Основни задачи с използване на екранен четец с OneDrive

Основни задачи с използване на екранен четец с OneDrive

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте клавиатурата си и екранен четец със OneDrive за Windows 10, за да съхранявате, търсите и споделяте файлове на различни устройства. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

OneDrive е вграден в Windows 10 и се появява автоматично във файловия мениджър и като местоположение за записване на файлове. Файлове, които записвате в OneDrive, са достъпни онлайн на OneDrive.com, както и офлайн на компютъра, така че да можете да ги използвате по всяко време, дори когато не сте свързани към интернет. Когато се свържете отново, OneDrive синхронизира онлайн файловете с файловете на вашия компютър.

Забележки: 

В тази тема

Стартиране на OneDrive

С Windows 10 можете да отворите OneDrive с помощта на Cortana или File Explorer. OneDrive се отваря като папка във File Explorer.

Отваряне на OneDrive с помощта на Cortana

 1. За да изберете лентата за търсене на Cortana, натиснете клавиша с емблемата на Windows. Ще чуете: "поле за търсене".

 2. В полето за търсене въведете OneDrive.

 3. Когато чуете "OneDrive настолно приложение", натиснете клавиша ENTER. OneDrive се отваря с фокус върху изгледа " елементи ". За да се придвижат към желаната папка или файл, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу.

Отваряне на OneDrive от File Explorer

 1. За да отворите файловия мениджър, натиснете клавиша с емблемата на Windows+E. Файловият Мениджър се отваря с фокуса в изглед " елементи ".

 2. Натиснете SHIFT + F6, за да се придвижите до навигационния екран. Ще чуете: "изглед на дърво". Използвайте клавишите със стрелки, докато не чуете "OneDrive", и след това натиснете клавиша Enter.

 3. За да се върнете към изгледа елементи, натиснете клавиша TAB.

 4. За да преместите папката или файла, които искате, използвайте клавишите със стрелки.

Отваряне на елемент

Във File Explorer отидете до елемента, който искате да отворите, натиснете интервал, за да го изберете, и след това натиснете клавиша ENTER.

Качване на елемент в OneDrive

Качване на елемент от File Explorer

 1. За да отворите файловия мениджър, натиснете клавиша с емблемата на Windows+E.

 2. Отидете до и изберете папката или файла, които искате да качите в OneDrive, и натиснете SHIFT + F10. Отваря се контекстното меню и чувате "контекстно меню".

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "преминаване към OneDrive ", след което натиснете клавиша ENTER. Файлът се премества във вашата папка на OneDrive в Windows Explorer и ще бъде качен във вашата OneDrive онлайн.

Записване на файл директно в OneDrive

Когато работите върху файл от приложение на Office, можете да го запишете директно в OneDrive, така че да не е необходимо да го качвате поотделно.

 1. Отворете файла, който искате да качите.

 2. За да изберете командата Запиши като , натиснете ALT + F, A. Ще чуете: "Запиши като".

 3. За да изберете OneDrive, натиснете клавиша Tab и след това натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "OneDrive ". Натиснете Enter. Чувате: "изберете папка".

  Съвет: Ако искате да запишете файла в конкретно местоположение в папката OneDrive, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "елементи". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да преглеждате папките и файловете в OneDrive. Натиснете клавиша ENTER, за да изберете папката, която искате, и след това натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете: "избор на папка".

 4. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като , натиснете клавиша ENTER. Отваря се диалоговият прозорец с фокус върху текстовото поле име на файл .

 5. Въведете име за файла.

 6. За да запишете файла, натискайте клавиша TAB, за да преминете до бутона Запиши , и след това натиснете клавиша ENTER.

Изтегляне на елемент от OneDrive

По подразбиране всички елементи във вашата папка OneDrive са достъпни и в уеб, и офлайн на вашия компютър, но можете също да изтеглите елемент поотделно.

 1. Във File Explorer се придвижете до елемента, който искате да изтеглите, в OneDrive. Когато сте върху елемента, натиснете Ctrl + C.

 2. Отидете в папката, в която искате да запишете елемента на вашия компютър, и натиснете Ctrl + V, за да го поставите.

Споделяне на елемент от OneDrive

Изберете от следните сценарии за повече информация:

Споделяне на връзка само за преглед към елемент

 1. Изберете папката или файла, който искате да споделите, и натиснете SHIFT + F10. Отваря се контекстното меню и чувате: "контекстно меню, отворено."

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Споделяне на връзка към OneDrive", след което натиснете Enter. Отваря се пояснение и ще чуете "Връзката ви е готова за поставяне" или звук, показващ че се е появил изскачащият прозорец с екранно пояснение. Към вашия клипборд е добавен връзка към вашия файл.

 3. Натиснете Ctrl + V, за да поставите връзката в документ или съобщение.

