Отстраняване на неизправности при операции с бази данни в Business Contact Manager

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Можете да създадете база данни на Business Contact Manager - база данни е Неуспешно създаване

SQL Server проблеми

Компресирани устройство, акаунт за гости и липсващ съветник за стартиране на проблеми

Не можете да стартирате Business Contact Manager за Outlook

Можете да отворите база данни – Неуспешно влизане

Можете да се свържете към компютър или споделена база данни на Business Contact Manager

Не може да възстановяване на база данни на Business Contact Manager

SQL Server не инсталирате или започнете

Не може да мигрира база данни за Business Contact Manager

Не може да заредите база данни за Business Contact Manager

Премахване на Business Contact Manager за Outlook

Business Contact Manager папки липсват

Къде е база данни на Business Contact Manager?

Инсталиране на Business Contact Manager за Outlook на сървър

Записите и елементите не се сортират правилно

Импортиране на бизнес данни

Проблеми само при работна група

Допълнителни ресурси

Не мога да създам база данни за Business Contact Manager – Създаването на база данни е неуспешно

Вашата база данни за Business Contact Manager използва Microsoft SQL Server Express, олекотена версия на Microsoft SQL Server. Ако не е наличен SQL Server, не можете да създадете база данни. Услугата SQL Server може да не е налична поради ред причини.

Използвайте следващия списък със сценарии на SQL Server, за да решите проблема. Изпълнете процедурата, която най-силно прилича на вашата ситуация.

Проблеми с SQL Server

Стартиране на SQL Server

Ако виждате следните съобщения, изпълнете процедурата, за да стартирате услугата SQL Server.

 • Създаването на база данни е неуспешно

 • Базата данни за Business Contact Manager не може да бъде създадена, тъй като услугата SQL Server (услугата за бази данни за Business Contact Manager) не е пусната. Стартирайте услугата и след това рестартирайте Outlook, за да се покаже отново съветникът за стартиране.

 • Не може да се осъществи връзка до базата данни за Business Contact Manager, тъй като услугата SQL Server (услугата за бази данни за Business Contact Manager) не е пусната. Можете да се свържете към база данни за Business Contact Manager, която се съхранява на друг компютър.

 • Business Contact Manager не може да се стартира, тъй като услугата SQL Server (услугата за бази данни за Business Contact Manager) не е пусната.

  Стартиране на услугата SQL Server

  Windows XP

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка.

  3. Щракнете върху Административни инструменти, след което щракнете двукратно върху Услуги.

  4. Превъртете до SQL Server (MSSMLBIZ), щракнете върху него и след това върху Старт.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

  2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

  3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server, в левия екран щракнете върху Услуги на SQL Server 2005.

  4. В десния екран щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Начало.

  5. Отворете отново Microsoft Outlook. Сега трябва да можете да се свържете към базата данни за Business Contact Manager.

   За повече информация за Microsoft SQL Server Express отидете на поддръжка на уеб сайта на Microsoftи вижте в базата знания.

Най-горе на страницата

Даване на потребителски акаунт, който влиза в SQL Server услугата разрешения за достъп до папката на Business Contact Manager

По подразбиране, за да създаде база данни, услугата SQL Server влиза посредством потребителския акаунт на мрежовата услуга за достъп до папката на Business Contact Manager. Ако не може да бъде създадена база данни, вероятно потребителският акаунт на мрежовата услуга няма разрешения за влизане в SQL Server.

В SQL Server може да влезе и друг потребителски акаунт. Ако акаунт, различен от потребителския акаунт на мрежовата услуга, влезе в SQL Server, той трябва да има разрешение за четене и писане за достъп до папката на Business Contact Manager.

За да дадете на акаунта, който влиза в услугата SQL Server (потребителският акаунт за мрежовата услуга или друг потребителски акаунт), разрешение за достъп до папката на Business Contact Manager, изпълнете следната процедура:

Windows XP

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Моят компютър.

 2. Отворете папката на Business Contact Manager, като щракнете двукратно върху всяка папка в следния път:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  където [потребителско име] е името на папката на потребителския акаунт, който не може да създаде базата данни.

  Забележка: Пътят е местоположението по подразбиране на папката на Business Contact Manager. Някои от папките в пътя по подразбиране са скрити. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

 3. Щракнете с десния бутон папката Business Contact Manager, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Добави.

  Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

 5. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете мрежова услуга или името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server, след което щракнете върху Проверка на имената.

 6. Щракнете върху OK.

 7. В раздела Защита щракнете върху Мрежова услуга или името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server.

  Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

 8. Поставете отметки до Четене и Писане, след което щракнете върху OK.

Windows Vista

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Компютър.

