Основни задачи в SharePoint Server 2010

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Първи стъпки в Office 2010 Ето някои основни задачи и информация, за да ви помогне да научите как да използвате Microsoft SharePoint Server 2010.

В тази статия

Общ преглед на SharePoint Foundation и SharePoint Server

Възможности на SharePoint Server

Части на сайт на SharePoint

Особености на сайта, които оказват влияние върху работата ви

Добавяне на съдържание към сайт

Управление и работа със съдържание на сайт

Общ преглед на SharePoint Foundation и SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 е базова технология за сайтове на SharePoint, който се предлага безплатно и се наричаше Windows SharePoint Services в предишни версии. SharePoint Server 2010 се основава на SharePoint Foundation технология, за да осигури последователност и познати рамка за списъци и библиотеки, администриране на сайта и персонализиране на сайт. Всички функции, които са налични в SharePoint Foundation са налични в SharePoint Server 2010.

Въпреки това SharePoint Server 2010 разширява SharePoint Foundation чрез предоставяне на допълнителни функции и възможности. Например SharePoint Server и SharePoint Foundation включва шаблони за сайтове за съвместна работа с колеги на екипни сайтове, Блогове и работни области за събрания. Обаче SharePoint Server включва подобрени функции за социални изчисления, като например етикети и новини канали, които помагат на хората във вашата организация да откриете, организиране, навигиране и споделяне на информация с колеги. По същия начин SharePoint Server подобрява технология за търсене от SharePoint Foundation да включва функции, които са полезни за служители в големи организации, като например възможността за търсене на бизнес данни в SAP, Siebel и други бизнес приложения.

Както SharePoint Foundation, така и SharePoint Server са проектирани да работят ефективно с други програми, сървъри и технологии, включително тези в Microsoft Office system. Например, можете да прехвърлите сайт, списък или библиотека офлайн в SharePoint Workspace, да работите със съдържанието на сайта, докато връзката с мрежата е прекъсната, и след това промените да се синхронизират автоматично, когато отново се свържете. Можете да изпълните много задачи на SharePoint от познати програми на Microsoft Office. Например, можете да стартирате или да участвате в работен поток за одобрение на отчет за разходи от Microsoft Word.

Възможности на SharePoint Server

Възможностите на SharePoint Server 2010 са фокусирани в шест области. В тази статия накратко представя всяка от тези възможности и след това връзки към свързани статии, където можете да научите повече.

Сътрудничество и социално общуване чрез компютри

SharePoint Server 2010 разширява функции за сътрудничество на SharePoint Foundation чрез насърчаване на лесни за създаване в браузъра или от познати приложения като Microsoft Word, помагат на потребителите да са свързани ресурси с етикети и оценки и да помага на хората да намерите отговори по-бързо чрез информационни канали и търсене за хора.

Едно от основните места, на които можете да се възползвате от тези възможности, е "Моят сайт" – вашият собствен сайт на SharePoint, където можете да споделяте документи, връзки и информация за себе си в онлайн профил. Освен това можете да пишете в блог по интересуващи ви теми или да търсите информация, която ви е необходима, за да вършите работата си.

wn профил

Вие решавате каква информация искате да споделите и каква да запазите поверителна в "Моят сайт". След това можете да поставяте етикети на връзки към информация и да намирате информация, на която други хора са поставили етикети или са споделили в каналите си за новини. За да научите повече за управлението на информацията в "Моят сайт", вижте Управление на информацията, която споделяте чрез "Моят сайт" и профила си.

SharePoint Server 2010 позволява и участие някъде като предлага богат SharePoint Workspace опит по време на онлайн или изключен от вашата мрежа и освобождаване на потребителите за съвместна работа в движение.

Управление на съдържанието във фирма

Корпоративни съдържание управление (ECM) от Microsoft помага на организациите да на предизвикателствата, свързани с голям обем от неуправляван съдържание. SharePoint Server 2010 е централна част от Microsoft ECM решение, което разширява управление на съдържание за всеки служител в организацията чрез интегриране с познати инструменти, като например Microsoft Office system. Microsoft ECM решението предоставя възможности за управление на целия жизнен цикъл на съдържанието – от създаване, редактиране и сътрудничество, до изтичане на срока – в една обединена платформа.

