Пакетиране на презентация за КОМПАКТДИСК или USB флаш устройство

Можете да създадете пакет за презентацията си и да я запишете на КОМПАКТДИСК или USB устройство, така че други хора да могат да гледат презентацията ви на повечето компютри. Някои хора може да се обадят на това "публикуване на презентация във файл".

Записване на вашия пакет на КОМПАКТДИСК

 1. Вмъкнете празен записваем КОМПАКТДИСК (CD-R), празен презаписваем КОМПАКТДИСК (CD-RW) или CD-RW (който съдържа съществуващо съдържание, което може да бъде презаписано) в дисковото устройство.

 2. В PowerPoint щракнете върху файл, щракнете върху експортиране, щракнете върху опаковка на презентация за компактдиск, след което щракнете върху пакет за компактдиск.

 3. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск въведете име за вашия компактдиск в полето име на компактдиска .

 4. За да добавите една или повече презентации в пакета, щракнете върху Добавяне, изберете презентацията и след това щракнете върху Добави. Повторете тази стъпка за всяка презентация, която искате да добавите.

  Съвет: Ако добавите повече от една презентация, те ще се възпроизвеждат в реда, в който са изредени в списъка файлове за копиране . Използвайте бутоните със стрелки от лявата страна на диалоговия прозорец, за да подредите повторно списъка с презентации.

 5. За да включите допълнителни файлове, като например TrueType шрифтове или свързани файлове, щракнете върху Опции.

  Пакетиране на презентация за компактдиск

 6. Под включи тези файловеПоставете отметка в квадратчето приложими квадратчета:

  За да проверите презентацията си за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето Проверявай презентацията за неподходяща или поверителна информация .

  Диалогов прозорец за опции в ''Пакет за компактдиск''

 7. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 8. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Копирай на компактдиск.

  Забележка: За да запишете презентацията си на DVD диск, вижте записване на презентацията на DVD диск.

Записване на вашия пакет на USB флаш устройство

 1. Поставете USB флаш устройство в USB слота на компютъра си.

 2. В PowerPoint щракнете върху файл, щракнете върху експортиране, щракнете върху опаковка на презентация за компактдиск, след което щракнете върху пакет за компактдиск.

 3. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск въведете име за вашия компактдиск в полето име на компактдиска .

 4. За да добавите една или повече презентации в пакета, щракнете върху Добавяне, изберете презентацията и след това щракнете върху Добави. Повторете тази стъпка за всяка презентация, която искате да добавите.

  Съвет: Ако добавите повече от една презентация, те ще се възпроизвеждат в реда, в който са изредени в списъка файлове за копиране . Използвайте бутоните със стрелки от лявата страна на диалоговия прозорец, за да подредите повторно списъка с презентации.

 5. За да включите допълнителни файлове, като например TrueType шрифтове или свързани файлове, щракнете върху Опции.

  Пакетиране на презентация за компактдиск

 6. Под включи тези файловеПоставете отметка в квадратчето приложими квадратчета:

  За да проверите презентацията си за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето Проверявай презентацията за неподходяща или поверителна информация .

  Диалогов прозорец за опции в ''Пакет за компактдиск''

 7. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 8. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Копирай в папка.

 9. В диалоговия прозорец Копиране в папка изберете Преглед.

 10. В диалоговия прозорец избор на местоположение отидете до своето USB флаш устройство, изберете го или подпапка в нея, след което щракнете върху избор.

  Избраната папка и път се добавят в полето местоположение в диалоговия прозорец Копиране в папка .

 11. PowerPoint ви задава въпрос за свързани файлове. Най-добре е да отговорите с "да" , за да се уверите, че всички необходими файлове за презентацията са включени в пакета, ЗАПИСАН на USB флаш устройството.

  PowerPoint започва да копира файлове и когато бъде извършено, отваря прозорец, показващ пълния пакет на USB флаш устройството.

Вместо това запишете презентация на DVD диск

За да запишете презентацията си на DVD диск, вижте записване на презентацията на DVD диск.

