Персонализиране на изгледи на данни и формуляри с SharePoint Designer

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изглед на данни е на живо, персонализируеми изглед на източник на данни от сайт на SharePoint. SharePoint Designer 2010 извлича данни от източник на данни във формуляра на Extensible Markup Language (XML) и показва или предоставя въвеждане на данни с помощта на разширен интерфейс език трансформация (XSLT трансформации). Изглед на данни може да показва данни от широка гама източници, включително списъци на SharePoint и библиотеки, заявки към база данни, XML документи, уеб услуги и скриптове на страната на сървъра. Добавяне и персонализиране на изгледи на данни с помощта на SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 включва богат набор от инструменти, които можете да използвате за персонализиране на списък и изгледи на данни, както е показано тук.

Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

WYSIWYG инструменти в SharePoint Designer 2010 вмъкнете разширен език за лист със стилове (XSL) директно в страницата, така че не е нужно да знаете XSL, за да създадете мощен персонализирани изгледи на данни. Ако трябва да персонализирате кода, винаги можете да редактирате XSL директно в изглед на код в SharePoint Designer 2010.

Има много начини, можете да създавате изгледи и формуляри в SharePoint Designer 2010. Можете да създадете изглед на списък, свързан с SharePoint списък или библиотека; Можете да създадете изглед на данни и да го свържете с един и същ списък или друг източник на данни; Можете да създадете формуляр, като добавите изглед на данни към вашата страница след поставяне на всяко поле като форма; и т.н. Научете повече за създаването на изгледи и формуляри в раздела вж.

Тези резултата в комбинация от списък (XSLT уеб частта за списъчен изглед) и изгледи на данни (уеб компонент за формуляр за данни) в страниците си, и макар че има разлики между двете, можете да персонализирате ги по подобен начин. Можете Добавяне и премахване на колони, прилагане на филтри, сортиране и групиране на полета, прилагане на условно форматиране и много по-използване на инструменти, налични в SharePoint Designer 2010.

Тази статия описва най-често срещаните персонализации, ще се към списък или изгледи на данни с помощта на SharePoint Designer 2010.

В тази статия

Отваряне на списъчни изгледи и изгледи на данни

Добавяне, премахване и пренареждане на колони

Сортиране и групиране

Филтър

Условно форматиране

Страниране

Разрешаване на вградено редактиране

Разрешаване на асинхронни актуализации

Добавяне на опции за лентата с инструменти

Прилагане на стилове на изглед

Още опции за персонализиране

Отваряне на списъчни изгледи и изгледи на данни

Изгледи на списъци и изгледи на данни могат да бъдат създадени и сте отворили в много начини в SharePoint Designer 2010 (както е обяснено в началото на тази статия). Можете например, отворете списъчен изглед от списъка или библиотеката, в момента е асоцииран, или можете да отворите изглед на данни от страницата на сайта, където се намира. И двете опции са в менюто за навигация. (Свързани със списък или библиотека или произволен брой източници на данни. Използвайте един от методите по-долу, за да отворите списък Изглед или изглед на данните в SharePoint Designer 2010.)

Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

За да отворите списъчен изглед, свързан със списък

 1. Отворете вашия сайт в SharePoint Designer 2010.

 2. В навигационния екран щракнете върху Списъци и библиотеки.

 3. Отворете списъка, съдържащ вашия списъчен изглед

 4. Щракнете върху раздела Опции и използвайте опциите за редактиране на изгледа, за да персонализирате списъчния изглед.

  Забележка: Може да се наложи да първата щракнете в изгледа за показване на изглед на опции в SharePoint Designer 2010 за редактиране

За да отворите изглед на данни или списъчен изглед от страница на сайт

 1. Отворете вашия сайт в SharePoint Designer 2010.

 2. В навигационния екран щракнете върху Страници на сайт.

 3. Отворете страницата, съдържаща вашия изглед на данни или списъчен изглед.

 4. Щракнете върху раздела Опции и използвайте опциите за редактиране на изгледа, за да персонализирате списъчния изглед или изгледа с данни.

  Забележка: Може да се наложи да първата щракнете в изгледа за показване на изглед на опции в SharePoint Designer 2010за редактиране.

В останалата част от тази статия ще се предполага, че вече сте извършили тези стъпки или подобни, за да отворите изгледа за редактиране.