SharePoint Server 2010 помага на организациите да управляват целия жизнен цикъл на съдържанието, като предоставя различни набори от функции, които позволяват на организациите да постигане на следните цели:

 • Управление на разнообразно съдържание    Възможности за управление на документи в SharePoint Server 2010 помагат на организациите да обединят разнообразно съдържание от различни местоположения в централизирано управлявано хранилище със съвместима категоризация. Новият документ задава функцията вашата организация, за да създадете и управлявате продукти за работа, които обхващат множество документи. Възможностите за интегрирано търсене помагат на хората търсене, споделяне и използва тази информация. Възможности за управление на метаданни например функцията хранилището за изрази може да помогне на организациите да централизирано управление на метаданни в сайтовете. Метаданни е информация за данните, които се използва за идентифициране на структурата, откриване и управление на информацията. Новата поддръжка за метаданни, свързани с навигация, както и възможността за вграждане на полетата с метаданни в документите подобрява информацията за търсене и откриване. Съдържание също могат да бъдат защитени от неупълномощен достъп. Инструменти за сътрудничество, като работен поток, помагат на хората, които работят по-добре заедно за създаване, преглед и одобрение на документи в структуриран вид.

 • Удовлетворяване съгласуваност и правни изисквания    Възможности за управление на записи в SharePoint Server 2010 позволяват на организациите да съхраняват и защитават бизнес записи, или място до записи в ход или в заключени Централно хранилище. Организациите да приложите правила за изтичане на записи, за да се уверите, че те се запазват за подходящ период от време да спазвате наредби или корпоративни бизнес правила, като по този начин намаляване на правни риск за организацията. Проверка следите гарантира на вътрешни и външни проверяващи, че записите са поддържани по подходящ начин. Места на задържане могат да бъдат поставени при определени записи правно необходими, за да се предотврати унищожаването им.

 • Ефективно управление на множество уеб сайтове    Възможности за управление на уеб съдържание в SharePoint Server 2010 позволяват на хората да публикувате уеб съдържание с лесен за използване съдържание авторство инструмент и вграден процес на одобрение. Служителите могат да качите съдържание – включително изображения, аудио и видео – в уеб сайтове навреме без разширената поддръжка от него персонала. Новата поддръжка на мултимедия включва нова библиотека с активи, с богати изгледи и контроли за избиране; поддръжка за видеоклипове като тип съдържание на SharePoint; поточното предаване на видео инфраструктура и skinable Silverlight мултимедиен плейър. Шаблони под формата на страници образец и оформления на страници позволяват на организациите да приложите съгласувани брандиране към страници. Вградени функции за анализ на уеб предоставя поддръжка за трафик, търсене и инвентара анализа отчети. SharePoint Server 2010 предлага един разполагане и управление на инфраструктурата за интранет, екстранет и интернет сайтове, както и за многоезични сайтове.

Корпоративно търсене

SharePoint Server 2010 предоставя мощен търсене инфраструктура, която допълват други възможности за бизнес продуктивност такива управление на съдържанието и сътрудничество, за да помогне на хората по-бързо получаване на по-добри отговори и разширяват влиянието на знания и опит.

Търсенето отчита вашия личен контекст и ви помага да уточните търсенето си чрез интерактивна навигация, която ви насочва към необходимата информация. SharePoint Server разширява обхвата на търсенето сред повече източници на съдържание и типове съдържание, за да се свърже към цялата информация във вашето предприятие, включително корпоративни приложения като SAP, Siebel или бази данни по избор, и прави информацията достъпна за хората, които се нуждаят от нея.

Бизнес разузнаване

Бизнес разузнаване е набор от методи, технологии и процеси, които ще ви отведе информация, съхранена в организационни системи и го прави действителен като я поместим в ръце на хората, които се нуждаят най-, така че те могат да направят информирани решения. Като основна част от Microsoft платформа за бизнес разузнаване, SharePoint Server 2010 може да ви помогне разширяване възможности за бизнес разузнаване на всеки в организацията, така че всеки, е да имате достъп до правилните данни да вземат правилни решения.

Вашата организация вероятно записва данните в различни формати, като например бази данни, имейл съобщения и файлове с електронна таблица. SharePoint Server 2010 ви помага да извлечете данни от различни източници и представяне на тези данни по начини, които улесняват анализ и вземане на решения.

Excel Services дава възможност на взимащите решения да публикуват, споделят и управляват работни книги на Excel в сайт на SharePoint. Други хора в организацията могат след това да променят стойностите, формулите и форматирането на клетките от браузъра, докато анализират данните.