Записване на вашия пакет на КОМПАКТДИСК

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записана, запишете презентацията.

 2. Ако искате да запишете презентацията си на КОМПАКТДИСК, вместо в мрежа или на локален диск на вашия компютър, поставете КОМПАКТДИСК в CD устройството.

  Забележки: 

  • Можете да копирате на празен записваем КОМПАКТДИСК (CD-R), празен презаписваем КОМПАКТДИСК (CD-RW) или CD-RW, който съдържа съществуващо съдържание, което може да бъде презаписано.

  • В PowerPoint, ако копирате презентацията си на КОМПАКТДИСК, се уверете, че копирате всички файлове в една операция. След като първият набор от файлове бъде копиран, не можете да добавите повече файлове към диска с помощта на PowerPoint. Можете обаче да използвате Windows Explorer, за да копирате допълнителни файлове на CD-R или CD-RW, които съдържат съществуващи файлове. Вижте помощта за Windows за повече информация.

 3. Щракнете върху раздела Файл.

 4. Щракнете върху запиши & изпращане, щракнете върху презентация на пакет за компактдиски след това в десния екран щракнете върху пакет за компактдиск.

 5. За да изберете презентациите, които искате да копирате, и реда, в който искате да се възпроизвеждат, направете следното:

  • За да добавите презентация, в диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Добавии след това в диалоговия прозорец Добавяне на файлове изберете презентацията, която искате да добавите, и щракнете върху Добави. Повторете тази стъпка за всяка презентация, която искате да добавите. Повторете тази стъпка, ако искате да добавите и други свързани файлове, които не са на PowerPoint, към пакета.

   Забележка: Презентацията, която е отворена в момента, автоматично се показва в списъка файлове за копиране . Файловете, свързани с презентацията, се включват автоматично, но не се показват в списъка файлове за копиране .

  • Ако добавите повече от една презентация, презентациите ще се появят на уеб страница, която ви позволява да достигнете до съдържанието на КОМПАКТДИСКА в реда, в който те са посочени в списъка файлове за копиране в диалоговия прозорец пакет за компактдиск . За да промените реда, изберете презентация, която искате да прехвърлите, след което щракнете върху бутоните със стрелки, за да се придвижат презентацията нагоре или надолу в списъка.

  • За да премахнете презентация или файл от списъка файлове за копиране , изберете презентацията или файла и след това щракнете върху Премахни .

 6. Щракнете върху Опциии след това под включи тези файловенаправете едно от следните неща или и двете:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани с вашата презентация, са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани с вашата презентация, могат да включват работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградени TrueType шрифтове, поставете отметка в квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако в момента презентацията ви не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтовете включва шрифтовете, когато сте опаковани. Квадратчето за отметка вградени TrueType шрифтове се прилага за всички презентации, които са копирани, включително и свързаните с тях.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично почита настройката на презентацията така, че да включва вградените шрифтове.

 7. За да изисквате други потребители да предоставят парола, преди да могат да отворят или редактират която и да е от копираните презентации, под подобряване на защитата и поверителносттавъведете паролата или паролите, за да отворите презентацията, да я редактирате или и двете.

  Паролите важат за. pptx,. PPT,. potx,. pot,. PPSX,. pps,. pptm,. АОП,. ppam,. mhtml и. mht файлове, конвертирани в. ppt файлове, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които копирате, вече имат присвоени пароли, PowerPoint ви подканва да изберете дали да запазите предварително присвоените пароли за тези файлове и да ги заместите с новите пароли. Ако изберете да заместите предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Те обаче все още се приемат за оригиналните версии.

 8. За да проверите презентацията си за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето Проверявай презентацията за неподходяща или поверителна информация .

 9. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 10. Направете едно от следните неща:

  • Ако копирате презентацията си в мрежа или на локален диск на вашия компютър, щракнете върху Копирай в папка, въведете име на папка и местоположение, след което щракнете върху OK.

  • Ако копирате презентацията си на КОМПАКТДИСК, щракнете върху Копирай на компактдиск.

Записване на вашия пакет на USB флаш устройство

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записана, запишете презентацията.

