Отпечатване на публикация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Основната употреба на Publisher е да произвежда висококачествена печатни публикации. Това може да отпечатва на настолен принтер или изпраща до копирно ателие или професионален печат магазин. За информация, за да ви помогне да изберете между тези опции вижте отпечатване: избор между настолен, копирно ателие и печат в голям обем.

Забележка: Прозорецът за визуализация може да показва в черно-бяло, дори ако си публикацията (публикациите) включва цвят, ако Избраният принтер не поддържа цветен печат, или ако Избраният принтер поддържа цвят и сте избрали настройката комбиниран с нива на сивото.

Къде е командата за печат?

В Publisher 2010 и по-късно командата "печат" е в изгледа Backstage. За да стигнете до изгледа Backstage, щракнете върху раздела " файл " в горния ляв ъгъл на Publisher Бутон "Файл'' . Освен печат, в изгледа Backstage съдържа команди за записване, отваряне и затваряне на файлове, както и информация за текущата публикация и споделяне на публикацията и опции на Publisher.

Най-горе на страницата

Печат на настройки и визуализацията на печата

Изгледа Backstage за печат изглежда по следния начин.

Общ преглед върху настройките за печат в Publisher

Настройките за печат се отляво и екрана за визуализация е отдясно. Настройките на левия ще засегне отпечатана публикация, докато настройките на дясната засягат само вашия изглед на публикацията.

Забележка: Някои от тези контроли, зависят от други настройки; например цвят на контролата ще само налични ако принтерът ви може да печата в цвят и плъзгач за прозрачност отпред/отзад ще са налични само ако изберете печат от двете страни на хартията.

Можете да използвате настройките за печат, за да конфигурирате следните опции.

Настройки за печат в Publisher 2010

1

Печат

Въведете желания брой копия на заданието за печат, която искате да отпечатате и натиснете печат , за да изпрати на работа на принтера.

2

Принтер

Освен да избирате от списък с наличните принтери, можете също да добавяне на нов принтер, достъп до Свойства на принтераи печат във файл.

3

Настройки

Настройки на раздел ви дава контрол върху:

 • Страници: ви позволява да изберете конкретни страници или обхвати на страници, за да отпечатате.

 • Първи стъпки: тук можете да укажете къде в един лист хартия публикацията ви ще се отпечатат и как страници от публикацията ви ще бъде поставен на изчакване на листа хартия.

 • Размер на хартията: изберете размера и стила на листа хартия, който ще използвате за отпечатване на публикацията.

 • Един едностранно/две двустранен печат: изберете дали да печатате от едната или от двете страни на листа и кои ръба, за да използвате в обръщане на хартия.

 • Цвят: Ако принтерът ви поддържа цвят тази контрола ще ви позволи да изберете цвят или печат с нива на сивото.

 • Записване на настройките с публикацията: Ако избрани ще тази отметка в квадратчето Запиши избора си Настройки с тази публикация.

Забележка: В Publisher размера на страницата се отнася за работна област на публикацията ви. Размер на хартията или листа, е размера на хартията, която използвате за печат. Един лист хартия могат да съдържат няколко страници, и голяма страница може да се отпечата през множество листове.

Визуализация на екран се променя, за да отразят направените промени в настройките за печат.

Визуализация на печата в Publisher 2010

То също дава следните предимства.

1

Лист за навигация

Преместване между листове на публикацията ви.

2

Предната и задната бутони

Тези бутони са налични, когато печатате от двете страни на листа хартия: щракнете, за да видите отпред или отзад на листа.

3

Zoom slider

Плъзнете наляво, за да намалите мащаба и плъзнете надясно, за да увеличите в публикацията си.

4

Побери в лист

Ако виждате повече от един лист, ще увеличите този бутон, за да видите един лист.

5

Преглед на много листове

Ако публикацията ви ще бъдат отпечатани на няколко листа хартия, можете да използвате този бутон, за да визуализирате повече от един лист едновременно.

6

Показване/скриване на номера на страници

Този плъзгач ще ви покаже в реда на страниците се налагат на листовете хартия. Това е особено полезно, когато печатате публикацията с повече от една страница в листа, като например поздравителна картичка.

