Персонализиране на страница с уеб части

Ако сте собственик на сайт или администратор, можете да персонализирате своята страница с уеб части по различни начини, като например да редактирате заглавната лента на страница с уеб части, да добавите уеб части, да персонализирате изгледите на уеб части за списъчен изглед и да промените оформлението на страницата с уеб части. След като добавите уеб части към страницата си с уеб части, можете да свържете уеб части, за да създадете още повече решения по избор за своята страница. Връзки към повече информация за свързването на уеб части ще намерите в раздела Вж. също. Ако имате програма за уеб проектиране, която е съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, като например Microsoft Office SharePoint Designer 2007, можете да персонализирате допълнително оформлението на страницата си с уеб части. За повече информация за използването на Office SharePoint Designer 2007 за редактиране на страница с уеб части, вижте помощта на Office SharePoint Designer 2007.

Какво искате да направите?

Създаване на персонален изглед или възстановяване на споделения изглед на страница с уеб части

Редактиране на заглавната лента на страница с уеб части

Добавяне на уеб част

Персонализиране на изглед на списък или библиотека в уеб част

Промяна на оформлението на страница с уеб части

Създаване на персонален изглед или възстановяване на споделения изглед на страница с уеб части

Когато преглеждате даден сайт или страница, по подразбиране сте в споделен изглед. Всички промени, които правите на страницата, докато сте в споделен изглед, са видими за всеки, който посещава страницата. Ако създадете персонален изглед на страница, промените, които правите в тази страница, са видими само за вас.

Създаване на персонален изглед

 1. В горния край на страницата щракнете върху Добре дошли, вашето име и след това върху Персонализиране на тази страница.

 2. Направете желаните промени, за да персонализирате страницата. Можете да добавяте или премахвате уеб части, както и да променяте свойствата на други уеб части на страницата, да персонализирате изгледите на всички уеб части за списъчен изглед на страницата и да персонализирате свойствата на други уеб части на страницата.

  Забележка: Можете да затворите уеб частите в персонален изглед, но не можете да изтривате уеб части от страницата.

 3. Когато приключите, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Възстановяване на споделения изглед

Можете да изтриете персонализираните промени, които сте направили на страница с уеб части, и да се върнете към текущите споделени стойности на свойствата за уеб частите на страницата.

Командата Връщане на съдържанието на страницата в начално състояние окончателно изтрива персонализираните стойности на свойствата на уеб частите и изтрива окончателно всички персонализирани уеб части. Ако искате да създадете друг персонален изглед, трябва да извършите персонализациите си отново.

 1. В горния край на страницата щракнете върху Добре дошли, вашето име и след това върху Връщане на съдържанието на страницата в начално състояние.

 2. Когато получите подкана да потвърдите, че искате да върнете съдържанието на страницата в начално състояние, щракнете върху OK.

Забележка: Командата Връщане на съдържанието на страницата в начално състояние се вижда само в персонален изглед и само ако преди това сте персонализирали страницата с уеб части.

Най-горе на страницата

Редактиране на заглавната лента на страница с уеб части

Заглавната лента на страница с уеб части съдържа заглавие, надпис, описание и изображение. Администратор или потребител с достатъчно разрешения за промяна на страница с уеб части за всички потребители може да добавя, променя или премахва тези елементи. Заглавието, надписът, описанието и изображението са незадължителни и могат да бъдат променени за всички потребители, които споделят страницата с уеб части. Те обаче не могат да бъдат персонализирани за отделен потребител.

Администраторът също така може да разреши анонимен достъп до сървъра, изпълняващ Windows SharePoint Services. Когато даден потребител посети страница с уеб части, автоматично се появява бутон за удостоверяване и потребителят трябва да влезе, за да прегледа страницата или да прави промени на страницата с уеб части.

Забележка: Ако страницата с уеб части се съхранява в библиотека с документи, може да се наложи първо да извлечете документа от страницата с уеб части, преди да можете да правите промени, като напр. добавяне на уеб части. Когато сте готови, не забравяйте да вкарате документа обратно в библиотеката, за да направите промените видими за всички потребители.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху Редактиране на свойства на заглавната лента.

 3. Можете да редактирате всеки от следните атрибути на заглавната лента в екрана с инструменти: Заглавие, Надпис, Описание и Връзка към изображение.

