Опции на Word (записване)

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Опции за е мястото, където можете да добавите и актуализиране на настройките за Word, вашите документи, личните ви данни и вашите предпочитания. Запишете опции ви позволява да промените какво, къде и как се записват вашите документи.

За да видите опции за работа с Word за записване, щракнете върху файл > Опции > Запиши.

Опции за записване на Word 2016

Записване на документи

Записване на файловете в този формат      Тази опция задава файловия формат по подразбиране, който се използва, когато записвате документи. Ако вашите документи се използват в различни версии на Microsoft Office Word, като уеб страници, или в други програми, можете да изберете файлов формат, който използвате най-често. В този списък изберете файловия формат, който искате да използвате.

Записвай информация за всеки      Word автоматично създава файла за автоматично възстановяване на интервала, които указвате в полето минути . Интервалът трябва да бъде положително число от 1 до 120. Ако компютърът спре да отговаря или губите power неочаквано, файла за автоматично възстановяване се отваря следващия път, когато стартирате Word. Автовъзстановяване файлът може да съдържа незаписана информация, която в противен случай ще бъдат загубени от вашия оригинален документ.

Запазване на последната AutoRecovered версия, ако затворя без записване     Word ще създаде файла за автоматично възстановяване и да го запази, когато затворите Word. Ще се покаже възстановен файл следващия път, когато отворите Word.

Важно: Възстановяване не замества командата Запиши . Все още трябва да запишете вашия документ, когато завършите работата по него.

Местоположението на файла за автоматично възстановяване     Показва местоположението на файла по подразбиране автовъзстановяване. В текстовото поле въведете пътя, който искате да използвате като местоположението на файла за автоматично възстановяване.

Не показвай Backstage при отваряне или записване на файлове     Изключва изгледа Backstage, където можете да управлявате вашите файлове и данни за тях.

Показване на допълнителни места за записване, дори ако влизане може да се изисква     По подразбиране когато записвате, ще видите допълнителни места, като OneDrive или мрежови местоположения, където можете да запишете файловете си.

Запишете на компютъра по подразбиране     Файловете се записват в папката по подразбиране на вашия компютър, а не OneDrive или мрежови местоположения.

Местоположение на файл по подразбиране     Въведете пътя, който искате Word да използвате като местоположение първия час, който можете да използвате командата Отвори, Запишиили Запиши като , когато стартирате Word или щракнете върху Преглед , намерете папката. Ако искате да въведете пътя до местоположението в мрежата сървър за местоположението на файла по подразбиране, въведете пътя с помощта на UNC синтаксиса: \\servername\foldername. Трябва да рестартирате Word да приложите новото местоположение на файла по подразбиране за мрежов сървър.

Забележка: Тази опция контролира по подразбиране поведение на първия път, можете да използвате командите Отвори, Запишиили Запиши като , когато стартирате Word. Всеки път, когато запишете документа, можете да игнорирате тези настройки, като изберете друго местоположение или формат в диалоговия прозорец отваряне, Запиши или Запиши като .

Местоположение на личните шаблони по подразбиране     Въведете пътя, който искате Word да използвате като местоположение за записване, когато актуализирате или създаване на шаблон.

Запишете извлечени файлове:     Тази опция задава местоположението, където искате да запишете извлечени документи.

 • Местоположение на черновите на сървъра на този компютър     Щракнете върху това, за да запишете извлечени файлове в папката, която е зададен в полето местоположение на чернови на сървъра .

 • Уеб сървър     Щракнете върху това, за да запишете извлечени файлове на уеб сървъра.

Местоположение на чернови на сървъра     Показва местоположение на чернови на сървъра по подразбиране. В текстовото поле въведете пътя, който искате да използвате като местоположение на чернови на сървъра, или щракнете върху Преглед , за да намерите местоположението за чернови на сървъра.

Запази точност при споделяне на този документ    Изберете името на документ, който вече е отворен, или щракнете върху Всички нови документи , за да направите точност настройки, като например съхраняването на шрифтове с файла, се прилагат за всички документи, които ще създадете.

Вграждане на шрифтове във файла     Изберете тази опция, за да запишете на шрифтовете, които се използват в документ с файла, ако шрифтовете могат да бъдат вградени. Когато тази опция е включена, други читатели може да вижда и да използвате шрифтове в документа ви, дори ако те не са инсталирани шрифтове на компютъра си. Включването на тази опция се увеличава размера на файла. За повече информация за вграждане шрифтове вижте Вграждане на TrueType в Microsoft.com уеб сайт.

