Преминаване към основното съдържание
Основни задачи в използването на екранен четец с Microsoft Teams

Основни задачи в използването на екранен четец с Microsoft Teams

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Microsoft Teams с клавиатурата и екранния четец JAWS, за да работите безпроблемно с екипа си. Можете да осъществявате достъп до разговорите, събранията, файловете и бележките на екипа си от едно общо място.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации вижте Клавишни комбинации за Microsoft Teams.

 • Тази тема предполага, че използвате JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, вижте Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Намиране и прочитане на нови съобщения в канал

 1. В канала натиснете Tab или Alt+клавиша с лява или дясна стрелка, докато не чуете: „Раздел за разговори, избран“.

 2. Натиснете Tab, докато не чуете последното съобщение. JAWS ще прочете съобщението.

  Забележка: За да отворите и отговорите на последния разговор, натиснете Alt+R.

 3. За да се придвижвате в списъка със съобщения, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. Когато сте в съобщението, ще чуете съдържанието на съобщението и повече информация за него.

Навигиране и прочитане на тематични разговори

 1. Ако разговорът, в който се намирате, е тематичен, ще чуете „Тематичен разговор от <sender name>.“ За да отворите тематичния разговор, натиснете Enter. Ще чуете първото съобщение в темата.

 2. За да се придвижвате между съобщенията в тематичен разговор, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. JAWS ще прочита съобщенията, когато минавате през тях.

 3. За да отворите съобщение за по-нататъшни действия, натиснете Enter. За да върнете фокуса назад върху тематичния разговор, натиснете Esc.

Харесване и запазване на съобщение

 1. В разговора натиснете Tab, докато не чуете последното съобщение в разговора.

 2. Натиснете клавиша с долна или горна стрелка, докато не чуете съобщението, което искате да харесате или запазите.

 3. Натиснете Enter. Ще чуете: „Запазване на съобщението“.

  Забележка: Ако съобщението, което искате да запазите, е изпратено от вас, вместо това ще чуете „Повече опции“. Натиснете клавиша с дясна стрелка. Ще чуете: „Неотметнато, запазване на съобщението, квадратче за отметка“.

  • За да запазите съобщението, натиснете интервал.

  • За да харесате съобщението, натиснете клавиша с дясна стрелка. Ще чуете: „Бутон за харесване“. Натиснете интервал.

Намиране и прочитане на запазени съобщения

 1. За да отворите менюто Настройки, натиснете Alt+G. Ще чуете: „Меню, подменю за промяна на статуса“. Фокусът е върху текущия статус.

 2. Натиснете Alt+клавиша с долна стрелка, докато не чуете „Запазени съобщения“, след което натиснете Enter. Ще се отвори списък със запазените съобщения. Първият елемент е последното съобщение.

 3. За да прегледате списъка със запазени съобщения, натиснете Alt+клавиша с горна или долна стрелка. JAWS прочита съдържанието на съобщението и повече информация за него.

Публикуване на съобщения в канали

Писане на съобщения

 1. В раздела Разговори натиснете C. Фокусът ще се премести върху полето за съставяне на съобщения. Ще чуете: „Съставяне на ново съобщение, редактиране“.

  Съвет: За да разширите полето за съставяне и да имате повече опции за редактиране, натиснете Alt+X. За да свиете полето, отново натиснете Alt+X.

 2. Напишете съобщението. Можете също така да добавяте прикачени файлове или дори емоджита, стикери или мемета, за да разкрасите съобщението.

 3. За да изпратите съобщението, натиснете Ctrl+Enter.

Добавяне на прикачен файл

 1. Натиснете Alt+A. Това ще отвори избирача за прикачени файлове.

 2. Използвайте клавишите с горна или долна стрелка, докато не чуете облачното местоположение, от което искате да добавите файл, след което натиснете интервал.

 3. Използвайте клавишите с горна или долна стрелка, за да навигирате в списъка с папки или файлове, след което натиснете Enter, за да отворите дадената папка.

 4. Когато чуете файла, който искате да прикачите, натиснете Enter. Файлът ще бъде прикачен към съобщението.

Прикачване на локален файл

 1. За да прикачите към съобщението файл от компютъра си, натиснете Alt+A.

 2. Натиснете Tab, докато не чуете „Бутон за качване“, след което натиснете Enter. Ще чуете: „Отваряне на диалогов прозорец, име на файл“. Ще се отвори диалоговият прозорец Отваряне в Windows.

