Персонализиране на сайт "Работна област за събрания"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Налага ли ви се добавяте нови списъци или библиотеки към вашия сайт "Работна област за събрания", например контакти по продажбите или снимки от стартиране на нов продукт? Или сигурно искате да промените начина, по който е организиран вашият сайт "Работна област за събрания"? Може да персонализирате сайта "Работна област за събрания" по много начини, за да направите по-продуктивни вашите събрания.

Трябва да имате разрешение за проектиране в сайта "Работна област за събрания", за да промените вида му или да добавите или премахнете списъци или библиотеки. За повече информация се обърнете към собственика на сайта или администратора.

Забележка: Списъците и библиотеките в сайта "Работна област за събрания" се съдържат в уеб компонентите, които са градивните блокове в страницата с уеб компоненти на Windows SharePoint Services 3.0. Повечето теми от "Помощ" за уеб компонентите и страниците с уеб компоненти може да се прилагат върху сайта "Работна област за събрания".

Какво искате да направите?

Добавяне на често използван списък или библиотека към сайт на работна област за събрания

Добавяне на списък или библиотека към сайт на работна област за събрания

Премахване на изглед на списък или библиотека в сайт на работна област за събрания

Възстановяване на изглед на списък или библиотека в сайт на работна област за събрания

Изтриване на списък или библиотека от сайт на работна област за събрания

Промяна на оформлението на сайт на работна област за събрания

Промяна на настройките на сайт на работна област за събрания

Споделяне на списъци или елементи от библиотека за множество или повтарящи се събрания

Добавяне на често използван списък или библиотека към сайт "Работна област за събрания"

Сайтът "Работна област за събрания" се създава, като се използват специални типове на уеб страници, наречени страници с уеб компоненти. Често използваните списъци и библиотеки се показват в прозореца на задачите Добавяне на уеб компоненти, където може да ги добавите бързо с настройките им по подразбиране към вашия сайт "Работна област за събрания".

За да видите всички списъци и библиотеки, или да работите с потребителските списъци, вижте Добавяне на списък или библиотека към сайт на работна област за събрания.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В прозореца на задачите Добавяне на уеб компоненти под Уеб компоненти изберете типа на списъка или библиотека, които искате да добавите.

 3. В дъното на прозореца на задачите Добавяне на уеб компоненти в списъка Добави към щракнете върху мястото, където искате да поставите своя списък или библиотека в сайта "Работна област за събрания". Например може да искате да поставите списъка в дясната колона.

 4. Щракнете върху Добавяне.

 5. Повторете от стъпка 2 до 4, за да добавите повече списъци или библиотеки към вашия сайт "Работна област за събрания".

 6. В горната дясна част на страницата с уеб компонента щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Съвет: Ако предпочитате, може да плъзнете елементите до вашата страница от прозореца на задачите Добавяне на уеб компоненти.

Най-горе на страницата

Добавяне на списък или библиотека към сайт "Работна област за събрания"

Използвайте тази процедура, за да изберете от всички налични списъци или библиотеки, включително списъци по избор, или за да зададете заглавието, описание и някои настройки за вашите списъци или библиотеки, когато ги създавате.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В долната част на прозореца на задачите Добавяне на уеб компоненти щракнете върху Покажи всички списъци.

 3. Щракнете върху списъка или библиотеката, които искате да добавите към сайта "Работна област за събрания".

 4. Въведете име и описание и други настройки, които искате. Някои настройки може да варират сред списъците или библиотеките.

 5. Щракнете върху Създаване. Когато създавате проучване, ще бъдете подканени да въведете въпроси на проучването и да щракнете върху Напред, докато свършите.

 6. За да се върнете към сайта "Работна област за събрания", щракнете върху името му в горната навигация.

Най-горе на страницата

Премахване на изглед от списък или библиотека в сайт "Работна област за събрания"

Може да премахнете изгледа на списъка или библиотеката в сайта "Работна област за събрания", така че списъкът или библиотеката да не се показва на сайта. С тази процедура се премахва уеб компонентът, който съдържа списъка или библиотеката, но в действителност не изтрива списъка или библиотеката или съдържанието. Може по-късно да възстановите списъка или библиотеката.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В страницата с уеб части щракнете върху стрелката до заглавието на списъка или библиотеката, която искате да премахнете от изгледа. Меню на уеб компонент

 3. В Меню с уеб компонент, което се показва, щракнете върху Изтриване.

 4. Ако се появи съобщение за изтриване на уеб компонент, щракнете върху ОК.

 5. В горната дясна част на страницата с уеб компонента щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Най-горе на страницата

Възстановяване на изглед от списък или библиотека в сайт "Работна област за събрания"

С тази процедура се възстановява изгледът на списъка или библиотеката и съдържанието им в сайта "Работна област за събрания", ако сте премахнали уеб компонента, който съдържа списъка или библиотеката.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В областта на оформлението на страницата с уеб компоненти в раздела или зоната на страницата, където искате да възстановите списъка или библиотеката – ляво, по средата или дясно – щракнете върху Добавяне на уеб компонент.

  Уеб компонент в режим на проектиране

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компоненти под Списъци и библиотеки поставете отметка в квадратчето за списъка или библиотеката, които искате да се показват отново на сайта.

 4. Щракнете върху Добавяне.

