Основни задачи в Excel Online с екранен четец

Основни задачи в Excel Online с екранен четец

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Основни задачи, като например въвеждане, сумиране и форматиране на данни, се извършват лесно с екранен четец, като напр. "Разказвач" – вградения екранен четец в Windows, в Excel Online.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Excel Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Създаване на нова работна книга

Можете да създадете нова работна книга от шаблон или като започнете от самото начало.

Създаване на работна книга при стартиране на Excel Online

При първото стартиране на Excel Online екранът вляво съдържа последно използваните работни книги, а този вдясно съдържа шаблони. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на последно използваната работна книга. За да чуете още имена на работни книги, продължете да натискате клавиша Tab. За да влезете в екрана с шаблони, натиснете клавиша Tab. Докато натискате клавиша Tab в екрана с шаблони, екранният четец чете имената на наличните шаблони, включително Нова празна работна книга.

За да изберете работна книга или да изберете шаблон и да създадете нова работна книга, базирана на него, натиснете интервал.

Създаване на работна книга при работа в Excel Online

За да създадете нова работна книга, трябва да сте в режим на редактиране. Можете да разберете дали сте в режим на редактиране, въз основа на опциите в менюто "Файл". Те са налични само в режима на редактиране. Можете да превключите в режим на редактиране, като изберете "Редактиране в Excel" в лентата с раздели.

 1. За да отворите диалоговия прозорец Търсене, натиснете Alt+Q. Ще чуете "Кажете ми какво искате да направите".

 2. Въведете Създай и след това натиснете клавиша Enter. Появява се списъкът с резултати.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Създай" (първи елемент в списъка), а след това натиснете клавиша със стрелка надясно. Появява се подменю.

  • За да създадете нова празна работна книга, натиснете клавиша Tab. Ще чуете "Бутон празна работна книга". Натиснете Ctrl+интервал.

  • За да създадете нова работна книга от шаблон, продължете да натискате клавиша Tab. Ще чувате описанията на наличните шаблони. За да изберете шаблон за вашата нова работна книга, натиснете Ctrl+интервал.

Въвеждане на данни

Съвет: Ако се отвори електронна таблица в изгледа за четене на Excel Online, командите за редактиране няма да работят. За да превключите към изгледа Редактиране, преместете фокуса извън работния лист, като натиснете F6 или Ctrl+F6. В Internet Explorer натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Лента с инструменти", след което натиснете интервал. Натискайте клавиша Tab, докато не стигнете до списъка Редактиране на работна книга. Натиснете интервала, натиснете стрелка надолу и след това, за да изберете Редактиране в Excel Online, натиснете интервал.

 1. За да се придвижвате между клетките, натискайте клавишите със стрелки. Екранният четец произнася имената на клетките, докато се придвижвате между тях. Клетките се идентифицират с тяхното местоположение в редовете и колоните на работния лист, тоест клетка A1 е клетката в първия ред на колона A. Ако клетката съдържа текст, екранният четец ще прочете текста.

 2. За да въведете или заместите текст в клетка, въведете текста, числото или формулата.

 3. За да се придвижите до следващата клетка, натиснете Enter или Tab.

Използване на Sum за събиране на данни

След като сте въвели числа в листа, може да искате да ги съберете.

 1. Придвижете се до клетката, която е непосредствено отдясно или отдолу на числата, които искате да съберете.

 2. Въведете =Sum( и след това, за да се придвижите до първата клетка, съдържаща число, което искате да включите в общата сума, натиснете стрелка наляво или стрелка нагоре.

 3. Изберете пълния набор от клетки, които искате да сумирате. За да изберете клетки, натиснете Shift+някой от клавишите със стрелка, докато не стигнете до края на набора. (За повече начини за избиране на клетки, вижте Клавишни комбинации в Excel Online.)

 4. За да изпълните изчислението, натиснете клавиша Enter.

Excel Online събира числата и поставя резултата в избраната от вас клетка.

