Персонализиране на настройки за проектиране за обекти във вашата база данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да зададете опциите за базата данни, които може да се използва за промяна на дизайна на Access настолна база данни на обекти като щракнете върху файл, Опциии след това Обект проектанти. Можете да зададете опции за проектиране за таблица, формуляр, отчет и при проектирането на заявки от това централизирано местоположение за опции на Access , въпреки че повечето от настройките се пренебрегват в таблицата лист с данни и изгледи на оформление. Можете също да персонализирате избраните настройки от тази категория за проверка на грешки.

Забележка: Ако използвате Access 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office > Опции на Accessа след това Обект проектанти.

Забележка: Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access – вид база данни, която проектирате с Access и публикувате онлайн.

Какво искате да направите?

Персонализиране на настройките за проектиране на таблица

Персонализиране на настройките за проектиране на заявки

Избиране на настройки за проектиране на формуляри и отчети

Променяне на опциите за проверка на грешки

Персонализиране на настройките за проектиране на таблица

Областта на изгледа за проектиране на таблици има опции за създаване на настройки по подразбиране за избор за таблици, например тип и размер на шрифта на текста, настройка за префикси или суфикси на имена на полета и настройки, които дават възможност на Access да индексира автоматично полета.

настройки на опции за проектиране на таблици на Access

Настройка

Описание

Тип на поле по подразбиране

Задаване или променяне на типа данни по подразбиране за полета в нови таблици и полета, които добавяте в съществуващи таблици. Типът данни по подразбиране е "Текст".

Размер по подразбиране на текстово поле

Задаване на максималния брой на знаците, които можете да въведете за типа на поле по подразбиране, което сте задали. Не можете да надхвърлите подразбиращия се максимум от 255 знака.

Размер по подразбиране на числово поле

Задаване или променяне на целочисления тип за полета, на които е присвоен числов тип данни.

Автоиндексиране при импортиране/създаване

Въведете началния или крайния знака на име на поле. Когато импортирате полета от външен файл или да добавяте полета в таблица, Access индексира автоматично всички полета с имена, които съответстват на знаците, въведено тук. Използвайте точка и запетая за отделяне на знакови низове. Например ако въведете единицаиме, Access индекси полета с име "Единична цена" и "Име_на_фирмата."

Показвай бутоните за опции за актуализиране на свойства

Когато се избере, показва бутона Опции за актуализиране на свойства. Този бутон се показва, когато промените свойство на поле в таблица, и извежда съобщение с въпрос дали искате да актуализирате свързаните свойства в заявки, формуляри и отчети винаги когато промените определени свойства на полета в структура на таблица.

Нагоре

Персонализиране на настройките за проектиране на заявки

Когато изберете опции от областта Проектиране на заявки, във вашите нови заявки автоматично се добавят елементи за проектиране.

показва настройките за проектиране на заявки

Настройка

Описание

Показвай имената на таблиците

Изберете тази опция, когато трябва да проследите източниците на полетата в заявка, която се базира на няколко таблици. Когато се избере, Access показва реда Таблица в мрежата на заявката за проектиране. За да скриете реда само за нови заявки, изчистете тази опция.

Забележка: Ако отворите съществуваща заявка, която преди това е показвала имена на таблици, Access заменя тази опция.

Извеждай всички полета

Когато тази опция е избрана, Access добавя инструкция Select* към вашите заявки. След това тази инструкция извлича всички полета в базовите таблици или заявки за дадена заявка. Изчистете това квадратче, когато искате да видите само полетата, които добавяте, когато използвате конструктора на заявки.

Забележка: Тази опция се прилага само към нови заявки, които създавате с текущия екземпляр на Access.

Разреши автосъединение

Когато използвате конструктора на заявки, изберете тази опция, за да създадете автоматично вътрешно съединение между две таблици. За да дефинирате сами релацията, изчистете тази опция.

Забележка: За да работи тази настройка, таблиците трябва да споделят поле с еднакво име и тип данни, и едно от тези полета трябва да е първичен ключ.