Всеки, на когото изпратите тази връзка, ще може да отваря и преглежда файла.

Персонализиране на връзката за споделяне

Можете да създадете връзка за споделяне, която позволява на потребителите да редактират файла. Можете също да изпратите по имейл връзката към определени хора.

 1. Изберете папката или файла, който искате да споделите, и натиснете SHIFT + F10. Отваря се контекстното меню и чувате: "контекстно меню, отворено."

 2. Натиснете M. Ще чуете: "още OneDrive опции за споделяне".

 3. Натиснете Enter. OneDrive в уеб се отваря, като фокусът е върху прозореца за споделяне . Чувате "споделяне" и името на файла. Може да се наложи първо да влезете в своя акаунт за OneDrive.

 4. По подразбиране потребителите с връзката могат само да преглеждат файла. За да разрешите на потребителите да редактират файла, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "неотметнато, разрешаване на редактирането", след което натиснете интервал, за да запълните квадратчето за отметка.

  Забележка: Ако не чувате опцията разрешаване на редактиране, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "всеки с тази връзка може да вижда този елемент", и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да копирате връзка към файла в клипборда, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "получаване на връзка", и след това натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша Tab, за да отидете до бутона Копиране, и натиснете клавиша Enter.

  • За да изпратите покана по имейл, която съдържа връзката към определени хора:

   1. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "имейл", и след това натиснете клавиша ENTER.

   2. Въведете имейл адреса или името на контакта, който искате.

    Съвет: За да добавите друг човек, натискайте клавиша TAB, за да се придвижите извън текстовото поле, а след това SHIFT + TAB, за да се върнете обратно.

   3. Натиснете клавиша TAB, за да отидете до полето Добави съобщение , и ако искате, въведете съобщение.

   4. Натискайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Сподели, и натиснете Enter.

Всеки, на когото изпратите тази връзка, ще може да отваря и прочита файла. Те също могат да редактират файла, ако сте го разрешили.

Управление на разрешения

Ако сте споделили файл или папка с определени хора, можете да промените дали те имат разрешение да редактират файла или папката, или да спрете споделянето им с тях.

 1. Изберете папката или файла, който искате да споделите, и натиснете SHIFT + F10. Отваря се контекстното меню и чувате: "контекстно меню, отворено."

 2. Натиснете M. Ще чуете: "още OneDrive опции за споделяне".

 3. Натиснете Enter. OneDrive в уеб се отваря, като фокусът е върху прозореца за споделяне . Чувате "споделяне" и името на файла. Може да се наложи първо да влезете в своя акаунт за OneDrive.

 4. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "още", и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "управление на разрешения", и след това натиснете клавиша ENTER. Отваря се диалоговият прозорец управление на достъпа . В него са изредени връзките, които сте създали за елемента, и всички хора, с които сте споделили елемента.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да спрете споделянето на елемента чрез връзка за споделяне, натискайте клавиша TAB, докато не чуете връзката за споделяне, която искате да премахнете. Натиснете отново клавиша TAB. Ще чуете: "премахване на връзка". Натиснете Enter. За да потвърдите премахването на връзката, в диалоговия прозорец Премахване на връзка натискайте клавиша TAB, докато не чуете "премахване на връзка", и след това натиснете клавиша ENTER.

  • За да промените разрешенията за конкретен човек, с когото сте споделили елемента, се придвижете до списъка с хора. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "списък със споделени потребители". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижат към лицето, чиито разрешения искате да промените, натиснете клавиша Tab и след това натиснете клавиша ENTER. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете между "Разрешаване на редактирането", "промяна на само преглед" и "прекратяване на споделянето", след което натиснете клавиша ENTER.

Вж. също

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в OneDrive

Клавишни комбинации в приложението OneDrive за Windows 10

Използвайте клавиатурата си и екранен четец със OneDrive във вашия уеб браузър, за да съхранявате, търсите и споделяте файлове на различни устройства. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Файлове, които записвате в OneDrive, са достъпни онлайн на адрес OneDrive.com.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тъй като OneDrive се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации се различават от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това често използвани клавишни комбинации като F1 (помощ) и Ctrl + O (отваряне) се отнасят за уеб браузъра – не OneDrive.

В тази тема

Стартиране на OneDrive

 1. Отворете уеб браузъра си и отидете на HTTPS://onedrive.com.

 2. Ако все още не сте влезли в своя акаунт за Microsoft 365 (независимо дали сте през вашата организация или акаунт в Microsoft ), натискайте клавиша TAB, докато не чуете "влизане", след което натиснете ENTER. Влезте във вашия акаунт за организация или акаунт в Microsoft.

Качване на файл

Когато искате да запишете файл от компютъра си, за да OneDrive, изберете местоположението в OneDrive и след това го качете.

 1. Докато OneDrive отворите в своя уеб браузър, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "допълващи се."

