Персонализиране на диаграма в Office for Mac

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като създадете диаграма, можете да го персонализирате до най-добър подарък вашите данни. Можете да форматирате отделни елементи на диаграма, като например заглавие, област от диаграма, чертожна област, серия от данни, оси др.

Важно : Трябва да имате инсталиран, за да създавате или променяте диаграма на Excel. Можете да Поръчайте копие на Excel в уеб сайта на Microsoft.

Диаграма на Office с изнесени означения

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Чертожна площ

стъпка 3 Легенда

Изнесено означение 4 Надписи на осите

стъпка 5 Етикетите на оста

Изнесено означение 6 Отметки

Задържане на мишката над описание на колона Линии на мрежата

Забележка : Част от съдържанието в тази тема може да не е приложимо за някои езици.

Следвайте тези инструкции, за да персонализирате диаграми в Word 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac и Excel 2016 за Mac.

Можете да добавите надпис към вашата диаграма.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху желаната опция за заглавие.

 4. Въведете заглавието в полето Заглавие на диаграмата.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към всеки ос в диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типове диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) не могат да показват надписи на оси или.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осии след това изберете опция ос заглавие.

 4. Въведете текста в полето Надпис на ос .

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

По хоризонталната ос можете да добавите и разположите оста отляво или отдясно на Чертожна площ. За вертикална ос можете да добавите и позициониране на оста на горния или долния край на Чертожна площ.

Забележка : Опциите може да бъде отменен за сравнение между колонни диаграми в лентата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > оси > още опции за осите.

 4. На екрана " Форматиране на ос " разгънете етикети и след това изберете желаните опции. Можете да промените интервала на етикета, разстоянието от оси и позиция на етикета.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Легенда да направите вашата диаграма по-лесен за четене, тъй като го поставя на етикетите за серията от данни извън чертожна област на диаграмата. Можете да промените позицията на легендата и персонализирате своите цветове и шрифтове. Можете също да редактирате текста в легендата и промяна на реда на записите в легендата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > легенда.

 4. За да промените позицията на легендата, изберете отдясно, отгоре, отлявоили отдолу. За да промените формата на легендата, щракнете върху Още опции за легендаи след това направете промените във формат, който искате.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети на данни, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > етикети на данни.

 4. Изберете позиция на етикет на данни. За повече опции щракнете върху Още опции за етикети на даннии след това изберете желаните опции в прозореца на Етикети на данни .

Ос могат да се форматират за показване на главни и второстепенни отметки на интервали, които сте избрали.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > оси > още опции за осите.

 4. На екрана " Форматиране на ос " разгънете Отметкии след това щракнете върху Опции за главни и второстепенни отметки Маркирай типове.

  След като добавите отметки, можете да променяте интервалите между отметките като промените стойността в полето интервал между знаци .

За да направите данните в диаграма по-лесен за четене, можете да покажете хоризонтална и вертикална диаграма линиите на мрежата, които обхващат Чертожна област на диаграмата. Можете също да показвате дълбочината помощната мрежа в 3D диаграми. Линии на мрежата може да се показва за главни и второстепенни единици и да се подравнят с главни и второстепенни отметки на осите, когато тези, които се показват.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > линиите на мрежата.

 4. Изберете оста, която искате да приложите линиите на мрежата да или щракнете върху Още опции за линия от мрежата , за да отворите екрана Форматиране на главни линии на мрежата . Можете да промените реда прозрачността, да добавите стрелки и да приложите сянка, блясък и обли ръб ефекти.

  В зависимост от типа на данните на таблица или диаграма някои опции за линиите на мрежата може да не е налична.

Word

Можете да добавите надпис към вашата диаграма.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под етикетитещракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху това, което искате.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 4. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавие на диаграма.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към всеки ос в диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типове диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) не могат да показват надписи на оси или.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под етикетитещракнете върху Надписи на осите, посочете оста, която искате да добавите надписи на и след това щракнете върху желаната опция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 4. Изберете текста в полето Надпис на ос и след това въведете надпис на ос.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

По хоризонталната ос можете да добавите и разположите оста отляво или отдясно на Чертожна площ. За вертикална ос можете да добавите и позициониране на оста на горния или долния край на Чертожна площ.

Забележка : Опциите може да бъде отменен за сравнение между колонни диаграми в лентата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под осищракнете върху оси, посочете хоризонтална или вертикална ос, която искате и след това щракнете върху вида на етикета на оста, която искате.

  Изображение на лентата оси на диаграма

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

По подразбиране скала с минимални и максимални стойности на всяка ос в диаграма се изчисляват автоматично. Въпреки това можете да персонализирате мащаба за по-добре отговаря на нуждите ви. Например ако всички точки от данни в таблицата данни са между 60 и 90, може да искате оста на стойностите (y), за да получите диапазон от 50 до 100 вместо 0 до 100. Когато оста обхваща много широк диапазон, можете също да промените оста към логаритмичен мащаб (известен също като log мащаб).

