните колекции от сайтове и след това преминете към сайтовете с по-нисък приоритет. Като част от процеса на планиране трябва да сте идентифицирали кои сайтове са силно въздействащи и с висок профил и съответно изискват незабавно внимание, а също и кои могат да изчакат по-дълго.

След това проверете основните функции в представителен набор от списъци, библиотеки, уеб части и т.н. Прегледайте новия сайт, за да се уверите, че често срещаните, основни елементи на вашите сайтове работят.

Ако страниците не се рендират, щракнете върху страницата Настройки на сайта. Ако страницата Настройки на сайта работи и надстройката е успешна, е възможно да има проблеми със страницата образец или началната страница. Ако страницата Настройки на сайта не работи, проверете регистрационния файл на надстройката на колекцията от сайтове за информация относно проблема. Можете да прегледате регистрационните файлове на колекцията от сайтове, като щракнете върху връзката в страницата за състояние на надстройката за колекцията от сайтове.

Контролни списъци за преглед на сайтове за оценка на надстройка

Използвайте контролните списъци по-долу, за да прегледате сайтовете за оценка на надстройката и да решавате всякакви проблеми с надстройката, които откриете.

Персонализирани (конкретизирани) страници

Персонализираните (също така наричани "конкретизирани") страници са страници, които са редактирани по един или повече начини и сега се различават от страниците на шаблона по подразбиране. Таблицата по-долу посочва проблемите с персонализирани страници, които може да възникнат след надстройка, и дава предложени решения.

Какво да се проверява

Какво да се направи, ако има проблем

Персонализациите ви все още ли действат?

Определете дали имате само един проблем, или по-голям проблем с цялата страница. Ако сте добавили чисто нова страница към оригиналния сайт (например, ако сте заменили Default.aspx с различен файл, вместо да промени съществуващия файл Default.aspx), новата страница няма свързване с дефиницията на сайта. Следователно, тя може да не е подобна на другите страници в надстроения сайт, нито пък да може да се възстанови към първоначално състояние, така че да е подобна с тях. Ако искате персонализираната страница да има същия облик и поведение като другите страници в сайта, ще трябва да създадете чисто нова страница, която е базирана на дефиницията на сайта, и след това ще трябва да прехвърлите персонализациите в тази нова страница.

Все още можете ли да осъществите достъп до контролите за редактиране в страниците?

Ако сте персонализирали контролите за редактиране (например връзката за действия на сайта или връзката за редактиране на страница в продуктите на SharePoint 2010), проверете дали те все още се показват. Ако не се показват, можете да ги смените с контролите за редактиране на новата версия, като възстановите страницата във версията по подразбиране.

Използвайте връщане към командата шаблон в SharePoint Designer 2013, за да я върнете на версията по подразбиране (известен също като reghosting). След възстановяване на страницата по подразбиране, можете да след това приложете отново вашите персонализации в браузъра чрез прилагане на различна страница образец или като reapplying персонализации в SharePoint Designer 2013.

Персонализациите ви все още подходящи ли са в новата среда, или искате да актуализирате с новата функционалност и изглед?

Ако искате новата функционалност и функции, трябва да нулирате всички персонализирани страници да използват шаблона. Нулирането на страницата практически премахва персонализациите и прикачва страницата към подходящата страница образец. Всякакви персонализации, които искате, може след това да се прехвърлят на новата страница образец, вместо да се съхраняват в отделни страници.

Използвайте връщане към командата шаблон в SharePoint Designer 2013, за да я върнете на версията по подразбиране (тоест го reghost). След възстановяване на страницата по подразбиране, можете да след това приложете отново вашите персонализации в браузъра чрез прилагане на различна страница образец или като reapplying персонализации в SharePoint Designer 2013.

Някои страници все още ли са извлечени?

Ако извлечете дадена страница, за да направите промени, след това трябва отново да вкарате страницата.

Някои от свойствата на файла променени ли са?

Ако даден файл съдържа разпространяващо се файлово свойство, което е променено, файлът ще бъде конкретизиран автоматично, когато се отвори, и ще бъде деперсонализиран при надстройката. Всички файлови свойства ще се върнат на стойностите по подразбиране на свойствата, когато това се случи.

Уеб части

Таблицата по-долу посочва често срещани проблеми с уеб части в колекцията от сайтове след надстройка. Много от проблемите може да се разрешат чрез SharePoint Designer.

Съвет: За да изпробвате бързо уеб частите, можете да съставите нова страница с уеб части, която съдържа всички персонализирани уеб части, преди да изпробвате надстройката, след което да прегледате страница за всякакви липсващи или повредени уеб части след пробната надстройка.

Какво да се проверява

Какво да се направи, ако има проблем

Всички уеб части от оригиналния ви сайт показват ли се в надстроения сайт?

Ако съществува зона с уеб части в персонализирана (конкретизирана) страница, но не и в дефиницията на сайта, уеб частите от тази зона с уеб части може да е преместена в долната зона на страницата по време на надстройката.

В режима за редактиране за страницата в браузъра или в SharePoint Designer 2013 потърсете липсващи уеб части в долната зона или други зони, а също така друг вариант е да проверите дали уеб частите са затворени.

Има ли някакви повредени страници с уеб части и уеб частите показват ли се правилно (в правилната часова зона, местоположение и размер)?

В режима за редактиране за страницата в браузъра или в SharePoint Designer 2013 преместете уеб частта в правилната зона или променете свойствата на уеб частта, за да поправите всякакви проблеми с размера или позиционирането.

Има ли допълнителни или липсващи уеб части?

