Персонализиране на навигационния екран в Outlook 2010 и 2007

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Научете как да отмените своя абонамент за Office 365 за фирми

навигационен екран се появява от лявата страна на прозореца на Outlook във всички изгледи по подразбиране и ви позволява да превключвате между различни области на Outlook, като например поща, Календар, Контакти, задачии бележки.

Outlook 2010 и 2007 навигационния екран може да се преоразмерява, намален или скрити. Съдържанието, показани в навигационния екран се различават с изглед който работите, например поща изглед или изглед на календар.

Забележка : Тези инструкции са за Outlook 2010 и 2007 само. За да промените в навигационния панел в Outlook 2016 и 2013, вижте Смяна на това, което се появява в навигационната лента.

Преоразмеряване на навигационния екран в Outlook 2010

 • Посочете към дясната граница на Навигационния екрани когато показалецът стане двупосочна стрелка изображение на икона , плъзнете границата наляво или надясно.

Промяна на шрифта на навигационния екран в Outlook 2010

Можете да промените шрифта и размера на текста в навигационния екран, от всеки изглед в Outlook.

 1. В раздела изглед , в групата оформление щракнете върху Навигационен екран, щракнете върху Опциии след това щракнете върху шрифт.

 2. Въведете желаните от вас настройки в полетата Шрифт, Шрифтов стил и Размер.

 3. Щракнете два пъти върху OK, за да затворите отворените диалогови прозорци.

Промяна на бутоните в Outlook 2010

Може да промените броя и реда на големите навигационни бутони, които се намират в долната част на навигационния екран.

За да промените реда на бутоните, направете следното:

 1. В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони икона на ''конфигуриране на бутони'' и след това щракнете върху Опции за навигационния екран.

 2. В списъка Показвай бутоните в следния ред щракнете върху бутона, който искате да промените, и след това изберете Премести нагоре или Премести надолу.

Забележка : За да възстановите подреждането по подразбиране, щракнете върху Начално състояние.

За да промените броя на бутоните, направете следното:

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони икона на ''конфигуриране на бутони'' и след това щракнете върху Покажи повече бутони и/или Показване на по-малко бутони.

За да добавите или премахнете бутони, направете следното:

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони икона на ''конфигуриране на бутони'' , щракнете върху Добавяне или премахване на бутонии след това щракнете върху бутона, който искате.

  Забележки : 

  • За да можете бързо да видите повече или по-малко бутони или папки, посочете хоризонтална разделителна линия между папките и бутоните и плъзнете лентата нагоре или надолу, когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка двупосочна стрелка . Ако плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран, всички големи бутони стават малки бутони и се показват като един ред от икони в долната част на навигационния екран.

  • За да увеличите максимално мястото в екрана на папката, плъзнете хоризонталната лента за разделяне до дъното на навигационния екран и след това използвайте малките бутони, за да превключвате между прозорците на папките.

  • За да видите всички ваши папки, а не само пощенските папки, променете бутона Списък на папките в голям бутон и след това или го преместете над бутона Поща, или премахнете бутона Поща от навигационния екран.

Намаляване на навигационния екран в Outlook 2010

Можете да увеличите размера на работното пространство в прозореца на Outlook с помощта на намаления навигационен екран. Намаления навигационен екран свива в вертикална черта на бутони, които все още осигурява достъп до вашите най-често използваните папки и изгледи.

За да скриете или покажете намаления навигационен екран, направете следното:

 • В горния ъгъл на Навигационния екран или намаления Навигационен екран горен колонтитул щракнете върху намали навигационния екран Бутон ''Намали навигационния екран'' или Разгъни навигационния екран Бутон ''Разгъни навигационния екран'' .

За да виждате вашите папки от намаления навигационен екран, щракнете върху бутона Папки.

Забележка : Когато разгънете намаления навигационен екран, навигационния екран е нулиране на една и съща ширина, както е било преди това. Ако излезете Outlook с намален навигационен екран, изглежда намаления, когато рестартирате Outlook.

