Отчети на Office 365 в центъра за администриране – групи на Office 365

Таблото Отчети на Office 365 ви показва общ преглед на дейностите в продуктите на Office 365 във вашата организация. То ви позволява да се задълбочите в отчетите на ниво отделни продукти, за да ви даде по-прецизна представа за дейностите в рамките на всеки продукт. Прегледайте темата за общ преглед на отчетите. В отчета за групите на Office 365 можете да получите информация за дейността в групите на Office 365 във вашата организация и да видите колко групи на Office 365 се създават и използват.

Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365 или администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да стигнете до отчета за групите на Office 365

 1. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > Отчети > Използване.

 2. От падащото меню Изберете отчет изберете Дейност в групите на Office 365.

  Изберете отчет – групи на Office 365

Интерпретиране на отчета за групите на Office 365

Можете да получите представа за дейността в групите на Office 365, като прегледате диаграмите Групи, Дейност, Файлове и Място за съхранение.

Екранна снимка: Отчети на Office 365 – дейности в групи

1

Отчетът Групи на Office 365 може да бъде преглеждан за тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. Ако обаче щракнете в конкретен ден в отчета, таблицата (7) ще показва данни за до 28 дни от текущата датата (а не датата, на която е създаден отчетът).

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

3

Изгледът Групи показва общия брой групи, съществували на всеки даден ден, както и броя на активните групи на този ден въз основа на имейл разговори, публикации в Yammer и дейности с файлове в SharePoint.

4

Изгледът Дейност ви показва броя на груповите дейности в груповите работни натоварвания. Можете да видите имейлите на Exchange, получени от груповите пощенски кутии на всички групи на който и да е ден от периода на отчитане. Можете да също така да видите публикуваните, прочетените и харесаните съобщения в групите на Yammer, свързани с група на Office 365.

5

Изгледът Файлове ви показва общия брой файлове и броя на активните файлове във всички групови сайтове, свързани с група на Office 365.

6

Изгледът Място за съхранение ви показва общото място за съхранение, използвано от всички групови пощенски кутии и групови сайтове.

7

 • В диаграмата Групи оста Y е броят на групите (които могат да се видят като общ брой спрямо брой активни).

 • В диаграмата Дейност оста Y е броят пъти, които е изпълнена дадена дейност в групите на Office 365.

 • В диаграмата Файлове оста Y е или общият брой файлове, или броят на активните файлове.

 • В диаграмата Място за съхранение оста Y е общото място за съхранение, използвано от груповата пощенска кутия или сайт.

Оста Х и в трите диаграми е избраният диапазон от дати за конкретния отчет.

8

Можете да филтрирате серията, която виждате в диаграмата, като щракнете върху елемент в легендата. Например в диаграмата Групи щракнете върху или докоснете Общо или Активни Екранна снимка: отчет за групите на Office 365 – общ брой на групите и брой на активните групи , за да видите само информацията, свързана с всеки елемент. Промяната на този избор не променя информацията в таблицата на мрежата.

9

Списъкът с показаните групи се определя от набора от всички съществуващи групи (които не са били изтрити) в рамките на най-широкия (180 дни) времеви период на отчитане. Броят на дейностите (имейл разговори, публикации в Yammer и дейности с файлове в SharePoint) ще се различава в зависимост от избраните дати.

Забележка: Може да не виждате всички елементи в списъка по-долу в колоните, докато не ги добавите.

 • Име на групата е името на групата.

 • Изтрити е броят на изтритите групи. Ако групата е изтрита, но в нея е извършена дейност през периода на отчитане, тя ще се покаже в мрежата с този флаг, зададен на "вярно".

 • Собственик на групата е името на собственика на групата.

 • Дата на последна дейност е последната дата, на която е получено съобщение от групата. Това е последната дата, на която е извършена дейност в имейл разговор, Yammer или сайта. 

 • Тип е типът на групата. Това може да е частна или публична група.

 • Членове е броят на членовете в групата.

 • Външни членове е броят на външните потребители в групата.

 • Exchange

  • Получени имейли е броят на съобщенията, получени от групата.

  • Общ брой елементи за пощенска кутия е общият брой на елементите в пощенската кутия на групата.

  • Място за съхранение, използвано от пощенската кутия е място за съхранение, използвано от пощенската кутия на групата.

 • Файлове на SharePoint

  • Общ брой файлове е броят на файловете, съхранявани в груповите сайтове на SharePoint.

  • Активни файлове е броят на файловете в груповия сайт на SharePoint, с които е извършено действие (преглеждане, промяна, синхронизиране, вътрешно или външно споделяне) през периода на отчитане.

  • Използвано място за съхранение на сайт (МБ) е размерът в МБ на мястото за съхранение, използвано през периода на отчитане.

 • Съобщения на Yammer

  • Публикувани е броят на съобщенията, публикувани в групата на Yammer през периода на отчитане.

  • Прочетени е броят на разговорите, прочетени в групата на Yammer през периода на отчитане.

  • Харесани е броят на съобщенията, харесани в групата на Yammer през периода на отчитане.

Ако правилата на вашата организация не допускат да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителя, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте секцията Как да скрия на данните на ниво потребител в Отчети за дейността в предварителния преглед на центъра за администриране на Office 365.

10

Щракнете върху или докоснете бутона Още действия Бутон "Още действия" в OWA на мобилен телефон до заглавие на колона, за да добавите или премахнете колони от отчета.

отчет за групите на Office 365 – избиране на колони

11

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране Отчети на Office 365 – експортиране на вашите данни във файл на Excel . Това експортира данните на всички потребители и ви позволява да направите просто сортиране и филтриране за по-нататъшен анализ. Ако имате по-малко от 2000 потребители, можете да сортирате и филтрирате в рамките на таблицата в самия отчет. Ако имате повече от 2000 потребители, за да филтрирате и сортирате, трябва да експортирате данните.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×