Най-горе на страницата

Добавяне, премахване и пренареждане на колони

Едно от първите неща, които обикновено правите с изглед на данни, е да добавяте или премахвате колони. Когато променяте колоните в изглед на данни, вие добавяте, премахвате или подреждате полетата, както се виждат в изгледа на данни. Използвате диалоговия прозорец "Редактиране на колони", за да добавяте, премахвате и подреждате колоните, независимо дали показват редове, или колони. Можете също да променяте колоните, като използвате командите за редактиране в раздела "Таблица". Оформлението на таблица е разгледано по-нататък в тази статия.

Забележка:  Командата "Редактиране на колони" е достъпна само когато изгледът на данни показва данни в HTML таблица.

Изпълнете следните стъпки, за да добавите, премахнете или пренаредите колоните в списъчен изглед или изглед на данни.

 1. С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това щракнете върху Добавяне/премахване на колони Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .

  Забележка:  Командата "Редактиране на колони" не е достъпна, ако изгледът на данни е в HTML таблица, която използва атрибути rowspan или colspan със стойност, по-голяма от 1.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Редактиране на колони .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 3. Изпълнете едно от следните действия:

  • За да добавите колона, изберете полето на колоната под Налични полета и след това щракнете върху Добави.

  • За да изберете повече полета наведнъж, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху полетата.

  • За да премахнете съществуваща колона, изберете колоната под Показани колони и след това щракнете върху Премахни.

  • За да изберете повече полета наведнъж, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху полетата

  • За да пренаредите колоните, изберете колоната под Показани колони, след което щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу

 4. Щракнете върху OK, за да приложите промените в изгледа.

Забележка:  Диалоговият прозорец "Редактиране на колони" ще покаже само полетата, които са включени в заявката на източника на данни в изгледа на данни. Вашият действителен източник на данни може да съдържа допълнителни полета. За да включите тези полета, трябва да актуализирате заявката на източника на данни.

Научете повече за изгледите на данни в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Сортиране и групиране

Когато сортирате данни в изглед на данни, можете да промените реда, в който се показват данните, така че да е по-лесно за вас и посетителите на сайта, за да разберете данните. Примери за ред на сортиране включват азбучен и числов поръчване. Можете да създадете допълнителни сортиране поръчки с помощта на диалоговия прозорец Разширено сортиране в SharePoint Designer 2010.

Освен да сортирате, можете също да групирате данни. Когато групирате данни, можете да покажете горен или долен колонтитул за група полета в реда на показване и да изберете дали групата да е разгъната, или свита по подразбиране. Можете също да изберете да държите групите заедно, когато преглеждате изгледа по страници, и да показвате имената на колоните или общите суми за всяка група.

За да сортирате колони в списъчен изглед или изглед на данни

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това щракнете върху сортиране и групиране Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .

Отваря се диалоговият прозорец сортиране и групиране .
Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 1. Под Налични полета щракнете върху полето, по което искате да сортирате, и след това щракнете върху Добави.

 2. Под Свойства на сортирането изберете как искате да сортирате полетата, като изберете Възходящо (от най-ниско към най-високо) или Низходящо (от най-високо към най-ниско).

  Можете също да промените възходящ или низходящ ред, като просто щракнете двукратно върху поле в списъка на реда на сортиране .

 3. За да използвате по-Разширено сортиране от възходящ или низходящ ред, щракнете върху Редактиране на израз за сортиране. Това отваря диалоговия прозорец за Разширено сортиране , където можете да персонализирате реда на сортиране, като използвате XPath изрази. Научете повече в разширен списък и изглед на данните персонализирането на използването на XPath изрази.

 4. За да сортирате по повече полета, изберете още полета под Налични полета и след това ги добавете към реда на сортиране.

  Ако добавите повече полета към реда на сортиране и искате да промените кое поле да се сортира първо, изберете полето в списъка Ред на сортиране и щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Щракнете върху OK, за да приложите промените в изгледа.

За да групирате колони в списъчен изглед или изглед на данни

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това щракнете върху сортиране и групиране Сортиране и групиране .

 1. Отваря се диалоговият прозорец сортиране и групиране .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 2. В списъка Ред на сортиране щракнете върху полето, по което искате да групирате.
  Обърнете внимание, че към всяко поле в реда на сортиране могат да бъдат приложени отделни групови свойства. Изберете полето, което искате, преди да приложите груповите свойства.

 3. За да покажете горен колонтитул в началото на всяка група, под Свойства на група поставете отметка до Показвай горния колонтитул на групата и след това направете едно от следните неща:

  1. Ако искате групите в изгледа да се появяват разгънати по подразбиране, щракнете върху По подразбиране разгъвай групата.

