Отчети на Office 365 в центъра за администриране – дейност в имейла

Новото табло Отчети на Office 365 ви показва общия преглед на дейностите в продуктите на Office 365 във вашата организация. То ви позволява да се задълбочите в отчетите на ниво отделни продукти, за да ви даде по-прецизна представа за дейностите в рамките на всеки продукт. Прегледайте темата за общ преглед на отчетите.

Например можете да получите изглед от високо ниво за трафика на имейл във вашата организация от страницата "Отчети", а след това да навигирате навътре в изпълнимия модул за имейл дейност, за да разберете тенденциите и подробностите на ниво отделен потребител за имейл дейността във вашата организация.

Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365, администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса или да сте читател на отчети, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да стигнете до отчета за имейл дейността

 1. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > Отчети.

 2. Щракнете върху изпълнимия модул Активност в имейл на таблото Отчети или изберете от падащото меню.

  Отчети на центъра за администриране – изберете дейност за имейл

Тълкуване на отчета за имейл дейността

Можете да прегледате вашата потребителска имейл дейност, като погледнете диаграмите Дейност и Потребители.

Дейност в имейла – брой на изпратените, получените и прочетените имейли

1

Отчетът Активност в имейл може да бъде преглеждан за тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. Ако обаче щракнете в конкретен ден в отчета, таблицата (7) ще показва данни за до 28 дни от текущата датата (а не датата, на която е създаден отчетът).

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

3

Диаграмата Дейност ви дава възможност да разберете тенденцията на количеството имейл дейност във вашата организация. Можете да разберете разбивката по дейности на изпращане на имейл или четене или получаване на имейл.

4

Диаграмата Потребител ви дава възможност да разберете тенденцията на броя уникални потребители, които генерират имейл дейности. Можете да разгледате тенденцията на потребителите, които извършват дейности по изпращане, четене, или получаване на имейл.

5

 • В диаграмата Дейност оста Y представлява броя дейности от типа "изпратени имейли", "получени имейли" и "прочетени имейли".

 • В диаграмата за дейности Потребители оста Y представлява потребителите, извършващи дейност от типа "изпратени имейли", "получени имейли" и "прочетени имейли".

 • Оста Х и на двете диаграми е избраният диапазон от дати за този конкретен отчет.

6

Можете да филтрирате серията, която виждате в диаграмата, като щракнете върху елемент в легендата. Например в диаграмата Дейност щракнете върху или докоснете Изпратени, Получени или Прочетени Отчети на Office 365 – филтриране на диаграми за определени свързани данни , за да видите само информацията, свързана с всеки елемент. Промяната на тази селекция не променя информацията в таблицата на мрежата.

7

Таблицата ви показва разбивка на имейл дейностите на ниво на отделен потребител. Това показва всички потребители, които имат присвоен продукт на Exchange, и техните имейл дейности. Можете да добавяте допълнителни колони в таблицата.

Отчети на Office 365 – управление на колони за отчети за дейността в имейла
 • Потребителско име е имейл адресът на потребителя.

 • Показвано име е пълното имена потребителя.

 • Изтрити препраща към потребителя, чието текущо състояние е "изтрит", но е бил активен през някаква част на периода за отчитане в отчета.

 • Дата на изтриване е датата, на която потребителят е бил изтрит.

 • Дата на последно действие се отнася до последния път, когато потребителят е извършил действие прочитане или изпращане на имейл.

 • Действия, свързани с изпращане показва колко пъти действие за изпращане на имейл е записано за потребителя.

 • Действия, свързани с получаване показва колко пъти действие за получаване на имейл е записано за потребителя.

 • Действия, свързани с четене показва колко пъти действие за четене на имейл е записано за потребителя.

 • Присвоен продукт са продуктите на Office 365, дадени на този потребител.

Ако правилата на вашата организация не допускат да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителя, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте секцията Как да скрия на данните на ниво потребител в Отчети за дейността в предварителния преглед на центъра за администриране на Office 365.

8

Щракнете върху или докоснете Управление на колони Отчети на Office 365 – управление на това кои колони да се показват в таблицата с подробни данни за потребител , за да добавите или премахнете колони от отчета.

9

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране Отчети на Office 365 – експортиране на вашите данни във файл на Excel . Това експортира данните на всички потребители и ви позволява да направите просто сортиране и филтриране за по-нататъшен анализ. Ако имате по-малко от 2000 потребители, можете да сортирате и филтрирате в рамките на таблицата в самия отчет. Ако имате повече от 2000 потребители, за да филтрирате и сортирате, трябва да експортирате данните.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×