Персонализиране на клавишни комбинации

Персонализиране на клавишни комбинации

Можете да персонализирате клавишни комбинации, като ги присвоявате на команда, макрос, шрифт, стил или често използван символ. Можете също да премахвате клавишни комбинации. Можете да присвоявате или премахвате клавишни комбинации, като използвате само клавиатурата, или като използвате мишката.

Присвояване или премахване на клавишна комбинация само с помощта на клавиатурата

 1. Натиснете ALT+F, T, за да отворите диалоговия прозорец Опции на Word.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да изберетеПерсонализиране на лентата.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не изберете Персонализиране в долната част на диалоговия прозорец, след което натиснете ENTER.

  Бутонът "Персонализиране" в екрана "Персонализиране на лентата и клавишните комбинации за пряк път"

 4. В полето Категории натиснете клавиша със стрелка НАДОЛУ или стрелка НАГОРЕ, за да изберете категорията, съдържаща командата или елемента, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

 5. Натиснете клавиша TAB, за да се придвижите до полето Команди.

 6. Натиснете клавиша стрелка нагоре или стрелка надолу, за да изберете името на командата или елемента, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

  Всички клавишни комбинации, които са текущо присвоени на тази команда или елемент, се показват в полето Текущи клавиши или под полето Текущо назначение.

 7. Направете едно от следните неща:

  Присвояване на клавишна комбинация

  Започвайте клавишните комбинации с клавиша CTRL или функционален клавиш.

  1. Натискайте клавиша TAB, докато курсорът е в полето Натиснете нова комбинация от клавиши.

  2. Натиснете комбинацията от клавиши, която искате да присвоите. Например, натиснете CTRL и клавиша, който искате да използвате.

  3. Погледнете в Текущи клавиши (или Текущо назначение), за да видите дали комбинацията от клавиши вече не е присвоена на команда или друг елемент. Ако комбинацията вече е присвоена, опитайте друга комбинация.

   Създаване на нова клавишна комбинация в диалоговия прозорец "Персонализиране на клавиатурата"

   Важно: Повторното присвояване на една комбинация от клавиши означава, че не можете повече да я използвате за първоначалната й цел. Например натискането на CTRL+B променя избрания текст в получер. Ако присвоите CTRL+B на нова команда или на друг елемент, няма да можете да форматирате текста в получер с натискане на CTRL+B, освен ако не възстановите първоначалните настройки на клавишните комбинации, щраквайки върху Начално състояние на всички в дъното на диалоговия прозорец Персонализиране на клавиатурата.

  4. Натискайте клавиша TAB, докато изберете полето Запиши измененията в.

  5. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да осветите името на текущия документ или шаблона, в който искате да запишете промените в клавишната комбинация, след което натиснете ENTER.

  6. Натискайте клавиша TAB, докато изберете Назначи, след което натиснете ENTER.

   Забележка: Ако използвате програмируема клавиатура, клавишната комбинация CTRL+ALT+F8 може да е запазена за първоначално програмиране на клавиатурата.

  Премахване на клавишна комбинация

  1. Натискайте клавиша TAB, докато изберете полето Запиши измененията в.

  2. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да осветите името на текущия документ или шаблона, в който искате да запишете промените в клавишната комбинация, след което натиснете ENTER.

  3. Натиснете SHIFT+TAB няколкократно, докато курсорът е в полето Текущи клавиши.

  4. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да изберете клавишната комбинация, която искате да премахнете.

  5. Натискайте клавиша TAB, докато изберете Премахни, след което натиснете ENTER.

 1. Натиснете ALT+F, I, за да отворите диалоговия прозорец Опции на Word.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да изберетеПерсонализиране.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не изберете Персонализиране в долната част на диалоговия прозорец, след което натиснете ENTER.

  Бутонът "Персонализиране" в опциите на Word – екран "Персонализиране"

 4. В полето Категории натиснете клавиша със стрелка НАДОЛУ или стрелка НАГОРЕ, за да изберете категорията, съдържаща командата или елемента, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

 5. Натиснете клавиша TAB, за да се придвижите до полето Команди.

 6. Натиснете клавиша стрелка нагоре или стрелка надолу, за да изберете името на командата или елемента, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

  Всички клавишни комбинации, които са текущо присвоени на тази команда или елемент, се показват в полето Текущи клавиши или под полето Текущо назначение.

 7. Направете едно от следните неща:

  Присвояване на клавишна комбинация

  Започвайте клавишните комбинации с клавиша CTRL или функционален клавиш.

  1. Натискайте клавиша TAB, докато курсорът е в полето Натиснете нова комбинация от клавиши.

  2. Натиснете комбинацията от клавиши, която искате да присвоите. Например, натиснете CTRL и клавиша, който искате да използвате.

  3. Погледнете в Текущи клавиши (или Текущо назначение), за да видите дали комбинацията от клавиши вече не е присвоена на команда или друг елемент. Ако комбинацията вече е присвоена, опитайте друга комбинация.

   Създаване на нова клавишна комбинация в диалоговия прозорец "Персонализиране на клавиатурата"

   Важно: Повторното присвояване на една комбинация от клавиши означава, че не можете повече да я използвате за първоначалната й цел. Например натискането на CTRL+B променя избрания текст в получер. Ако присвоите CTRL+B на нова команда или на друг елемент, няма да можете да форматирате текста в получер с натискане на CTRL+B, освен ако не възстановите първоначалните настройки на клавишните комбинации, щраквайки върху Начално състояние на всички в дъното на диалоговия прозорец Персонализиране на клавиатурата.

  4. Натискайте клавиша TAB, докато изберете полето Запиши измененията в.