PerformancePoint Services в SharePoint Server 2010 може да подобряване на видимостта в основните организационни цели и показатели и разрешаване на по-богати дълбочина на анализ и ясна. Вие или други във вашата организация да създадете и използвате интерактивни табла с карти с резултати, отчети и филтри за намиране на тенденции. Можете също да добавите богати диаграми към вашите сайтове на SharePoint и свързване диаграми с данни от различни източници, например списъци на SharePoint, списъци с външни данни, услугите за свързване на бизнес данни, Excel Services или други уеб части.

Портали

С SharePoint Server 2010 организациите могат да изграждане и поддържане на портални сайтове за всеки аспект от фирмата си (корпоративен интранет сайтове, корпоративни интернет сайтове и отделни портални сайтове). Корпоративен интранет и разделяне порталът могат да се свързват отделни сайтове цялата организация и консолидиране на достъп до съществуващи бизнес приложения. Групи и отделни лица в една организация може да използвате порталния сайт за достъп до опит, информация и бизнес приложения, които имат нужда да си вършат работата.

Хората в една организация, които използват портален сайт, могат да се възползват от предимствата на своите сайтове "Моят сайт". "Моят сайт" е личен сайт, който ви осигурява централно местоположение за управление и съхранение на вашите документи, съдържание, връзки и контакти. "Моят сайт" служи като място за връзка за другите потребители във вашата организация, където те могат да намерят информация за вас, вашите умения и интереси. "Моят сайт" включва функциите за социално общуване чрез компютри, споменати по-горе в тази статия.

SharePoint Server 2010 включва функции, които организациите могат да използват, за да персонализирате опита на порталния сайт за отделни потребители, като например насочване на съдържание към конкретни типове потребители. Вашата организация може да по-нататъшно персонализиране порталния сайт с помощта на програма за проектиране на уеб съвместим с SharePoint например от SharePoint Server 2010.

Бизнес процес и формуляри

SharePoint Server 2010 предоставя много функции, които могат да ви помогне да интегрирате и опростяване на вашите бизнес процеси. Работните потоци да опростите разходите за координиране на общи бизнес процеси, като например проект одобрение или преглед на документ, като управлява и проследява задачите, включени при тези процеси. SharePoint Server 2010 има няколко предварително дефинирани работни потоци, които можете да използвате, тъй като те са или персонализирате според нуждите си. Можете също да използвате SharePoint Designer, за да създавате потребителски работни потоци, които поддържат вашите уникални бизнес процеси.

Можете също да създадете формуляри, базирани на браузър и събиране на данни от организации, които не използват Microsoft InfoPath 2010.

Части на сайт на SharePoint

Сайтът е група от свързани уеб страници, където вашата организация може да работи по проекти, да провежда събрания и да споделя информация. Например, вашият екип може да има собствен сайт, където съхранява графици, файлове и процедурна информация. Възможно е екипният ви сайт да представлява част от голям портален сайт на организацията, където отдели, като "Човешки ресурси", въвеждат и публикуват информация и ресурси за останалата част на организацията.

Всички сайтове на SharePoint имат общи елементи, които трябва да познавате, за да започнете: списъци, библиотеки, уеб части и изгледи.

Екипен сайт

Списъци    Списъкът е компонент на уеб сайт, където вашата организация може да съхранява, споделя и управлява информация. Например може да създадете списък със задачи за проследяване на възложените задачи или на събитията на екипа в календара. Може също да проведете проучване или да подслонявате обсъждания на табло за обсъждания.

Библиотеки    Библиотеката е специален списък, който съхранява файлове, както и информация за тях. Може да управлявате начина, по който файловете се разглеждат, проследяват, управляват и създават в библиотеките.

Изгледи    Може да използвате изгледи, за да видите елементите в списък или библиотека, които са най-важни за вас или най-добре отговарят на вашата цел. Може например да създадете изглед на всички елементи в списък, които се отнасят за конкретен отдел, или да осветите определени документи в библиотека. Може да създадете няколко изгледа на списък или библиотека, от които хората да могат да избират. Може също да използвате уеб компонент, за да покажете даден изглед на списък или библиотека на отделна страница на вашия сайт.

Изглед "Моите задачи"

Уеб части    Уеб частта е модулна информационна единица, която представлява основен градивен блок на повечето страници на един сайт. Ако имате разрешение да редактирате страници на вашия сайт, можете да използвате уеб части за персонализирането му – за показване на картини и диаграми, части от други уеб страници, списъци с документи, персонализирани изгледи с бизнес данни и други.