Използване на изгледа на списъка с папки в навигационния екран в Outlook 2010

В този изглед всички папки, включително папки за папка "Входящи", остават видими в навигационния екран, когато превключите към други изгледи, например календар или контакти. Щракнете върху Списък на папките, Изображение на бутон в долната част на навигационния екран.

Ако щракнете върху един от бутоните в навигационния екран, като например поща, Календар и Контакти, навигационния екран се променя обратно в режим на преглед на екрана.

Ако искате да запазите изгледа "Списък на папките", не използвайте бутоните в долната част на екрана за достъп до други изгледи. Щракнете върху съответната папка, икона или име в самия списък на папките.

Ако използвате изгледа на списъка с папки, когато излезете от Outlook, списъка на папките ще се отвори, когато стартирате Outlook отново.

Промяна на списъка "Предпочитани" в Outlook 2010

Списъкът Предпочитани предоставя удобен начин да запазвате най-често използваните от вас папки видими в най-горната част на навигационния екран. Вие избирате кои папки да включите в него.

Съвет : В намаления навигационен екран папки, в списъка "Предпочитани" се показват като вертикалните бутони, което ги прави достъпни там също. Вертикалните бутони, които се появяват зависят от вертикална наличното пространство в прозореца на Outlook и подреждането на папките в списъка "Предпочитани" .

Включването и изключването на Предпочитани не променя папките в списъка. Всяка папка, изредена в Предпочитани, когато функцията е изключена, се появява отново, когато отново включите функцията.

 • В раздела Изглед, в групата Оформление посочете Навигационен екран и след това щракнете върху Предпочитани.

  Отметката показва дали списъкът Предпочитани е включен.

 • За да добавите папки към Предпочитани, плъзнете папката в списъка Предпочитани. Папката и нейното съдържание създава не се преместват, а се създава пряк път до нея в Предпочитани.

 • За да премахнете папки от Предпочитани, щракнете с десния бутон върху папката, която искате да премахнете, и после щракнете върху Премахни от "Предпочитани".

  Забележки : 

  • Папките в Предпочитани трябва да се премахват поотделно.

  • Премахването на папки от Предпочитани не премахва нито тях, нито съдържанието им от списъка Всички пощенски папки.

 • За да намалите "Предпочитани", щракнете върху иконата за разгъване до заглавката на "Предпочитани" .

 • За да разгънете "Предпочитани", щракнете върху Икона за свиване до заглавката на "Предпочитани" .

Промяна на папката подреждането в навигационния екран в Outlook 2010

Поща подпапки, които създавате, се показват в азбучен ред в рамките на всяка папка в навигационния екран. Папките не може да се преподреждат ръчно.

Папки по подразбиране се показват в края на списъка с папки, включително Чернови, Изпратени, Изтрити, Хронология на разговорите, Формуляри на InfoPath"," Нежелана поща"," "Изходящи", RSS каналии Папки за търсене. Тези папки не могат да бъдат преименувани или преподреждат.

Като заобиколно решение можете да добавите често използван папка в списъка "Предпочитани" в горната част на навигационния екран. Папки в този раздел могат да бъдат подредени в произволен ред.

Друг заобиколно решение е да преименувате папките. Въвеждане на число или специални знаци като подчертаване (_) или удивителен знак (!) премества папка преди папки, които започват със знаци от А до я. За да преименувате папка, щракнете върху папката и след това в раздела папка , в групата действия щракнете върху Преименуване на папката.

Забележка : Не можете да променяте размера на шрифта, цвят или типа в навигационния екран. Windows лупа е опция, която увеличава размера на шрифта на екрана на компютъра. За повече информация вижте Използване на лупата за да видите елементите на екрана.

Добавяне или премахване на бутони в навигационния екран в Outlook 2007

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Изображение на бутон , щракнете върху Добавяне или премахване на бутонии след това щракнете върху бутона, който искате.