 3. Натиснете Tab, за да навигирате в диалоговия прозорец.

 4. Когато намерите и изберете дадения файл, натиснете Tab, докато не чуете „Бутон за отваряне“, след което натиснете Enter.

Добавяне на емоджи

 1. В полето за съставяне на съобщения натиснете Alt+Q.

 2. Натиснете Tab, за да отидете на списъка с емоджита. Използвайте клавишите с лява или дясна стрелка, за да се движите в списъка.

 3. Когато чуете емоджи, който искате да добавите, натиснете Enter. Емоджито ще бъде добавено към съобщението.

Добавяне на стикер или меме

 1. В полето за съставяне на съобщения натиснете Tab, докато не чуете: „Меню, меню за действия“.

 2. Натиснете клавиша с дясна стрелка, докато не чуете „Избор на стикер“, след което натиснете Enter.

 3. За да отидете на прозореца с категории стикери и мемета, натиснете Shift+Tab. За да се придвижвате в прозореца, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. За да изберете папка, натиснете Enter.

 4. За да отидете на списъка със стикери и мемета в категория, натиснете Tab. След това използвайте клавишите с лява или дясна стрелка, за да се движите в списъка. За избор натиснете интервал.

 5. Редактирайте текста на стикера или мемето според вкуса си, след което натиснете Tab, докато не чуете „Готово“. Натиснете интервал.

Добавяне или отваряне на файлове в канал

Качване на локален файл

 1. В канала натиснете Tab, докато не чуете „Раздел за разговори, избран“, след което натиснете Alt+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: „Раздел за файлове“. Натиснете интервал.

 2. Натиснете Shift+Tab, докато не чуете: „Ново“.

 3. Натиснете клавиша с дясна стрелка, докато не чуете „Качване“, след което натиснете Enter. Това ще отвори диалоговия прозорец Отваряне на Windows.

  Забележка: Можете също така да добавите файл, като използвате полето за съставяне на съобщения. За повече информация вижте Добавяне на прикачен файл.

 4. Натиснете Tab, за да навигирате в диалоговия прозорец.

 5. Когато намерите и изберете дадения файл, натиснете Tab, докато не чуете „Бутон за отваряне“, след което натиснете Enter.

Създаване на нов файл

 1. В канала натиснете Tab, докато не чуете „Раздел за разговори, избран“, след което натиснете Alt+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: „Раздел за файлове“. Натиснете интервал.

 2. Натиснете Shift+Tab, докато не чуете „Ново“, след което натиснете Enter.

 3. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете типа файл, който искате да създадете. После натиснете Enter.

 4. Въведете име за файла и натиснете Tab, докато не чуете: „Бутон за създаване“.

 5. Добавете съдържание във файла. Файлът автоматично ще се запази в раздела Файлове на канала.

Отваряне на файл

 1. В канала натиснете Tab, докато не чуете „Раздел за разговори, избран“, след което натиснете Alt+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: „Раздел за файлове“. Натиснете интервал.

 2. Фокусът ще е върху първия елемент в списъка. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете файла, който искате да отворите, след което натиснете Enter. Файлът ще се отвори във Визуализатора на файлове. Когато свършите с прегледа на файла, натиснете Tab, докато не чуете „Бутон за затваряне“. После натиснете Enter.

 3. За да редактирате файла, във Визуализатора на файлове натиснете Tab, докато не чуете „Редактиране“, след което натиснете интервал. Това ще отвори подменю.

 4. В подменюто натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете опциите, които искате да изберете. После натиснете Enter. Редактирайте файла. Направените редакции ще се запазят автоматично.

  Забележка: Когато отваряте файлове в Office, ще бъдете подканени да отворите файла в онлайн версията на продукта Office.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на нови екипи в Microsoft Teams

Използване на екранен четец за лични съобщения или чат в Microsoft Teams

Клавишни комбинации за Microsoft Teams

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Microsoft Teams с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Microsoft Teams за Android с TalkBack – вграденият екранен четец на Android, за да работите безпроблемно с екипа си. Можете да осъществявате достъп до разговорите, събранията, файловете и бележките на екипа си от едно общо място.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Намиране и прочитане на нови съобщения в канал

 • В Microsoft Teams плъзнете надясно или наляво, докато не чуете: „Раздел за дейност“. След това натиснете двукратно екрана. Това ще отвори раздела Дейност.