 5. В горната дясна част на страницата с уеб компонента щракнете върху Изход от режим на редактиране.

Най-горе на страницата

Изтриване на списък или библиотека от сайт "Работна област за събрания"

С тази процедура се изтрива списък или библиотека и съдържанието им от сайта "Работна област за събрания". Може по-късно да създадете нов списък или библиотека от същия тип, но съдържанието на оригиналния списък или библиотека няма да е налично.

 1. Отворете страницата, която съдържа списъка или библиотеката, и след това щракнете върху името на списъка или библиотеката, за да ги отворите.

  Ако списъкът или библиотеката са вече отворени, преминете към стъпка 2.

 2. Щракнете върху Настройки и след това изберете Настройки на списъка или настройките за типа на библиотеката, която изтривате. Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 3. Под Разрешения и управление щракнете върху Изтриване на този списък или Изтриване на този тип библиотека, например Изтриване на тази библиотека с документи.

 4. За да се върнете към сайта "Работна област за събрания", щракнете върху името му в горната навигация.

Най-горе на страницата

Промяна на оформлението на сайта "Работна област за събрания"

В режим на редактиране може да преподредите списъците и библиотеките, като ги плъзнете до различни области или зони в страницата с уеб компоненти.

Може да промените вида и поведението на конкретни уеб компоненти, например дали хората може да променят размера им и дали да има рамки около тях.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. В страницата с уеб компоненти посочете към заглавието на списъка или библиотеката, докато показалецът не се превърне в четирипосочна стрелка.

 3. Щракнете и плъзнете списъка или библиотеката, за да промените позицията им в оформлението.

 4. За да промените облика или оформлението, или да направите други разширени промени в списък или библиотека, щракнете върху стрелката отдясно на заглавието на списъка или библиотеката, за да се покаже Менюто "уеб част" Меню на уеб компонент .

 5. Щракнете върху Промяна на споделен уеб компонент.

 6. В прозореца на задачите Изгледи на списък направете промените, които желаете.

 7. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Приложи, за да видите промените отделно. Когато приключите, в горната дясна част на страницата с уеб компоненти щракнете върху Изход от режим на редактиране.

  • Щракнете върху ОК, за да приемете всички промени и да се върнете към сайта "Работна област за събрания".

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на сайта "Работна област за събрания"

Ако имате разрешения за промяна на настройките на сайта, ако сте организатор на събрание или ако сте добавени към сайта като собственик, може да промените настройките за сайта "Работна област за събрания". Например може да промените темата на сайта или да зададете шаблони, които ще се използват с библиотеката с документи. Този процес прилича на промяната настройките за сайт.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: На сайта, за който се персонализира менюто Действия за сайта, посочете към Настройки на сайта и след това изберете настройките, които искате да видите.

 1. Променете или вижте настройките, които желаете.

 2. В зависимост от настройките, които променяте, може да видите бутони ОК, Приложи или Готово, върху които да щракнете, когато приключите.

 3. За да се върнете към сайта "Работна област за събрания", щракнете върху името му в горната навигация.

  Забележки: 

  • Ако настроите събрание от програма за имейл, не може да промените датата на събранието, времето, местоположението от сайта "Работна област за събрания". Трябва да използвате приложението, което сте използвали за планиране на събранието.

  • Вашият администратор може да е настроил допълнителни ограничения върху настройките, които може да промените. За повече информация се обърнете към вашия администратор.

Най-горе на страницата

Споделяне на списъци или елементи от библиотеки за множество или повтарящи се събрания

Тази процедура се прилага върху сайта "Работна област за събрания" за серия от събрания – или повтарящо се събрание, или множество свързани събрания, които не са част от една и съща серия на повтарящи се събрания.

Сравнение на списъците, които се показват в едно или във всички събрания

1. Началната страницата и допълнителната страница се показват за датата на събранието.

2. Само началната страницата се показва за датата на събранието.

3. Уеб компонентът със задачи се показва на началната страница за двете дати на събранието, но елементите в списъка или библиотеката са специфични за всяка дата.

Списъците и библиотеките, които са вече на началната страница на сайта "Работна област за събрания" и всички нови списъци и библиотеки, които добавите към началната страница, се показват за всяко събрание.

По подразбиране елементите, които добавите към списъците и библиотеките, се показват само когато разглеждате събрание, където се добавят елементите. Ако искате елементите да се показват за всички събрания, може да използвате следната процедура, за да разрешите на списъка или библиотеката да споделят елементи сред всички събрания.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: На сайта, за който се персонализира менюто Действия за сайта, посочете към Настройки на сайта и след това изберете настройките, които искате да видите.

 1. Под Администриране на сайт щракнете върху Библиотеки и списъци на сайт.

 2. Щракнете върху връзката Персонализиране на "списък или библиотека" за списъка или библиотеката, които искате да споделите между събранията.

 3. Под Общи настройки изберете Разширени настройки.

 4. До Споделяне на елементи от списъци сред всички събрания (елементи от серия) щракнете върху Да. (Може да трябва да превъртите, за да видите тази опция)

Забележка: Може да добавите страници към сайта "Работна област за събрания", за да организирате съдържанието. Когато добавяте страница, изберете дали новата страница да се появява за всички събрания или само за събранието, което е в момента избрано. Може да промените начина, по който се появява страницата, като управлявате настройките за страницата.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×