Забележка : Макар че може да премахнете всички бутони от навигационния екран и да максимизирате мястото на екрана с папките, като плъзгате вертикалната разделителна лента към долната част на навигационния екран, не е възможно да премахнете реда с малките бутони в долната част.

Преоразмеряване на навигационния екран в Outlook 2007

 • Посочете към дясната граница на Навигационния екрани когато показалецът стане двупосочна стрелка изображение на икона , плъзнете границата наляво или надясно.

Промяна на реда на показване на бутоните в Outlook 2007

 1. В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Изображение на бутон и след това щракнете върху Опции за навигационния екран.

 2. За да преподредите реда на бутоните, в списъка Показвай бутоните в следния ред изберете бутона, който искате да промените, след което щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

Забележка : За да възстановите подреждането по подразбиране, щракнете върху Начално състояние.

Промяна на броя на големи и малки бутони в навигационния екран в Outlook 2007

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Изображение на бутон и след това щракнете върху Покажи повече бутони и/или Показване на по-малко бутони.

Забележка : 

 • За да можете бързо да видите повече бутони или папки, посочете хоризонтална разделителна линия между папките и бутоните и плъзнете лентата нагоре или надолу, когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка двупосочна стрелка . Ако плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран, всички големи бутони се конвертират в малки бутони и се показват като един ред от икони в долната част на навигационния екран.

 • За да увеличите максимално мястото в екрана на папката, плъзнете хоризонталната лента за разделяне до дъното на навигационния екран и след това използвайте малките бутони, за да превключвате между прозорците на папките.

 • За да видите всички ваши папки, а не само пощенските папки, променете бутона Списък на папките в голям бутон и след това или го преместете над бутона Поща, или премахнете бутона Поща от навигационния екран.

Скриване или показване на намаления навигационен екран в Outlook 2007

Можете да спестите място в прозореца на Outlook с помощта на намаления навигационен екран. Този екран е версия на навигационния екран, който свива в вертикална черта на бутони, които все още осигурява достъп до вашите най-често използваните папки и изгледи. Ви е удобно има няколко начина да скриете или покажете намаления навигационен екран.

Съвет : Ако имате папки в предпочитани папки, можете да ги отворите с едно щракване, когато използвате намаления навигационен екран. Броят на папките, показвани като бутони в намаления навигационен екран, зависи от вертикалното място за навигационния ви екран. Бутоните за папки са видими в реда, в който да изброени отгоре-надолу в "Предпочитани папки".

 • В горния десен ъгъл на Навигационния екран или намаления Навигационен екран горен колонтитул щракнете върху стрелката Изображение на бутон .

За да видите папките си в навигационния екран от намаления навигационен екран, щракнете върху бутона Навигационен екран.

Забележка : Когато разгънете намаления навигационен екран в навигационния екран, навигационния екран е нулиране на една и съща ширина, както е било преди това. Ако излезете Outlook с навигационния екран, свити в намаления навигационен екран, изглежда по този начин, когато рестартирате Outlook.

Добавяне или премахване на бутони за изглед в намаления навигационен екран в Outlook 2007

Бутоните за изглед, които се показват в намаления навигационен екран, като "Поща", "Календар" и "Контакти", са същите бутони, които се показват в пълния изглед на навигационния екран.

Изображение на бутон
Бутон за голям изглед се показва като бутон за малък изглед в намаления навигационен екран.
Бутон ''Поща'' в навигационния екран.

Забележка : Бутоните за изглед са различни от бутоните вертикални папка в "Предпочитани папки", които също така се показват в намаления навигационен екран. Бутони на папките се определят от размера на разстояние по вертикала, който е наличен в прозореца на вашия Outlook и реда, в който се показват папките в "Предпочитани папки". Тези бутони може да бъде премахната чрез Премахване на папки от предпочитани папки.