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под осищракнете върху оси, посочете оста, която искате да промените и след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под мащаба на хоризонталната ос или мащаба на вертикалната ос, въведете желаните опции.

Легенда да направите вашата диаграма по-лесен за четене, тъй като го поставя на етикетите за серията от данни извън чертожна област на диаграмата. Можете да промените позицията на легендата и персонализирате своите цветове и шрифтове. Можете също да редактирате текста в легендата и промяна на реда на записите в легендата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. За да промените позицията на легендата под етикети, щракнете върху легендаи след това щракнете върху желаната от вас легенда позиция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 4. За да промените формата на легендата под етикети, щракнете върху легенда, щракнете върху Опции за легендаи след това направете промените във формат, който искате.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети на данни, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 4. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

Ос могат да се форматират за показване на главни и второстепенни отметки на интервали, които сте избрали.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под осищракнете върху оси, посочете оста, която искате да промените и след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 4. В навигационния екран щракнете върху кърлежии след това щракнете върху Опции за главни и второстепенни отметки Маркирай типове.

  След като добавите отметки, можете да променяте интервалите между отметките, като щракнете върху мащабиране в навигационния екран и след това да правят промени, които искате.

За да направите данните в диаграма по-лесен за четене, можете да покажете хоризонтална и вертикална диаграма линиите на мрежата, които обхващат Чертожна област на диаграмата. Можете също да показвате дълбочината помощната мрежа в 3D диаграми. Линии на мрежата може да се показва за главни и второстепенни единици и да се подравнят с главни и второстепенни отметки на осите, когато тези, които се показват.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под осищракнете върху помощна мрежа, посочете оста, която искате да добавите линия от мрежата да и след това щракнете върху желаната опция.

  Изображение на лентата оси на диаграма

  Забележка : В зависимост от типа на данните на таблица или диаграма някои опции за линиите на мрежата може да не е налична.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под осищракнете върху помощна мрежа, посочете оста, в която искате да форматирате линия от мрежата и след това щракнете върху Опции за линиите на мрежата.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 4. В навигационния екран щракнете върху линия, сянкаили блясък и обли ръбовеи след това променете настройките, които желаете.

PowerPoint

Можете да добавите надпис към вашата диаграма.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху това, което искате.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавие на диаграма.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към всеки ос в диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типове диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) не могат да показват надписи на оси или.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Надписи на осите, посочете оста, която искате да добавите надписи на и след това щракнете върху желаната опция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Изберете текста в полето Надпис на ос и след това въведете надпис на ос.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

По хоризонталната ос можете да добавите и разположите оста отляво или отдясно на Чертожна площ. За вертикална ос можете да добавите и позициониране на оста на горния или долния край на Чертожна площ.

Забележка : Опциите може да бъде отменен за сравнение между колонни диаграми в лентата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху оси, посочете хоризонтална или вертикална ос, която искате и след това щракнете върху вида на етикета на оста, която искате.

  Изображение на лентата оси на диаграма

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

По подразбиране скала с минимални и максимални стойности на всяка ос в диаграма се изчисляват автоматично. Въпреки това можете да персонализирате мащаба за по-добре отговаря на нуждите ви. Например ако всички точки от данни в таблицата данни са между 60 и 90, може да искате оста на стойностите (y), за да получите диапазон от 50 до 100 вместо 0 до 100. Когато оста обхваща много широк диапазон, можете също да промените оста към логаритмичен мащаб (известен също като log мащаб).

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху оси, посочете оста, която искате да промените и след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 3. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под мащаба на хоризонталната ос или мащаба на вертикалната ос, въведете желаните опции.

Легенда да направите вашата диаграма по-лесен за четене, тъй като го поставя на етикетите за серията от данни извън чертожна област на диаграмата. Можете да промените позицията на легендата и персонализирате своите цветове и шрифтове. Можете също да редактирате текста в легендата и промяна на реда на записите в легендата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. За да промените позицията на легендата под етикети, щракнете върху легендаи след това щракнете върху желаната от вас легенда позиция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. За да промените формата на легендата под етикети, щракнете върху легенда, щракнете върху Опции за легендаи след това направете промените във формат, който искате.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети на данни, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

Ос могат да се форматират за показване на главни и второстепенни отметки на интервали, които сте избрали.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху оси, посочете оста, която искате да промените и след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 3. В навигационния екран щракнете върху кърлежии след това щракнете върху Опции за главни и второстепенни отметки Маркирай типове.

  След като добавите отметки, можете да променяте интервалите между отметките, като щракнете върху мащабиране в навигационния екран и след това да правят промени, които искате.