 • За да отидете на информационния канал с последната дейност, плъзнете наляво. TalkBack ще обяви последната дейност, докато се придвижвате в менюто. Новите съобщения се обявяват във вида: „<team member>, <date>, <activity> в <channel name>“.

 • За да отворите даден разговор, когато се намирате върху желаното съобщение, натиснете двукратно екрана. Това ще отвори раздела Разговор. Ще чуете: „Разговор“. За да прочетете новото съобщение, плъзнете надясно, докато TalkBack не ви прочете съобщението. Ще чуете: „<team member>, <date>, <message>“.

 • За да затворите раздела Разговор, плъзнете наляво, докато не чуете „Бутон за назад“, след което натиснете двукратно екрана.

Навигиране и прочитане на тематични разговори

 1. В Microsoft Teams отидете в канал и плъзнете наляво или надясно, докато не чуете: „Раздел за екипи“. След това натиснете двукратно екрана за избор. Това ще отвори раздела Екипи. за да търсите каналите, плъзнете надясно. Докато се придвижвате сред елементите, TalkBack ще обявява имената на каналите, последвано от „Канал“.

 2. Когато сте върху желания канал, за да прочетете ново съобщение, натиснете двукратно екрана. Това ще отвори канала.

 3. За да отидете до последния тематичен разговор, плъзнете наляво, докато не чуете съобщение. Съобщенията се обявяват във вида: „<team member>, <date>, <message>“. За да прегледате по-старите разговори, плъзнете наляво. TalkBack ще обявява разговорите, докато се придвижвате сред тях.

 4. За да отворите даден разговор, когато се намирате върху съобщение в разговора, натиснете двукратно екрана. Това ще отвори раздела Разговор.

 5. За да отговорите на разговор, плъзнете надясно, докато не чуете „Отговор“, след което натиснете двукратно екрана. Използвайте екранната клавиатура и напишете съобщение. За да преминете към клавиатурата, поставете пръст върху екрана и го плъзнете по него, докато не чуете елемента за клавиатурата. За да изпратите съобщението, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете „Бутон за изпращане на съобщението“, след което натиснете двукратно екрана.

 6. За да затворите раздела Разговор, плъзнете наляво, докато не чуете „Бутон за назад“. След това натиснете двукратно екрана.

Харесване и запазване на съобщение

 1. В канал или Разговор, за да харесате или запазите съобщение, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете желаното съобщение. Съобщенията се обявяват във вида: „Съобщение от <team member>, <date>, <message>“.

  Забележка: Когато преминавате между съобщенията, също така ще чуете „Профилна снимка от <team member>“ и „Опции за съобщението“.

 2. Когато сте върху желаното съобщение, за да отидете на опциите за него, плъзнете надясно. Ще чуете: „Опции за съобщението“. Натиснете двукратно за избор.

 3. Това ще отвори менюто с опции за съобщението. Направете някое от следните:

  • За да харесате съобщението, плъзнете надясно, докато не чуете „Бутон за харесване“. След това натиснете двукратно екрана.

  • За да запазите съобщението, плъзнете надясно, докато не чуете „Бутон за запазване“. След това натиснете двукратно екрана.

 4. Менюто ще се затвори и фокусът се ще се премести върху канала или Разговор.

Намиране и прочитане на запазени съобщения

 • В Microsoft Teams плъзнете наляво или надясно, докато не чуете „Раздел още“, след което натиснете двукратно екрана.

 • В раздела Още плъзнете наляво, докато не чуете „Отваряне на запазените показалци“, след което натиснете двукратно екрана. Това ще отвори списък със запазените съобщения, като последното такова ще е най-отгоре. Ще чуете: „Запазени“.

 • За да навигирате сред запазените съобщения, плъзнете надясно. TalkBack ще обявява запазените съобщения, докато навигирате сред тях.

 • За да отворите разговора, който съдържа запазеното съобщение, отидете на съобщението и натиснете двукратно екрана.

Публикуване на съобщения в канали

Писане на съобщения

 • В канала, в който искате да съставите съобщението, плъзнете надясно, докато не чуете: „Бутон за писане на ново съобщение“. Натиснете двукратно екрана.

 • Напишете съобщението с помощта на екранната клавиатура. За да преминете към клавиатурата, поставете пръст върху екрана и го плъзнете по него, докато не чуете елемента за клавиатурата.

 • След това, за да изпратите съобщението, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете „Бутон за изпращане на съобщението“. Натиснете двукратно екрана.

