Персонализиране на формати на данни в Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Номер (включително голям брой) и типове данни на валута има редица формати, за да ви помогне да отговарят на вашите уникални обстоятелства. С номер и валутно форматиране имате три възможности за избор: запазване на форматите по подразбиране, прилагане на предварително зададен формат или създаване на потребителски формат.  Когато прилагате формат към поле от таблица, че същия формат автоматично се прилага към всяка формуляр или отчет контрола, която впоследствие обвържете този поле от таблица.  Форматиране само на промените как данните се показва и не засяга начина, по който данните се съхраняват или как потребителите въвеждат данни.

В тази статия

Общ преглед на числови и валутни формати

Прилагане на предварително зададен формат

Примери на предварително дефинирани формати

Прилагане на формат по избор

Примери за формати по избор

Потребителски формат на знаци

Показване реклама или г.пр.н.е.

Общ преглед на числови и валутни формати

За да създадете потребителски формат, ще въведете различни знаци в свойството формат на поле в таблица. Знаците може да бъде контейнери (например 0 и #) разделители (например точки и запетаи), буквален знаци цветове и въз основа на начина, по който искате форматирането да бъде. Не забравяйте, че Access автоматично прилага всички формати по избор, които се използват в поле от таблица, към контрола във формуляр или отчет, ако е обвързана (свързани).

Можете да укажете формати за четири типа числови стойности – положителни, отрицателни, нула (0) и null (неопределен). Ако изберете да създадете формат за всеки тип стойност, първо трябва да поставите формата за положителни стойности, форматът за отрицателни стойности второ, формат за нулеви стойности на трето и формата за null стойности последно. Също така трябва да отделяте всеки формат с точка и запетая.

Пример за форматиране по избор: ####, ###. ##;(#,###.##) [червено]; 0000,00; " Неопределено"

Показва се като: 1234,568-1234,568 = 0

Ето какво означава форматирането

 • Знак за номер (#) е контейнер за цифри. Ако няма стойности, Access показва празен интервал. За да покажете нули вместо интервали.
  Например: за да покажете 1234 като 1234.00, използвайте числото 0 като контейнера така ###. 00.

 • Положителни стойности с две цифри след десетичния знак.

 • Отрицателни стойности с две десетичен знак, в скоби и червен цвят.

 • Нулеви стойности като числото 0, винаги с две цифри след десетичния знак.

 • Празни стойности като думата "Неопределен".

Най-много до четири секции са възможни за низ и всеки раздел е разделени със запетая (;). Ако вашата таблица поле приема празни стойности, можете да пропуснете четвъртата секция.

Раздел

Описание на формата

Пример

Ако първата секция съдържа #, ###. ##

Показва положителни стойности.

1234,5678 се показва като 1234,568

Този формат използва запетая като хилядите разделител и за периода, десетичния разделител. Ако десетични стойности в записа надвишава броя на знаците на контейнерите в потребителски формат, Access закръглява стойностите и показва само броя на стойностите, определени от формата. Например ако вашето поле съдържа 3,456.789, но му формат указва две цифри след десетичния, Access закръгля десетичната стойност за 0.79.

Съвет: За формат с по-големи стойности или повече цифри след десетичния, добавете още контейнери за десетичната стойност, например ####, ###. ###.

Ако втората секция съдържа (####, ###. ##) [червено]

Показва само отрицателни стойности.
Ако вашите данни не съдържа отрицателни стойности, Access остави полето празно.

Отрицателна стойност е оградени в буквален знаци или скоби. В този пример отрицателна стойност ще се показва в червен цвят.

Ако третата секция съдържа 0000,00

Определя формата за всички нулеви (0) стойности.

Когато полето съдържа нулева стойност, се показва 0000,00. За да покажете текст вместо число, използвайте "Нула" (заградено с двойни кавички).

Ако четвъртата секция съдържа "Неопределено"

Определя това, което потребителите виждат, когато даден запис съдържа стойност null. В този случай потребителите виждат думата "Неопределен".

Можете също да използвате друг текст, като например "Null" или "**". Околните знаци с двойни кавички се третира като литерали и се показват точно както са въведени.

Най-горе на страницата

Прилагане на предварително зададен формат

Access предоставя няколко предварително дефинирани формати за числови и валутни данни. Форматът по подразбиране е да показва номера, както са въведени.

Съвет    Можете да използвате свойството десетични знаци , за да промените броя на десетичните позиции за предварително зададен формат, указани за свойството формат по подразбиране.