  2. Ако искате групите в изгледа на данни да се появяват свити по подразбиране, щракнете върху По подразбиране свивай групата.

 4. Останалите опции са приложими само за изгледи на данни, но не и за списъчни изгледи. (За повече информация за разликите между списъчен изглед и изглед на данни посетете раздела "Вж. също".)

 5. Ако искате в края на всяка група да се вижда долен колонтитул, който показва колко записа има в тази група, поставете отметка до Показвай долния колонтитул на групата.

 6. След като поставите отметка до Показвай горния колонтитул на групата или Показвай долния колонтитул на групата, бутонът Разширено групиране става достъпен.

 7. Щракнете върху Разширено групиране. (Тази опция става разрешена, когато поставите отметка до опцията Показвай горния колонтитул на групата или Показвай долния колонтитул на групата).

 8. Изпълнете едно от следните действия:

  • За да скриете отделните записи в списъка, поставете отметка до Винаги скривай подробностите за групите.

  • За да покажете всички елементи в дадена група на една страница, дори и ако общият брой надвишава указания брой елементи за показване в списък, поставете отметка до Поддържай групи при страниране.

  • За да вмъкнете във всяка група ред, който да показва имената на колоните, поставете отметка до Показвай имената на колоните за групите.

  • За да вмъкнете във всяка група ред, който да показва имената на колоните, поставете отметка до Показвай имената на колоните за групите.

За да позволите на потребителите на сайта да сортират или групират данни през браузъра, можете да добавите лента с инструменти към изгледа, както е описано по-нататък в тази статия.

Най-горе на страницата

Филтриране

Можете да приложите филтър към изгледа, така че в списъчния изглед или изгледа на данни да се появяват само данните, отговарящи на определени критерии. Това е полезно, когато имате изглед, съдържащ стотици или хиляди записи, и искате данните да са по-лесни за четене. Като създавате филтър, вие изграждате един или повече изрази, които се прилагат към данните. Има три основни части: името на полето (името на полето, по което искате да филтрирате), операторът (правилото, което искате да приложите към стойността) и стойността (данните, които търсите).

Изпълнете следните стъпки, за да филтрирате списъчен изглед или изглед на данни.

 1. С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това щракнете върху филтър Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .

 2. Отваря се диалогов прозорец .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 3. Под Име на поле щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

 4. Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

 5. Щракнете върху полето Стойност, след което изберете или въведете критерия, който искате.

 6. За да добавите друга клауза към филтъра, щракнете върху полето И/Или в края на съществуващата клауза, след което:

  1. Щракнете върху И, за да създадете филтър, при който данните трябва да отговарят на критериите и в двете клаузи.

  2. Щракнете върху Или, за да създадете филтър, при който данните трябва да отговарят само на една клауза.

 7. Щракнете върху съобщението Щракнете тук, за да добавите нова клауза.

 8. Повторете стъпки 3-6, за да създадете допълнителна клауза за този филтър.

 9. Ако работите изгледи на данни и искате да използвате по-разширени условия, поставете отметка в квадратчето Добавяне на XSLT филтриране и след това щракнете върху Редактиране.
  Това отваря диалоговия прозорец за Разширени условие , където можете да персонализирате реда на сортиране, като използвате XPath изрази.

 10. Щракнете върху OK.

За да позволите на посетителите на сайта да сортират и групират данни през браузъра, можете да добавите лента с инструменти към изгледа, както е описано по-нататък в тази статия. Просто запомнете, че филтрирането в браузъра се отразява само на начина на представяне на данните, но не ограничава количеството данни, достъпни в изгледа.

Забележка:  Филтрирането на изглед на данни може да има последици върху производителността. Важно е да филтрирате приемлив набор от данни. Когато приложите основно филтриране от диалоговия прозорец "Критерии за филтриране", филтърът се прилага, преди да бъдат дадени данни. Ако все пак използвате опцията "Допълнителен филтър" (достъпна за изгледи на данни), филтрирането се прилага в XSLT представянето, след като данните бъдат дадени

Най-горе на страницата

Условно форматиране

С условното форматиране можете да прилагате форматиран текст, цветове на фона, потребителски икони и други към избран HTML етикет или стойност на данни, когато данните отговарят на определени критерии. Можете също да задавате условията, които определят дали да се показва, или скрива даден HTML етикет или стойност на данни. Условното форматиране е мощен начин да осветите елементи в изглед на данни, които изискват действие от страна на потребителя. Можете например да осветите задачи с изтекъл срок за изпълнение, проекти, които надхвърлят бюджета, или материални запаси, които са на привършване.

