Организиране на вашите бележки

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Подобно на бележници на хартия или три-папки OneNote ви позволява да организирате информацията в бележници, които съдържат страници и секции. Можете да добавите страници, секции и допълнителни бележници, къде и кога имате нужда от тях, и можете да толкова лесно преименуване, преместване или да ги изтриете.

Вижте видеото на как Дъг настройва му OneNote или просто следвайте стъпките по-долу.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Типични бележник на OneNote се състои от една или повече секции на бележник. Във всеки раздел са отделни страници и подстраници, на които можете да си водите бележки. OneNote не е ограничено до всеки отделен организационен стил. Можете да организирате бележките си по някакъв начин ви харесва, и ако промените решението си, е лесно да промените начина, по който се организират вашите бележки.

Какво искате да направите?

Работа със страници и подстраници

Работа с раздели

Още ресурси

Работа със страници и подстраници

В OneNote можете да вземете бележки навсякъде в страница. Разделите обозначена страница заедно с прозореца на страницата идентифициране на всяка страница, така че да можете лесно да покажете на страниците, които искате. Раздели на страници също позволяват лесно да добавите нови страници навсякъде в бележник.

Чрез добавяне на подстраниците, можете да създавате групи от свързани страници. Всяка група ще има една основна страница и толкова подстраници както трябва. Лесно можете да изберете групата, като единица да опростите страницата задачи (например, за да копирате или да ги преместите или да ги изпратят в имейл съобщение). Заглавия на подстраница също могат да ви помогнат да организирате вашата информация.

Направете едно от следните неща:

 • За да създадете нова страница, щракнете върху бутона Добавяне на страница над разделите на страници.
  (Ако използвате OneNote 2010, щракнете върху бутона за Нова страница .)

 • Създаване на нова подстраница, преместете показалеца на мишката върху раздел на страница, а след това щракнете и плъзнете раздела на страницата надясно, докато се появи отстъп на заглавието.

 • Въведете заглавие на директно в областта за заглавие в горната част на всяка страница. Заглавие на всяка страница се появява в съответния й "страница". Ако оставите заглавната област празно, първият ред от вашите бележки автоматично става заглавието на страницата.

  За преименуване на страница, щракнете върху неговия раздел на страница и след това въведете заглавие на различни в областта за заглавие.

За да изтриете страница или подстраница, щракнете върху неговия раздел на страница и след това щракнете върху Изтрий.

 1. Под заглавието на страницата щракнете върху датата и след това щракнете върху иконата на календара, който се появява.

 2. В календара щракнете върху датата, която искате да се показва на страницата. За да изберете текущата дата, щракнете върху днес.

  Забележка: Новата дата, която сте избрали ще замести окончателно старата дата на страницата. Когато търсите бележки, на датата на нова страница ще се използва.

 • За да изберете страницата, щракнете върху нейния раздел на страница, за да отидете на тази страница и след това щракнете върху раздела "страница" отново, за да изберете страницата.

 • За да изберете страницата група, изберете основната страница в тази група и след това щракнете двукратно върху нейния раздел на страница.

 • За да изберете няколко страници, които не са част от група, задръжте натиснат клавиша CTRL или SHIFT, докато щраквате върху разделите на страниците, които искате да изберете.

 1. Щракнете върху раздела на страницата, която искате да преместите и го плъзнете до новото местоположение. Хоризонтална лента показва, когато страницата ще бъдат поставени.

  • За да изберете повече от една страница или подстраница, задръжте натиснат клавиша CTRL или SHIFT, докато щраквате върху разделите на страниците, които искате да преместите.

  • За да преместите основната страница и нейните подстраници, основната страница и нейните подстраници и след това да ги преместите заедно.

 2. Плъзнете раздела страница нагоре или надолу, докато хоризонталната лента е в местоположение, който искате и след това отпуснете бутона на мишката.

 1. Щракнете върху раздела на страницата, която искате да преместите и плъзнете го върху раздела на листовете искате да я преместите.

  Съвет: Можете също да щракнете с десния раздела на страницата или подстраницата, която искате да преместите и посочете Преместване или копиране в контекстното меню.

  • За да изберете повече от една страница или подстраница, задръжте натиснат клавиша CTRL или SHIFT, докато щраквате върху разделите на страниците, които искате да преместите.

  • За да преместите основната страница и нейните подстраници, основната страница и нейните подстраници и след това да ги преместите заедно.

 2. В диалоговия прозорец Преместване или копиране на страници щракнете върху раздела, където искате да преместите страницата или подстраницата и след това щракнете върху Премести.

На всяка страница в бележника си можете да добавите хипервръзка от избрания текст, за да преминете към друга страница в бележника си. Това е полезно за кръстосана препратка към бележки или създаване на съдържание на първата страница на всеки раздел във вашия бележник.