Създаване на проста формула

Excel Online може да извършва много други аритметични операции, а не само събиране на числа. Ето инструкциите за създаване на прости формули за добавяне, изваждане, умножаване и делене на числа.

 1. Придвижете се до клетката, която е непосредствено отдясно или отдолу на числата, които искате да изчислите.

 2. Въведете знака за равенство (=). (JAWS ще каже "Плюс", а не "равно".) Това показва на Excel Online, че в тази клетка ще има формула.

 3. За да създадете формулата, въведете комбинация от числа и оператори за изчисление, например знака плюс (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичка (*) за умножение или наклонена черта (/) за деление. Например въведете =2+4, =4-2, =2*4 или =4/2.

 4. Натиснете Enter.

Excel Online извършва изчислението и показва резултата в клетката.

Прилагане на числов формат

Можете да показвате различни типове числа в Excel Online, като приложите формат към клетка, като например Валута, Процент или Дата.

 1. Изберете клетката или клетките, които искате да форматирате. (За да изберете поредица от клетки, натискайте Shift+стрелка).

 2. За да преместите фокуса извън работния лист и в лентата Начало, натиснете клавиша F6 или Ctrl+F6. В Internet Explorer ще чуете да се прочита URL адресът. След това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Раздел Начало". Натиснете интервала.

 3. За да отворите менюто Форматиране на клетки, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редактиране на числа, формат на числа". Натиснете клавиша със стрелка надолу.

 4. За да изберете формат, натиснете клавиша със стрелка надолу. Екранният четец чете наличните формати, като например Валута или Дата. За да изберете някой, натиснете интервал.

Организиране на данните в таблица

Лесен начин за достъп до мощните функции на Excel Online е да организирате данните в таблица, така че да можете бързо да филтрирате или сортирате данните.

 1. В Excel Online изберете клетките, които искате да включите в таблицата. (За да изберете поредица от клетки, натискайте Shift+стрелка).

 2. За да отворите диалоговия прозорец Създаване на таблица, натиснете Ctrl+L.

 3. За да се придвижите до квадратчето за отметка Моята таблица има заглавки, в диалоговия прозорец Създаване на таблица натиснете Shift+Tab.

 4. За да изберете или изчистите отметката от квадратчето (въз основа на това дали искате най-горният ред да се използва като заглавка на таблицата), натиснете интервал.

  Важно: Заглавките на колони са необходими, за да направите таблицата по-достъпна за екранните четци. Екранните четци използват информацията от заглавките, за да разберат как да намират клетките на таблицата.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не стигнете до бутона OK, след което натиснете Enter.

Сортиране и филтриране на таблицата

Забележка: Тази процедура работи с екранния четец "Разказвач", но в момента не работи с екранния четец JAWS.

 1. За да отворите падащото меню за филтър, натиснете Alt+стрелка надолу. За да се придвижвате между полетата и да приложите сортиране или филтриране, натиснете клавиша със стрелка надолу.

  • За да сортирате данните, придвижвайте се, докато не чуете Сортирай възходящо или Сортирай низходящо, след което натиснете клавиша Enter.

  • За да приложите прост филтър, натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Филтър", а след това натиснете Enter. Показва се диалоговият прозорец Филтър. За да изберете елементите, върху които да приложите филтъра, натиснете стрелка надолу, след което, за да изберете елемент, натиснете интервал.

  • За да приложите сложен филтър, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Текстови филтри", след което натиснете клавиша Enter. Появява се менюто с филтри. За да чуете имената на филтрите, натиснете клавиша със стрелка надолу. След това, за да изберете даден филтър, натиснете клавиша Enter. Попълнете диалоговия прозорец, който се появява, натискайте клавиша Tab, докато не стигнете до бутона OK, след което натиснете клавиша Enter.

Excel Online прилага вашето сортиране или филтриране.