Уеб част

Особености на сайта, които оказват влияние върху работата ви

Особеностите на инсталацията и конфигурацията на SharePoint оказват влияние върху това, което виждате, и върху опциите, които са налични на вашия сайт.

Разрешения    Ако ви е зададено ниво на разрешение по подразбиране "Пълен контрол", имате пълния набор от опции за управление на сайта. Ако ви е зададено ниво на разрешение "Сътрудничество" или "Четене", вашите опции и достъп до сайта са по-ограничени. Много от опциите, разгледани в тази статия, не са достъпни за потребители с ниво на разрешение "Читател", което дава възможност на потребителите да четат съдържанието, но не и да го променят. Тъй като разрешенията са създадени така, че да са гъвкави и да позволяват персонализиране, вашата организация може да има уникални настройки.

Персонализиране    Възможно е вашата организация да е персонализирала разрешенията и поставянето на търговска марка на вашия сайт или дори да е персонализирала навигацията в сайта и да е преместила контроли, като менюто Действия за сайта, на различно място на страницата. Също така, организацията ви може да е решила да не използва функциите на лентата, въведени в SharePoint 2010.

Версия на SharePoint    В тази статия се обсъжда как да започнете в SharePoint Server 2010. Ако вашата организация използва SharePoint Foundation 2010, вижте Първи стъпки в SharePoint Foundation 2010. Ако използвате предишна версия на SharePoint, вижте помощта за тази версия.

Добавяне на съдържание към сайт

Можете да добавите елементи в списъци и файлове в библиотеки, като използвате уеб браузър. Бутоните за изпълнение на най-често срещаните действия са на лентата, която се намира близо до горната част на повечето страници в сайта.

лента на wn

Бутоните на лентата може да са сиви по някоя от следните причини:

 • Действието не може да се приложи или зависи от някое друго действие. Трябва например да отметнете квадратчето за даден документ, преди да може да го извлечете.

 • Нямате разрешение за изпълнение на задачата.

 • Функцията не е разрешена за сайта. Може например работните потоци да не са разрешени за сайта.

Може също да запишете файловете в библиотека от някои клиентски програми, които са съвместими с SharePoint Server. Например може да запишете документ на Microsoft Word в библиотека на сайта на SharePoint, докато работите в Word.

За да добавите елемент към списък или файл към библиотека, трябва да имате разрешение за сътрудничество в списъка или библиотеката. За повече информация как вашата организация използва разрешения и нива на разрешения попитайте собственика на сайта или администратора.

Когато добавяте елемент или файл, другите хора, които имат разрешение за четене на списъка, може да разгледат елемента или файла, освен ако не се изисква одобрение. Ако елементът или файлът изискват одобрение, той се съхранява в чакащо състояние в списъка или библиотеката, докато някой с подходящите разрешения не ги одобри. Ако вече разглеждате списъка или библиотеката, когато се добавя елемент или списък, може да се наложи да презаредите страницата в браузъра, за да видите новия елемент или файл.

Списъците и библиотеките могат да се възползват от имейл функциите, ако на вашия сайт е разрешен входящ или изходящ имейл. Някои списъци, например календари, съобщения, блогове и табла за обсъждания, могат да се настроят, така че хората да добавят съдържание към тях, като изпращат имейл. Други списъци, например задачи и списъци за проследяване на въпроси, могат да се настроят да изпращат имейл на хората, когато са им възложени елементи.

В допълнение към добавянето на съдържание към съществуващи списъци и библиотеки може да имате разрешение за създаване на нови списъци и библиотеки. Шаблоните за списък или библиотека ви дават отправна точка. Според нивото ви на разрешение може също да създавате и персонализирате нови страници и сайтове.

Списъци

Въпреки че има различни типове на списъци, процедурата по добавяне на елементи към тях е еднаква, затова не се налага да учите нови техники за работа с различни типове списъци. Елементът на списъка съдържа текст в поредица от колона, като някои списъци може да позволяват да се добавят прикачени файлове към елемента.

Добавяне на елемент към списък

 1. В списъка, към който искате да добавите елемента, щракнете върху раздела Елементи в лентата. (За календар това е разделът Събития.)

 2. Щракнете върху Нов елемент (Ново събитие за календар).

  Съвет: Друг бърз начин за добавяне на събитие към календар е да посочите съответната дата в календара и да щракнете върху Добавяне.

 3. Попълнете задължителните полета и всички други, които имате желание да попълните.

 4. Щракнете върху Запиши.