  Свойства на заглавната лента на страница с уеб части

  Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

  Свойство

  Описание

  Заглавие

  Основното текстово заглавие в заглавната лента на страница с уеб части. Първоначално то е настроено на стойност, базирана на името на файла на страницата. Тъй като заглавието е по желание, можете да го промените или изтриете. Няма ограничение за дължината на заглавието.

  Тъй като дългото заглавие заема много място на страницата с уеб части, можете да балансирате дължината на заглавната лента с останалата част от страницата с уеб части.

  Надпис

  Допълнително описание за страница с уеб части. Надписът е по желание. Ако има такъв, той се показва над заглавието в заглавната лента на страница с уеб части. Максималната дължина на надписа е 100 знака.

  Описание

  Допълнителна информация за заглавието или надписа на страница с уеб части. Описанието не е задължително, но ако има такова, то се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или надписа на страница с уеб части. Максималната дължина на описанието е 255 знака.

  Връзка към изображение

  Изображение, като например емблема на фирма, което се появява отляво на заглавието на страница с уеб части. Изображението е по желание. По подразбиране то е настроено на емблема, която можете да изтриете или да заместите. Изображението се показва с размера, в който е предоставено. Местоположението на файла с изображението може да бъде зададено като уеб адрес или път към файл. Поддържаните файлови разширения за файлове с изображения са .bmp, .gif, .jpg, .jpeg и .pict.

  Бутон за удостоверяване

  За всеки сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services, анонимният достъп е забранен по подразбиране и той автоматично подканва потребителите да влязат,за да получат достъп до сървъра. Алтернативен вариант е администраторът да разреши анонимния достъп и да позволи на потребителите да влизат само когато искат да видят или да зададат лични настройки за страница с уеб части на сървъра.

 4. За да запишете промените си и да затворите екрана с инструменти, щракнете върху OK. За да прегледате промените си, без да затваряте екрана с инструменти, щракнете върху Приложи.

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб част

Най-бързият начин да добавите уеб част към страница с уеб части, е да използвате диалоговия прозорец Добавяне на уеб части. Можете да използвате диалоговия прозорец, за да добавите бързо списъци, библиотеки и други уеб части към своята страница с уеб части. Ако сте администратор на сайт, можете да добавяте нови уеб части към списъка, който се появява в диалоговия прозорец Добавяне на уеб части, и можете да създавате групи по избор, в които можете да показвате определени уеб части заедно в списъка.

Забележка: Ако страницата с уеб части се съхранява в библиотека с документи, може да се наложи първо да извлечете документа от страницата с уеб части, преди да можете да правите промени, като напр. добавяне на уеб части. Когато сте готови, не забравяйте да вкарате документа обратно в библиотеката, за да направите промените видими за всички потребители.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В областта за уеб части, в която искате да добавите уеб частта, щракнете върху Добавяне на уеб част.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб части изберете квадратчето за отметка за уеб частта, която искате да добавите към страницата

  Типове уеб части

  Windows SharePoint Services предоставя няколко уеб части, които са готови за използване с вашия сайт. Можете да използвате тези вградени уеб части, да ги персонализирайте спрямо нуждите си или да създавате нови уеб части и да ги качвате за употреба в целия сайт.

  Уеб части по подразбиране

  Следните уеб части са включени по подразбиране във всеки сайт и могат да бъдат персонализирани според нуждите на вашия екип. Много от тези уеб части също могат да се свързват една с друга, за да създавате различни уникални решения:

  • Уеб част за редактор на съдържание     Можете да използвате уеб частта за редактор на съдържание, за да добавите форматиран текст, таблици, хипервръзки и изображения към страница с уеб части.

  • Уеб част на формуляр     Можете да използвате уеб частта на формуляр, за да свържете към и да филтрирате колона с данни от друга уеб част. И двете уеб части трябва да се изпълняват на един и същ сървър.

  • Уеб част за изображение     Можете да използвате уеб частта за изображение, за да добавите картина или графика към страница с уеб части. За по-лесно съгласуване на изображението с други уеб части на страницата, можете да контролирате вертикалното подравняване, хоризонталното подравняване и фоновия цвят на изображението в уеб частта за изображение, като редактирате свойствата й по избор в споделен изглед.