 • В долната част на намаления навигационен екран щракнете върху Конфигуриране на бутони Изображение на бутон , щракнете върху Добавяне или премахване на бутонии след това щракнете върху бутона, който искате.

Показване или скриване на списъка на папките в Outlook 2007

За по-опростен изглед на екрана за поща опитайте използването на изгледаСписък на папките.

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Списък на папките Изображение на бутон .

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху поща бутон Изображение на бутон или поща Бутон ''Поща'' в навигационния екран. .

Използване на изгледа на списъка с папки в навигационния екран в Outlook 2007

В този изглед всички папки, включително папки за папка "Входящи", остават видими в навигационния екран, когато превключите към други изгледи, например календар или контакти. Просто щракнете върху Списък на папките, Изображение на бутон в долната част на навигационния екран. За да се върнете към изгледа поща екран, щракнете върху поща бутон Изображение на бутон или поща, Бутон ''Поща'' в навигационния екран. в долната част на Навигационния екран.

Ако превключите на изгледа на списъка с папки и след това излезте от Outlook, виждате списъка с папки, когато стартирате Outlook отново.

Важно : Ако искате да запазите списъка на папките като основен изглед в навигационния екран, докато работите, не използвайте бутоните в долната част на екрана за да навигирате до други изгледи. За да запазите изгледа на списъка с папки, докато се премествате из Outlook, щракнете върху съответната папка, икона или име в списъка на папките себе си.

Ако щракнете върху бутона " Календар ", изгледа на календара се показва в прозореца на основния Outlook , но навигационния екран се променя обратно в режим на преглед на екрана. Това премахва навигационния екран, за да покажете различните изгледи в екрана.

Премахване или намаляване на предпочитани папки в Outlook 2007

Предпочитаните папки предоставят удобен начин да държите най-използваните папки лесно видими в горната част на навигационния екран. Съдържанието на списъка "Предпочитани папки" може да се определи, като изберете кои папки да включва.Ако не искате да използвате екрана "Предпочитани папки" или желаете да освободите повече място в основния навигационен екран, можете да използвате една от следващите възможности.

 • Намалете размера на списъка "Предпочитани папки" чрез премахване на отделни папки от него.

 • Намалете екрана "Предпочитани папки" под заглавката.

 • Изключване на екрана "Предпочитани папки"

Съвет : В намаления навигационен екран папки, изброени в '' предпочитани папки се показват като вертикалните бутони, което ги прави достъпни там също. Вертикалните бутони показват зависят от разстояние по вертикала налични в прозореца на вашия Outlook и подреждането на папките в списъка с предпочитани папки.

Можете да премахнете коя да е или всички папки от списъка "Предпочитани папки", като намалите дължината на списъка и размера на екрана.

 1. В Предпочитани папки щракнете с десния бутон върху папката, която искате да премахнете, и след това изберете в контекстното меню Премахни от предпочитаните папки.

 2. Повторете стъпка 1 за всяка папка, която искате да премахнете.

 • Папките в "Предпочитани папки" трябва да се премахват поотделно.

 • Премахването на папки от предпочитаните папки не ги премахва от списъка "Всички пощенски папки".

 • В заглавката на Предпочитани папки щракнете върху стрелката Изображение на бутон .

  Използвайте стрелките, за да отваряте и затваряте ''Предпочитани папки''

  За да разгънете екрана, щракнете върху стрелката Изображение на бутон отново.

Можете да намалявате и разгъвате "Предпочитани папки" според нуждите, като правите папките си достъпни, когато ви трябват, и ги скривате да не ви пречат, когато не са ви нужни

Включването и изключването на "Предпочитани папки" не се отразява по никакъв начин на папките в списъка. Ако при изключване на тази функция в "Предпочитани папки" има включени папки, тези папки ще останат в списъка, когато отново включите функцията.

 • В менюто Изглед посочете Навигационен екран и след това щракнете върху Предпочитани папки, за да изчистите отметката.

  Щракнете отново върху Предпочитани папки, за да включите функцията обратно.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×