Оценка за миграция на сканиране: Дълги OneDrive URL адреси

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Научете как да коригирате проблеми с дълги OneDrive URL адрес по време на мигрирането.

Общ преглед

Докато сте в движение OneDrive сайт от вашия източник на целеви среда, OneDrive URL Адресът ще се промени формати. На платформата на източника OneDrive сайтове са във формат на https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. В целевата платформа Domain_User част от URL адреса ще промени да използвате UPN за потребителя. Това ще изглежда подобно на https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Пример:

Ако сте използвали този файл:

HTTPS://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Името на директорията на файла ще бъде:

 • Лични/contoso_bobsmith/документи/Folder1/Folder2

Забележка: Има 256 знака на директория пътя до изпълнимия файл в SharePoint.

След мигрирането Пътят на файла ще изглежда подобно на следното.

Лични/bobsmith_contoso_com/документи/Folder1/Folder2

Обърнете внимание, URL Адресът е сега повече време, отколкото е било преди 4 знака. В зависимост от това как се формират UPN във вашата фирма промяната на дължина може да бъде по-голям.

Ако предишните файла в среда на източник е 255 знака, дължина след мигрирането ще бъде 259 знака, която е над максималния, който поддържа базата данни. Това ще доведе до съдържание, което не успява да мигрирате.

Ние открихме 4 различни места, в които неуспешни опити могат да възникнат поради дълги URL адреси. Като резултат имаме 4 различни отчети, отнасящи се до дълги URL адреси. Сканиране на отчети за резултат раздел обхваща всеки отчет заедно с отстраняване, които трябва да се появят.

Мигриране на данни

Миграцията на източник на съдържание, което води до дълги URL адреси няма да работят. Това ще доведе до миграция задания до неуспешно, които ще продължи миграцията проекта ненужно.

Важно: Всеки сайт, който е конфигуриран като "Без достъп" (заключено), в SharePoint ще бъдат пропуснати. За да видите списък на заключени сайт колекции вижте заключен сайтовете сканиране на изходните данни.

Подготовка за миграция

Преглед на отчетите и следвайте отстраняване, се препоръчва за всеки отчет. Като цяло възстановяване преместват съдържанието на по-близо до корена на колекцията от сайтове.

След мигрирането

Проверка, че съдържанието ви е мигриран.

Сканиране резултат отчети

Това сканиране води до 4 изходен файл. Всеки файл е за определен дълъг URL проблем, което ще доведе до неуспешни опити за миграция. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    има две ограничения, свързани с дължината на пътя към даден файл:

 • Сървърът относителен път до папката, съдържаща файла има повече от 256 знака. Използване на следния пример файл:

  HTTPS://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Името на директорията ще бъде следната: лични/contoso_bobsmith/документи/Folder1/Folder2

  След мигрирането Пътят на файла ще изглежда подобно на следното. Обърнете внимание на URL адреса вече е по-дълги от преди: лични/bobsmith_contoso_com/документи/Folder1/Folder2

 • Сървърът относителен път до файл или папка има общо максимум 260 знака. Използване на следния пример файл:

  HTTPS://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Сървърът относителен път до файла ще изглежда подобно на следното: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Ако има файлове, изброени в този отчет, собствениците ще трябва да премествате файловете в по-кратки пътища или изтриване на файлове. Например те могат да се преместят ProjectA.docx нагоре до папка директно под документи или те може да изтриете файла, ако вече не е необходима.

Колона

Описание

SiteId

Еднозначен идентификатор на засегнатото колекцията от сайтове.

Местоположение

URL адрес за колекцията от сайтове засегнатото.

SiteOwner

Собственик на колекцията от сайтове.

SiteAdmins

Списък на хората, посочени като администратори на колекция от сайтове.

SiteSizeInMB

Размер на колекцията от размер в мегабайтове (МБ)

NumOfWebs

Брой уеб сайтове, които съществуват в колекцията от сайтове.

ContentDBName

Името на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

ContentDBServerName

SQL Server хостинг база данни за съдържание.

