пакетиране на презентация за компактдиск

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Следвайте тези стъпки за създаване на Компактдиск, за да представите слайдшоу на друг компютър.

Важно: Преди да копирате и разпространение на вашата презентация, проверете я за скрити и лични данни (Вижте стъпките по-долу) и след това решете дали е подходящо да включите тази информация в копираната презентация. Скрита информация може да включват вашето име като създател на презентацията, името на вашата фирма и други поверителна информация, която не може да искате външни хора да виждат. Също така проверете вашата презентация за обекти или скрити слайдове, които са форматирани като невидими.

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записан, запишете презентацията.

 2. Ако искате да запишете вашата презентация на компактдиск, а не в мрежа или на локален диск на вашия компютър, поставете Компактдиск в CD устройство.

  Забележки: 

  • Можете да копирате в празен записваем Компактдиск (CD-R), празен презаписваем Компактдиск (CD-RW) или CD-RW със съществуващо съдържание, което може да бъде презаписано.

  • В PowerPoint Ако копирате вашата презентация на компактдиск, уверете се, че можете да копирате всички файлове в една операция. След като се копира първият набор от файлове, можете да добавите повече файлове на диска с помощта на PowerPoint. Въпреки това можете да използвате Windows Explorer, за да копирате допълнителни файлове на CD-R или CD-RW, който съдържа съществуващи файлове. Вижте помощта на Windows за повече подробности.

 3. Щракнете върху раздела Файл.

 4. Щракнете върху експортиране, щракнете върху Презентация на пакет за Компактдиски след това в десния екран, щракнете върху пакет за Компактдиск.

 5. За да изберете презентациите, които искате да копирате и реда, в който искате да възпроизведете, направете следното:

  • За да добавите презентация, в диалоговия прозорец пакет за Компактдиск , щракнете върху Добавии след това в диалоговия прозорец Добавяне на файлове , изберете презентацията, която искате да добавите и щракнете върху Добави. Повторете тази стъпка за всяка презентация, която искате да добавите. Повторете тази стъпка, ако искате да добавите други свързани, не са на PowerPoint файлове на пакет.

   Забележка: Презентацията, която е отворена в момента автоматично се показва в списъка с файлове за копиране . Файлове, които сте свързали с презентацията се включват автоматично, но те не се показват в списъка с файлове за копиране .

  • Ако добавите повече от една презентация, презентациите ще се появи в уеб страница, която можете да достигнете до съдържанието на Компактдиск в реда, в който те се показват в списъка с файлове за копиране в диалоговия прозорец пакет за Компактдиск . За да промените реда, изберете презентация, която искате да преместите и след това щракнете върху бутоните със стрелки, за да преместите презентацията нагоре или надолу в списъка.

  • За да премахнете презентация или файл от списъка файлове за копиране , изберете презентацията или файла и след това щракнете върху Премахни.

 6. Щракнете върху Опциии след това под включи следните файлове, направете едно или и двете от следните неща:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани към вашата презентация са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани към вашата презентация да включите работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградените шрифтове TrueType, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако вашата презентация в момента не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтове включва шрифтовете, когато се пакетират. Квадратчето вградени TrueType шрифтове се отнася за всички презентации, които са копирани, включително тези, свързани.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично дава настройка на презентацията, за да включите вградени шрифтове.

 7. Да изисквате потребителите да въведете парола, преди те да отваряте или редактирате никое от копираните презентации, в подобряване на защитата и поверителността, въведете паролата или паролите, които искате да се изисква да отворите презентацията, редактирайте го или и двете.

  Пароли важат за .pptx .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml и .mht файлове, които са били конвертирани в .ppt формат, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които вече имат присвоени пароли за тях, PowerPoint ви подканва да изберете между водене предварително присвоените пароли за тези файлове и отменяне на ги с новата парола. Ако изберете да замените предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Въпреки това те все още се приемат за първоначалните версии.

 8. За да проверите вашата презентация за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето проверка на презентация за неподходящо или поверителна информация .