 2. Отворете папката на Business Contact Manager, като щракнете двукратно върху всяка папка в следния път:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  където [потребителско име] е името на папката на потребителския акаунт, който не може да създаде база данни.

  Забележка: Пътят е местоположението по подразбиране на папката на Business Contact Manager. Някои от папките в пътя по подразбиране са скрити. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

 3. Щракнете с десния бутон папката Business Contact Manager, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Редактиране.

 5. В диалоговия прозорец Разрешения за Business Contact Manager щракнете върху Добавяне.

 6. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете мрежова услуга или името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server, след което щракнете върху Проверка на имената.

 7. Щракнете върху OK.

 8. В раздела Защита щракнете върху Мрежова услуга или името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server.

 9. В колоната Позволи поставете отметки до Четене и Писане, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Даване на мрежова услуга потребителски акаунт разрешение пълен контрол в папката MSSQL.1\Data

Основните файлове с бази данни за Business Contact Manager – master.mdf и mastlog.ldf – се съхраняват в папката C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Понякога потребителският акаунт на мрежовата услуга, който влиза в SQL Server, няма разрешения да чете контейнерите с личен ключ, така че базата данни не може да бъде създадена.

За да дадете на потребителския акаунт на мрежовата услуга пълен контрол над папката MSSQL.1\Data, извършете следната процедура.

Windows XP

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Моят компютър.

 2. Щракнете двукратно върху всяка папка в следния път, за да я отворите:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката Данни, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Добави.

  Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

 5. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете мрежова услуга, след което щракнете върху Проверка на имената.

 6. Щракнете върху OK.

 7. В раздела Защита щракнете върху Мрежова услуга.

  Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

 8. В колоната Позволи поставете отметка до Пълен контрол, след което щракнете върху OK.

Windows Vista

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Компютър.

 2. Щракнете двукратно върху всяка папка в следния път, за да я отворите:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката Данни, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Редактиране.

 5. В диалоговия прозорец Разрешения за данни щракнете върху Добавяне.

 6. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете мрежова услуга, след което щракнете върху Проверка на имената.

 7. Щракнете върху OK.

 8. В раздела Защита щракнете върху Мрежова услуга.

 9. В колоната Позволи поставете отметка до Пълен контрол, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Протокол за SQL Server не е разрешена (Windows Vista)

Протоколът "Наименуван канал" за SQL Server е забранен. Този проблем се появява понякога при Windows Vista. Използвайте следната процедура, за да разрешите протокола.

 1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 3. В Диспечер на конфигурация за SQL Server щракнете върху Мрежова конфигурация на SQL Server 2005, след което щракнете върху Протоколи за MSSMLBIZ.

 4. В десния екран щракнете двукратно върху Наименувани канали.

 5. В диалоговия прозорец Свойства на наименувани канали, щракнете върху стрелката отдясно на Разрешено и след това изберете Да.

  Затворете прозореца Конфигурационен диспечер на SQL сървър и след това опитайте отново да стартирате Outlook, за да завършите съветника за стартиране и да създадете базата данни.

Най-горе на страницата

Използвайте потребителския акаунт на локалната система, за да влезете в SQL Server

Ако след приключването на предните процедури все още не можете да създадете база данни, тъй като услугата SQL Server не стартира, използвайте потребителския акаунт на локалната система, за да влезете в SQL Server.

Windows XP

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка.

 3. Щракнете върху Административни инструменти, след което щракнете двукратно върху Услуги.

 4. Щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

 5. Щракнете върху раздела Влизане, след което щракнете върху акаунта Локална система.

 6. Стартирайте Outlook и след това изпълнете съветника за стартиране.

Windows Vista

 1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server щракнете върху Услуги на SQL Server 2005.

 4. В десния екран щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

 5. В раздела Влизане, под Вграден акаунт, щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Локална система.

 6. Стартирайте Outlook и след това изпълнете съветника за стартиране.

Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

Най-горе на страницата

Проблеми с компресирано устройство, акаунт за гости и липсващ съветник за стартиране

Компресиран диск или папка

На устройството с файловата система NTFS папката, в която се инсталира базата данни, е компресирана. Базата данни на база данни за Business Contact Manager не може да бъде създадена в компресирана папка, създадена на устройство с файлова система TE000129554. За да създадете базата данни, трябва да се забрани настройката за компресиране на файлове за папката на Business Contact Manager.

Забележка: Трябва да сте влезли като администратор, за да може да разрешавате или забранявате компресирането.

Забрана за компресирането на папки

 1. Отворете Моят компютър.

 2. Щракнете двукратно върху устройство или папка.