ContentDBSizeInMB

Размер на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

LastContentModifiedDate

Дата/час колекцията от сайтове са променени на съдържание.

TotalItemCount

Общият брой елементи, намерени в колекцията от сайтове.

Посещенията

Брой на исканията, влезли за колекцията от сайтове. Се основава на данни от услугата за регистриране на употребата. Ако услугата за регистриране на употребата е забранена на този ред ще показва N/A.

DistinctUsers

Брой на отделни потребители, които имат достъп до колекцията от сайтове. Се основава на данни от услугата за регистриране на употребата. Ако услугата за регистриране на употребата е забранена на този ред ще показва N/A.

DaysOfUsageData

Брой на дните, услугата за регистриране на употребата запазва данните. Това предоставя контекст за посещенията и DistinctUsers. Например ако това е 14 дни, посещенията и DistinctUsers данни е през последните 14 дни.

UPN

UPN, използвана за определяне на разликата в дължината на URL адреса. Ако "UPN" е "**", която показва, че собственикът не са UserPrincipalName в техния профил на SharePoint. Като резултат е била използвана средната дължина на UserPrincipalName стойностите в магазина на профила на SharePoint.

URLLengthDifference

Сума на URL адреса ще нарасне, когато е преименуван на сайта.

Файл

Файл, който трябва да бъде санират.

ScanID

Еднозначен идентификатор на конкретното изпълнение на оценка на инструмента за миграция от SharePoint.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    навигация възли имат ограничение за дължина на URL адрес на 260 знака. Това може да доведе до полето за URL адрес, надвишава максималната дължина.

Например имате сайт на OneDrive в https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Този сайт има връзка в бързо стартиране ", наречена отчети и URL адреса на връзката сочи към https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. По време на мигрирането SharePoint ще се актуализира URL адрес за посочете/bobsmith_contoso_com /. Допълнителни дължина, добавени към URL адреса може да доведе до дължина е над 260 знака, което ще доведе до миграция до неуспешно.

Да възстанови този проблем, вие ще преместете папката отчети в близост до главната папка на библиотеката на /documents/ и след това актуализирайте връзката към "бързо стартиране". Друга опция ще бъде да премахнете връзката към "бързо стартиране".

Колона

Описание

SiteId

Еднозначен идентификатор на засегнатото колекцията от сайтове.

Местоположение

URL адрес за колекцията от сайтове засегнатото.

SiteOwner

Собственик на колекцията от сайтове.

SiteAdmins

Списък на хората, посочени като администратори на колекция от сайтове.

SiteSizeInMB

Размер на колекцията от размер в мегабайтове (МБ)

NumOfWebs

Брой уеб сайтове, които съществуват в колекцията от сайтове.

ContentDBName

Името на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

ContentDBServerName

SQL Server хостинг база данни за съдържание.

ContentDBSizeInMB

Размер на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

UPN

UPN, използвана за определяне на разликата в дължината на URL адреса. Ако "UPN" е "**", която показва, че собственикът не са UserPrincipalName в техния профил на SharePoint. Като резултат е била използвана средната дължина на UserPrincipalName в магазина на профила на SharePoint.

URLLengthDifference

URLLengthDifference сумата URL Адресът ще нарасне, когато сайтът се преименува.

WebURL

URL адрес в уеб сайт, който има възела навигация.

NavigationNodeLocation

Навигация възел заглавия показва къде възела навигация живот. Можете да имате няколко нива на навигация възли и това ще ви помогне да намерите възела повредените.

NavigationNodeTitle

Заглавие на възела засегнатото навигация.

NavigationNodeURL

Преименуване на URL адрес, който ще бъде прекалено дълъг след сайт.

ScanID

Еднозначен идентификатор на конкретното изпълнение на оценка на инструмента за миграция от SharePoint.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    разрешенията, които са зададени на обект в SharePoint се проследяват от URL адреса на този обект. Ако задавате разрешения за папка, SharePoint ще съхранява относителен път до папката. Ако задавате разрешения за елемент, SharePoint ще съхранява сървъра относителен път към елемента.