За да направите данните в диаграма по-лесен за четене, можете да покажете хоризонтална и вертикална диаграма линиите на мрежата, които обхващат Чертожна област на диаграмата. Можете също да показвате дълбочината помощната мрежа в 3D диаграми. Линии на мрежата може да се показва за главни и второстепенни единици и да се подравнят с главни и второстепенни отметки на осите, когато тези, които се показват.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху помощна мрежа, посочете оста, която искате да добавите линия от мрежата да и след това щракнете върху желаната опция.

  Изображение на лентата оси на диаграма

  Забележка : В зависимост от типа на данните на таблица или диаграма някои опции за линиите на мрежата може да не е налична.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху помощна мрежа, посочете оста, в която искате да форматирате линия от мрежата и след това щракнете върху Опции за линиите на мрежата.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 3. В навигационния екран щракнете върху линия, сянкаили блясък и обли ръбовеи след това променете настройките, които желаете.

Excel

Можете да добавите надпис към вашата диаграма.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху това, което искате.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавие на диаграма.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

Можете да добавите надпис към всеки ос в диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми.

Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Типове диаграми, които нямат оси (като например кръгови и пръстеновидни диаграми) не могат да показват надписи на оси или.

Диаграма със заглавие и надписи на оси

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Надписи на осите

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Надписи на осите, посочете оста, която искате да добавите надписи на и след това щракнете върху желаната опция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Изберете текста в полето Надпис на ос и след това въведете надпис на ос.

  За да форматирате заглавието, изберете текста в полето Заглавие и след това в раздела Начало , под шрифтизберете форматирането, което искате.

По хоризонталната ос можете да добавите и разположите оста отляво или отдясно на Чертожна площ. За вертикална ос можете да добавите и позициониране на оста на горния или долния край на Чертожна площ.

Забележка : Опциите може да бъде отменен за сравнение между колонни диаграми в лентата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху оси, посочете хоризонтална или вертикална ос, която искате и след това щракнете върху вида на етикета на оста, която искате.

  Изображение на лентата оси на диаграма

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

По подразбиране скала с минимални и максимални стойности на всяка ос в диаграма се изчисляват автоматично. Въпреки това можете да персонализирате мащаба за по-добре отговаря на нуждите ви. Например ако всички точки от данни в таблицата данни са между 60 и 90, може да искате оста на стойностите (y), за да получите диапазон от 50 до 100 вместо 0 до 100. Когато оста обхваща много широк диапазон, можете също да промените оста към логаритмичен мащаб (известен също като log мащаб).

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху оси, посочете оста, която искате да промените и след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 3. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под мащаба на хоризонталната ос или мащаба на вертикалната ос, въведете желаните опции.

Легенда да направите вашата диаграма по-лесен за четене, тъй като го поставя на етикетите за серията от данни извън чертожна област на диаграмата. Можете да промените позицията на легендата и персонализирате своите цветове и шрифтове. Можете също да редактирате текста в легендата и промяна на реда на записите в легендата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. За да промените позицията на легендата под етикети, щракнете върху легендаи след това щракнете върху желаната от вас легенда позиция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. За да промените формата на легендата под етикети, щракнете върху легенда, щракнете върху Опции за легендаи след това направете промените във формат, който искате.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети на данни, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

Ос могат да се форматират за показване на главни и второстепенни отметки на интервали, които сте избрали.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху оси, посочете оста, която искате да промените и след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 3. В навигационния екран щракнете върху кърлежии след това щракнете върху Опции за главни и второстепенни отметки Маркирай типове.

  След като добавите отметки, можете да променяте интервалите между отметките, като щракнете върху мащабиране в навигационния екран и след това да правят промени, които искате.

За да направите данните в диаграма по-лесен за четене, можете да покажете хоризонтална и вертикална диаграма линиите на мрежата, които обхващат Чертожна област на диаграмата. Можете също да показвате дълбочината помощната мрежа в 3D диаграми. Линии на мрежата може да се показва за главни и второстепенни единици и да се подравнят с главни и второстепенни отметки на осите, когато тези, които се показват.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху помощна мрежа, посочете оста, която искате да добавите линия от мрежата да и след това щракнете върху желаната опция.

  Изображение на лентата оси на диаграма

  Забележка : В зависимост от типа на данните на таблица или диаграма някои опции за линиите на мрежата може да не е налична.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под осищракнете върху помощна мрежа, посочете оста, в която искате да форматирате линия от мрежата и след това щракнете върху Опции за линиите на мрежата.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 3. В навигационния екран щракнете върху линия, сянкаили блясък и обли ръбовеи след това променете настройките, които желаете.

Вж. също

Създаване на диаграма

Типове диаграми

Копиране на форматирането между обекти или текст

Редактиране на данни в диаграма

Анимиране на текст, обекти и диаграми в PowerPoint for Mac

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×