Изпълнете следните стъпки, за да приложите условно форматиране към списъчен изглед или изглед на данни.

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху в реда или колоната, в която искате да приложите условно форматиране.

 1. Щракнете върху раздела Опции , щракнете върху филтър Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 и изберете една от следните неща:

 2. Показване на съдържанието, за да покажете в изгледа данните, които отговарят на указаните критерии.

 3. Скриване на съдържанието, за да скриете в изгледа данните, които отговарят на указаните критерии.

 4. Форматиране на ред, за да приложите форматиране на ред, който отговаря на указаните критерии.

 5. Форматиране на колона, за да приложите форматиране на колона, която отговаря на указаните критерии.

 6. Форматиране на селекция, за да приложите форматиране на селекция, която отговаря на указаните критерии. (Трябва първо да осветите част от изгледа на данни, преди да използвате тази опция.)

  Опциите за скриване и показване на съдържание променят видимостта на избраните HTML етикети или стойности на данни. Опциите за форматиране прилагат стил към избрани HTML етикети или стойности на данни.

 7. Отваря се диалоговият прозорец Условие критерии .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 8. Под Име на поле щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

 9. Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

 10. Щракнете върху полето Стойност, след което изберете или въведете критерия, който искате.

 11. За да използвате по-разширени условия на изглед, щракнете върху Разширени.
  Това отваря диалоговия прозорец за Разширени условие , където можете да персонализирате реда на сортиране, като използвате XPath изрази.

 12. За да добавите друга клауза към критерия за условие, щракнете върху полето И/Или в края на съществуващата клауза, след което:

  • Щракнете върху И, за да създадете критерий за условие, при който данните трябва да отговарят на критериите и в двете клаузи.

  • Щракнете върху Или, за да създадете критерий за условие, при който данните трябва да отговарят само на една клауза.

 13. Под съществуващата клауза щракнете върху съобщението Щракнете тук, за да добавите нова клауза.

 14. Повторете стъпки 4-7, за да създадете допълнителна клауза за този критерий за условие.

 15. Ако показвате или скривате данни с условието, щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец. За да приложите специално форматиране към условието, щракнете върху Задаване на стил.

 16. Отваря се диалоговият прозорец Модифициране стил .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 17. Изберете опциите за форматиране, които искате да приложите към изгледа на данни.
  Например за да направите текста получер с жълт фон, използвайте bold в менюто font-weight. След това щракнете върху категорията Фон и в менюто background-color въведете yellow или изберете нюанс на жълтото.

 18. Щракнете върху OK.

Тъй като списъчните изгледи и изгледите на данни показват данни в реално време, в изгледа за проектиране виждате условното форматиране, приложено веднага.

Най-горе на страницата

Страниране

С функцията "Страниране" можете да променяте броя записи, които се показват на всяка страница в списъчен изглед или изглед на данни. Можете да настройвате изгледа, така че да показва елементите в набори от 5, 10 или всяка зададена стойност. В резултат на това посетителите на сайта ще виждат връзки за назад и напред в браузъра, които могат да използват за навигиране в изгледа. Можете също и да укажете ограничение за максималния брой елементи, които да се показват в изгледа, което отново може да бъде 5, 10 или всяка зададена стойност.

Изпълнете следните стъпки, за да добавите стойност за страниране към списъчен изглед или изглед на данни.

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това щракнете върху виртуална памет Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .

 1. Изберете една от опциите за страниране:

  1. Показване на набори от елементи: Изберете да показвате елементите в набори от 1, 5, 10 или 30.

   Ако изберете тази опция, в изгледа ще се показват навигационни връзки, когато общият брой записи надвишава броя, указан в опцията.

  2. Ограничаване до елементи: Изберете максималния брой елементи, които да се показват в изгледа: 1, 5, 10 или 30.

 2. Изберете Още опции за страниране, за да укажете стойност по избор за странирането на изгледа на данни.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Свойства на изгледа на данни .
  Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 4. В раздела Страниране изберете една от следните опции:

  • Изберете Показвай елементите в набори със следния размер и след това укажете числото в полето.
   Стойността по подразбиране за тази опция е 10, ако има повече от 25 записа в изгледа, и 6 – ако изгледът има по-малко от 25.

  • Изберете Ограничение за общия брой показвани елементи до и след това укажете число в полето.
   Стойността по подразбиране за тази опция е 100.