Редактиране или изтриване на елемент в списък

 1. Посочете елемент и след това отметнете квадратчето, което се показва до елемента.

  Съвет: Можете да извършвате действия върху няколко елемента, като поставите отметка в няколко квадратчета.

 2. В раздела Елементи в лентата щракнете съответно върху Редактиране на елемент или върху Изтриване на елемент.

В много типове сайтове някои списъци са вече създадени. Тези списъци по подразбиране варират от табло за обсъждания до списък с календари. Ако имате разрешение, може също да създадете списъци от няколко типа на шаблони на списъци, които предоставят структурата и настройките за започване.

Създаване на списък

 1. За да създадете списък, щракнете върху менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това върху Повече опции за създаване.

  Забележка: Ако не виждате менюто Действия за сайта или ако опцията за създаване не се показва, е възможно да нямате разрешения за създаване на списък.

 2. На страницата "Създаване" щракнете върху типа списък, който искате да създадете. Например Връзки.

 3. ВъведетеИме за списъка, попълнете всички останали полета, които искате, и след това щракнете върху Създай.

Библиотеки

Библиотеката е местоположение на сайт, където можете да създавате, събирате, актуализирате и управлявате файлове с членове от екипа. Всяка библиотека показва списък от файлове и ключова информация за файловете, което помага на хората да използват файловете, за да работят заедно.

Може да добавите файл към библиотека, като го качите от уеб браузъра. След като добавите файла към библиотеката, други хора с подходящо разрешение могат да виждат файла. Ако вече разглеждате библиотеката, когато се добавя файл, може се наложи да презаредите страницата в браузъра, за да видите новия файл.

Ако използвате програма, която е съвместима с SharePoint Server, може да създадете нов файл, базиран на шаблона, докато работите в библиотеката. Може и да запишете файла в библиотеката от друга програма, като SharePoint Workspace или Microsoft Word.

Добавяне на файл към библиотека

 1. В библиотеката, към която искате да добавите файла, щракнете върху раздела Документи в лентата.

 2. Щракнете върху Качване на документ.

 3. Намерете документа и след това щракнете върху OK.

Съвет: Ако използвате програма, която е съвместима с SharePoint Server 2010, като например Microsoft Word 2010, можете да плъзгате и пускате документи от Windows Explorer в диалоговия прозорец Качване на документ .

Редактиране или изтриване на файл в библиотека

 1. Посочете файл и след това отметнете квадратчето, което се показва до него.

 2. В раздела Документи в лентата щракнете съответно върху Редактиране на документ или върху Изтриване на документ.

При създаване на множество типове сайтове автоматично се създава библиотека по подразбиране, наречена Споделени документи. Споделени документи е библиотека с документи, която можете да използвате за съхранение на няколко типа файлове. Можете да създадете и други библиотеки, например библиотека с картини за съхранение на изображения, ако имате разрешение за управление на списъци.

Създаване на библиотека с документи

 1. За да създадете библиотека с документи, щракнете върху менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това върху Нова библиотека с документи.

  Забележка: Ако не виждате менюто Действия за сайта или ако опцията за създаване не се показва, е възможно да нямате разрешения за създаване на библиотека.

 2. Въведете Име за библиотеката, попълнете всички останали полета, които искате, и след това щракнете върху Създай.

За да видите другите типове библиотеки, които можете да създадете, щракнете върху Действия за сайта и след това върху Повече опции за създаване. Посочете опция за библиотека, за да видите описанието й.

Създаване на друг тип библиотека

 1. За да създадете библиотека, щракнете върху менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това върху Още опции.

  Забележка: Ако не виждате менюто Действия за сайта или ако опцията за създаване не се показва, е възможно да нямате разрешения за създаване на библиотека.

 2. Посочете опция за библиотека, за да видите описанието й.

 3. Въведете Име за библиотеката, попълнете всички останали полета, които искате, и след това щракнете върху Създай.

  За да зададете опции, като дали библиотеката да се показва в "Бързо стартиране", щракнете върху Още опции, преди да щракнете върху Създай.

Сайтове и страници

Сайтът може да служи за обща цел, например съхраняване на графици, указания, файлове и друга информация, която вашият екип често използва. Сайтът може и да служи за по-конкретна цел, например за следене на събрание, поддържане на блог, където членовете на вашата организация често публикуват новини и идеи.