  • Уеб част за списъчен изглед    Можете да използвате уеб частта за списъчен изглед, за да показвате и да редактирате данните от списък или библиотека във вашия сайт и да се свързвате към други уеб части, включително други уеб части за списъчен изглед. Списъците са информация, която споделяте с членовете на екипа, и често са представени в табличен формат. Списъчните изгледи показват тази информация по различни начини за различните цели, например чрез филтриране, сортиране или избиране на определени колони.

   Забележка: Няма уеб част, наречена списъчен изглед. Когато създавате списък във вашия сайт, автоматично се създава уеб част за списъчен изглед със същото име като списъка. Ако например създадете списък, наречен "Лодки", уеб част с име "Лодки" ще бъде налична в "Галерия на (име на сайта)". Уеб частта автоматично показва данните от списъка, който сте създали.

  • Уеб част за преглед на страници     Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете уеб страница, файл или папка на страница с уеб части. Въведете хипервръзка, път към файл или име към папка, които ще послужат за свързване със съдържанието.

  • Уеб част Потребители на сайта    Можете да използвате уеб частта за потребители на сайта, за да покажете списък с потребители и групи, които имат разрешение за използване на сайт. Уеб частта за потребители на сайта автоматично се появява на началната страница на сайта на работна област на документи. Също така можете да добавите уеб частта за потребители на сайта към всяка страница с уеб части.

   Забележка: В сайтове, където се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 и по-стара версия, уеб частта за потребители на сайта се нарича "Уеб част за членове".

  • Уеб част за XML     Можете да използвате уеб частта за XML, за да показвате езика XML (Extensible Markup Language) и да прилагате XSLT трансформации към XML преди показването на съдържанието. Например можете да имате XML файл, който съдържа списък с лодки, цени и връзки към изображения на лодките. Можете да използвате XSLT, за да трансформирате данните, така че да се показва списък с лодките и цените и името на лодката да е хипервръзка за показване на изображението в отделен прозорец.

   Предварително конфигурирани уеб части за списъчен изглед

   Следните уеб части са вградени в шаблона за екипен сайт на Windows SharePoint Services и са конфигурирани автоматично и готови за използване на страница с уеб части, когато създавате нов екипен сайт. Включени са различни комбинации от тези уеб части, когато създавате екипен сайт или сайт на работна област, в зависимост от това кой шаблон за сайт сте избрали.

   Забележка: Тези уеб части са получени от уеб частта за списъчен изглед и използват шаблони с предварително конфигурирани уеб части, за да се създаде тяхното уникално оформление и дизайн. За да добавите данни към тези списъци, в "Бързо стартиране "щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и после върху Списъци. На страницата "Цялото съдържание на сайта" щракнете върху името на списъка, за който искате да добавите данни.

  • Съобщения     Използвайте уеб частта за съобщения, за да публикувате новини, състояние и друга кратка информация, която искате да споделите с членовете на екипа.

  • Календар     Използвайте уеб частта за календар, за да показвате предстоящи събития или графици на екипа.

  • Връзки     Използвайте уеб част за връзки, за да публикувате хипервръзки към уеб страници, които интересуват вашия екип.

  • Споделени документи     Използвайте уеб частта за споделени документи, за да споделяте файлове от библиотеката с документи по подразбиране с потребителите на сайта.

  • Задачи     Използвайте уеб частта за задачи, за да възложите задача на член на вашия екип, да й зададете краен срок и приоритет и да показвате хода и състоянието й.

  • Обсъждане в екип     Използвайте уеб частта за обсъждане в екип, за да създадете форум за разговори по теми, които интересуват вашия екип.