 3. С десния бутон върху папката, където искате да инсталирате Business Contact Manager за Outlook. (Обикновено това е C:\Documents and настройки\ \Local [име] \Local Settings\Application Data\Microsoft\Business контакт Manager\.)

 4. Щракнете върху Свойства.

 5. В раздела Общи щракнете върху Разширени.

 6. Изчистете отметката от квадратчето Компресирай съдържанието за икономия на дисково място и след това щракнете върху OK.

  След като сте забранили компресирането в папката, опитайте отново да създадете базата данни.

Сте влезли в Outlook с помощта на акаунт на гост

Като потребител гост не ви е разрешено да създавате база данни за Business Contact Manager.

Имам инсталиран Business Contact Manager за Outlook, но не е да бъдете подканени да създадете нова база данни

Съветникът за стартиране се изпълнява автоматично първия път, когато стартирате Outlook, след като сте инсталирали и активирали Business Contact Manager за Outlook. Ако изберете да пуснете съветника за стартиране, ще имате възможност да създадете нова база данни за Business Contact Manager или да изберете съществуваща база данни.

 1. Проверете дали Business Contact Manager за Outlook е инсталиран.

  Как?

  Microsoft Windows XP

  1. В менюто Старт щракнете върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел щракнете върху Добавяне или премахване на програми и след това върху Премахване на програма.

  3. В списъка Tекущо инсталирани програми проверете дали се появява Business Contact Manager за Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. В менюто Старт щракнете върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел, под Програми щракнете върху Деинсталиране на програма.

  3. В страницата Деинсталиране или промяна на програма проверете дали се появява Business Contact Manager за Outlook 2007.

 2. Ако Business Contact Manager за Outlook 2007 не се появява в списъка Текущо инсталирани програми, направете едно от следните неща:

  1. Ако имате компактдиска на Business Contact Manager за Outlook 2007, инсталирайте програмата от компактдиска.

   Инсталационен диск за Business Contact Manager за Outlook е включен в следните пакети на Microsoft Office: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007и Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Ако сте получили Business Contact Manager за Outlook при закупуването на компютъра (и поради това нямате компактдиск), трябва да конфигурирате Business Contact Manager за Outlook.

   Как?

   • В Outlook, в менюто Помощ щракнете върху Конфигуриране на Business Contact Manager и следвайте инструкциите.

Най-горе на страницата

Business Contact Manager за Outlook не може да се стартира

Опитайте следните процедури и след това рестартирайте Outlook.

Business Contact Manager не може да се стартира, защото не се изпълнява услугата на SQL Server (услуга на база данни за Business Contact Manager).

Основните файлове с бази данни за Business Contact Manager – master.mdf и mastlog.ldf – се съхраняват в папката C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Папката съдържа също сертификати за защита (http://support.microsoft.com/kb/900495), които позволяват на SQL Server да създаде базата данни за Business Contact Manager. Понякога потребителският акаунт на мрежовата услуга, който влиза в SQL Server, няма достъп до папката, така че базата данни не може да бъде създадена.

Това може да се случи след промяната на файловата система за дадено устройство от FAT32 на NTFS на компютър, работещ под Windows XP.

За да дадете на потребителския акаунт на мрежовата услуга пълен контрол над папката MSSQL.1\Data, извършете следната процедура.

Windows XP

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Моят компютър.

 2. Щракнете двукратно върху всяка папка в следния път, за да я отворите:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката Данни, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Добави.

  Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

 5. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете мрежова услуга, след което щракнете върху Проверка на имената.

 6. Щракнете върху OK.

 7. В раздела Защита щракнете върху Мрежова услуга.

  Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

 8. В колоната Позволи поставете отметка до Пълен контрол, след което щракнете върху OK.

Windows Vista

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Компютър.

 2. Щракнете двукратно върху всяка папка в следния път, за да я отворите:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката Данни, след което щракнете върху Свойства.

 4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Редактиране.

 5. В диалоговия прозорец Разрешения за данни щракнете върху Добавяне.

 6. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете мрежова услуга, след което щракнете върху Проверка на имената.

 7. Щракнете върху OK.

 8. В раздела Защита щракнете върху Мрежова услуга.

 9. В колоната Позволи поставете отметка до Пълен контрол, след което щракнете върху OK.

 10. Стартирайте Outlook с Business Contact Manager

SQL Server услугата не се стартира след даването на разрешения за потребителския акаунт на мрежовата услуга.

SQL Server обикновено стартира със сертификат за защита и не използва шифроване. Понякога услугата SQL Server не изключва шифроването. Ако това се случи, изключете шифроването за SQL Server.

Windows XP

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка, след което щракнете върху Административни инструменти.

