Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

презентации на PowerPoint работа като слайдшоу. Да предадете съобщение или история, която раздели на слайдове. Мислете за всеки слайд като празното платно на картините, думи, и фигурите, които ви помагат да създадете историята.

Избор на тема

Когато отворите PowerPoint, ще видите вградени теми и шаблони. Темата е проект на слайд, съдържащ съответстващи цветове, шрифтове и специални ефекти, като сенки, отражения и др.

 1. В раздела " файл " на лентата изберете Създайи след това изберете тема.

  PowerPoint показва визуализация на тема, с четири цветови вариации да избирате от дясната страна.

 2. Щракнете върху Създай или изберете вариация на цвят и след това щракнете върху Създай.

  Показва диалоговия прозорец за създаване на нова презентация от тема в PowerPoint

Прочетете още: използване или създаване на теми в PowerPoint

Вмъкване на нов слайд

 • В раздела Начало щракнете върху долната половина на Нов слайд и изберете оформление на слайда.

  Показва бутона "Нов слайд" в раздела "Начало" на лентата в PowerPoint

Прочетете повече: Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове.

Записване на презентацията

 1. В раздела Файл изберете Запиши.

 2. Изберете или намерете папка.

 3. В полето Име на файл въведете името на своята презентация и изберете Запиши.

Забележка: Ако често записвате файлове в определена папка, можете да "закачите" пътя, така че винаги да е достъпна (както е показано по-долу).

Записване на вашата презентация на PowerPoint

Съвет: Запишете работата си, както и да отидете. Натиснете Ctrl + S често.

Прочетете още: записване на файла на презентацията

Добавяне на текст

Изберете текстов контейнер и започнете да пишете.

Показва добавянето на текст в текстово поле в PowerPoint

Форматиране на текста

 1. Изберете текста.

 2. Под Инструменти за рисуване изберете Форматиране.

  Показва раздела "Инструменти за рисуване" на лентата в PowerPoint

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените цвета на текста си, изберете Запълване на текст и след това изберете цвят.

  • За да промените цвета на контура за текста, изберете Контур на текста и изберете цвят.

  • За да приложите сянка, отражение, блясък, релефна рамка, 3D завъртане, трансформация, изберете Текстови ефекти и след това изберете желания от вас ефект.

Прочетете още:

Добавяне на картини

В раздела Вмъкване направете едно от следните неща:

 • За да вмъкнете картина, записана на локалния ви диск или на вътрешен сървър, изберете Картини, намерете картината и изберете Вмъкни.

 • За да вмъкнете картина от интернет, изберете Онлайн картинии използвайте полето за търсене, за да намерите картина.

  Диалогов прозорец "Вмъкване на картини" в PowerPoint

  Изберете картина и след това щракнете върху Вмъкни.

Добавяне на бележки на докладчика

Слайдовете изглеждат най-добре, когато не ги препълвате с прекалено много информация. Можете да включите полезни факти и бележки в бележките на докладчика и да ги преглеждате, докато представяте.

 1. За да отворите екрана с бележките, щракнете върху Бележки бутон за бележки в PowerPoint в долната част на прозореца.

 2. Щракнете в екрана Бележки под слайда и започнете да пишете бележките си.

  Показва екрана "Бележки на докладчика" в PowerPoint

Прочетете още:

Представяне на презентацията

В раздела Слайдшоу направете едно от следните неща:

Излизане от изгледа на слайдшоу

За да излезете от изгледа на слайдшоу по всяко време, натиснете Esc на клавиатурата.

Избор на тема

Когато започнете нова презентация на PowerPoint, ще имате възможност да изберете тема или шаблон. Темата е проект на слайд, който съдържа съвпадение цветове, шрифтове и специални ефекти, като сенки, отражения и др.

 1. В раздела файл изберете Създайи след това под Налични шаблони и теми, изберете теми.

  Щракнете върху всяка тема, PowerPoint показва визуализация от дясната страна.

 2. Когато намерите тази, която искате, щракнете върху Създаване.

  Показва визуализация на тема

Прочетете още: използване или създаване на теми в PowerPoint

Вмъкване на нов слайд

 • В раздела Начало щракнете върху долната половина на Нов слайд и изберете оформление на слайда.

  Показва бутона "Нов слайд" в раздела "Начало" на лентата в PowerPoint

Прочетете повече: Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове.

Записване на презентацията

 1. В раздела Файл изберете Запиши.

 2. В полето Име на файл въведете името на своята презентация и изберете Запиши.

Съвет: Запишете работата си, както и да отидете. Натиснете Ctrl + S често.

Прочетете още: записване на файла на презентацията

Добавяне на текст

Изберете текстов контейнер и започнете да пишете.