 2. Поставете USB флаш устройство в USB порт на компютъра.

 3. Щракнете върху раздела Файл.

 4. Щракнете върху запиши & изпращане, щракнете върху презентация на пакет за компактдиски след това в десния екран щракнете върху пакет за компактдиск.

 5. За да изберете презентациите, които искате да копирате, и реда, в който искате да се възпроизвеждат, направете следното:

  • За да добавите презентация, в диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Добавии след това в диалоговия прозорец Добавяне на файлове изберете презентацията, която искате да добавите, и щракнете върху Добави. Повторете тази стъпка за всяка презентация, която искате да добавите. Повторете тази стъпка, ако искате да добавите и други свързани файлове, които не са на PowerPoint, към пакета.

   Забележка: Презентацията, която е отворена в момента, автоматично се показва в списъка файлове за копиране . Файловете, свързани с презентацията, се включват автоматично, но не се показват в списъка файлове за копиране .

  • Ако добавите повече от една презентация, презентациите ще се появят на уеб страница, която ви позволява да достигнете до съдържанието на КОМПАКТДИСКА в реда, в който те са посочени в списъка файлове за копиране в диалоговия прозорец пакет за компактдиск . За да промените реда, изберете презентация, която искате да прехвърлите, след което щракнете върху бутоните със стрелки, за да се придвижат презентацията нагоре или надолу в списъка.

  • За да премахнете презентация или файл от списъка файлове за копиране , изберете презентацията или файла и след това щракнете върху Премахни .

 6. Щракнете върху Опциии след това под включи тези файловенаправете едно от следните неща или и двете:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани с вашата презентация, са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани с вашата презентация, могат да включват работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградени TrueType шрифтове, поставете отметка в квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако в момента презентацията ви не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтовете включва шрифтовете, когато сте опаковани. Квадратчето за отметка вградени TrueType шрифтове се прилага за всички презентации, които са копирани, включително и свързаните с тях.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично почита настройката на презентацията така, че да включва вградените шрифтове.

 7. За да изисквате други потребители да предоставят парола, преди да могат да отворят или редактират която и да е от копираните презентации, под подобряване на защитата и поверителносттавъведете паролата или паролите, за да отворите презентацията, да я редактирате или и двете.

  Паролите важат за. pptx,. PPT,. potx,. pot,. PPSX,. pps,. pptm,. АОП,. ppam,. mhtml и. mht файлове, конвертирани в. ppt файлове, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които копирате, вече имат присвоени пароли, PowerPoint ви подканва да изберете дали да запазите предварително присвоените пароли за тези файлове и да ги заместите с новите пароли. Ако изберете да заместите предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Те обаче все още се приемат за оригиналните версии.

 8. За да проверите презентацията си за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето Проверявай презентацията за неподходяща или поверителна информация .

 9. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 10. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Копирай в папка.

 11. В диалоговия прозорец Копиране в папка изберете Преглед.

 12. В диалоговия прозорец избор на местоположение отидете до своето USB флаш устройство, изберете го или подпапка в нея, след което щракнете върху избор.

  Избраната папка и път се добавят в полето местоположение в диалоговия прозорец Копиране в папка .

 13. PowerPoint ви задава въпрос за свързани файлове. Най-добре е да отговорите с "да" , за да се уверите, че всички необходими файлове за презентацията са включени в пакета, ЗАПИСАН на USB флаш устройството.

  PowerPoint започва да копира файлове и когато бъде извършено, отваря прозорец, показващ пълния пакет на USB флаш устройството.

Записване на вашия пакет на КОМПАКТДИСК

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записана, запишете презентацията.

 2. Ако искате да запишете презентацията си на КОМПАКТДИСК, вместо в мрежа или на локален диск на вашия компютър, поставете КОМПАКТДИСК в CD устройството.

  Забележки: 

  • Можете да копирате на празен записваем КОМПАКТДИСК (CD-R), празен презаписваем КОМПАКТДИСК (CD-RW) или CD-RW, който съдържа съществуващо съдържание, което може да бъде презаписано.