Като резултат по време на мигрирането сайт URL адреси, свързани с разрешения ще бъдат актуализирани. Това може да доведе до повреди, ако нов URL адрес е твърде дълъг.

Отстраняване за това е да се придвижите засегнатия обект по-близо до корена на колекцията от сайтове. Друга опция е да премахнете отделни разрешения от елементите в отчета.

Колона

Описание

SiteId

Еднозначен идентификатор на засегнатото колекцията от сайтове.

Местоположение

URL адрес за колекцията от сайтове засегнатото.

SiteOwner

Собственик на колекцията от сайтове.

SiteAdmins

Списък на хората, посочени като администратори на колекция от сайтове.

SiteSizeInMB

Размер на колекцията от размер в мегабайтове (МБ)

NumOfWebs

Брой уеб сайтове, които съществуват в колекцията от сайтове.

ContentDBName

Името на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

ContentDBServerName

SQL Server хостинг база данни за съдържание.

ContentDBSizeInMB

Размер на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

UPN

UPN UserPrincipalName, използвана за определяне на разликата в дължината на URL адреса. Ако "UPN" е "**", която показва, че собственикът не са UserPrincipalName в техния профил на SharePoint. Като резултат е била използвана средната дължина на UserPrincipalName в магазина на профила на SharePoint.

URLLengthDifference

Сума на URL адреса ще нарасне, когато е преименуван на сайта.

WebURL

URL адрес за уеб хостинг защитена обекта.

SecuredObject

Това е URL адрес за защитена обекта, който ще бъде прекалено дълго време след преименуване на сайта. Ако добавите разрешения към файл, това е сървър относителен път до файла. Ако задавате разрешения за папка, това е сървър относителен път до папката.

ScanID

Еднозначен идентификатор на конкретното изпълнение на оценка на инструмента за миграция от SharePoint.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    някои файлове може да има допълнителни зависимости. Тези зависимости се проследяват от URL адреса. По време на мигрирането ако информация за зависимости е прекалено дълъг, мигрирането няма да е успешно.

Има две ограничения в този отчет, за да имате предвид:

 • FullURL има ограничение от 260 знака. Това е файл със зависимости. Да възстанови ако FullURL е твърде дълъг, премахнете файла или преместете файла на място по-близо до корена колекцията от сайтове.

 • DependencyDescription има ограничение от 270 знаци. Това е зависимостта, свързани с FullURL. Да възстанови DependencyDescription, премахнете зависимостта или преместите зависимост на по-близо до корена на колекцията от сайтове.

Колона

Описание

SiteId

Еднозначен идентификатор на засегнатото колекцията от сайтове.

Местоположение

URL адрес за колекцията от сайтове засегнатото.

SiteOwner

Собственик на колекцията от сайтове.

SiteAdmins

Списък на хората, посочени като администратори на колекция от сайтове.

SiteSizeInMB

Размер на колекцията от размер в мегабайтове (МБ)

NumOfWebs

Брой уеб сайтове, които съществуват в колекцията от сайтове.

ContentDBName

Името на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

ContentDBServerName

SQL Server хостинг база данни за съдържание.

ContentDBSizeInMB

Размер на базата данни за съдържание, хостинг на колекцията от сайтове.

UPN

UPN, използвана за определяне на разликата в дължината на URL адреса. Ако "UPN" е "**", която показва собственикът не са UserPrincipalName в техния профил на SharePoint. Като резултат е била използвана средната дължина на UserPrincipalName в магазина на профила на SharePoint.

URLLengthDifference

Сума на URL адреса ще нарасне, когато е преименуван на сайта.

FullURL

URL адреса на файла, който има зависимости

DependencyDescription

DependencyDescription описание, свързани с зависимост. Това може да бъде URL адрес, който е първи преименувана.

ScanID

Еднозначен идентификатор на конкретното изпълнение на оценка на инструмента за миграция от SharePoint.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×