Показва добавянето на текст в текстово поле в PowerPoint

Форматиране на текста

 1. Изберете текста.

 2. Под Инструменти за рисуване изберете Форматиране.

  Показва раздела "Инструменти за рисуване" на лентата в PowerPoint

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените цвета на текста си, изберете Запълване на текст и след това изберете цвят.

  • За да промените цвета на контура за текста, изберете Контур на текста и изберете цвят.

  • За да приложите сянка, отражение, блясък, релефна рамка, 3D завъртане, трансформация, изберете Текстови ефекти и след това изберете желания от вас ефект.

Прочетете още:

Добавяне на картини

 1. В раздела Вмъкване изберете картина.

 2. Намерете картината, която искате а след това изберете Вмъкни.

Добавяне на бележки на докладчика

Слайдове са най-добри, когато не лъжа в твърде много информация. Можете да поставите полезни факти и бележки в бележките на докладчика и се отнасят към тях, докато представяте. В нормален изглед екрана " бележки " се намира точно под Изглед на прозореца на слайда.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Нормален.

 2. Щракнете в екрана Бележки под слайда и започнете да пишете бележките си.

  Показва прозореца за бележки по-долу на прозореца на слайда

Представяне на презентацията

В раздела Слайдшоу направете едно от следните неща:

 • За да стартирате презентацията от първия слайд, в групата Стартирай слайдшоу щракнете върху От началото.

  Показва раздела "Слайдшоу" на лентата в PowerPoint

 • Ако не сте на първия слайд и искате да стартирате от мястото, където се намирате, щракнете върху От текущия слайд.

 • Ако трябва да представите за хора, които са не къде се намирате, щракнете върху излъчване на слайдшоу , за да настроите една презентация в уеб. За да научите повече, вижте излъчване на презентация към отдалечена аудитория.

Излизане от изгледа на слайдшоу

За да излезете от изгледа на слайдшоу по всяко време, натиснете Esc на клавиатурата.

Избор на тема

Когато започнете нова презентация на PowerPoint, ще имате възможност да изберете тема или шаблон. Темата е проект на слайд, който съдържа съвпадение цветове, шрифтове и специални ефекти, като сенки, отражения и др.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Създай.

 2. Под шаблонищракнете върху Инсталирани теми.

  Щракнете върху всяка тема, PowerPoint показва визуализация от дясната страна.

 3. Когато намерите тази, която искате, щракнете върху Създай в долната част на прозореца.

Прочетете още: използване или създаване на теми в PowerPoint

Вмъкване на нов слайд

 • В раздела Начало щракнете върху долната половина на Нов слайд и изберете оформление на слайда.

  Показва бутона "Нов слайд" в раздела "Начало" на лентата в PowerPoint

Прочетете повече: Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове.

Записване на презентацията

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши.

 2. В полето Име на файл въведете името на своята презентация и изберете Запиши.

Съвет: Запишете работата си, както и да отидете. Натиснете Ctrl + S често.

Добавяне на текст

Изберете текстов контейнер и започнете да пишете.

Показва добавянето на текст в текстово поле в PowerPoint

Форматиране на текста

 1. Изберете текста.

 2. Под Инструменти за рисуване изберете Форматиране.

  Показва раздела "Инструменти за рисуване" на лентата в PowerPoint

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените цвета на текста си, изберете Запълване на текст и след това изберете цвят.

  • За да промените цвета на контура за текста, изберете Контур на текста и изберете цвят.

  • За да приложите сянка, отражение, блясък, релефна рамка, 3D завъртане, трансформация, изберете Текстови ефекти и след това изберете желания от вас ефект.

Прочетете още:

Добавяне на картини

 1. В раздела Вмъкване изберете картина.

 2. Намерете картината, която искате а след това изберете Вмъкни.

Добавяне на бележки на докладчика

Слайдове са най-добри, когато не лъжа в твърде много информация. Можете да поставите полезни факти и бележки в бележките на докладчика и се отнасят към тях, докато представяте. В нормален изглед екрана " бележки " се намира точно под Изглед на прозореца на слайда.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Нормален.

 2. Щракнете в екрана Бележки под слайда и започнете да пишете бележките си.

  Показва прозореца за бележки по-долу на прозореца на слайда

Представяне на презентацията

В раздела Слайдшоу направете едно от следните неща:

 • За да стартирате презентацията от първия слайд, в групата Стартирай слайдшоу щракнете върху От началото.

 • Ако не сте на първия слайд и искате да стартирате от мястото, където се намирате, щракнете върху От текущия слайд.

Излизане от изгледа на слайдшоу

За да излезете от изгледа на слайдшоу по всяко време, натиснете Esc на клавиатурата.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×