В таблица

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата/час, които искате да форматирате.

 3. В секцията Свойства на полето щракнете върху стрелката в полето на свойството формат и изберете формат от падащия списък.

 4. След като изберете формат, бутонът " Опции за актуализиране на свойството " се появява и ви позволява да приложите новия си формат към други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче и след това щракнете върху Актуализирай форматирате навсякъде <Field Name> се използва. В този случай име на поле е името на вашето поле за число или валута.

 5. За да приложите промените цялата база данни, когато диалоговият прозорец Свойства на актуализацията се показва и показва формулярите и други обекти, които ще наследи новия формат. Щракнете върху Да.

  За повече информация вижте Propagate свойство на поле.

 6. Запишете промените си и превключете на изглед на лист с данни, за да видите дали форматът отговаря на нуждите ви.

Забележка    Нови формуляри, отчети или изгледи, които създавате въз основа на тази таблица се форматирането на таблицата, но можете да игнорирате това на формуляр, отчет или Изглед без да променяте форматирането на таблицата.

Във формуляр или отчет

Във формуляр или отчет дати обикновено са показани в текстови полета. Просто Задайте свойството формат за текстовото поле до желания формат на датата.

 1. Отворете формуляр или отчет Изглед на оформление или Режим на проектиране.

 2. Позиционирайте показалеца на мишката в текстовото поле с число или валута.

 3. Натиснете F4, за да покажете списъка със свойства.

 4. Задайте свойството формат в един от датата на предварително дефинирани формати.

В заявка

 1. Отворете заявката в Изглед за проектиране.

 2. Щракнете с десния бутон полето "дата" и след това щракнете върху свойства.

 3. В списъка със свойства изберете формата, който искате от списъка на свойството формат .

В израз

 • Използвайте функция FormatDateTime , за да форматирате стойност на дата в един от няколко предварително дефинирани формати.

  Можете да намерите това полезни ако работите в една област, която изисква израз, например макрос или заявка.

Най-горе на страницата

Примери на предварително дефинирани формати

Следващата таблица показва предварително зададени настройките на свойството формат за числа и валута.

Настройка

Описание

Общо число

(По подразбиране) Показване на броя, както са въведени.

Валута

Използвайте хиляди разделител; следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетична и валутни символи и десетичните позиции.

Евро

Използване на знака за евро ( ), независимо от символ за валута, зададени в регионалните настройки на Windows.

Поправено

Показва поне една цифра; следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетична и валутни символи и десетичните позиции.

Стандартни

Използвайте хиляди разделител; следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетични символи и десетичните позиции.

Процент

Умножаване на стойността по 100 и добавяне на знак за процент (%); следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетични символи и десетичните позиции.

Научни

Използвайте стандартен експоненциален запис.

Най-горе на страницата

Прилагане на формат по избор

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата/час, които искате да форматирате.

 3. В секцията Свойства на поле изберете раздела Общи , щракнете върху клетката до полето формат и въведе конкретните знаци на базата на вашите нужди за форматиране.

 4. След като изберете формат, Опции за актуализиране на свойството умно етикетче се показва (Access 2010) и ви позволява да приложите новия си формат към други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче и след това щракнете върху Актуализирай формат, навсякъде се използва името на полето. В този случай име на поле е името на вашето поле за дата/час.

 5. За да приложите промените цялата база данни, когато диалоговият прозорец Свойства на актуализацията се показва и показва формулярите и други обекти, които ще наследи новия формат. Щракнете върху Да.

  За повече информация вижте Propagate свойство на поле.

 6. Запишете промените си и превключете на изглед на лист с данни, за да видите дали форматът отговаря на нуждите ви.

 7. Проверете формата като направите следното:

  • Въведете стойности без хиляди разделители или десетични разделители и да видите как форматът третира данните. Формата поставя разделители на правилните места?

  • Въведете стойностите, които са по-дълги или по-кратък от прогнозиране (със или без разделители) и вижте как се държи формат. Дали форматът добави или нежелани интервали или водещи или крайни нули?

  • Въведете нула или празна стойност във формат, предназначени за положителни и отрицателни стойности и вижте дали искате резултата.

Забележка    Когато прилагате формат към поле от таблица, Access използва това еднакъв формат във всякаква форма или отчет, който управлява обвържете (връзка) към това поле.

Най-горе на страницата

Примери за формати по избор

По-долу са примери за числови формати по избор.

