Отстраняване на проблеми при надстройка на колекция от сайтове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато надстройвате колекция от сайтове до режим SharePoint Online 2013, от време на време могат да се появят грешки. Тази статия ви помага да разберете тези грешки и да се справите с тях.

Проверка на състоянието на надстройка и регистрационните файлове

Индикаторите за състояние на надстройка и регистрационните файлове би трябвало да ви дадат представа за грешките, които са възникнали по време на процеса на надстройка. Препоръчваме внимателно да разгледате всички грешки в регистрационните файлове на надстройката. Предупрежденията не винаги показват проблем, но трябва да прегледате и тях, за да определите дали някои от тях биха могли да доведат до още повече проблеми.

  1. Прегледайте страницата за състояние на надстройката на вашата колекция от сайтове.

    В страницата Настройки на сайта (Настройки Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' > Настройки на сайта) за колекцията от сайтове, в раздел Администриране на колекция от сайтове, щракнете върху Надстройка на колекция от сайтове. На страницата "Надстройка на колекция от сайтове" щракнете върху Преглед на състоянието на надстройка на колекция от сайтове.

  2. Ако страниците не се рендират, проверете страницата Настройки на сайта. Ако страницата Настройки на сайта работи и надстройката е била успешна, може да има проблеми със страницата образец или началната страница. Ако страницата Настройки на сайта не работи, проверете регистрационния файл на надстройката на колекцията от сайтове за информация за проблема.

  3. Прегледайте регистрационните файлове на надстройката на колекцията от сайтове. Можете да направите това, като щракнете върху връзката на страницата за състояние на надстройката за вашата колекция от сайтове.

Често срещани проблеми

Проверете дали някой от следните проблеми не причинява грешка при надстройката, предупреждение или неизправност на сайта ви.

В: На страницата не виждам ПИ контрола, която преди се появяваше.

О: Върнете страницата до версията й по подразбиране.

Правенето на промени в ПИ на сайта може да доведе до проблеми с надстройката на сайта. Ако дадена страница е била персонализирана да постави ПИ контрола на нестандартна позиция, можете да върнете страницата на версията й по подразбиране, за да възстановите контролата.

За да върнете страницата на версията й по подразбиране, можете да използвате връзката Връщане в началното състояние на дефиниция на сайт под Действия за сайт на страницата "Настройки на сайта" или използвайте командата Нулиране до шаблон в SharePoint Designer 2013.

В: Изгледът на голям списък вече не работи

О: Създайте индексирани колони, папки или нови изгледи за големи списъци. Може да се наложи да добавите индексираните колони към съществуващите ви изгледи.

Ако даден списък е много голям и потребителите използват изглед или извършват заявка, които надвишават прага за ограничаване, изгледът или заявката няма да се разрешат. Можете да създавате индексирани колони с филтрирани изгледи, да организирате елементи в папки, да задавате ограничения за елемент на страница за голям изглед или да използвате външен списък. За повече информация относно ограничаването на големи списъци и как да адресирате проблеми с големите списъци, вж. Управление на списъци и библиотеки с много елементи.

В: Виждам грешка на дублиращо се име на тип съдържание

О: Преименувайте типовете съдържание или полетата, които са в конфликт с имената по подразбиране.

Понякога персонализирани елементи (например тип съдържание) могат да имат име, което е в конфликт с име в новата версия. В регистрационните файлове на надстройката може да видите грешка, подобна на следната:

Неуспешно активиране на функциите на колекция от сайтове на сайт "URL адрес на сайта". Изключение: беше открито дублиращо се име на тип съдържание "име".

Тази грешка показва, че персонализиран тип съдържание е бил добавен към посочения сайт в SharePoint Online 2010. По време на надстройка до SharePoint Online 2013 неговото име е било в конфликт с тип съдържание по подразбиране със същото име. Преименувайте типа съдържание по подразбиране в посочения сайт и стартирайте отново надстройката.

Забележка: Преименуване или премахване на тип съдържание може да доведе до спиране на функционирането на всяко персонализиране, което е зависимо от този тип съдържание.

За повече информация вж. Конфликтни типове съдържание, намерени по време на проверка за изправност на колекция от сайтове и Създаване или персонализиране на тип съдържание.

В: Сайтът ми не изглежда добре, не се държи според очакванията и виждам грешки в скрипта.

О: Редактирайте страницата или я върнете на версията й по подразбиране, или изтрийте или заменете персонализираните файлове.

Тези неизправности могат да се причинят от проблеми с персонализирани или вградени JavaScript или CSS файлове.

В: Персонализирано съдържание в моя сайт изчезна или не работи.