 3. Щракнете двукратно Управление на компютъра.

 4. Щракнете върху Услуги и приложения, след което щракнете двукратно върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 5. Щракнете двукратно върху Мрежова конфигурация на SQL Server 2005.

 6. Щракнете с десния бутон върху Протоколи за MSSMLBIZ, след което щракнете върху Свойства.

 7. В раздела Флагове щракнете върху стрелката в края на реда Наложи шифроване, след което щракнете върху Не.

 8. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.

 9. Щракнете върху SQL Server 2005 Services.

 10. В десния екран щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Начало.

 11. Рестартирайте Outlook и след това изпълнете съветника за стартиране.

Windows Vista

 1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server щракнете върху Мрежова конфигурация за SQL Server 2005.

 4. В десния екран щракнете с десния бутон на мишката върху Протоколи за MSSMLBIZ, след което изберете Свойства.

 5. В раздела Флагове, в реда Наложи шифроване щракнете върху стрелката, след което щракнете върху Не.

 6. Стартирайте Outlook и след това изпълнете съветника за стартиране.

Използвайте потребителския акаунт на локалната система, за да влезете в SQL Server

Ако след приключването на предните процедури Business Contact Manager не стартира, използвайте потребителския акаунт на локалната система, за да влезете в SQL Server.

Windows XP

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка.

 3. Щракнете върху Административни инструменти, след което щракнете двукратно върху Услуги.

 4. Щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

 5. Щракнете върху раздела Влизане, след което щракнете върху акаунта Локална система.

 6. Стартирайте Outlook и след това изпълнете съветника за стартиране.

Windows Vista

 1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server щракнете върху Услуги на SQL Server 2005.

 4. В десния екран щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

 5. В раздела Влизане, под Вграден акаунт, щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Локална система.

 6. Стартирайте Outlook и след това изпълнете съветника за стартиране.

Най-горе на страницата

Базата данни не може да бъде отворена – неуспешно влизане

Най-често срещаната причина за появата на това съобщение по време на създаване на база данни е, че потребителският акаунт, използван за влизане в услугата SQL Server, няма разрешения за четене и писане за папката на Business Contact Manager.

По подразбиране, за да създаде база данни, услугата SQL Server влиза посредством потребителския акаунт на мрежовата услуга за достъп до папката на Business Contact Manager. Потребителският акаунт, използван от услугата SQL Server, може да е променен.

За да решите този проблем, изпълнете следните процедури:

 1. Проверете кой потребителски акаунт влиза в SQL Server.

  Windows XP

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка.

  3. Щракнете върху Административни инструменти, след което щракнете двукратно върху Услуги.

  4. Щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

  5. Щракнете върху раздела Влизане, след което проверете името на акаунта в полето Този акаунт.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

  2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

  3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server щракнете върху Услуги на SQL Server 2005.

  4. В десния екран щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

  5. В раздела Влизане погледнете кое Име на акаунт се използва за влизане в SQL Server.

 2. Помощ за потребителският акаунт, който влиза в SQL Server четене и запис на разрешения за папката на Business Contact Manager.

  Windows XP

  1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Моят компютър.

  2. Отворете папката на Business Contact Manager, като щракнете двукратно върху всяка папка в следния път:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   където [потребителско име] е името на папката на потребителския акаунт, който не може да създаде базата данни.

   Пътят е местоположението по подразбиране на папката на Business Contact Manager. Някои от папките в пътя по подразбиране са скрити. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

  3. Щракнете с десния бутон папката Business Contact Manager, след което щракнете върху Свойства.

  4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Добави.

   Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

  5. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server, след което щракнете върху Проверка на имената.

  6. Щракнете върху OK.

  7. В раздела Защита щракнете върху името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server.

   Забележка: Раздела "защита" не е налична, ако компютърът ви е член на работна група вместо домейн. Вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт да се свържете със специалист по поддръжката. Може да има такси.

  8. Поставете отметки до Четене и Писане, след което щракнете върху OK.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Компютър.

  2. Отворете папката на Business Contact Manager, като щракнете двукратно върху всяка папка в следния път:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   където [потребителско име] е името на папката на потребителския акаунт, който не може да създаде база данни.

   Пътят е местоположението по подразбиране на папката на Business Contact Manager. Някои от папките в пътя по подразбиране са скрити. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

  3. Щракнете с десния бутон папката Business Contact Manager, след което щракнете върху Свойства.

  4. Щракнете раздела Защита, след което щракнете върху Редактиране.

  5. В диалоговия прозорец Разрешения за Business Contact Manager щракнете върху Добавяне.