 5. Щракнете върху OK.

Освен че променят броя на записите, които се показват за изглед в уеб страница, можете да промените броя на записите, които се показват в изглед за проектиране на SharePoint Designer 2010. Можете да направите това, когато искате да видите как ще направи изглед с определен брой записи. За да промените броя на записите в изглед за проектиране, щракнете върху раздела проектиране и в групата Визуализация , изберете една от наличните опции за изглед на визуализация на данни.

Най-горе на страницата

Разрешаване на вградено редактиране

Когато вграденото редактиране е разрешено, посетителите на сайта могат лесно да редактират всеки запис в контекста на изгледа, без да се налага да напускат страницата или да отварят нов прозорец. Те просто щракват върху бутон за редактиране до колоната или реда в изгледа на данни и всяко поле става редактируемо. За всеки запис са налични текстови полета, менюта и контроли за полета – точно както са налични и във формуляри за нов елемент или редактиране на елемент. Вграденото редактиране съчетава най-доброто от изглед и формуляр в едно.

Изпълнете следните стъпки, за да разрешите вградено редактиране за списъчен изглед или изглед на данни.

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това щракнете върху Редактиране на вграден Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .
За изгледи на списък, тази разрешава на нови и редактиране връзки, които посетителите на сайта да използват за създаване и редактиране на записи.

 1. За изгледи на данни изберете една или всички от следните опции за вградено редактиране:

  1. Показвай връзките към редактиране на елементи: Разрешава връзка за редактиране, която потребителите щракват, за да редактират записа вградено.

  2. Показвай връзките към вмъкване на елементи: Разрешава връзка за вмъкване, която потребителите щракват, за да създават нови записи вградено.

  3. Показвай връзките към изтриване на елементи: Разрешава връзка за изтриване, която потребителите щракват, за да изтриват записи вградено.

 2. Запишете промените във вашия списъчен изглед или изглед на данни.

За списъчни изгледи следващия път, когато отворите изглед в уеб браузър и посочване над ред или колона, виждате Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 бутона Редактиране. За изгледи на данни можете да видите връзка за Редактиране до всеки ред или колона.

Щракнете върху връзката, за да започнете да редактирате реда или колоната със записи вградено, както е показано по-долу.

Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

Най-горе на страницата

Разрешаване на асинхронни актуализации

Асинхронните актуализации са основен компонент за платформата ASP.NET AJAX и можете да ги разрешите за списъчен изглед или изглед на данни на вашия сайт. Когато разрешите асинхронни актуализации, списъчният изглед или изгледът на данни извлича данните от сървъра в реално време и ги рендира в браузър, без да е необходимо потребителят да обновява страницата. Списъчните изгледи и изгледите на данни с асинхронни актуализации са идеални за табла и динамични уеб страници с много данни.

Забележка:  Асинхронните актуализации могат да бъдат забранени от централното администриране, така че ако тази опция не е достъпна, консултирайте се със сървърния администратор

.

Изпълнете следните стъпки, за да разрешите асинхронните актуализации за списъчен изглед или изглед на данни.

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела Опции и след това поставете отметка в квадратчето Асинхронно актуализиране .
Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

 1. За да добавите бутон за обновяване на страницата, поставете отметка в квадратчето Бутона обновяване .
  Това позволява на посетителите на сайта да щракнете върху бутона Обнови Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 за ръчно обновяване на страницата.

 2. Изберете интервал на обновяване: 15 секунди, 30 секунди, или 60 секунди.

 3. Запишете промените във вашия списъчен изглед или изглед на данни.

Най-горе на страницата

Добавяне на опции за лентата с инструменти

Ако вашият изглед използва списък или библиотека като източник на данни, можете да добавите лента с инструменти за списък на SharePoint към изгледа, така че потребителите да могат да работят по-ефективно с базовия списък или библиотека. Лентата с инструменти за списък на SharePoint е лентата с менюта в горната част на списък или библиотека, която предоставя различни опции за работа с този списък или библиотека. Има два вида ленти с инструменти, които можете да добавяте:

 • Лентата с инструменти на SharePoint предлага опции за редактиране на списък, като добавяне на нови елементи, създаване на изгледи и колони и редактиране на свойствата на списъка.

 • Групиране на лента с инструменти предлага опции за преглед на списък, като промяна на филтрирането, сортирането и групирането.

Изпълнете следните стъпки, за да добавите лентата с инструменти към списъчен изглед или изглед на данни.