 9. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 10. Направете едно от следните неща:

  • Ако копирате вашата презентация в мрежа или на локален диск на вашия компютър, щракнете върху Копиране в папка, въведете име на папка и местоположение и след това щракнете върху OK.

  • Ако копирате вашата презентация на компактдиск, щракнете върху Копирай на Компактдиск.

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записан, запишете презентацията.

 2. Ако искате да запишете вашата презентация на компактдиск, а не в мрежа или на локален диск на вашия компютър, поставете Компактдиск в CD устройство.

  Забележки: 

  • Можете да копирате в празен записваем Компактдиск (CD-R), празен презаписваем Компактдиск (CD-RW) или CD-RW със съществуващо съдържание, което може да бъде презаписано.

  • В PowerPoint Ако копирате вашата презентация на компактдиск, уверете се, че можете да копирате всички файлове в една операция. След като се копира първият набор от файлове, можете да добавите повече файлове на диска с помощта на PowerPoint. Въпреки това можете да използвате Windows Explorer, за да копирате допълнителни файлове на CD-R или CD-RW, който съдържа съществуващи файлове. Вижте помощта на Windows за повече подробности.

 3. Щракнете върху раздела Файл.

 4. Щракнете върху Запиши и изпрати, щракнете върху Презентация на пакет за Компактдиски след това в десния екран, щракнете върху пакет за Компактдиск.

 5. За да изберете презентациите, които искате да копирате и реда, в който искате да възпроизведете, направете следното:

  • За да добавите презентация, в диалоговия прозорец пакет за Компактдиск , щракнете върху Добавии след това в диалоговия прозорец Добавяне на файлове , изберете презентацията, която искате да добавите и щракнете върху Добави. Повторете тази стъпка за всяка презентация, която искате да добавите. Повторете тази стъпка, ако искате да добавите други свързани, не са на PowerPoint файлове на пакет.

   Забележка: Презентацията, която е отворена в момента автоматично се показва в списъка с файлове за копиране . Файлове, които сте свързали с презентацията се включват автоматично, но те не се показват в списъка с файлове за копиране .

  • Ако добавите повече от една презентация, презентациите ще се появи в уеб страница, която можете да достигнете до съдържанието на Компактдиск в реда, в който те се показват в списъка с файлове за копиране в диалоговия прозорец пакет за Компактдиск . За да промените реда, изберете презентация, която искате да преместите и след това щракнете върху бутоните със стрелки, за да преместите презентацията нагоре или надолу в списъка.

  • За да премахнете презентация или файл от списъка файлове за копиране , изберете презентацията или файла и след това щракнете върху Премахни.

 6. Щракнете върху Опциии след това под включи следните файлове, направете едно или и двете от следните неща:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани към вашата презентация са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани към вашата презентация да включите работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградените шрифтове TrueType, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако вашата презентация в момента не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтове включва шрифтовете, когато се пакетират. Квадратчето вградени TrueType шрифтове се отнася за всички презентации, които са копирани, включително тези, свързани.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично дава настройка на презентацията, за да включите вградени шрифтове.

 7. Да изисквате потребителите да въведете парола, преди те да отваряте или редактирате никое от копираните презентации, в подобряване на защитата и поверителността, въведете паролата или паролите, които искате да се изисква да отворите презентацията, редактирайте го или и двете.

  Пароли важат за .pptx .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml и .mht файлове, които са били конвертирани в .ppt формат, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които вече имат присвоени пароли за тях, PowerPoint ви подканва да изберете между водене предварително присвоените пароли за тези файлове и отменяне на ги с новата парола. Ако изберете да замените предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Въпреки това те все още се приемат за първоначалните версии.

 8. За да проверите вашата презентация за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето проверка на презентация за неподходящо или поверителна информация .

 9. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 10. Направете едно от следните неща:

  • Ако копирате вашата презентация в мрежа или на локален диск на вашия компютър, щракнете върху Копиране в папка, въведете име на папка и местоположение и след това щракнете върху OK.