  6. В диалоговия прозорец Избор на потребители, компютри или групи, в полето Въвеждане на имена на обекти за избиране напишете името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server, след което щракнете върху Проверка на имената.

  7. Щракнете върху OK.

  8. В раздела Защита щракнете върху името на потребителския акаунт, който се използва за влизане в SQL Server.

  9. В колоната Позволи поставете отметки до Четене и Писане, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Свързването към компютър или споделена база данни за Business Contact Manager е невъзможно

Получих съобщение, гласящо, че компютър, което търся не може да бъде намерен

 • Обърнете се към собственика на базата данни, към която се опитвате да се свържете, и проверете името на компютъра.

 • Проверете дали компютърът е свързан към мрежата и дали е достъпен. PING протоколът може да ви помогне да проверите състоянието на връзката на компютъра. За повече информация относно PING протокола, вижте "Помощ" на Windows.

 • Проверете при администратора на отдалечения компютър дали няма защитна стена, която блокира мрежовия трафик. В Защитна стена на Windows, в раздела Изключения проверете дали е избрано изключението Споделяне на файл и принтер, така че Business Contact Manager за Outlook да може да открие съществуването на отдалечен компютър за споделяне.

Получих съобщение, което казва, можете да се свържете към база данни.

Най-вероятно базата данни за Business Contact Manager, която искате да използвате, е споделена база данни на друг компютър и е офлайн. Проверете дали компютъра, на който се намира базата данни, е включен. Споделената база данни и всички компютри, които се свързват към нея, трябва да работят с една и съща версия на Business Contact Manager за Outlook.

Ако базата данни е на същия компютър, проверете дали е стартирана услугата на SQL Server. За информация как да стартирате услугата на SQL Server, вижте този раздел, не може да създадете база данни на Business Contact Manager - база данни е Неуспешно създаване.

Получих съобщение, гласящо, че търся сървъра за база данни е недостъпна

 • Проверете дали на компютъра съществува споделена база данни за Business Contact Manager.

 • Уверете се, че настройките на защитната стена на отдалечения компютър позволяват връзки към базата данни на Business Contact Manager (чрез TCP порт 5356).

 • Проверете дали е включен компютърът, на който е разположена базата данни.

 • Базата данни на отдалечения компютър може да бъде спряно или пауза. Проверете дали услугата за база данни на SQL Server, се изпълнява.

  Как?

  Стартиране на услугата SQL Server

  Windows XP

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка.

  3. Щракнете върху Административни инструменти, след което щракнете двукратно върху Услуги.

  4. Превъртете до SQL Server (MSSMLBIZ), щракнете върху него и след това върху Старт.

  Windows Vista

  1. Щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

  2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

  3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server, в левия екран щракнете върху Услуги на SQL Server 2005.

  4. В десния екран щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Начало.

  5. Отворете отново Microsoft Outlook. Сега трябва да можете да се свържете към базата данни за Business Contact Manager.

   За повече информация за Microsoft SQL Server Express отидете на поддръжка на уеб сайта на Microsoftи вижте в базата знания.

Получих съобщение, гласящо, че базата данни за Business Contact Manager, търся не може да бъде намерен

 • Проверете заедно със собственика на базата данни дали ви е предоставен достъп до споделената база данни.

 • Проверете дали инсталираната версия на Business Contact Manager for Outlook е същата като тази, използвана от споделената база данни. Не можете да използвате споделена база данни с версия на Business Contact Manager for Outlook, която е различна от тази, която сте инсталирали.

Най-горе на страницата

База данни за Business Contact Manager не може да бъде възстановена

Получих съобщение, гласящо, че не може да възстановите база данни, тъй като не е бил упълномощен за архивиране или възстановяване на бази данни или аз не съм собственик на базата данни.

Не сте собственик на база данни за тази база данни, която искате да възстановите. Понякога след надстройване от Windows XP към Windows Vista собственикът на базата данни не се разпознава като такъв. За да възстановите базата данни, трябва да сте администратор на компютъра, където искате да възстановите базата данни, и трябва да сте отворили Outlook като администратор. Направете следното:

 • Поискайте от вашия системен администратор да ви добави в групата на администраторите или се добавете към нея.

 • Пуснете Outlook като администратор.

Как?

 1. В Outlook, в менюто Файл щракнете върху Изход, за да затворите Outlook.

 2. Щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Компютър.

 3. Щракнете върху устройството C, наречено Локален диск (C), за да прегледате своя твърд диск.

  Забележка: Ако сте инсталирали самостоятелното издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager или 2007 Office System на друго устройство, отидете до това местоположение.

 4. Щракнете върху Програмни файлове, след което щракнете върху Microsoft Office.