Отворете страницата в режима за редактиране за страницата в браузъра или в SharePoint Designer 2013. Ако виждате допълни уеб части в страницата, потърсете затворени или неактивни уеб части в оригиналната версия на страницата. Затворените или неактивните уеб части били ли са отворени от процеса за надстройка? Ако е така, можете да промените свойствата на уеб частта, така че да затворят тези уеб части.

Ако имате проблеми с уеб част, добави ?contents = 1 в края на URL адреса синтаксис (http://siteurl/default.aspx?contents=1) и след това натиснете клавиша Enter. Това отваря страницата поддръжка на уеб компонента, където можете да премахнете и поправяне на повредени уеб частта. Тези грешки показват, че уеб компонентът не е инсталиран или е конфигуриран правилно за новата среда и трябва да се инсталира или преконфигурира.

Уеб частите работят ли правилно?

Отворете страницата в режима за редактиране за страницата в браузъра или в SharePoint Designer 2013.

Ако имате проблеми с уеб част, добави ?contents = 1 в края на URL адреса синтаксис (http://siteurl/default.aspx?contents=1) и след това натиснете клавиша Enter. Това отваря страницата поддръжка на уеб компонента, където можете да премахнете и поправяне на повредени уеб частта. Тези грешки показват, че уеб компонентът не е инсталиран или е конфигуриран правилно за новата среда и трябва да се инсталира или преконфигурира.

Актуализирайте и внедрете отново всякакви уеб части, които съществуват, но вече не функционират правилно.

Някои страници с уеб части все още ли са извлечени?

Ако извлечете дадена страница, за да направите промени, след това трябва отново да вкарате страницата.

Уеб частите на Excel Web Access работят ли правилно? Създадохте ли отново своите връзки правилно? Все още ли работят външните източници на данни?

Проверете всички връзки и външни източници на данни.

Големи списъци

По подразбиране ограничаване на голям списък заявка е включена в SharePoint Online 2013. Ако списъкът е много големи и потребители използване на изглед или изпълняване на заявка, която надвишава ограничението или прага за натоварване на процесорите, изглед или заявка няма да бъде разрешено. Проверете всички големи списъци във вашата среда и имат администратора на сайта или собственик на списък решаване на проблема. Например те могат да създават индексирани колони, като филтрирани изгледи, организиране на елементи в папки, задаване на максимален брой елементи на страницата за голям изглед или използване на външен списък. За повече информация за ограничаване на голям списък и как се отстраняват проблеми с големи списъци вижте управление на списъци и библиотеки с много елементи.

Стилове и облик

Таблицата по-долу посочва често срещани проблеми със стила и облика на уеб сайта след надстройка. Повечето от проблемите в тази секция могат да бъдат отстранени чрез поправяне на връзки.

Какво да се проверява

Какво да се направи, ако има проблем

Всички изображения в страниците ви показват ли се правилно?

Проверете или поправете връзките към изображенията.

Подходящите стилове и цветове на каскадни листа със стилове ли са използвани в съответните места?

Проверете или поправете връзките към файла с каскадни листа със стилове. Проверете връзката в страницата образец.

Изборите на теми са различни в SharePoint 2013 – коя тема искате да използвате?

Началната страница на вашия сайт или други страници в него може да изглеждат различни след надстройката на сайта. Може да се наложи да създадете отново или проверите дадена тема и да я приложите повторно.

Имате ли някакви JavaScript контроли, които не работят?

Проверете или поправете връзките към контролите.

Страниците показват ли се правилно в браузъра?

Уверете се, че всеки HTML на страницата е в стриктен XHTML режим.

Някакви грешки в скрипта показват ли се в някои страници?

Проверете скриптовете и връзките и се уверете, че всеки HTML е в стриктен XHTML режим.

Връщане на персонализиран файл до първоначалната версия

По подразбиране всички елементи в SharePoint се съхраняват в базата данни, но малко .aspx страници, които са често използвани в сайт или колекция от сайтове, се съхраняват във файловата система по причини, свързани с техническите показатели. Когато персонализирате един от тези файлове с помощта на софтуер за редактиране на файлове или модифицирате свойствата за този тип файл, той вече не се съхранява във файловата система, а в базата данни на SharePoint.

Когато надстроите колекция от сайтове до SharePoint 2013, всички персонализирани файлове автоматично се връщат към шаблона по подразбиране, всички персонализации в тези файлове се изгубват и те се преместват обратно във файловата система.

Изпълнението на проверката за изправност преди надстройването ви позволява да знаете кои файлове във вашата колекция от сайтове са персонализирани и да решите кои файлове искате да върнете към техния шаблон по подразбиране и кои не.

За да върнете персонализиран файл до неговия шаблон по подразбиране:

 1. В страницата с резултати от проверката за изправност на колекция от сайтове намерете файла, който искате да върнете до шаблона по подразбиране.

 2. До името на файла щракнете върху Привеждане на страницата в начално състояние по подразбиране.

 3. В страницата "Връщане на страница в началното й състояние на версия на дефиниция на сайт" изберете една от следните опции:

  1. Връщане на конкретна страница в началното състояние на версията на дефиниция на сайт, за да върнете само избрания файл

   - или -

  2. Връщане на всички страници в този сайт в началното състояние на версията на дефиниция на сайт, за да върнете всички персонализирани файлове до шаблона по подразбиране в дефиницията на сайта.

 4. Щракнете върху Начално състояние.

Вж. също

Конфликтни типове съдържание, намерени по време на проверка за изправност на колекция от сайтове

Липсващи родителски типове съдържание по време на проверката за изправност на колекция от сайтове

Липсващи шаблони за сайтове по време на проверката за изправност на колекция от сайтове

Отстраняване на проблеми при надстройка на колекция от сайтове

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×