Опции на серията

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Използвайте тези опции, за да промените показването на серия от данни или точки от данни във вашата диаграма.

Важно: В зависимост от типа на вашата диаграма са налични различни опции на серията.

Етикети на категории     Тази опция, която е избрана по подразбиране, показва етикети на категории за серията данни. Изчистете това квадратче, ако искате да скриете етикетите на категории. Тази опция е налична само за радарни диаграми.

Раздели серията на     Управлява кои сектори се показват във вторичната диаграма на "кръгова от кръгова" и "стълбовидна от кръгова" диаграма. Можете да разделите серията по позиция, стойност или чертеж по избор. Тази опция е налична само за диаграми от типа “кръгова от кръгова” и "стълбовидна от кръгова".

Вторият чертеж съдържа     Управлява броя на стойностите, които се показват във вторичната диаграма на "кръгова от кръгова" и "стълбовидна от кръгова" диаграма. Тази опция е налична само за диаграми от типа “кръгова от кръгова” и "стълбовидна от кръгова".

  • За позиция тази опция се променя на Вторият чертеж съдържа последния и можете да зададете броя сектори в полето Стойности.

  • За стойности тази опция се променя на Вторият чертеж съдържа всички стойности, по-малки от и можете да зададете желаната стойност.

  • За процентна стойност тази опция се променя на Вторият чертеж съдържа всички стойности, по-малки от и можете да зададете желания процент.

  • За чертеж по избор можете да изберете точките от данни, които искате да се покажат във вторичната диаграма.

    Точката принадлежи на     Управлява чертожната площ на избрана точка от данни в "кръгова от кръгова" и "стълбовидна от кръгова" диаграма. Можете да укажете къде искате да преместите избраната точка от данни, като щракнете върху Първи чертеж или Втори чертеж в списъчното поле. Тази опция е налична само за диаграми от типа “кръгова от кръгова” и "стълбовидна от кръгова".

Ъгъл на първия сектор

Без завъртане до пълно завъртане     Завърта избраната серия данни. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас ъгъл на завъртане или въведете число между 0 и 360 градуса. Настройката по подразбиране е 0 градуса. Тази опция е налична само за кръгови и пръстеновидни диаграми.

Кръгова – разгъване     Управлява разстоянието между избраните точки данни на серията данни и центъра на кръговата диаграма. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент на разгъване или въведете процентна стойност между 0 и 400 в текстовото поле. Настройката по подразбиране е 0%. Тази опция е налична само за кръгови диаграми. Името на тази опция се променя на Разгъване на точка, когато е избран един кръгов сектор.

Пръстеновидно петно     Управлява разстоянието между избраната серия данни или точки данни и центъра на кръговата диаграма. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент на разгъване или въведете процентна стойност между 0 и 400 в текстовото поле. Настройката по подразбиране е 0%. Тази опция е налична само за пръстеновидни диаграми. Името на тази опция се променя на Разгъване на точка, когато е избран един пръстеновиден сектор.

Размер на отвора     Управлява размера на отвора. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент на размера на отвора или въведете процентна стойност между 10 и 90 в текстовото поле. Настройката по подразбиране е 50%. Тази опция е налична само за пръстеновидни диаграми.

Размер на втори чертеж     Управлява размера на вторичната диаграма. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент или въведете процентна стойност между 5 и 200 в текстовото поле. Настройката по подразбиране е 5%. Тази опция е налична само за диаграми от типа "кръгова от кръгова" и "стълбовидна от кръгова".

Припокриване на серията

Разделени към Припокрити    Управлява разстоянието между отделните точки от данни на серията данни, които се показват за всяка категория. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент на разделяне или припокриване, или въведете процента на разделяне или припокриване в полето Процент. Използвайте отрицателни проценти, за да разделите точки данни или положителни проценти, за да ги припокриете. Настройката по подразбиране е 0%.

Дълбочина на интервала

Без интервал към Голям интервал    Определя разстоянието между клъстерите от точки данни, които се показват за всяка категория. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент ширина на интервала или въведете процентна стойност между 0 и 500 в текстовото полето Ширина на интервала. Настройката по подразбиране е 150%. Тази опция е налична само за 3D диаграми.

Ширина на интервала

Без интервал до Голям интервал    Определя разстоянието между клъстерите от точки данни, които се показват за всяка категория. Преместете манипулатора за плъзгане до желания от вас процент ширина на интервала или въведете процентна стойност между 0 и 500 в текстовото полето Ширина на интервала. Настройката по подразбиране е 150%.

Начертаване на серията на

Основна ос     Тази опция, която е избрана по подразбиране, показва избраната серия данни по основната вертикална ос (на стойностите).

Вторична ос     Показва избраната серия данни по вторичната вертикална (на стойностите) ос, добавяйки тази ос към диаграмата, когато изобразявате първата серия данни по вторичната ос. Можете да начертаете една или няколко серии данни по вторичната ос.

Забележка: Ако всички серии от данни са преместени на вторична ос и на основната ос не са останали серии от данни, вторичната ос се преобразува в основна.

Размерът представя

Площта на мехурчетата     Избрана по подразбиране, цялата площ на всяко мехурче представя данните, които се използват за определяне на размера на мехурчето. Тази опция е полезна например ако данните представят измерване, като например квадратни метри. Тази опция е налична само за мехурчеста диаграма.

Ширината на мехурчетата     Ширината или диаметърът на всяко мехурче представя данните, които се използват за определяне на размера на мехурчето, което е полезно за целите на сравнението. Тази опция е налична само за мехурчеста диаграма.

Мащабирай размера на мехурчетата на     Мащабира размера на мехурчето за серия данни с проценти между 0 и 300, които вие въвеждате в текстовото поле – колкото по-големи са процентите, толкова по-големи са мехурчетата. Тази опция е налична само за мехурчеста диаграма.

Показвай отрицателните мехурчета     По подразбиране, когато цяла серия данни съдържа отрицателни размери на мехурчета, серията не се показва. Ако искате да показвате отрицателните мехурчета в диаграмата, отметнете квадратчето Показвай отрицателните мехурчета. Тази опция е налична само за мехурчеста диаграма.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×