С вашия изглед отваряне в SharePoint Designer 2010, щракнете върху раздела " проектиране " и след това щракнете върху Опции за Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 .

 1. За да добавите пълна лента с инструменти с опции за редактиране на списъци, щракнете върху Лента с инструменти на SharePoint.

 2. За да добавите лента с инструменти с опции за преглед на списъци, щракнете върху Групиране на лента с инструменти.

  Забележка:  Лентата с инструменти прилага филтриране в начина на представяне на изгледа, а не на ниво заявки. В този смисъл, вие следва да разчитате на това като ваше основно средство за филтриране на изгледа. Затова следва да използвате филтрирането, както е описано по-нагоре в тази статия.

 3. За да премахнете лентата с инструменти, щракнете върху Няма.

 4. Запишете промените във вашия списъчен изглед или изглед на данни.

Когато отворите изгледа в браузъра, ще видите лентата с инструменти в горната част на страницата. Ако разрешите и лентата с инструменти на SharePoint, и групирането на лентата с инструменти, ще видите тези опции в горната част на изгледа.

Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

Най-горе на страницата

Прилагане на стилове на изглед

Когато създавате списъчен изглед или изглед на данни, по подразбиране данните обикновено се показват в оформление на базова таблица. Можете да променяте бързо и лесно оформлението на изгледа, като прилагате различен стил на изглед. Например можете да промените оформлението на базова таблица на изгледа на такова, което го представя с граници, колони или списъци с водещи символи.

Преди да приложите стил на изглед към списъчен изглед или изглед на данни, важно е да знаете, че всички предишни персонализации и връзки към уеб части ще бъдат премахнати.

Изпълнете следните стъпки, за да приложите стил на изглед стойност към списъчен изглед или изглед на данни.

С отворена в SharePoint Designer 2010вашия изглед щракнете върху раздела " проектиране " и след това щракнете върху един от стиловете на изглед въз основа на описанието на визуализация и задържане на мишката над текста.

Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010

Забележка:  Ще видите различни предлагани стилове на изглед, в зависимост от това дали ги прилагате към списъчен изглед, или към изглед с данни. Освен това броят на стиловете ще зависи от това какво е качено в галерията със стилове в колекцията от сайтове.

 1. За да видите повече стил, щракнете върху още Отваряне на сайт в SharePoint Designer 2010 в долния десен ъгъл на групата Стилове на изглед .

 2. Предупредително съобщение показва информация, че всякакво потребителско форматиране и връзки към уеб части ще бъдат премахнати, ако промените стила на изгледа. Щракнете върху Да, за да продължите.

  Забележка: Ако изберете стил, който показва по-малко полета от първоначалния ви изглед, тези полета се премахват от изгледа.

 3. Запишете промените във вашия списъчен изглед или изглед на данни.

Най-горе на страницата

Още опции за персонализиране

Освен изброените персонализации, можете също да персонализирате списъчен изглед или изглед на данни по следните начини:

 • Създаване на формула колона     , която показва резултата от изчисляването на другите колони в изгледа. Това е подобно на начина, по който можете да използвате формули в програма за електронни таблици. Например, може и да умножите единичната цена на продукт с брой единици на склад за показване на общата стойност на елементи в отделна колона.

 • Показване на данни от няколко източника     в един изглед. Това е мощен начин да комбинирате източници на данни на едно място. Можете например може да покажете продуктови категории от един списък и информацията за продукта от друг списък в една и съща изглед.

 • Добавяне на параметри     към списък или изглед на данните. Например може да искате да подадат параметър от друг меню Изглед на данните и филтриране на данни от тази стойност на параметър.

 • Добавяне на контроли на сървъра     в списъка или изглед на данните. Можете да обвържете контроли на SharePoint, ASP.NET контроли и др към източник на данни и да ги добавите към изгледа, за да създавате богати, интерактивни данни интерфейси за вашите потребители.

 • Промяна на шрифта и форматиране     за списъка или изглед на данните. Можете да промените размера на шрифта, цвят на шрифта, на екранната клавиатура и повече от заглавията на колоните и полета. Може да направите това ръчно, като използвате WYSIWYG инструменти в SharePoint Designer 2010 или CSS стилове се прилагат към тези елементи на страницата.

 • Персонализиране на таблица на оформлението     на списъка или изглед на данните. Можете да добавите и премахване на клетки от таблица, променете ширината или височината на ред или колона, Показване или скриване на граници или оцветяване и много повече с помощта на опциите за редактиране на таблица в SharePoint Designer 2010.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×