  • В PowerPoint, ако копирате презентацията си на КОМПАКТДИСК, се уверете, че копирате всички файлове в една операция. След като първият набор от файлове бъде копиран, не можете да добавите повече файлове към диска с помощта на PowerPoint. Можете обаче да използвате Windows Explorer, за да копирате допълнителни файлове на CD-R или CD-RW, които съдържат съществуващи файлове. Вижте помощта за Windows за повече информация.

 3. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете публикуванеи след това щракнете върху пакет за компактдиск.

 4. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Опциии след това изберете желаните от вас опции.

 5. Щракнете върху Копирай в папка или Копиране на компактдиск.

  PowerPoint пакетира презентацията ви в папката или КОМПАКТДИСКА, така че да можете да я разпространите.

  Забележки: 

  • Ако вече имате копие на PowerPoint Viewer 2007, можете да го използвате, за да преглеждате файлове, които са форматирани за PowerPoint 2000 или по-нова версия. (PowerPoint Viewer е пенсиониран и вече не е наличен за изтегляне.)

  • PowerPoint Viewer 2007 не поддържа файлове, които са форматирани за PowerPoint 97 или по-стара версия. За да използвате PowerPoint Viewer 2007, за да видите презентация, която е форматирана за PowerPoint 97 или по-стара версия, отворете презентацията в PowerPoint 2000, 2002 или 2003 или по-нова версия и след това я запишете във формат за PowerPoint 2000, 2002 или 2003 или по-нова версия.

  • Можете да изпълните PowerPoint Viewer 2007 в Microsoft Windows XP Service Pack 2 или по-нова версия.

 6. Щракнете върху Опциии след това под тип на пакетанаправете едно от следните неща:

  • За да зададете как да се възпроизвежда една презентация в PowerPoint Viewer, щракнете върху пакет за преглед (актуализиране на файловите формати, за да се изпълнява в PowerPoint Viewer), след което изберете опция в списъка Изберете как да се възпроизвеждат презентациите.

  • За да създадете пакет, който сте сигурни, че зрителите ще видят на компютър, на който е инсталиран PowerPoint или PowerPoint Viewer, щракнете върху архивен пакет (не Актуализирай файловите формати).

 7. Под включи тези файловенаправете едно от следните неща или и двете:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани с вашата презентация, са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани с вашата презентация, могат да включват работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградени TrueType шрифтове, поставете отметка в квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако в момента презентацията ви не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтовете включва шрифтовете, когато сте опаковани. Квадратчето за отметка вградени TrueType шрифтове се прилага за всички презентации, които са копирани, включително и свързаните с тях.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично почита настройката на презентацията така, че да включва вградените шрифтове.

 8. За да изисквате други потребители да предоставят парола, преди да могат да отворят или редактират която и да е от копираните презентации, под подобряване на защитата и поверителносттавъведете паролата или паролите, за да отворите презентацията, да я редактирате или и двете.

  Паролите важат за. pptx,. PPT,. potx,. pot,. PPSX,. pps,. pptm,. АОП,. ppam,. mhtml и. mht файлове, конвертирани в. ppt файлове, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които копирате, вече имат присвоени пароли, PowerPoint ви подканва да изберете дали да запазите предварително присвоените пароли за тези файлове и да ги заместите с новите пароли. Ако изберете да заместите предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Те обаче все още се приемат за оригиналните версии.

 9. За да проверите презентацията си за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето Проверявай презентацията за неподходяща или поверителна информация .

 10. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 11. Направете едно от следните неща:

  • Ако копирате презентацията си в мрежа или на локален диск на вашия компютър, щракнете върху Копирай в папка, въведете име на папка и местоположение, след което щракнете върху OK.

  • Ако копирате презентацията си на КОМПАКТДИСК, щракнете върху Копирай на компактдиск.

Записване на вашия пакет на USB флаш устройство

 1. Отворете презентацията, която искате да копирате, или ако работите с нова презентация, която не е записана, запишете презентацията.