 • Вграждане само знаците, използвани в документа (най-добро за намаляване на размера на файла)     Изберете тази опция, за да вградите само ако използвате шрифтове в документа. Ако използвате 32 или по-малко знаци от един шрифт, Word включва само тези знаци. Тази опция е най-полезна за документи, които други потребители планират да прегледате или отпечатате само, защото знаците от шрифта и стилове не са налични за редактиране. Тази опция е налична само когато изберете опцията за вграждане на шрифтове във файла .

 • Не включвай общи системни шрифтове     Изберете да вградите шрифтовете, само ако често не са инсталирани на компютри, изпълняващи Windows и Word. Тази опция е налична само когато изберете опцията за вграждане на шрифтове във файла .

За да видите опции за работа с Word за записване, щракнете върху файл, щракнете върху Опциии след това щракнете върху Запиши.

Опции за записване на Word 2010

Записване на документи

Записване на файловете в този формат      Тази опция задава файловия формат по подразбиране, който се използва, когато записвате документи. Ако вашите документи се използват в различни версии на Microsoft Office Word, като уеб страници, или в други програми, можете да изберете файлов формат, който използвате най-често. В този списък изберете файловия формат, който искате да използвате.

Записвай информация за всеки      Word автоматично създава файла за автоматично възстановяване на интервала, които указвате в полето минути . Интервалът трябва да бъде положително число от 1 до 120. Ако компютърът спре да отговаря или губите power неочаквано, файла за автоматично възстановяване се отваря следващия път, когато стартирате Word. Автовъзстановяване файлът може да съдържа незаписана информация, която в противен случай ще бъдат загубени от вашия оригинален документ.

Важно: Възстановяване не замества командата Запиши . Все още трябва да запишете вашия документ, когато завършите работата по него.

Местоположението на файла за автоматично възстановяване     Показва местоположението на файла по подразбиране автовъзстановяване. В текстовото поле въведете пътя, който искате да използвате като местоположението на файла за автоматично възстановяване.

Местоположение на файл по подразбиране     Въведете пътя, който искате Word да използвате като местоположение първия час, който можете да използвате командата Отвори, Запишиили Запиши като , когато стартирате Word или щракнете върху Преглед , намерете папката. Ако искате да въведете пътя до местоположението в мрежата сървър за местоположението на файла по подразбиране, въведете пътя с помощта на UNC синтаксиса: \\servername\foldername. Трябва да рестартирате Word да приложите новото местоположение на файла по подразбиране за мрежов сървър.

Забележка: Тази опция контролира по подразбиране поведение на първия път, можете да използвате командите Отвори, Запишиили Запиши като , когато стартирате Word. Всеки път, когато запишете документа, можете да игнорирате тези настройки, като изберете друго местоположение или формат в диалоговия прозорец отваряне, Запиши или Запиши като .

Офлайн опции за редактиране на документи управление на сървъра файлове

Запишете извлечени файлове:     Тази опция задава местоположението, където искате да запишете извлечени документи.

 • Местоположение на черновите на сървъра на този компютър     Щракнете върху това, за да запишете извлечени файлове в папката, която е зададен в полето местоположение на чернови на сървъра .

 • Кеша за документи на Office     Щракнете върху това, за да запишете извлечени файлове в папката за кеша на Office.

Местоположение на чернови на сървъра     Показва местоположение на чернови на сървъра по подразбиране. В текстовото поле въведете пътя, който искате да използвате като местоположение на чернови на сървъра, или щракнете върху Преглед , за да намерите местоположението за чернови на сървъра.

Запази точност при споделяне на този документ    Изберете името на документ, който вече е отворен, или щракнете върху Всички нови документи , за да направите точност настройки, като например съхраняването на шрифтове с файла, се прилагат за всички документи, които ще създадете.

Вграждане на шрифтове във файла     Изберете тази опция, за да запишете на шрифтовете, които се използват в документ с файла, ако шрифтовете могат да бъдат вградени. Когато тази опция е включена, други читатели може да вижда и да използвате шрифтове в документа ви, дори ако те не са инсталирани шрифтове на компютъра си. Включването на тази опция се увеличава размера на файла. За повече информация за вграждане шрифтове вижте Вграждане на TrueType в Microsoft.com уеб сайт.

 • Вграждане само знаците, използвани в документа (най-добро за намаляване на размера на файла)     Изберете тази опция, за да вградите само ако използвате шрифтове в документа. Ако използвате 32 или по-малко знаци от един шрифт, Word включва само тези знаци. Тази опция е най-полезна за документи, които други потребители планират да прегледате или отпечатате само, защото знаците от шрифта и стилове не са налични за редактиране. Тази опция е налична само когато изберете опцията за вграждане на шрифтове във файла .

