Преминаване към основното съдържание

Отстраняване на неизправности в OneDrive за бизнеса

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия се отнася само за предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (groove.exe). В повечето случаи ви препоръчваме вместо него да използвате по-новия клиент за синхронизиране на OneDrive (onedrive.exe). Кое приложение на OneDrive?

Проблем


Диагностиката на OneDrive за бизнеса (SPOneDriveForBusiness) открива определени проблематични условия и събира информация за отстраняване на проблеми с Microsoft OneDrive за бизнеса. Тази диагностика поддържа и OneDrive за бизнеса 2013, и OneDrive за бизнеса 2015.

Решение

В тази статия е описана информацията, която може да се събира от компютър, който се опитва да се свърже с OneDrive за бизнеса.

Необходими разрешения

Правилата в диагностичния пакет използват локалния акаунт на администратор на компютъра клиент.

Явни резултати

Таблицата по-долу изброява файловете, които се събират при изпълнение на SPOneDriveForBusiness, и описва информацията, която всеки файл съдържа.

Описание

Име на файл

Съдържа състоянието на всяко правило, което се изпълнява, включително всички проблематични условия, които са били открити.

ResultReport. XML

Това е трансформация на XLST, която форматира резултатите във файла ResultReport. XML. Не съдържа данни за клиенти.

Резултати. XSL

Съдържа информация за отстраняване на грешки, която се генерира по време на изпълнение на манифеста. Съдържа и времена за всяко правило, което се изпълнява. Може да съдържа данни на клиенти. Но всеки опит е направен, за да се намали размерът.

SPOneDriveForBusiness. 0. debugreport. XML

Съдържа допълнителна информация за отстраняване на грешки за изпълнение на manifest. Може да съдържа данни на клиенти. Но всеки опит е направен, за да се намали размерът.

STDOUT. log

Сканиране на опис на инсталираните приложения на Office.

<ComputerName>_ROIScan. log и

<ComputerName>_ROIScan. XML

Файл за проследяване на OneDrive за бизнеса.

<ComputerName>_SPO_<локален>_OneDriveTrace. cab

Регистрационни файлове за проследяване на събития в OneDrive за бизнеса (регистри за позвънявания).

<ComputerName>_SPO_<локален>_OneDriveSpwLogs. cab

Съдържа регистрите на събитията на приложението

<ComputerName>_evtx_<локален>_EventLogs. cab

Отчет за AppCrash за OneDrive за бизнеса

<ComputerName>_cab_<локален>_OneDriveWerReport. cab

Съдържа файла Groove. exe. log

<ComputerName>_log_<локален>_OneDriveGrooveExeLog. cab

Съдържа файла Msosync. exe. log

<ComputerName>_log_<локален>_OneDriveMsosyncExeLog. cab

Съдържа регистрите на MSO

<ComputerName>_log_<локален>_OneDriveMsoLogs. cab

Съдържа отчета за AppCrash на Windows Explorer WER

<ComputerName>_cab_<локален>_ExplorerWerReport. cab

Съдържа отчета за MSOSync WER AppCrash

<ComputerName>_cab_<локален>_MSOSyncWerReport. cab

Съдържа информация за отстраняване на неизправности при дублиран документ

<ComputerName>_cfg_<локален>_OneDriveDuplicateDocumentError. txt

Съдържа версията на продукта и файла за всеки

стартиран процес

<ComputerName>_cfg_<локален>_ProcessListReport. txt

Правила за OneDrive за бизнеса

Предварителни изисквания

За да инсталирате този пакет, трябва да имате инсталиран Windows PowerShell 2,0 на компютъра. За повече информация вижте рамка за управление на Windows (Windows PowerShell 2,0, WinRM 2,0 и BITS 4,0).

Следните проверки се извършват от пакета за отстраняване на неизправности в OneDrive за бизнеса.

ИД на правило

Заглавие

Описание

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Проблеми при синхронизиране с SharePoint Online, когато папка на OneDrive за бизнеса (по-рано SkyDrive Pro) има блокирани разширения на имена на файлове

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Проблеми при синхронизиране с SharePoint Online, когато папка на OneDrive за бизнеса има блокирани файлови знаци

Невалидни имена на файлове и типове файлове в onedrive, onedrive за бизнеса и SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive за бизнеса не е инсталиран на клиентския компютър

Инсталиране на версията на Windows на новия клиент за синхронизиране на OneDrive

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Имената на файловете не могат да имат повече от 128 знака за файла, който трябва да се добави към синхронизирана папка на библиотека за качване в SharePoint online

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Имената на папките не могат да имат повече от 250 знака за папката, които трябва да се добавят в синхронизирана папка на библиотека за качване в SharePoint online

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Несъответстващ път между типовете инсталиране на Office и OneDrive.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Несъответстваща версия между типовете инсталиране на Office и OneDrive.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Грешки при синхронизиране на OneDrive след конфигуриране на управлението на правата за достъп до информация (IRM) в библиотеката

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Грешки при синхронизиране на OneDrive за промяна на името на файла, докато файловете се качват в SharePoint online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

Грешки при синхронизиране на OneDrive за Белия Космос при опит за синхронизиране на библиотека с документи.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Грешки при първоначално синхронизиране на OneDrive, когато потребителят се опитва да синхронизира библиотека с документи, която има управление на правата за достъп до информация (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Не могат да се синхронизират файлове в SharePoint online поради тилда (~) в началото на името на файла.

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Връща номера на версията на OneDrive за бизнеса

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Проверете директорията на OneDrive за бизнеса за неподдържани папки

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Проверете директорията за ограничения за размера на файловете в OneDrive за бизнеса

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Проверете директорията на OneDrive за бизнеса за ограничението за максимален брой елементи

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Проверете синхронизираните списъци и библиотеки на SharePoint за ограничението за максимален брой елементи

Ограничения, когато синхронизирате библиотеки на SharePoint с компютъра си чрез OneDrive за бизнеса

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Проверете дали SignInOptions е зададен по подразбиране

Синхронизирането на OneDrive за бизнеса връща грешката "не можем да се свържем с указания сайт на SharePoint"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Проверете дали UseOnlineContent е зададен по подразбиране

Грешката "тази функция е забранена от администратора" в Office 2013 и 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Проверете свободното дисково пространство и общия капацитет на локалната машина

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Проверка за смесена инсталация на MSI и ClickToRun

Как да превключите от MSI инсталация на onedrive за бизнеса (наричан преди SkyDrive Pro) самостоятелна за инсталация "Кликни и стартирай" на onedrive за бизнеса (бивш SkyDrive Pro)

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Проверете ETL Трейс за невалиден Unicode знак за грешка

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Статистика на справочен указател за папката OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Проверяване на ограничението за знаци за име на файл за файлове на Excel

Съобщение за грешка, когато отворите или запишете файл в Microsoft Excel: "filename е невалиден"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Проверете дали размерът на файла на централната таблица надвишава 2 ГБ

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Изображение на бутон

иконите за синхронизиране липсват от onedrive и onedrive за бизнеса

Още информация

За повече информация относно операционните системи, които могат да изпълняват диагностичните пакети на поддръжката на Microsoft, вижте информация за автоматичните услуги за отстраняване на неизправности на Microsoft и диагностичната платформа за поддръжка.


Все още имате нужда от помощ? Отидете на общност на Microsoft.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×