 2. Поставете USB флаш устройство в USB слота на компютъра си.

 3. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете публикуванеи след това щракнете върху пакет за компактдиск.

 4. В диалоговия прозорец пакет за компактдиск щракнете върху Опциии след това изберете желаните от вас опции.

 5. Щракнете върху Опциии след това под тип на пакетанаправете едно от следните неща:

  • За да зададете как да се възпроизвежда една презентация в PowerPoint Viewer, щракнете върху пакет за преглед (актуализиране на файловите формати, за да се изпълнява в PowerPoint Viewer), след което изберете опция в списъка Изберете как да се възпроизвеждат презентациите.

  • За да създадете пакет, който сте сигурни, че зрителите ще видят на компютър, на който е инсталиран PowerPoint или PowerPoint Viewer, щракнете върху архивен пакет (не Актуализирай файловите формати).

 6. Под включи тези файловенаправете едно от следните неща или и двете:

  • За да се гарантира, че файловете, които са свързани с вашата презентация, са включени в пакета, поставете отметка в квадратчето свързани файлове . Файлове, които са свързани с вашата презентация, могат да включват работни листове на Microsoft Office Excel, които са свързани с диаграми, звукови файлове, филмови клипове и др.

  • За да използвате вградени TrueType шрифтове, поставете отметка в квадратчето вградени TrueType шрифтове .

   Забележки: 

   • Ако в момента презентацията ви не включва вградени шрифтове, отметнете квадратчето вградени TrueType шрифтовете включва шрифтовете, когато сте опаковани. Квадратчето за отметка вградени TrueType шрифтове се прилага за всички презентации, които са копирани, включително и свързаните с тях.

   • Ако презентацията ви вече включва вградени шрифтове, PowerPoint автоматично почита настройката на презентацията така, че да включва вградените шрифтове.

 7. За да изисквате други потребители да предоставят парола, преди да могат да отворят или редактират която и да е от копираните презентации, под подобряване на защитата и поверителносттавъведете паролата или паролите, за да отворите презентацията, да я редактирате или и двете.

  Паролите важат за. pptx,. PPT,. potx,. pot,. PPSX,. pps,. pptm,. АОП,. ppam,. mhtml и. mht файлове, конвертирани в. ppt файлове, в копираните презентации. Ако някой от файловете, които копирате, вече имат присвоени пароли, PowerPoint ви подканва да изберете дали да запазите предварително присвоените пароли за тези файлове и да ги заместите с новите пароли. Ако изберете да заместите предварително присвоените пароли, те вече не се приемат за копираните версии на файловете. Те обаче все още се приемат за оригиналните версии.

 8. За да проверите презентацията си за скрити и лични данни, поставете отметка в квадратчето Проверявай презентацията за неподходяща или поверителна информация .

 9. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 10. Щракнете върху Копирай в папка.

 11. В диалоговия прозорец Копиране в папка изберете Преглед.

 12. В диалоговия прозорец избор на местоположение отидете до своето USB флаш устройство, изберете го или подпапка в нея, след което щракнете върху избор.

  Избраната папка и път се добавят в полето местоположение в диалоговия прозорец Копиране в папка .

 13. PowerPoint ви задава въпрос за свързани файлове. Най-добре е да отговорите с "да" , за да се уверите, че всички необходими файлове за презентацията са включени в пакета, ЗАПИСАН на USB флаш устройството.

  PowerPoint започва да копира файлове и когато бъде извършено, отваря прозорец, показващ пълния пакет на USB флаш устройството.

PowerPoint за macOS не предлага функция "пакетна презентация за КОМПАКТДИСК".

В PowerPoint за macOS цялото съдържание е вградено по подразбиране. И така, ако вмъквате звук, картина или видеоклип, в PowerPoint файл се включва копие на този мултимедиен файл. Функцията "пакет за КОМПАКТДИСК" не е необходима, тъй като вече имате съдържанието във файла PowerPoint.

PowerPoint за уеб не поддържа тази функция "пакетиране", но има и други начини за споделяне на завършена презентация с други хора:

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×