Блог сайт

Организацията ви може да използва страници, подсайтове и сайтовете от най-високо ниво, за да раздели съдържанието на сайта на отделни, самостоятелно управляеми сайтове. Всеки отдел във вашата организация например може да има собствен екипен сайт, който е част от по-голям портален сайт.

Можете да добавите съдържание към сайтове, като добавите списъци и библиотеки. Ако имате разрешение, можете и да добавите страници към вашия сайт. Можете да обмислите да добавите страници с уеб части, които ви разрешават да използвате уеб части за бързо добавяне на динамично съдържание.

Ако трябва да създадете нови сайтове, може да изберете от няколко типа шаблона на сайтове, които ще ви послужат за отправна точка при създаването на нов сайт. Дали ще може да създавате сайтове и подсайтове, зависи от това как вашата организация е настроила сайтовете си и разрешенията за създаването им. За повече информация как вашата организация управлява разрешения за сайтове се обърнете към собственика на сайта или администратора.

Създаване на сайт

 1. За да създадете сайт, щракнете върху менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това върху Нов сайт.

  Забележка: Ако не виждате менюто Действия за сайта или ако опцията за създаване не се показва, е възможно да нямате разрешения за създаване на сайт.

 2. Въведете Заглавие и Име на URL адрес за сайта.

 3. Под Избор на шаблон изберете шаблон за сайт.

 4. Изберете всички други желани опции и след това щракнете върху Създай.

Създаване на страница

Забележка: Процедурата за създаване на страница може да е различна в зависимост от типа на сайта, в който се намирате, дали са разрешени функциите за публикуване и дали за публикуване на страници се изисква одобрение.

 1. За да създадете страница, щракнете върху менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това върху Нова страница.

  Забележка: Ако не виждате менюто Действия за сайта или ако опцията за създаване не се показва, е възможно да нямате разрешения за създаване на страница.

 2. Въведете име за страницата, след което щракнете върху "Създай".

 3. На новосъздадената страница можете да извършите едно или няколко от следните действия:

  • За да добавите текст, въведете го или го копирайте в текстовото поле.

  • За да форматирате текста, щракнете върху раздела Форматиране на текст в лентата и изберете бутон.

  • За да вмъкнете уеб част или съществуващ списък, щракнете върху раздела Вмъкване, щракнете върху подходящия бутон, изберете желаните уеб част или списък и щракнете върху Добави.

  • За да вмъкнете нов списък, щракнете върху раздела Вмъкване, въведете заглавие на списъка, щракнете върху тип списък, за да го изберете, и щракнете върху OK.

 4. Когато приключите с редактирането на страницата, щракнете върху Запиши в лентата.

Редактиране на страница

 1. За да редактирате страница, щракнете върху бутона Редактиране в лентата.

  Забележка: Ако не виждате бутона Редактиране, възможно е да нямате разрешение за редактиране на страница.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да добавите текст, въведете го или го копирайте в текстовото поле.

  • За да форматирате текста, щракнете върху раздела Форматиране на текст в лентата и изберете бутон.

  • За да вмъкнете уеб част или съществуващ списък, щракнете върху раздела Вмъкване, щракнете върху подходящия бутон, изберете желаните уеб част или списък и щракнете върху Добави.

  • За да вмъкнете нов списък, щракнете върху раздела Вмъкване, въведете заглавие на списъка, щракнете върху тип списък, за да го изберете, и щракнете върху OK.

 3. Когато приключите с редактирането на страницата, щракнете върху Запиши в лентата.

Управление и работа със съдържание на сайт

За да помогнете на вашия екип да бъде по-продуктивен, има няколко начина, по който може да управлявате и разширите съдържанието в списъци, библиотеки и сайтове. Някои функции помагат на вашия екип да намира и работи по-ефективно с информация. Други функции ви помагат да управлявате достъпа до съдържание.

Навигация до съдържание

Навигационните елементи помагат на хората да прегледат съдържанието, от което се нуждаят. Двата навигационни елемента, които може да персонализирате, са горната лента за връзки и "Бързо стартиране".

С помощта на настройките на страниците за всеки списък или библиотека, можете да изберете кои списъци и библиотеки се показват в бързо стартиране ". Можете да също промяна на реда на връзките, Добавяне или изтриване на връзки и добавяте или изтривате секции, в която са организирани връзките. Например ако имате твърде много списъци в раздела списък , можете да добавите нова секция за Списъци на задачи , където можете да включите връзки към вашите списъци със задачи. Можете да направите тези промени към бързо стартиране "от браузър, е съвместима с SharePoint Server 2010. Можете дори да добавите връзки към страници извън сайта.