 5. Щракнете върху Office 12.

 6. Щракнете с десния бутон върху иконата на Outlook, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор.

Сега можете да изпълнявате всички задачи на администратора в Outlook, включително възстановяване на база данни на Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

SQL Server не се инсталира или стартира

Получих съобщение, гласящо, че не е инсталиран Microsoft SQL Server

База данни на Business Contact Manager е изграден с помощта на Microsoft SQL Server. Без SQL Server няма да можете да използвате Business Contact Manager за Outlook. За помощ с SQL Server отидете на поддръжка на уеб сайта на Microsoftи вижте в базата знания.

Услугата на SQL Server не стартира автоматично

В повечето случаи SQL Server, който се инсталира с Business Contact Manager за Outlook, стартира автоматично. Business Contact Manager за Outlook няма да стартира, ако услугата SQL Server не стартира. Ако не виждате други съобщения и не виждате менютата на Business Contact Manager за Outlook, стартирайте ръчно услугата SQL Server, като изпълните следната процедура:

В Windows XP

 1. Щракнете върху Старт, след това с десен клавиш върху Моят компютър, след което върху Управление.

 2. Щракнете двукратно върху Услуги и приложения, за да разгънете списъка.

 3. Щракнете двукратно върху Услуги.

 4. В прозореца Услуги щракнете върху MSSQL$MSMLBIZ.

 5. В колоната Състояние проверете дали не е стартирана услугата MSSQL$MSMLBIZ.

 6. Щракнете върху Рестартиране на услугата.

 7. Затворете прозореца Управление на компютъра и стартирайте Outlook.

В Windows Vista

 1. Щракнете върху Старт, след това с десния клавиш на мишката щракнете върху Компютър, след което върху Управление.

 2. Щракнете върху Услуги и приложения.

 3. Щракнете двукратно върху Услуги.

 4. В прозореца Услуги щракнете върху SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. В колоната "Състояние" проверете да не е стартирана услугата SQL Server (MSSMLBIZ).

 6. Щракнете върху Рестартиране на услугата.

 7. Затворете прозореца Управление на компютъра и стартирайте Outlook.

Искам да използвате Business Contact Manager за Outlook с име на друг екземпляр на SQL Server Express

Ако вашата база данни на Business Contact Manager е на локалния ви компютър, а не споделена на отдалечен компютър, поддържаното име на екземпляр на SQL Server Express е MSSMLBIZ. Други имена на екземпляри не се поддържат.

Вместо да се опитвате да използвате Business Contact Manager за Outlook с неподдържано име на екземпляр, инсталирайте друг екземпляр на SQL Server Express и го кръстете MSSMLBIZ. Екземплярът на SQL Server Express трябва да влиза посредством вградения потребителски акаунт на мрежовата услуга.

За да проверите дали екземплярът на SQL Server влиза посредством потребителския акаунт на мрежовата услуга, изпълнете следната процедура в Windows Vista:

 1. Натиснете Старт и след това щракнете върху Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, след което щракнете върху Инструменти за конфигуриране.

 3. Щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 4. Щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

 5. Под Вграден акаунт проверете дали се появява Мрежова услуга.

 6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на SQL Server (MSSMLBIZ).

 7. Стартирайте Outlook, за да стартирате Съветника за стартиране на Business Contact Manager и после следвайте инструкциите на екрана.

SQL Server не можа да инсталира

Показва се код за грешка 2147746132 (0x80040154). Опитайте да използвате помощната програма за WMI диагностика, за да научите повече за тази грешка. Инструментът се намира тук: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Ако имате допълнителни въпроси относно SQL Server Express, опитайте да ги публикувате на форума на SQL Server Express на MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Най-горе на страницата

Базата данни за Business Contact Manager не може да мигрира

Виждам съобщението, мигрирането на базата данни е неуспешно, след като изберете съществуваща база данни

Опитайте отново да използвате базата данни, като щракнете върху Избор на съществуваща база данни в съветника за стартиране.

Ако продължавате да получавате съобщението Мигрирането на базата данни е неуспешно, опитайте следното:

 1. Деинсталирайте Business Contact Manager за Outlook 2007.

  Как?

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете върху Добавяне или премахване на програми.

  3. Щракнете върху Business Contact Manager за Outlook 2007 и след това щракнете върху Промяна/премахване.

 2. Преинсталирайте Business Contact Manager за Outlook 2003.

 3. В съветника за стартиране щракнете върху Избор на база данни и следвайте инструкциите на екрана.

 4. Експортирайте цялата информация в базата данни за Business Contact Manager за Outlook 2003.

  Как?