Настройка

Описание

0;(0); " NULL"

Показва положителни стойности нормално; Показване на отрицателните стойности в скоби; Показване на думата "Празни", ако стойността е Null.

+ 0.0; –0.0; 0.0

Показване на плюс (+) или минус (-) знак с положителни и отрицателни числа; Показване 0.0, ако стойността е нула.

Най-горе на страницата

Потребителски формат на знаци

За да създадете потребителски формат, използвайте следните знаци като контейнери и разделители.

Символ

Описание

#

Използва се за показване на цифра. Всеки екземпляр на знака представлява позиция за едно и също число. Ако няма стойност съществува в позицията, Access показва празен интервал. Също така може да се използва като контейнер.

Например ако приложите формата ### и въведете стойност от 45 в полето, се показва 45. Ако въведете 12,145 в поле, Access показва 12,145 – дори ако сте дефинирали само един контейнер отляво на хилядни разделител.

0

Използва се за показване на цифра. Всеки екземпляр на знака представлява позиция за едно и също число. Ако няма стойност съществува в позицията, Access показва нула (0).

Десетичен разделител

. (точка)

Показва къде искате Access да постави разделител между целия и десетична част от число или валута поле.

Десетични разделители са различни и се задават в регионалните настройки в Windows.

Хиляди разделител

, (запетая)

Показва къде искате Access да постави разделител между хилядите част от поле на число или валута.

Хиляди разделители са различни и се задават в регионалните настройки в Windows.

интервали, + - $)

Използва, за да вмъкнете интервали, математически знаци (+ -) и финансови символи (¥ £ $) при необходимост някъде във вашия низове за формат. Ако искате да използвате други общи математически символи, като например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), ги обграждат с двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставите някъде.

 \

Използва се за да накарате Access да показва знака, който следва непосредствено. Това е същото като околния знак с двойни кавички.

 !

Използва се за сила на ляво подравняване на всички стойности. Когато накарате Подравняване отляво, не можете да използвате # и 0 цифровите контейнери, но можете да използвате контейнери за текст знаци.

 *

Използва сила знака непосредствено след звездичката да стане знак за запълване – знак, използван за запълване празни места. Access показва обикновено числови данни като подравнен отдясно и запълва всяка област отляво на стойността с интервали. Можете да добавите запълване знаци някъде в формат низ и когато направите това, Access запълва всички интервали с указания знак.

Например, форматът £## * ~.00 показва за валута като £45 ~ ~ ~. 15. Брой знаци тилда (~), показан в полето зависи от броя на интервалите в полето от таблицата.

 %

Използва последния знак в низ на формат. Умножава стойността по 100 и показва резултата със крайни знака за процент.

E + E-

–или–

e + e-

Използва се за показване на стойности в научен (експоненциален) запис.

Използвайте тази опция, когато предварително дефинирани научен формат не предоставя достатъчно място за вашите стойности. Използвайте E + или e +, за да покажете стойности като положителни степени и E - или e - да се покаже отрицателни. Трябва да използвате тези контейнери с други знаци.

Да предположим например, че да можете да приложите формата 0.000E + 00 на числово поле и след това въведете 612345. Access показва 6.123E + 05. Access първо закръглява броя на десетичните позиции до три (брой нули отдясно или отляво на десетичния разделител). След това достъп изчислява експонента стойност от броя на цифрите, които попадат към (или надясно, в зависимост от вашите езикови настройки) на десетичния разделител в първоначалната стойност. В този случай първоначалната стойност ще са поставили "612345" (пет цифри) отдясно на десетичния знак. Поради тази причина Access показва 6.123E + 05 и получената стойност е еквивалент на 6.123 x 105.

"Буквален текст"

Използвайте двойни кавички около всеки текст, които искате потребителите да виждат.

[цвят]

Използва се за да приложите цвят към всички стойности в секция от вашия формат. Трябва да включите името на цвета в скоби и да използвате един от следните имена: черно, синьо, циан, зелено, пурпурно, червено, жълто или бяло.

Най-горе на страницата

Показване реклама или г.пр.н.е.

Можете да използвате формат по избор за показване на "н.е." или "пр.н.е." след дадена година – в зависимост от това дали е въведено положително, или отрицателно число. Положителните числа се показват като години с "н.е." след годината. Отрицателните числа се показват като години с "пр.н.е." след годината.

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете числово поле, които искате да форматирате.

 3. В долната част щракнете върху полето на свойството формат и след това въведете този формат по избор:

  # " н.е."; # " пр.н.е."

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×