 2. За да преминете към страничното меню, натиснете клавиша TAB. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, докато не чуете "файлове", след което натиснете клавиша ENTER. Уверете се, че нищо не е избрано в списъка с папки и файлове.

 3. Натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете: "допълващо". Натискайте клавиша със стрелка наляво или надясно, докато не чуете "качване", след което натиснете ENTER. Чувате: "файлове".

 4. За да качите файл, натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "отваряне на диалоговия прозорец". За да получите достъп до дървовидния изглед на файловата система, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "изглед на дърво".

 5. За да изберете папката, в която се съхранява файлът, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. Натиснете клавиша TAB веднъж, за да отидете в списъка с папки и файлове, и след това използвайте клавишите със стрелки надолу и нагоре, за да се придвижат към файла, който искате да качите.

  Съвет: За да изберете няколко съседни файла, натиснете и задръжте клавиша SHIFT, когато изберете първия файл, и след това натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, докато не изберете последния файл. Избрани са всички файлове между първия и последния файл.

 7. Натиснете Enter. Избраният файл или файлове се качват в местоположението, което сте избрали в OneDrive, и чувате "качен", броя на елементите, които сте качили, и местоположението за качване.

Изтегляне на файл

Когато искате да копирате файл от OneDrive на вашето устройство, го изберете в OneDrive и го изтеглете.

 1. Докато OneDrive отворите в своя уеб браузър, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "допълващи се."

 2. За да преминете към страничното меню, натиснете клавиша TAB. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, докато не чуете "файлове", след което натиснете клавиша ENTER.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете името на първата папка или файл.

 4. Използвайте клавишите със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижат към файла, който искате да изтеглите. Ако трябва да се придвижите в папка, преминете към нея и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. Когато сте преместени към файла, който искате да изтеглите, натискайте SHIFT + TAB два пъти, за да се придвижите до лентата с менюта. Чувате: "допълващо". Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "изтегляне", и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. Ако чуете известие, което ви пита дали искате да изтеглите файла, натиснете Alt + N и следвайте инструкциите, за да запишете файла. Когато сте готови, ще чуете: "изтеглянето завърши." От това известие можете да достигнете до бутоните, за да отворите изтегления файл, да отворите папката или да прегледате изтеглените файлове. За да затворите известието, натиснете Alt + N отново, натискайте клавиша TAB, за да отидете на бутона Затвори , и след това натиснете клавиша ENTER.

Търсене на файл или папка

 1. В OneDrive натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "поле за търсене".

 2. Въведете цялото или част от името на файла или папката, които търсите. Отваря се списък, съдържащ файловете или папките, които отговарят на вашите критерии.

 3. Използвайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да прегледате списъка с резултати от търсенето.

 4. За да отворите папка или файл в списъка с резултати от търсенето, натиснете клавиша ENTER. Ако сте отворили файл, файлът се отваря в нов раздел във вашия уеб браузър. Ако се отвори известие, натиснете Alt + N и след това, за да отворите папката или файла, следвайте инструкциите.

Споделяне на файл или папка

 1. Докато OneDrive отворите в своя уеб браузър, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "допълващи се."

 2. За да преминете към страничното меню, натиснете клавиша TAB. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, докато не чуете "файлове", след което натиснете клавиша ENTER.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете името на първата папка или файл.

 4. Използвайте клавишите със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижат към файла, който искате да споделите. Ако трябва да се придвижите в папка, преминете към нея и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. Когато сте преместени към файла, който искате да споделите, натиснете SHIFT + TAB два пъти, за да се придвижите до лентата с менюта. Чувате: "допълващо". Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "споделяне", и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. По подразбиране потребителите с връзката могат само да преглеждат файла. За да разрешите на потребителите да редактират файла, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "неотметнато, разрешаване на редактирането", след което натиснете интервал, за да запълните квадратчето за отметка.

  Забележка: Ако не чувате опцията разрешаване на редактиране, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "всеки с тази връзка може да вижда този елемент", и след това натиснете клавиша ENTER.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да копирате връзка към файла в клипборда, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "получаване на връзка", и след това натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша Tab, за да отидете до бутона Копиране, и натиснете клавиша Enter.

  • За да изпратите покана по имейл, която съдържа връзката към определени хора:

   1. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "имейл", и след това натиснете клавиша ENTER.

   2. Въведете имейл адреса или името на контакта, който искате.

    Съвет: За да добавите друг човек, натискайте клавиша TAB, за да се придвижите извън текстовото поле, а след това SHIFT + TAB, за да се върнете обратно.

   3. Натиснете клавиша TAB, за да отидете до полето Добави съобщение , и ако искате, въведете съобщение.

   4. Натискайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Сподели, и натиснете Enter.

Вж. също

Клавишни комбинации в OneDrive за бизнеса в уеб

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в OneDrive

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×