  1. В менюто Файл посочете Импортиране и експортиране и след това щракнете върху Business Contact Manager за Outlook.

  2. Щракнете върху Експортиране на файл.

  3. Щракнете върху Данни на Business Contact Manager (.bcm) и следвайте инструкциите на екрана.

 5. Инсталирайте Business Contact Manager за Outlook 2007.

 6. В съветника за стартиране щракнете върху Създаване на нова база данни и следвайте инструкциите на екрана.

 7. В менюто Файл посочете Импортиране и експортиране и след това щракнете върху Business Contact Manager за Outlook.

 8. Щракнете върху Импортиране на файл.

 9. Щракнете върху Данни на Business Contact Manager (.bcm) и следвайте инструкциите на екрана.

Ако базата данни миграция продължава да е неуспешно, вижте помощ и поддръжка за Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager (всички езици) уеб сайт. Може да има такси.

Най-горе на страницата

Базата данни за Business Contact Manager не може да се зареди

Получих съобщение, гласящо, че моята база данни не може да бъде заредена след надстройване до Windows Vista от Windows XP.

Има няколко съобщения на Business Contact Manager за Outlook, които се показват при проблеми с базата данни за Business Contact Manager след надстройване до Windows Vista.

Може да се покажат следните съобщения:

 • Business Contact Manager за Outlook не може да се свърже към споделената база данни.

  • Базата данни за Business Contact Manager не може да бъде заредена.

  • Това действие не може да бъде завършено, тъй като Business Contact Manager няма достъп до базата данни

  • Възникна грешка при установяване на връзка със сървъра

Опитайте следното:

Променете свойството "Влизане" за екземпляра на SQL Server (MSSMLBIZ) на Локална система.

Как?

 1. В Windows Vista щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2005, посочете Инструменти за конфигуриране, след което щракнете върху Диспечер на конфигурация за SQL Server.

 3. В прозореца Диспечер на конфигурация за SQL Server щракнете върху Услуги на SQL Server 2005, щракнете с десния бутон върху SQL Server (MSSMLBIZ), след което щракнете върху Свойства.

 4. Под Вграден акаунт щракнете върху Локална система, след което щракнете върху OK.

 5. Рестартирайте Outlook.

Най-горе на страницата

Премахване на Business Contact Manager за Outlook

Искате да премахнете Business Contact Manager за Outlook от всички потребителски профили на компютър

Деинсталирането на Business Contact Manager за Outlook го премахва от всички потребители на този компютър.

Може да искате да премахнете Business Contact Manager за Outlook, ако Outlook не се отваря или ако искате да накарате съветника за стартиране да спре да се появява и да прескочите създаването на база данни.

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху Добавяне или премахване на програми.

 3. Щракнете върху Business Contact Manager за Outlook 2007 и след това щракнете върху Промяна/премахване.

Можете да премахнете Business Contact Manager за Outlook от вашия собствен профил на компютър с повече потребители, без той да да бъде премахнат от профилите на другите потребители.

Как?

 1. В менюто Файл щракнете върху Управление на файл с данни.

 2. Щракнете върху раздела Файлове с данни.

 3. Щракнете върху Business Contact Manager и след това щракнете върху Премахни.

Папките на Business Contact Manager липсват

Не виждам моите папки на Business Contact Manager

Ако папките на Business Contact Manager не се показват в Навигационния екран, трябва да свържете Business Contact Manager за Outlook с вашия профил.

 1. В менюто Файл щракнете върху Управление на файл с данни.

 2. Щракнете върху раздела Файлове с данни.

 3. Щракнете върху Добави.

 4. В диалоговия прозорец Нов файл с данни на Outlook, в Типове хранилища, щракнете върху База данни за Business Contact Manager.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за стартиране направете едно от следните неща:

  • Ако сте инсталирали Business Contact Manager за Outlook за първи път, щракнете върху Създаване на нова база данни.

  • В полето Име на база данни напишете име за новата база данни, по подразбиране MSSmallBusiness, след което щракнете върху Напред.

  • Ако възстановявате предишна база данни, щракнете върху Избор на съществуваща база данни.

  • В полето Име на компютър въведете името на компютъра, на който се намира базата данни, и след това щракнете върху Свързване.

  • В полето Име на базата данни щракнете върху базата данни, която искате да възстановите, и след това щракнете върху Напред.

 7. Рестартирайте Outlook.

Най-горе на страницата

Къде е базата данни за Business Contact Manager?

Къде е моята база данни на Business Contact Manager?

Името на вашата база данни за Business Contact Manager е името, използвано от собственика на базата данни, когато я е създал. Базата данни за Business Contact Manager е база данни на SQL Server, така че тя има два компонента – основна база данни и регистрационен файл за базата данни.

