Отчети на Office 365 в центъра за администриране – използване на пощенска кутия

Новият отчет за използване на пощенски кутии предоставя информация за потребителите с потребителска пощенска кутия и нивото на дейност за всяка пощенска кутия въз основа на дейността за изпращане на имейл, четене, създаване на среща, изпращане на събрание, приемане на събрание, отказване на събрание и отмяна на събрание. Освен това предоставя информация за размера на мястото за съхранение, използвано от всяка потребителска пощенска кутия, и колко от кутиите доближават квотите за съхранение.

Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365, администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса или да сте читател на отчети, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да стигнете до отчета за използването на пощенски кутии

 1. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > Отчети.

 2. Изберете Използване на пощенска кутия от падащото меню.

  Office 365 – избиране на наличните отчети

Интерпретиране на отчета за използването на пощенски кутии

Можете да получите представа за използването на пощенски кутии във вашата организация, като прегледате диаграмите Пощенски кутии, Място за съхранение и Квота.

1

Отчетът Използване на пощенските кутии може да бъде преглеждан за тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. Ако обаче щракнете в конкретен ден в отчета, таблицата ще показва данни за до 28 дни от текущата датата (а не датата, на която е създаден отчетът).

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

3

Диаграмата "Пощенски кутии" ви показва общия брой на потребителските пощенски кутии във вашата организация, както и общия брой на активните пощенски кутии за всеки ден от периода на отчитане. Потребителска пощенска кутия се счита за активна, ако е имала дейност за изпращане на имейл, четене, създаване на среща, изпращане на събрание, приемане на събрание, отказване на събрание и отмяна на събрание.

4

Диаграмата Място за съхранение ви показва размера на мястото за съхранение, използвано във вашата организация.

5

Диаграмата Квота ви показва броя на потребителските пощенски кутии във всяка категория за квота. Има четири категории за квота:

 • Добри – броят на потребителите, чието използвано място за съхранение не надвишава квотата за издаване на предупреждение.

 • Предупреждение – броят на потребителите, чието използвано място за съхранение е на или над нивото за издаване на предупреждение, но не надвишава квотата за забраняване на изпращането.

 • Не може да изпраща – броят на потребителите, чието използвано място за съхранение е на или над квотата за забраняване на изпращането, но не надвишава квотата за забраняване на изпращането/получаването.

 • Не може да изпраща/получава – броят на потребителите, чието използвано място за съхранение е на или над квотата за забраняване на изпращането/получаването.

6

 • В диаграмата Пощенски кутии оста Y е броят на потребителските пощенски кутии.

 • В диаграмата Място за съхранение оста Y е размерът на мястото за съхранение, използвано от потребителските пощенски кутии във вашата организация.

 • В диаграмата Квота оста Y е броят на потребителските пощенски кутии в всяка квота за съхранение.

 • Оста Х в диаграмите "Пощенски кутии" и "Място за съхранение" е избраният диапазон от дати за този конкретен отчет.

 • Оста Х в диаграмата "Квота" е категорията за квота.

7

Можете да филтрирате диаграмите, които виждате, като щракнете върху елемент в легендата.

8

Таблицата ви показва разбивка на използването на пощенски кутии на ниво потребител. Можете да добавяте допълнителни колони в таблицата.

 • Потребителско име е имейл адресът на потребителя.

 • Показвано име е пълното имена потребителя.

 • Изтрита се отнася за пощенска кутия, чието текущо състояние е "изтрита", но е била активна през някаква част от периода за отчитане в отчета.

 • Дата на изтриване е датата, на която пощенската кутия е била изтрита.

 • Дата на създаване е датата, на която пощенската кутия е била създадена.

 • Дата на последна дейност се отнася до датата, на която в пощенската кутия е извършена дейност на изпращане или четене на имейл.

 • Брой елементи се отнася за общия брой елементи в пощенската кутия.

 • Използвано място за съхранение (МБ) се отнася за общото използвано място за съхранение.

 • Квота за издаване на предупреждение (МБ) се отнася за ограничението на съхранението, при което собственикът на пощенската кутия ще получи предупреждение, че доближава квотата за съхранение.

 • Квота за забраняване на изпращането (МБ) се отнася за ограничението на съхранението, при което от пощенската кутия няма да може повече да се изпращат имейли.

 • Квота за забраняване на изпращането/получаването (МБ) се отнася за ограничението на съхранението, при което от пощенската кутия няма да може повече да се изпращат или получават имейли.

Ако правилата на вашата организация не ви позволяват да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителите, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте раздела Скриване на данните за потребителите в отчетите в Отчети за дейността в центъра за администриране на Office 365.

9

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×