бързо стартиране

Горната лента за връзки предоставя начина потребителите на вашия сайт да отидат на други сайтове в колекцията със сайтове, като се покаже редица от разделите отгоре на всяка страница в сайта. Когато създадете нов сайт, може да изберете дали да включите сайта в горната лента за връзки на родителския сайт и дали да използвате горната лента за връзки от родителския сайт.

Горна лента за връзки

Ако сайтът ви използва уникална горна лента за връзки, можете да персонализирате връзките, които се появяват на горната лента за връзки за сайта. Всички сайтове, създадени в рамките на родителския сайт, могат да се показват и на горната лента с връзки, ако са конфигурирани да наследяват горната лента за връзки на родителския сайт. Можете да включите и връзки към други сайтове извън вашата колекция от сайтове.

Управление на достъпа до съдържание

Собственикът на сайта или администраторът могат да предоставят нива на разрешение за потребителите и групите на SharePoint, които съдържат потребители. Разрешенията могат да се приложат върху сайт, списъците и библиотеките на сайта и елементите в списъците и библиотеките.

Можете да зададете различни нива на разрешение за различните обекти, например за определен сайт, списък, библиотека, папка в списък или библиотека, елемент от списък или документ.

Организиране на списъци и библиотеки

Как ще организирате списъците и библиотеките зависи от потребностите на вашата група, както и от предпочитанията ви за съхранение и търсене на информация. Планирането може да ви помогне да настроите структурата, която най-добре ще работи за вашата организация.

Информацията в списъците и библиотеките се съхранява в колони, като "Заглавие", "Фамилно име" или "Фирма". Можете да използвате колоните за сортиране и филтриране на елементи по същия начин, както в електронна таблица, като щракнете върху заглавията на колоните в списък или библиотека. Можете също да използвате изгледи, за да видите елементите в списък или библиотека, които са най-важни за вас.

Промяна на изгледа на списък или библиотека

 1. В списъка или библиотеката, чиито изглед искате да промените, щракнете върху раздела Списък или Библиотека в лентата.

 2. В групата Управление на изгледи, под Текущ изглед щракнете върху стрелката до списъка с изгледи, след което изберете изглед.

Изглед "Моите задачи"

Ако трябва да съхраните допълнителна информация за елементи от списъци или файлове в библиотека, можете да добавите колони, за да ви помогнат да сортирате, групирате и създавате различни изгледи на вашия списък. Например, можете да сортирате списък по крайна дата или да групирате елементите по име на отдел.

Имате няколко опции за типа колона, която създавате, включващи едноредов текст, падащ списък с опции, число, което се изчислява от други колони, или дори името и снимката на човек във вашия сайт.

Създаване на колона

 1. В списъка или библиотеката, където искате да добавите файла, щракнете върху раздела Списък или Библиотека в лентата.

 2. Щракнете върху Създаване на колона.

 3. Въведете име и изберете тип за колоната.

 4. Изберете допълнителните настройки и щракнете върху OK.

Можете също така да използвате колоните в списък или библиотека за създаване на изгледи, с които да помогнете на определени отдели да намират информацията, от която най-много се интересуват, например най-приоритетните задачи или всички елементи, възложени на отделните служители. Информация за създаването и промяната на изгледи ще намерите в Създаване, промяна или изтриване на изглед.

Някои функции за списъци могат да подпомогнат екипа ви да създава и управлява елементи ефективно в няколко списъка или библиотеки. Можете например да създадете колона, която предоставя информация за елементите от списък, а след това да я споделите в други списъци. Или ако искате да направите даден файл достъпен в множество библиотеки, можете лесно да го копирате в други библиотеки на сайта. Възможно е да бъдете подканени за актуализация, ако файлът е променен.

Информация за управлението на големи списъци и библиотеки ще намерите в Управление на списъци и библиотеки с много елементи.

Използване на компоненти за достъпност

Сайтовете са проектирани така, че списъците, библиотеките и други компоненти могат да бъдат напълно достъпни, като използвате само натискане на клавиши. По-достъпен режим позволява на потребителите на достъпните технологии да взаимодействат по-лесно с менюта и различни контроли. Връзките Прескачане до основно съдържание позволяват на използващите клавиатура да пропуснат повтарящите се навигационни връзки и да преминат към по-значимото съдържание на дадена страница.