Шрифт за проектиране на заявки

Шрифт: задава шрифта по подразбиране, който се използва в конструктора на заявки

Размер: задава размера на шрифта по подразбиране, който се използва при проектирането на заявки

Синтаксис, съвместим с SQL сървър (ANSI 92)

  • Тази база данниИзберете тази опция, когато искате да изпълните заявки в бази данни на Microsoft SQL Server. Когато избирате тази опция, трябва да използвате ANSI-92 синтаксис за всички заявки. Съществуващите заявки, написани с използване на стария стандарт ANSI-89 (по подразбиране за Access), може да не се изпълнят или може да върнат неочаквани резултати.

  • По подразбиране за нови бази данни : Изберете тази опция, за да направите ANSI-92 синтаксис по подразбиране за заявки за всички нови бази данни, създадени с текущия екземпляр на Access.

Нагоре

Избиране на настройки за проектиране на формуляри и отчети

Когато проектирате формуляр или отчет, тези опции дефинират поведението на селекцията, когато плъзгате правоъгълник, за да изберете една или повече контроли. Настройките, които изберете, се прилагат към всички бази данни на Access, независимо дали са отворени, или не, и към базите данни, които ще създадете в бъдеще.

показва опциите за настройки за проектиране на формуляри и отчети

Настройка

Описание

Частично включен

Този правоъгълник на селекцията покрива част от контрола или група контроли.

Изцяло включен

Този правоъгълник на селекцията напълно обхваща всяка контрола или група контроли.

Шаблон за формуляр

За да промените настройката по подразбиране, въведете името на съществуващ формуляр, който искате да използвате като шаблон за всички нови формуляри. Формулярите, създадени от шаблона, ще имат същите свойства на секции и на контроли като шаблона.

Шаблон за отчет

За да промените настройката по подразбиране, въведете името на съществуващ отчет, който искате да използвате като шаблон за всички нови отчети. Новите отчети ще имат същите свойства на секции и на контроли като шаблона.

Винаги използвай процедури за обработка на събития

Стартира редактора на Visual Basic, вместо да показва диалоговия прозорец Избор на конструктор. По подразбиране диалоговият прозорец се показва, когато щракнете върху списък със свойства Бутон на конструктор за което и да е събитие.

Нагоре

Променяне на опциите за проверка на грешки

Тези настройки за проверка за грешки са избрани по подразбиране, така че Access да може автоматично да проверява за различни грешки при проектирането на формуляри и отчети, но вие можете да изчистите някои от опциите, от които нямате нужда.

настройки за проверка за грешки, налични в категорията за проектиране на обекти

Настройка

Описание

Разреши проверка за грешки

Разрешава или забранява проверка за грешки във формуляри и отчети. Access поставя индикатори на грешки в контроли, в които се случват един или повече типове грешки. Индикаторите се показват като триъгълници в горния ляв или горния десен ъгъл на контролата, в зависимост от това как сте задали посоката на текста по подразбиране. Цветът по подразбиране на индикаторите е зелен, но вие можете да го промените според нуждите си. Проверката за грешки е включена по подразбиране и изчистването на това квадратче забранява проверката за грешки за вашата база данни.

Проверявай за неасоцииран етикет и контрола

Когато изберете контрола и етикет, Access проверява дали избраните обекти са свързани един с друг. Ако Access намери грешка, бутонът Проследяване на грешка се показва вместо обичайния индикатор на грешка. Бутонът Проследяване на грешка се показва дори ако етикетът или контролата са свързани с друг обект.

Проверявай за нови неасоциирани етикети

Тази настройка се прилага само към формуляри, а когато се избере, разрешава на Access да поставя отметки на всички нови етикети, за да е сигурно, че те са асоциирани с контрола.

Проверявай за грешки в клавишни комбинации

Access проверява за дублирани клавишни комбинации и невалидни преки пътища, например интервални знаци, и предоставя списък с алтернативи. Тази настройка се прилага само върху формуляри.

Проверявай за невалидни свойства на контроли

Access проверява контролите за невалидно задаване на свойства, например невалидни изрази или имена на полета.

Проверявай за често срещани в отчетите грешки

Access проверява отчетите за общи грешки, например невалиден ред на сортиране или ширина, по-голяма от избрания размер на хартията. Тази настройка се прилага само за отчети.

Цвят за индикатор на грешка

Задайте или променете цвета на индикатора за грешка, който се показва, когато във формуляр, отчет или контрола се появи грешка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×