7

Показване/скриване на линийките

Показва или скрива линийките за височината и ширината на текущо избрания лист хартия. Ако промените размера на хартията в настройките, линийките ще промени съответно.

8

Плъзгач за прозрачен изглед

f печатате от двете страни на листа, този плъзгач ще ви позволи да видите чрез от другата страна на листа, като задържите печатни хартия спрямо леката таблица. Това ви позволява да се уверите, че публикацията ви се изравни правилно от двете страни на листа хартия.

Най-горе на страницата

Отпечатване на публикацията

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. В секцията печат Задайте броя на копията за отпечатване в копия на заданието за печат.

 3. В секцията за принтера Уверете се, че е избран правилният принтер.

  Прозорецът за визуализация ще показва в черно-бяло, независимо дали ви публикацията (публикациите) включват цветове, освен ако сте избрали цветен принтер.

 4. В секцията Настройки :

  1. Уверете се, че е избран правилния набор от страници или секции.

  2. Изберете формат за налагане на вашите страници на листа.

  3. Задайте размера на хартията.

  4. Задайте дали да печатате от едната страна на листа хартия или и двете и когато печатате от двете страни дали да обръщане на листа хартия от дълга или къса страна.

  5. Ако принтерът ви е в състояние на цветен печат, изберете дали искате да отпечатате цвят или с нива на сивото.

 5. Щракнете върху бутона печат , за да изпратите публикацията на принтера.

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. В секцията печат Задайте броя на копията за отпечатване в копия на заданието за печат.

 3. Щракнете върху бутона печат , за да изпратите публикацията на принтера.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. В раздела Настройки щракнете върху в полето за страници с текст.

 3. В текстовото поле, въведете номера на страницата на първата страница, която искате да отпечатате, въведете тире и след това въведете последната страница на диапазона, който искате да отпечатате, например: 2-4.

 4. Щракнете върху бутона печат , за да изпратите публикацията на принтера.

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. В раздела Настройки щракнете върху в полето за страници с текст.

 3. В текстовото поле въведете номера на страницата на първата страница, която искате да отпечатате, въведете запетая и след това въведете следващата страница, която искате да отпечатате. Повторете това за всеки номер на страница, че искате да отпечатате, например 2,4,6,8.

 4. Щракнете върху бутона печат , за да изпратите публикацията на принтера.

Най-горе на страницата

Ако печатате етикети или визитни картички, опцията по подразбиране ще бъде много копия на лист. Това ще се отпечатат повече от едно копие на всяка страница на публикацията ви, с всеки набор от страници на отделни листове хартия. Когато изберете тази опция, бутона " Опции за оформление " става достъпен, което ви позволява да регулирате водачите на поле, за да увеличите или намалите броя на копията на публикацията, която може да се побере на един лист хартия. Например, ако вашата визитка публикация съдържа две страници, всяка страница, съдържаща различни визитка и изберете няколко копия на лист и 10 копия, след което общо 20 копия – 10 копия на всяка от двете различни визитки – ще бъде отпечатан на два листа хартия, един лист за всяка страница.

 1. Щракнете върху файл >печат.

 2. В раздела Настройки изберете множество копия на лист и след това изберете желания брой копия.

 3. Щракнете върху бутона печат , за да изпратите публикацията на принтера.

  Забележки: 

  • Ако щракнете върху една страница на лист, публикацията ви ще бъдат отпечатани в центъра на листа хартия.

  • Ако искате да отпечатате една страница от публикацията ви на лист на определена позиция в листа, щракнете върху няколко копия на лист, щракнете върху Опции за оформлениеи след това променете публикацията си позиция на листа, като регулирате опции за ред, колона Опции и хоризонтална и вертикална междина стойности под още опции за печат. Тази опция е налична за публикации с размери на страница, които са по-малка от размери на хартията, като например реклами, визитни картички и поздравителни картички.

Когато искате да отпечатате етикети, етикети за имена или визитки, е обикновено най-ефективно да отпечатвате цялата серия на един лист хартия. Можете да направите това в Publisher от опцията много страници на лист на страница за печат . Когато изберете тази опция, бутона " Опции за оформление " става достъпен, което ви позволява да регулирате водачите на поле, за да увеличите или намалите броя на копията на публикацията, която може да се побере на един лист хартия. Например ако имате набор от 10 картички с различна информация за всеки, и изберете много страници на лист и едно копие, след което всички десет ще се отпечатат страници на един лист хартия.