Коректурата на заглавията е проектирана за по-доброто дефиниране на структурата и подобряване навигацията за хора, които използват екранни четци. Изображенията, които са качени на сайта, позволяват да се дефинира персонализиран алтернативен текст. Например може да присвоите персонализиран алтернативен текст към изображението, който се появява на началната страница в уеб компонента за изображение на сайта, или към картината, която добавяте към библиотеката с картини. За да разгледате сайтове, опциите за повишена четливост в Windows вършат добра работа за потребителите със слабо зрение.

Проследяване на версии

Списъкът или библиотеката ви може да бъдат настроени да проследяват версии, така че може да възстановите предишна версия, ако допуснете грешка, както и да видите хронологията на версиите на промените. Когато се проследяват версии, се съхраняват поправките на елементите или файловете, както и техните свойства. Това ви позволява по-добре да управлявате съдържанието, докато се преработва, и дори да възстановите предишна версия, ако допуснете грешка в текущата версия. Версиите са особено полезни, когато няколко души работят заедно върху проекти или когато информацията минава през няколко етапа на развитие и преглед.

Хронология на версиите

1. Текущата публикувана главна версия се осветява, а номерът на версията е цяло число.

2. Версия се създава, когато се променят свойствата или метаданните.

3. Първата версия на файла е винаги второстепенна версия номер 0.1.

Създаването на версии е достъпно за елементи във всички типове списъци по подразбиране – включително календари, списъци за проследяване на проблеми и списъци по избор – и за всички типове файлове, които могат да се съхраняват в библиотеки, включително страниците на уеб части.

Съвместно създаване на документи

Двама или повече потребители могат едновременно да редактират документ на Word или презентация на PowerPoint. Тази нова функция ви дава възможност да четете или записвате части от файл, съхранен в SharePoint. Можете например да работите върху един абзац в документ на Word, докато някой колега едновременно работи върху друг абзац в същия документ.

Актуализиране с промените

RSS ви предоставя удобен начин да разпространявате и получавате информация в стандартизиран формат, включително актуализации в списъци и библиотеки. Стандартният формат на XML файл позволява информацията да се разглежда от много различни програми. Може и да се абонирате за списъци и библиотеки, като задавате известия, за да знаете кога се променя съдържанието.

Даден екип може да използва каналите си като средство за персонализиране на съдържанието им за членовете на екипа, които се абонират за каналите, както и за предлагане на връзки обратно към уеб сайтовете. RSS каналите предоставят лесен начин за проследяване на напредъка на екипа и на актуализации по проекти. Вместо да преглеждате уеб сайтовете на много екипи, автоматично получавате последните новини или актуализации от тези сайтове.

Управление на работен поток

Работните потоци помагат на хората да си сътрудничат при работа с документи и да управляват задачи по проекти, като реализират определени бизнес процеси на документи и елементи в сайт. Работните потоци помагат на организациите да се придържат към последователни бизнес процеси. Работните потоци може да подобрят организационната ефективност и продуктивност, като се управляват задачите и стъпките, включени в даден бизнес процес. Това позволява на хората, които изпълняват тези задачи, да се съсредоточат върху изпълнението на работата, а не върху управлението на работния поток.

Работните потоци помагат да се намалят цената и времето, необходими за координиране на често срещани бизнес процеси, например одобрение на проект или преглед на документ, като се управляват и проследяват задачите, включени в тези процеси. Например, дадена организация може да използва предварително дефиниран работен поток за одобрение или да създаде и разположи потребителски работен поток, за да управлява друг бизнес процес.

Работа с типове съдържание

Вашият списък или библиотека може да поддържа множество типове съдържание. Типовете съдържание помагат на организациите да организират, управляват и оперират по-ефективно с голямо количество съдържание. Ако списъкът или библиотеката ви са настроени да позволяват множество типове съдържание, може да добавите типовете съдържание от списъка с наличните опции, които вашата организация използва често, например Презентации за маркетинг или Договори.

След като добавите типове съдържание към списък или библиотека, списъкът или библиотеката може да съдържат елементите от този тип. Потребителите може след това да използват бутона Нов елемент в този списък или библиотека, за да създадат нови елементи от този тип.

Едно от основните предимства на типовете съдържание за списъци и библиотеки е, че те позволяват отделен списък или библиотека да съдържа няколко типа елементи или документи, всеки от които може да има уникални метаданни, правила или поведения. Повече информация за работата с типове съдържание ще намерите във Въведение в типовете съдържание и публикуването на типове съдържание.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×