  • Ако копирате вашата презентация на компактдиск, щракнете върху Копирай на Компактдиск.

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записан, запишете презентацията.

 2. Ако искате да запишете вашата презентация на компактдиск, а не в мрежа или на локален диск на вашия компютър, поставете Компактдиск в CD устройство.

  Забележки: 

  • Можете да копирате в празен записваем Компактдиск (CD-R), празен презаписваем Компактдиск (CD-RW) или CD-RW със съществуващо съдържание, което може да бъде презаписано.

  • В PowerPoint Ако копирате вашата презентация на компактдиск, уверете се, че можете да копирате всички файлове в една операция. След като се копира първият набор от файлове, можете да добавите повече файлове на диска с помощта на PowerPoint. Въпреки това можете да използвате Windows Explorer, за да копирате допълнителни файлове на CD-R или CD-RW, който съдържа съществуващи файлове. Вижте помощта на Windows за повече подробности.

 3. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете публикуванеи след това щракнете върху пакет за Компактдиск.

 4. В диалоговия прозорец пакет за Компактдиск щракнете върху Опциии след това изберете желаните опции.

 5. Щракнете върху Копиране в папка или Копирай на Компактдиск.

  PowerPoint пакети вашата презентация в папка или Компактдиск, така че да можете да я разпространявате.

  Забележки: 

  • Можете да използвате PowerPoint Viewer 2007 за преглед на файлове, които са форматирани за PowerPoint 2000 или по-късно.

  • PowerPoint Viewer 2007 не поддържа файлове, които са форматирани за PowerPoint 97 или по-стара версия. За да използвате PowerPoint Viewer 2007, за да видите презентацията, която е форматирана за PowerPoint 97 или по-рано, отворете презентацията в PowerPoint 2000, 2002 или 2003 или по-нова версия и след това го запишете във формат за PowerPoint 2000, 2002 или 2003 или по-нова версия.

  • Можете да изпълнявате PowerPoint Viewer 2007 в Microsoft Windows XP Service Pack 2 или по-късно.

 6. Щракнете върху Опциии след това под тип на пакета, направете едно от следните неща:

  • За да зададете как се възпроизвежда дадена презентация в PowerPoint Viewer, щракнете върху Архивен пакет (актуализиране на формата на файловете в PowerPoint Viewer)и изберете опция в списъка Изберете начина на изпълнение на презентациите в инструмента за преглед .

  • За да направите пакет, който сте сигурни зрители ще видите на компютър с PowerPoint или PowerPoint Viewer, инсталирана, щракнете върху архива пакет (не се актуализират файлови формати).

 7. Под включи следните файловенаправете едно или и двете от следните неща:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани към вашата презентация са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани към вашата презентация да включите работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградените шрифтове TrueType, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако вашата презентация в момента не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтове включва шрифтовете, когато се пакетират. Квадратчето вградени TrueType шрифтове се отнася за всички презентации, които са копирани, включително тези, свързани.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично дава настройка на презентацията, за да включите вградени шрифтове.

 8. Да изисквате потребителите да въведете парола, преди те да отваряте или редактирате никое от копираните презентации, в подобряване на защитата и поверителността, въведете паролата или паролите, които искате да се изисква да отворите презентацията, редактирайте го или и двете.

  Пароли важат за .pptx .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml и .mht файлове, които са били конвертирани в .ppt формат, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които вече имат присвоени пароли за тях, PowerPoint ви подканва да изберете между водене предварително присвоените пароли за тези файлове и отменяне на ги с новата парола. Ако изберете да замените предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Въпреки това те все още се приемат за първоначалните версии.

 9. За да проверите вашата презентация за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето проверка на презентация за неподходящо или поверителна информация .

 10. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 11. Направете едно от следните неща:

  • Ако копирате вашата презентация в мрежа или на локален диск на вашия компютър, щракнете върху Копиране в папка, въведете име на папка и местоположение и след това щракнете върху OK.

  • Ако копирате вашата презентация на компактдиск, щракнете върху Копирай на Компактдиск.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×