Файловете на базата данни се намират в следната папка:

Windows XP

В Windows XP базата данни за Business Contact Manager и файловете с дневника се съхраняват в следната папка:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

Забележка: За някои от файловете в пътя трябва да е включено показването на скрити файлове и папки. За информация как да показвате скрити папки, вижте Помощ и поддръжка

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

Забележка: За някои от файловете в пътя трябва да е включено показването на скрити файлове и папки. За информация как да показвате скрити папки вижте Помощ и поддръжка

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

където потребителско име е името на собственика на базата данни, а име на базата данни е името на базата данни за Business Contact Manager, по подразбиране – MSSmallBusiness.

Инсталиране на Business Contact Manager за Outlook на сървър

Искам да инсталирам Business Contact Manager за Outlook на отдалечен сървър

За повече информация как да използвате Business Contact Manager за Outlook на отдалечен сървър инсталирайте Инструмента за администриране на база данни на Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Записите и елементите не се сортират правилно

Записите и елементите не се сортират правилно

За да се сортират правилно записите и елементите в една база данни, трябва да използвате същата версия на езика на Business Contact Manager за Outlook, като тази на Windows, инсталирана на вашия компютър.

За повече информация относно версиите на езика вижте темата "Регионални и езикови опции" в помощта за Windows.

Най-горе на страницата

Импортиране на бизнес данни

Търся информация как да импортирате бизнес данни от друга програма.

За информация относно импортирането на бизнес данни от друга програма вижте Импортиране и експортиране на бизнес данни в Business Contact Manager.

Проблеми само при работни групи

Получих съобщение, гласящо, че търся акаунт на отдалечен потребител не е намерена

В работна група вие трябва да имате потребителски акаунт на компютъра, където се намира споделената база данни. Проверете при администратора на отдалечения компютър за потвърждение, че потребителският ви акаунт съществува.

Аз възстановена споделена база данни, но потребителите нямат достъп до базата данни

Ако сте възстановили база данни, която преди е била споделена с друг компютър, старите потребителски имена и пароли няма да бъдат разпознати от новия компютър. Трябва да спрете споделянето на базата данни и след това да я споделите отново, след като сте я възстановили. След това, в процеса на новото споделяне, можете да добавите потребителите, които ще имат достъп до базата данни.

Получих съобщение, гласящо, че е неуспешно удостоверяване на отдалечения потребителски акаунт

Проверете при администратора на отдалечената машина дали простото споделяне на файлове е забранено и дали базата данни е споделена.

Получих следното съобщение: грешка при влизане: ограничение за потребителски акаунт

Може би компютърът, на който е разположена базата данни, не позволява празни пароли, има ограничения за времето на влизане или има правило, ограничаващо честотата на разрешените промени на паролата. Обмислете дали да не поискате от администратора да възстанови ръчно паролата ви.

Най-горе на страницата

Получих съобщение, гласящо, че паролата не отговаря на изискванията на правилата за парола.

Може би на компютъра, на който е разположена базата данни, има правила, изискващи минимална дължина на паролата или включване на специални знаци в нея, или пък трябва да се проследи историята на паролата, за да се избегне употребата на предишни пароли. Обмислете дали да не поискате от администратора да смени ръчно паролата ви.

Получих съобщение, гласящо, че Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager не може да промени паролата си

 • Може би отдалеченият ви акаунт е блокиран. Този проблем може да се появи, ако въведете неправилно отдалечената парола, а правилата за защита са конфигурирани така, че да блокират потребителските акаунти след зададен брой опити за неуспешно влизане. Може да се наложи администраторът да върне потребителския ви акаунт в начално състояние.

 • Вашият отдалечен акаунт може да не е наличен. Обмислете дали да не поискате от администратора да нулира акаунта ви.

 • На вашия отдалечен акаунт може да е активирана настройката Потребителят трябва да смени паролата при следващото влизане. Ако тази настройка е активирана, вие не може да използвате функционалността за промяна на отдалечената парола за Business Contact Manager за Outlook. Поискайте от администратора на отдалечения компютър да забрани тази настройка за отдалечения ви потребителски акаунт или ръчно нулирайте паролата си.

 • На вашия отдалечен акаунт може да е активирана настройката Потребителят не може да смени паролата. Администраторът трябва ръчно да нулира паролата ви или да забрани тази настройка за потребителския ви акаунт.

 • Ако имате празна парола, употребата на празни пароли за мрежово удостоверяване може да е забранена. За препоръчване е да не използвате празни пароли за достъп до отдалечени бази данни за Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Допълнителни ресурси

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×