О: Сменете страницата шаблон или сменете съдържанието така, че да не изисква различни оформления на зоната на уеб компонента.

Страницата шаблон може да има различни оформления на зоната и съдържанието може да не ги посочва правилно. Като последна мярка можете да върнете страницата на версията й по подразбиране. Ако обаче направите това, може да загубите съдържание, което е специфично за зоната.

В: Получавам грешка, която съобщава, че контрола или страница не могат да се рендират

О: Направете едно от следните:

Ако е добавена уеб част, която не е бил инсталирана, свържете се с администратора на клиента, за да ви го инсталира. Ако е уеб част, която вече не е налична или не се поддържа, използвайте изгледа за поддръжка на уеб част, за да изтриете уеб частта от страницата (изтрийте, а не просто затворете уеб частта).

Ако страницата е била редактирана пряко, или я редактирайте отново, за да изтриете контролата или уеб частта, или върнете страницата на версията й по подразбиране.

Възможно е към страницата да е бил добавена уеб част или друга контрола, които не са инсталирани или вече не се поддържат. Или към зона е бил добавена уеб част, или страницата е била редактирана пряко, за да се добави контрола или да се вгради пряко препратка към уеб част (вероятно на страница образец).

Възможно е да се наложи активиране на функция на SharePoint.

За повече информация вж. Разрешаване или забраняване на функции на колекция от сайтове и Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб части.

В: Получавам грешка, че не мога да създам подсайт въз основа на шаблон за сайт, защото шаблонът използва действащата версия на 2010, а моята колекция от сайтове е в действащата версия на 2013.

О: Създайте отново шаблона на сайта в действащата версия на 2013.

За да създадете отново шаблона на сайта, създайте нов подсайт въз основа на действащата версия на 2013, персонализирайте го отново да съвпада с шаблона, с който сте разполагали, и след това запишете персонализирания подсайт като шаблон.

За повече информация вж. Надстройване на шаблони на сайтове.

В: Темата ми не се прилага върху страници в моя надстроен сайт

О: Създайте отново темата, като използвате функциите за тема в SharePoint 2013.

В SharePoint 2013 модулът за теми е преработен изцяло, така че прилагането на теми е по-мощно и гъвкаво и темите се надстройват по-лесно оттук нататък. Няма обаче поддръжка за надстройването на THMX файл от SharePoint 2010 до SharePoint 2013.

За да се справите с това, трябва първо да създадете колекция от сайтове за оценка, а след това да създадете отново темата, като използвате новите функции за теми в SharePoint 2013.

В: Потребителското ми брандиране не изглежда правилно или има проблеми с надстроения сайт

О: Създайте колекция от сайтове за оценка и след това създайте отново страницата шаблон в сайта на SharePoint 2013.

С цел поддръжка на новия потребителски интерфейс в SharePoint 2013 са направени промени в страниците образец по подразбиране. Затова не можете да приложите страница образец, създадена в SharePoint 2010, към сайт на SharePoint 2013. Когато обаче надстроите сайта на SharePoint 2010 до SharePoint 2013, страницата образец се възстановява до страницата образец по подразбиране в SharePoint 2013. Затова след надстройката вашият сайт няма да се показва с потребителското си брандиране.

За да се справите с това, трябва първо да създадете колекция от сайтове за оценка и след това да създадете отново страницата образец в сайта на SharePoint 2013

В: Моят надстроен сайт изобщо не се рендира, а вместо това получавам съобщение за ''неочаквана грешка'' с ИД на корелация.

О: Възможно е вашето потребителско брандиране да използва потребителска страница образец, която съдържа потребителски контейнер за съдържание.

Ако вашата потребителска страница образец съдържа потребителски контейнер за съдържание и ако потребителските оформления на страници съдържат същия потребителски контейнер за съдържание, е възможно след надстройването, поради грешка, началната страница на вашия сайт да не се показва въобще. Вместо нея, след надстройването може да се показва съобщението ''Възникна неочаквана грешка''.

В: Когато щракна върху бутона, за да създам сайт за оценка, получавам съобщение за грешка за ИД на корелация.

О: SharePoint добавя "– eval" в края на URL адреса на сайта за оценка, което може да доведе до надвишаване на ограничението за броя знаци от URL адреса.

Ако добавяте "– eval" кара URL адрес за надвишават границата от знака, и след това ще получите грешка за ИД на корелация. Дълги URL адреси може да се дължи на папките структури и/или папки и файлове с дълги имена. Ако получавате тази грешка, поддръжка може да работи с вас за идентифициране на URL адреси, които надвишават ограничението и осигурява стъпки за решаване на проблема.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×