   Уеб части по избор

   С помощта на среда за програмиране, която е съвместима с Windows SharePoint Services, като например Microsoft Visual Studio, разработчиците могат да използват пълния набор от функции на Microsoft ASP.NET за създаване на уеб части по избор. Страницата с уеб части е ASP.NET файл (.aspx), а уеб частите се получават от контроли на формуляри за уеб. За по-нататъшно подобряване на страниците с уеб части разработчиците могат да създават свои собствени уеб части, които предоставят нова функционалност. Те могат също така да добавят свойства по избор към уеб части, да добавят конструктори по избор в екрана с инструменти за специализирани потребителски интерфейси и да свързват с други уеб части, като използват връзки към уеб части. За повече информация за създаването и разполагането на уеб части вижте SDK за Windows SharePoint Services 3.0, който се предлага в Добре дошли в Windows SharePoint Services 3.0 SDK

   Можете също да използвате уеб части, които други хора или фирми са създали. Трябва да имате необходимите разрешения, за да добавите уеб част на друг разработчик към своята страница с уеб части или сайт. Може да се наложи някои уеб части да бъдат разположени директно на сървъра. Ако не можете да добавите уеб част на друг разработчик към своята страница с уеб части или сайт, обърнете се към администратора си за съдействие.

  Можете да добавите повече от един тип уеб част, като изберете допълнителни квадратчета за отметка за уеб частите, които искате да добавите.

 4. Щракнете върху Добави.

Най-горе на страницата

Персонализиране на изглед на списък или библиотека в уеб част

След като добавите уеб част за списъчен изглед към страница с уеб части, можете да персонализирате изгледа така, че да показва само информацията, която искате да се показва на страницата. Редактирате текущия изглед от страницата с уеб части.

Можете също да създадете изгледи по избор на списък или библиотека, които можете да използвате за показване на различни набори от информация в различни екземпляри на уеб частта за този списък или библиотека. Създавате изгледи по избор на списък или библиотека, като използвате менюто Изглед Меню ''Изглед'' на списъка или библиотеката, които искате да персонализирате. Връзки към повече информация за създаването на изгледи на списък или библиотека ще намерите в раздела Вж. също.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто "Уеб част" Меню на уеб компонент на уеб частта, която искате да персонализирате, след което щракнете върху Промяна на споделена уеб част.

 3. В прозореца с инструменти щракнете върху Редактиране на текущия изглед.

 4. В секцията Колони можете да покажете или скриете колони, като отметнете подходящите квадратчета. До името на колоната въведете номера за реда на вашата колона в изгледа.

 5. В раздела Сортиране изберете дали и как искате да се сортира информацията. Може да използвате колоните за сортиране, например първо по автор и след това по име на файла за всеки автор.

 6. В секцията Филтриране изберете дали и как искате да се филтрира информацията. Филтрираният изглед показва по-малка селекция, например елементи, създадени от определен отдел или със състояние "Одобрени".

 7. В раздела Групиране по можете да групирате елементи с една и съща стойност в техния раздел, като например разгъващ се раздел за документи от определен автор.

 8. В раздела Суми можете да преброите елементите в колона, като например общия брой на проблемите. В някои случаи можете да обобщите или извлечете допълнителна информация, като например средни суми.

 9. В секцията Стил изберете желания стил за изгледа, като например оцветен списък, в който редовете са оцветени през един.

 10. Ако списъкът или библиотеката ви съдържа папки, можете да създадете изглед без папките. Това понякога се нарича неструктуриран изглед. За да видите всички елементи от списъка на едно и също ниво, щракнете върху Покажи всички елементи без папки.

 11. Ако списъкът или библиотеката ви са големи, може да ограничите броя на файловете, които да се виждат в списъка или библиотеката, както и броя на файловете, които да се виждат на една страница. В раздела Максимален брой елементи изберете желаните опции.

 12. Ако смятате да разглеждате списъка или библиотеката на мобилно устройство, изберете желаните опции в раздела Мобилен.

 13. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Промяна на оформлението на страница с уеб части

Можете да премествате уеб части на страница с уеб части, за да ги поставите в произволен ред във всяка област за уеб части, която искате. Когато преглеждате сайт в уеб браузър, не можете да промените шаблона, който сте избрали при създаването на страницата с уеб части. Ако имате програма за уеб проектиране, която е съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, като например Office SharePoint Designer 2007, можете да промените допълнително структурата на страницата си с уеб части.

Забележка: Ако страницата с уеб части се съхранява в библиотека с документи, може да се наложи първо да извлечете документа от страницата с уеб части, преди да можете да правите промени, като напр. добавяне на уеб части. Когато сте готови, не забравяйте да вкарате документа обратно в библиотеката, за да направите промените видими за всички потребители.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Плъзнете уеб частите на нови местоположения или области за уеб части на страницата.

 3. Когато приключите, щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×