 • Не включвай общи системни шрифтове     Изберете да вградите шрифтовете, само ако често не са инсталирани на компютри, изпълняващи Windows и Word. Тази опция е налична само когато изберете опцията за вграждане на шрифтове във файла .

За да видите опции за работа с Word за записване, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Wordи след това щракнете върху Запиши.

Опции за записване

Записване на файловете в този формат      Тази опция задава файловия формат по подразбиране, който се използва, когато записвате документи. Ако вашите документи се използват в различни версии на Microsoft Office Word, като уеб страници, или в други програми, можете да изберете файлов формат, който използвате най-често. В този списък изберете файловия формат, който искате да използвате.

Записвай информация за всеки      Word автоматично създава файла за автоматично възстановяване на интервала, които указвате в полето минути . Интервалът трябва да бъде положително число от 1 до 120. Ако компютърът спре да отговаря или губите power неочаквано, файла за автоматично възстановяване се отваря следващия път, когато стартирате Word. Автовъзстановяване файлът може да съдържа незаписана информация, която в противен случай ще бъдат загубени от вашия оригинален документ.

Важно: Възстановяване не замества командата Запиши . Все още трябва да запишете вашия документ, когато завършите работата по него.

Местоположението на файла за автоматично възстановяване     Показва местоположението на файла по подразбиране автовъзстановяване. В текстовото поле въведете пътя, който искате да използвате като местоположението на файла за автоматично възстановяване.

Местоположение на файл по подразбиране     Въведете пътя, който искате Word да използвате като местоположение първия час, който можете да използвате командата Отвори, Запишиили Запиши като , когато стартирате Word или щракнете върху Преглед , намерете папката. Ако искате да въведете пътя до местоположението в мрежата сървър за местоположението на файла по подразбиране, въведете пътя с помощта на UNC синтаксиса: \\servername\foldername. Трябва да рестартирате Word да приложите новото местоположение на файла по подразбиране за мрежов сървър.

Забележка: Тази опция контролира по подразбиране поведение на първия път, можете да използвате командите Отвори, Запишиили Запиши като , когато стартирате Word. Всеки път, когато запишете документа, можете да игнорирате тези настройки, като изберете друго местоположение или формат в диалоговия прозорец отваряне, Запиши или Запиши като .

Запишете извлечени файлове:     Тази опция задава местоположението, където искате да запишете извлечени документи.

 • Местоположение на черновите на сървъра на този компютър     Щракнете върху това, за да запишете извлечени файлове в папката, която е зададен в полето местоположение на чернови на сървъра , за да запишете извлечени файлове.

 • Уеб сървър     Щракнете върху това, за да запишете извлечени файлове на уеб сървъра.

Местоположение на чернови на сървъра     Показва местоположение на чернови на сървъра по подразбиране. В текстовото поле въведете пътя, който искате да използвате като местоположение на чернови на сървъра, или щракнете върху Преглед , за да намерите местоположението за чернови на сървъра.

Запази точност при споделяне на този документ    Изберете името на документ, който вече е отворен, или щракнете върху Всички нови документи , за да направите точност настройки, като например съхраняването на шрифтове с файла, се прилагат за всички документи, които ще създадете.

Вграждане на шрифтове във файла     Изберете тази опция, за да запишете на шрифтовете, които се използват в документ с файла, ако шрифтовете могат да бъдат вградени. Когато тази опция е включена, други читатели може да вижда и да използвате шрифтове в документа ви, дори ако те не са инсталирани шрифтове на компютъра си. Включването на тази опция се увеличава размера на файла. За повече информация за вграждане шрифтове вижте Вграждане на TrueType в Microsoft.com уеб сайт.

 • Вграждане само знаците, използвани в документа (най-добро за намаляване на размера на файла)     Изберете тази опция, за да вградите само ако използвате шрифтове в документа. Ако използвате 32 или по-малко знаци от един шрифт, Word включва само тези знаци. Тази опция е най-полезна за документи, които други потребители планират да прегледате или отпечатате само, защото знаците от шрифта и стилове не са налични за редактиране. Тази опция е налична само когато изберете опцията за вграждане на шрифтове във файла .

 • Не включвай общи системни шрифтове     Изберете да вградите шрифтовете, само ако често не са инсталирани на компютри, изпълняващи Windows и Word. Тази опция е налична само когато изберете опцията за вграждане на шрифтове във файла .

Слушаме ви!

Актуализация 9 май 2017 благодарение на обратна информация от клиенти.

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не е полезно, Споделете какво е объркващ или липсващи. Включете вашите Word и използвате версията на операционната система. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×