  Съвет: В съобщението можете също да изпращате емоджита, GIF файлове или запазени на телефона снимки. Когато пишете съобщението, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете желаната опция. След това натиснете двукратно екрана, за да изберете опцията.

Вж. също

Използване на екранен четец за лични съобщения или чат в Microsoft Teams

Използване на екранен четец за търсене на разговор, човек или файл в Microsoft Teams

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Microsoft Teams с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Microsoft Teams в уеб с клавиатурата и Разказвача – вграденият екранен четец на Windows, за да работите безпроблемно с екипа си. Можете да осъществявате достъп до разговорите, събранията, файловете и бележките на екипа си от едно общо място.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Microsoft Teams в уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Microsoft Teams в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Microsoft Teams в уеб.

В тази тема

Намиране и прочитане на нови съобщения в канал

Когато пристигне ново съобщение, Разказвачът прочита текста и информацията за съобщението. Можете също така да търсите съобщения в раздела Разговори на дадения канал.

 1. В канала натиснете Tab или Alt+клавиша с лява или дясна стрелка, докато не чуете: „Избран елемент от раздела за разговори“.

 2. Натиснете Tab, докато не чуете последното съобщение. Разказвачът ще прочете съобщението.

  Забележка: За да отворите и отговорите на последния разговор, натиснете Alt+R.

 3. За да се придвижвате в списъка със съобщения, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. Когато сте в съобщението, ще чуете съдържанието на съобщението и повече информация за него.

Навигиране и прочитане на тематични разговори

 1. Ако разговорът, в който се намирате, е тематичен, ще чуете „Тематичен разговор от <sender name>.“ За да отворите тематичния разговор, натиснете Enter. Ще чуете първото съобщение в темата.

 2. За да се придвижвате през съобщенията в тематичен разговор, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. Разказвачът ще прочита съобщенията, когато минавате през тях.

 3. За да отворите съобщение за по-нататъшни действия, натиснете Enter. За да върнете фокуса назад върху тематичния разговор, натиснете Esc.

Харесване и запазване на съобщение

 1. В разговора натиснете Tab, докато не чуете последното съобщение в разговора.

 2. Натиснете клавиша с долна или горна стрелка, докато не чуете съобщението, което искате да харесате или запазите.

 3. Натиснете Enter. Ще чуете: „Неотметнато, запазване на съобщението, квадратче за отметка“.

  Забележка: Ако съобщението, което искате да запазите, е изпратено от вас, вместо това ще чуете „Повече опции“. Натиснете клавиша с дясна стрелка. Ще чуете: „Неотметнато, запазване на съобщението, квадратче за отметка“.

  • За да запазите съобщението, натиснете интервал.

  • За да харесате съобщението, натиснете клавиша с дясна стрелка. Ще чуете „Бутон за харесване“. Натиснете интервал.

Намиране и прочитане на запазени съобщения

 1. За да отворите менюто Настройки, натиснете Alt+G. Ще чуете: „Промяна на статуса, елемент на меню“. Фокусът е върху текущия статус.

 2. Натиснете Alt+клавиша с долна стрелка, докато не чуете: „Запазени съобщения“, след което натиснете Enter. Ще се отвори списък със запазените съобщения, като последното съобщение ще е първият елемент.

 3. За да прегледате списъка със запазени съобщения, натиснете Alt+клавиша с горна или долна стрелка. Разказвачът ще прочете съдържанието на съобщението и повече информация за него.

Публикуване на съобщения в канали

Писане на съобщения

 1. В раздела Разговори натиснете C. Фокусът ще се премести върху полето за съставяне на съобщения. Ще чуете „Съставяне на ново съобщение, редактиране“.

  Съвет: За да разширите полето за съставяне и да имате повече опции за редактиране, натиснете Alt+X. За да свиете полето, отново натиснете Alt+X.

 2. Напишете съобщението. Можете също така да добавяте прикачени файлове или дори емоджита, стикери или мемета, за да разкрасите съобщението.

 3. За да изпратите съобщението, натиснете Ctrl+Enter.

Добавяне на прикачен файл

 1. Натиснете Alt+A. Това ще отвори избирача за прикачени файлове.

 2. Използвайте клавишите с горна или долна стрелка, докато не чуете облачното местоположение, от което искате да добавите файл, след което натиснете интервал.

 3. Използвайте клавишите с горна или долна стрелка, за да навигирате в списъка с папки или файлове, след което натиснете Enter, за да отворите дадената папка.