Показване на изчисления на числата

Забележка: Тази процедура работи с екранния четец "Разказвач", но в момента не работи с екранния четец JAWS.

 1. В клетката, където искате да се показва общата сума, въведете знака за равенство (=).

 2. Започнете да въвеждате формулата или функцията, която искате да използвате. Фокусът се премества върху лентата за формули.

  • За да използвате дадена функция, въведете първата буква на тази функция, като например "S" за SUM (сумиране) или "A" за AVERAGE (средна стойност). Отваря се меню с функции и ще чуете името на първата функция. За да чуете имената на други функции, натиснете стрелка надолу. За да изберете дадена функция, натиснете Tab.

  Excel Online отваря текстово поле и автоматично включва очаквания диапазон от клетки (клетките, които най-вероятно се опитвате да сумирате).

 3. За да завършите функцията, въведете необходимите диапазони от клетки или други числа, след което натиснете клавиша Enter.

Фокусът се връща върху листа и клетката, съдържаща функцията, която сте добавили току-що.

Записване на вашата работа

Excel Online автоматично записва работата ви, но можете да промените местоположението или името на файла, както и да изтеглите копие на файла.

 1. За да преместите фокуса извън работния лист и в лентата Файл, натиснете клавиша F6 или Ctrl+F6. В Internet Explorer ще чуете да се прочита URL адресът. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Раздел Файл", след което натиснете интервала. Отваря се менюто Файл.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Избран е разделът Записване като", след което натиснете клавиша със стрелка надясно. Фокусът е върху менюто Записване като.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желаната опция за Записване, след което натиснете Enter.

  • Опцията Записване на копие онлайн ви позволява да запишете файла на друго местоположение и ако желаете, с различно име. Появява се диалогов прозорец. За да се придвижвате из диалоговия прозорец и да попълните полетата, използвайте клавиша Tab и натискане на Shift+Tab. След това отидете с клавиша Tab до бутона Запиши и натиснете Enter.

  • Опцията Преименуване на тази работна книга ви позволява да преименувате файла, когато го записвате в същото местоположение. Когато изберете тази опция, се показва диалогов прозорец. За да се придвижвате из диалоговия прозорец и да попълните полетата, използвайте клавиша Tab и натискане на Shift+Tab. След това отидете с клавиша Tab до бутона Запиши и натиснете Enter.

  • Опцията Изтегляне на копие ви позволява да запишете копие на файла на вашия локален компютър. Файлът се изтегля в папката Изтегляне на вашия компютър и лентата Известие се отваря в браузъра. За да се придвижите до лентата Известие, натиснете F6 и след това, за да се придвижвате между бутоните (Отвори, Запиши, Отмени или Затвори), натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. За да изберете бутон, натиснете Enter.

Разпечатване на вашата работа

 1. За да преместите фокуса извън работния лист и в лентата Файл, натиснете F6 или Ctrl+F6. В Internet Explorer ще чуете да се прочита URL адресът. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Раздел Файл", след което натиснете интервала. Отваря се менюто Файл.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Избран е разделът Разпечатване", след което натиснете клавиша със стрелка надясно. Ще чуете "Печат, показване на изглед за лесно отпечатване", и фокусът е върху бутона Печат.

 3. Натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Опции за печат и фокусът е върху бутона Печат в него.

 4. По подразбиране Excel Online отпечатва целия лист. Ако сте избрали част от листа за печат, то за да се придвижите до опциите за печат, натиснете Shift+Tab и след това, за да изберете Текущата селекция, натиснете стрелка нагоре. Отидете с клавиша Tab до бутона Печат и натиснете Enter.

 5. Отваря се нов прозорец за печат. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter. Отваря се стандартният диалогов прозорец Печат.

 6. За да завършите отпечатването, използвайте диалоговия прозорец, за да промените необходимите настройки, след което натискайте клавиша Tab, докато не стигнете до бутона Печат, и натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Клавишни комбинации в Excel Online

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×