 1. Странично поле щракнете върху раздела на страницата, която хипервръзката трябва да сочат към.

 2. В контекстното меню щракнете върху Копирай връзката към страницата.
  Хипервръзка към избраната страница и заглавието на страницата се копират в клипборда.

 3. Щракнете върху местоположението на страницата, която ще съдържа хипервръзката.

 4. В менюто Редактиране щракнете върху постави.
  OneNote вмъква хипервръзка, която, при щракване върху, показва му целеви страница.

  Съвет: За бързо връщане на предишната страница, след като щракнете върху хипервръзка, щракнете върху назад в лентата с инструменти за бърз достъп.

 • Щракнете върху горния ръб на контейнер за бележки, които искате да преместите и след това плъзнете контейнера до новото място на страницата.

  Съвети: 

  • За да преместите абзац, преместете показалеца над манипулатора на абзаца, докато показалецът се превърне в четирипосочна стрелка и плъзнете абзаца до новото му местоположение на страницата. Ако абзаца, който можете да преместите съдържа с отстъп абзаци, с отстъп абзаците се преместват с избрания абзац. За да изберете само горния абзац, щракнете отново върху неговия манипулатор.

  • Можете да обедините контейнери, като натиснете SHIFT, докато плъзгате един контейнер за бележки върху друго.

  • По подразбиране контейнери и други елементи на страница с лепене към невидима мрежа когато те се местят на страницата. Това го прави по-лесно да подравнявате контейнери, изображения и други елементи на страницата. Можете да игнорирате тази настройка временно, като задържите натиснат клавиша ALT, докато плъзгате контейнер за бележки.

Работа с раздели

В някои три-папки бележки са организирани в раздели от раздели разделители, че всеки могат да бъдат обозначени с различна тема или тема. В OneNote разделите в горната част на текущата страница представляват секциите (и всички папки) в бележника, която е отворена в момента.

 1. С десния бутон върху раздел на съществуваща секция и изберете Нова секция в контекстното меню.

 2. Въведете смислено описание на новата секция и натиснете ENTER.

Като бележници нараства по размер, може да искате да промените реда на разделите на секции.

За да преместите бързо раздел на секция в ново местоположение в текущия бележник, направете едно от следните неща:

 • В горната част на текущата страница щракнете и плъзнете раздел наляво или надясно. Малък триъгълник изглежда показва новото местоположение.

  Съвет: Плъзгане и пускане на разделите на секции е най-лесният начин да подредите вашите разделите на секции по азбучен или числов ред, или в друг ред, която искате.

 • В горната част на списъка на бележниците отляво щракнете двукратно върху падащата стрелка до името на бележника. Това отваря екран, показващ секции в рамките на всеки отворен бележник, така че да можете да плъзнете някой раздел нагоре или надолу до новото му местоположение, дори в бележници. Когато плъзнете секция, хоризонтална линия показва за указване на новото местоположение.

За да преместите дадена секция от текущия бележник, папка или в друг бележник, направете следното:

 1. В горната част на текущата страница с десния бутон върху раздела на секцията, която искате да преместите и след това щракнете върху Преместване или копиране в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Преместване или копиране управители от раздел изберете бележник или местоположение, което искате да преместите раздел, за да.

 1. С десния бутон върху раздела на секцията, която искате да преименувате и след това щракнете върху Преименуване от контекстното меню.

 2. Въведете ново име за раздела и след това натиснете клавиша ENTER.

 • С десния бутон върху раздела на секцията, която искате да изтриете и след това щракнете върху Изтрий в контекстното меню.

На всяка страница в бележника си можете да добавите хипервръзка от избрания текст за преминаване към друг раздел във вашия бележник. Това е полезно за кръстосана препратка към бележки или създаване на съдържание на първата страница на всеки раздел във вашия бележник.

 1. С десния бутон върху раздела на секцията, която хипервръзката трябва да сочат към.

 2. В контекстното меню щракнете върху Копирай връзката в секция.
  Хипервръзка към избрания раздел и заглавие на страницата се копират в клипборда.

 3. Щракнете върху местоположението на страницата, която ще съдържа хипервръзката.

 4. В менюто Редактиране щракнете върху постави.
  OneNote вмъква хипервръзка, която, при щракване върху, показва му целевата секция.

  Съвет: За бързо връщане на предишната страница, след като щракнете върху хипервръзка, щракнете върху бутона назад в лентата с инструменти за бърз достъп.

Още ресурси

Както е посочено във видеото, ако използвате OneNote за Windows, има добавка налични с дори още начини за организиране на вашите бележки. Търсене и заместване на съдържание, сортирате вашите страници, Добавяне на съдържание и др. Можете да го изтеглите в getonetastic.com

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×