 4. Когато чуете файла, който искате да прикачите, натиснете Enter. Файлът ще бъде прикачен към съобщението.

Прикачване на локален файл

 1. За да прикачите към съобщението файл от компютъра си, натиснете Alt+A.

 2. Натиснете Tab, докато не чуете „Бутон за качване“, след което натиснете Enter. Ще чуете: „Отваряне на диалогов прозорец, име на файл, текст за редакция“. Ще се отвори диалоговият прозорец Отваряне в Windows.

 3. Натиснете Tab, за да навигирате в диалоговия прозорец.

 4. Когато намерите и изберете файла, натиснете Alt+O. Файлът ще бъде прикачен към съобщението.

Добавяне на емоджи

 1. В полето за съставяне на съобщения натиснете Alt+Q.

 2. Натиснете Tab, за да отидете на списъка с емоджита. Използвайте клавишите с лява или дясна стрелка, за да се движите в списъка.

 3. Когато чуете емоджи, който искате да добавите, натиснете Enter. Емоджито ще бъде добавено към съобщението.

Добавяне на стикер или меме

 1. В полето за съобщението натиснете Tab, докато не чуете: „Елемент от меню, прикачен файл“.

 2. Натиснете клавиша с дясна стрелка, докато не чуете „Избор на стикер“, след което натиснете Enter.

 3. За да отидете на прозореца с категории стикери и мемета, натиснете Shift+Tab. За да се придвижвате в прозореца, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. За да изберете папка, натиснете Enter.

 4. За да отидете на списъка със стикери и мемета в категория, натиснете Tab. След това използвайте клавишите с лява или дясна стрелка, за да се движите в списъка. За избор натиснете интервал.

 5. Редактирайте текста на стикера или мемето според вкуса си, след което натиснете Tab, докато не чуете „Бутон готово“. Натиснете интервал.

Добавяне или отваряне на файлове в канал

Качване на локален файл

 1. В канала натиснете Tab, докато не чуете „Избрано, елемент от раздел за разговори“, след което натиснете Alt+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: „Елемент от раздел за файлове“. Натиснете Enter.

 2. Натиснете Shift+Tab, докато не чуете: „Ново, създаване на нова папка или файл“.

 3. Натиснете клавиша с дясна стрелка, докато не чуете „Качване“, след което натиснете Enter. Това ще отвори диалоговия прозорец Отваряне на Windows.

  Забележка: Можете също така да добавите файл, като използвате полето за съставяне на съобщения. За повече информация вижте Добавяне на прикачен файл.

 4. Използвайте Tab и клавишите със стрелки, за да навигирате в диалоговия прозорец.

 5. Когато намерите и изберете файла, натиснете Alt+O.

Създаване на нов файл

 1. В канала натиснете Tab, докато не чуете „Избрано, елемент от раздел за разговори“, след което натиснете Alt+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: „Елемент от раздел за файлове“. Натиснете Enter.

 2. Натиснете Shift+Tab, докато не чуете: „Ново, създаване на нова папка или файл“. След това натиснете Enter.

 3. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете типа файл, който искате да създадете. После натиснете Enter.

 4. Въведете име за файла и натиснете Tab, докато не чуете: „Бутон за създаване“.

 5. Добавете съдържание във файла. Файлът ще се запази автоматично в раздела Файлове на канала.

Отваряне на файл

 1. В канала натиснете Tab, докато не чуете „Раздел за разговори, избран“, след което натиснете Alt+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: „Елемент, раздел за файлове“. Натиснете Enter.

 2. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете файла, който искате да отворите, след което натиснете Enter. Файлът ще се отвори във Визуализатора на файлове. Когато свършите с прегледа на файла, натиснете Tab, докато не чуете „Бутон за затваряне“. После натиснете Enter.

 3. За да редактирате файла, във Визуализатора на файлове натиснете Tab, докато не чуете „Редактиране“, след което натиснете интервал. Това ще отвори подменю.

 4. В подменюто натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете опцията, която искате да изберете. После натиснете Enter. Редактирайте файла. Направените редакции ще се запазят автоматично.

  Забележка: Когато отваряте файлове в Office, ще бъдете подканени да отворите файла в онлайн версията на продукта Office.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на нови екипи в Microsoft Teams

Използване на екранен четец за лични съобщения или чат в Microsoft Teams

Научете как да навигирате в Microsoft Teams с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×