Забележка: Тази опция е налична само когато размерът на страницата на публикацията е по-малък от листа, публикацията е настроена за печат.

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. В раздела Настройки изберете много страници на лист и след това изберете желания брой копия.

 3. Щракнете върху бутона печат , за да изпратите публикацията на принтера.

Отпечатване на един или повече копия на публикация

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. Под копиявъведете броя на копията, които искате да отпечатате.

 3. Изберете други опции, които искате и след това щракнете върху печат.

Най-горе на страницата

Отпечатване на определени страници от публикацията

Можете да изберете текущата страница , за да отпечатате страницата, която разглеждате в момента.

Отпечатване на диапазон от страници

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В диалоговия прозорец печат щракнете върху раздела публикации и настройки на хартията .

 3. Под обхват на печатащракнете върху страници.

 4. В текстовото поле въведете номера на страницата на първата страница, която искате да отпечатате, въведете тире и след това въведете последната страница на диапазона, който искате да отпечатате, например 2 / 4.

 5. Щракнете върху Печат.

  За да отпечатате само една страница, въведете номера на една и съща в полетата от и до .

Отпечатване на отделни страници

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В диалоговия прозорец печат щракнете върху раздела публикации и настройки на хартията .

 3. Под обхват на печатащракнете върху страници.

 4. В текстовото поле въведете номера на страницата на първата страница, която искате да отпечатате, въведете запетая и след това въведете следващата страница, която искате да отпечатате. Повторете това за всеки номер на страница, че искате да отпечатате, например 2,4,6,8.

 5. Щракнете върху Печат.

Отгоре на страницата

Промяна на броя на копията, които се отпечатат върху един лист хартия

Ако печатате етикети или визитни картички, опцията по подразбиране ще бъде много копия на лист. Тази опция можете да настроите водачите на поле, за да увеличите или намалите броя на копията на публикацията, която може да се побере на един лист хартия. Например, ако вашата визитка публикация съдържа две страници – всяка страница съдържа различни типа – и изберете няколко копия на лист и три копия, общо шест копия – три копия на всяка от двете различни визитки – ще се отпечата.

 1. Отворете публикацията, която искате да отпечатате, като например етикет.

 2. В менюто Файл щракнете върху Печат и след това щракнете върху раздела Настройки за публикация и хартия.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху една страница на лист.

  • Щракнете върху множество копия на лист.

 • Ако щракнете върху една страница на лист, публикацията ви ще бъдат отпечатани в центъра на листа хартия.

 • Ако искате да отпечатате една страница от публикацията ви на лист на определена позиция в листа, щракнете върху няколко копия на листи след това променете публикацията си позиция в листа, като регулирате опции за ред, колона опции и хоризонтални и вертикална междина стойности под още опции за печат тази опция е налична за публикации с размери на страница, които са по-малка от размери на хартията, като например реклами, визитни картички с поздравителни картички.

 • За да го направите по-лесно да подравните публикация за конкретен производител продукт или отпечатате множество копия на публикация на един лист хартия, включете маркери за изрязване.

Промяна на полетата

Чрез настройване на полетата и хоризонтални и вертикални празнини, можете да промените броя на копията, които се побират на един лист хартия.

 1. Отворете публикацията, която искате да отпечатате.

 2. В менюто Файл щракнете върху Печат и след това щракнете върху раздела Настройки за публикация и хартия.

 3. Под още опции за печатнаправете едно от следните неща:

  • За да увеличите броя на копията, които могат да се поберат, намаляване на стойностите в полетата странично поле и хоризонтална междина . Можете също да се наложи да регулирате стойността за вертикална междина.

  • За да намалите броя на копията, които могат да се поберат, увеличаване на стойностите в полетата странично поле, хоризонтална междинаи вертикална междина .

Когато промените полетата и празнини, прозорецът за Визуализация показва колко копия се поберат на листа хартия.

Съвет: Ако искате да отпечатате конкретен производител продукт – например лист с етикети – опитайте отпечатването на празен лист хартия, за да сте сигурни, че публикацията ви ще бъдат подравнени правилно в продукта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×