  5. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да осветите името на текущия документ или шаблона, в който искате да запишете промените в клавишната комбинация, след което натиснете ENTER.

  6. Натискайте клавиша TAB, докато изберете Назначи, след което натиснете ENTER.

   Забележка: Ако използвате програмируема клавиатура, клавишната комбинация CTRL+ALT+F8 може да е запазена за първоначално програмиране на клавиатурата.

  Премахване на клавишна комбинация

  1. Натискайте клавиша TAB, докато изберете полето Запиши измененията в.

  2. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да осветите името на текущия документ или шаблона, в който искате да запишете промените в клавишната комбинация, след което натиснете ENTER.

  3. Натиснете SHIFT+TAB няколкократно, докато курсорът е в полето Текущи клавиши.

  4. Натиснете клавиша със стрелка надолу или стрелка нагоре, за да изберете клавишната комбинация, която искате да премахнете.

  5. Натискайте клавиша TAB, докато изберете Премахни, след което натиснете ENTER.

Присвояване или премахване на клавишна комбинация с помощта на мишката

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Персонализиране на лентата.

 2. В дъното на екрана Персонализиране на лентата и клавишните комбинации за пряк път щракнете върху Персонализиране.

  Бутонът "Персонализиране" в екрана "Персонализиране на лентата и клавишните комбинации за пряк път"

 3. В полето Запиши измененията в щракнете върху името на текущия документ или шаблон, в който искате да запишете промените на клавишните комбинации.

 4. В полето Категории щракнете върху категорията, съдържаща командата или елемента, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

 5. В полето Команди щракнете върху името на командата или друг елемент, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

  Всички клавишни комбинации, които са текущо присвоени на тази команда или друг елемент, се показват в полето Текущи клавиши или под полето Текущо назначение.

 6. Направете едно от следните неща:

  Присвояване на клавишна комбинация

  Започвайте клавишните комбинации с клавиша CTRL или функционален клавиш.

  1. В полето Натиснете нова комбинация от клавиши натиснете комбинацията от клавиши, която искате да присвоите. Например натиснете CTRL и клавиша, който искате да използвате.

  2. Погледнете в Текущи клавиши (или Текущо назначение), за да видите дали комбинацията от клавиши вече не е присвоена на команда или друг елемент. Ако комбинацията вече е присвоена, опитайте друга комбинация.

   Създаване на нова клавишна комбинация в диалоговия прозорец "Персонализиране на клавиатурата"

   Важно: Повторното присвояване на една комбинация от клавиши означава, че не можете повече да я използвате за първоначалната й цел. Например натискането на CTRL+B променя избрания текст в получер. Ако присвоите CTRL+B на нова команда или на друг елемент, няма да можете да форматирате текста в получер с натискане на CTRL+B, освен ако не възстановите първоначалните настройки на клавишните комбинации, щраквайки върху Начално състояние на всички в дъното на диалоговия прозорец Персонализиране на клавиатурата.

  3. Щракнете върху Назначи.

   Забележка: Ако използвате програмируема клавиатура, клавишната комбинация CTRL+ALT+F8 може да е запазена за първоначално програмиране на клавиатурата.

  Премахване на клавишна комбинация

  1. В полето Текущи клавиши щракнете върху клавишната комбинация, която искате да премахнете.

  2. Щракнете върху Премахни.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Word > Персонализиране.

 2. В дъното на екрана Персонализиране на лентата и клавишните комбинации за пряк път щракнете върху Персонализиране.

  Бутонът "Персонализиране" в опциите на Word – екран "Персонализиране"

 3. В полето Запиши измененията в щракнете върху името на текущия документ или шаблон, в който искате да запишете промените на клавишните комбинации.

 4. В полето Категории щракнете върху категорията, съдържаща командата или елемента, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

 5. В полето Команди щракнете върху името на командата или друг елемент, на който искате да присвоите клавишна комбинация или от който искате да премахнете такава.

  Всички клавишни комбинации, които са текущо присвоени на тази команда или друг елемент, се показват в полето Текущи клавиши или под полето Текущо назначение.

 6. Направете едно от следните неща:

  Присвояване на клавишна комбинация

  Започвайте клавишните комбинации с клавиша CTRL или функционален клавиш.

  1. В полето Натиснете нова комбинация от клавиши натиснете комбинацията от клавиши, която искате да присвоите. Например натиснете CTRL и клавиша, който искате да използвате.

  2. Погледнете в Текущи клавиши (или Текущо назначение), за да видите дали комбинацията от клавиши вече не е присвоена на команда или друг елемент. Ако комбинацията вече е присвоена, опитайте друга комбинация.

   Създаване на нова клавишна комбинация в диалоговия прозорец "Персонализиране на клавиатурата"

   Важно: Повторното присвояване на една комбинация от клавиши означава, че не можете повече да я използвате за първоначалната й цел. Например натискането на CTRL+B променя избрания текст в получер. Ако присвоите CTRL+B на нова команда или на друг елемент, няма да можете да форматирате текста в получер с натискане на CTRL+B, освен ако не възстановите първоначалните настройки на клавишните комбинации, щраквайки върху Начално състояние на всички в дъното на диалоговия прозорец Персонализиране на клавиатурата.

  3. Щракнете върху Назначи.

   Забележка: Ако използвате програмируема клавиатура, клавишната комбинация CTRL+ALT+F8 може да е запазена за първоначално програмиране на клавиатурата.

  Премахване на клавишна комбинация

  1. В полето Текущи клавиши щракнете върху клавишната комбинация, която искате да премахнете.

  2. Щракнете върху Премахни.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×