Определете дали централизираното разполагане на добавки работи за вашата организация на Office 365.

Централизираното разполагане е препоръчителният и най-богат с функции начин за повечето клиенти да разположат добавки на Office за потребители и групи във вашата организация на Office 365. Ако сте администратор на Office 365, използвайте това ръководство, за да определите дали вашият клиент и потребителите отговарят на изискванията, така че да можете да използвате "Централизирано разполагане".

Възможно е да са необходими до 24 часа, за да се покаже добавката за клиента за всички потребители.

Изисквания

Централизираното разполагане на добавки изисква потребителите да имат Exchange Online, активни пощенски кутии на Exchange Online и Office 365 ProPlus. Следват точните изисквания, необходими за използване на функцията "Централизирано разполагане":

 • Вашите потребители трябва да използват Office ProPlus 2016 в следните операционни системи:

  • В Windows: Office компилация 16.0.8067 или по-нова версия

  • За Mac: Office компилация 15.34.17051500 или по-нова версия

 • За Outlook те трябва да използват една от следните версии:

  • Версия "Кликни и стартирай" 2013: 15.0.4819.1000 или по-нова версия

  • MSI версия 2013: 15.0.4937.1000 или по-нова версия*

  • Версия "Кликни и стартирай" 2016: 16.0.7726.5702 или по-нова версия*

  • MSI версия 2016: 16.0.4494.1000 или по-нова версия*

  *В MSI версията на Outlook добавките, инсталирани от администратор, ще се показват в съответната лента в Outlook, но няма да се показват в секцията "Моите добавки"

 • Вашият справочен указател трябва да бъде федериран към Azure Active Directory.

 • Вашите потребители трябва да влизат в Office 2016 чрез своя организационен ИД.

 • Вашата потребителска пощенска кутия на Exchange трябва да бъде с разрешение за OAuth.

Централизираното разполагане не поддържа следните неща:

 • Добавки, които са насочени към Word, Excel или PowerPoint в Office 2013

 • Локална услуга за справочен указател

 • Разполагане на добавки в SharePoint

 • Разполагане на добавки в Office Online Server

 • Разполагане на обектен модел на компонент (COM) или добавки на Visual Studio Tools за Office (VSTO)

 • Разполагания на Office 365, които не включват Exchange, като например Office 365 Business

Изисквания към клиента

Следващата таблица показва клиентите, които в момента поддържат функцията "Централизирано разполагане".

Приложение на Office.

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

отметка

отметка

отметка

Excel

отметка

отметка

отметка

PowerPoint

отметка

отметка

отметка

Outlook

отметка

отметка

отметка

Office Online се поддържа за всички бизнес планове на Office 365. Разполагания на Office 365 ProPlus се поддържат само за клиенти на настолната версия. За да използва Office 365 ProPlus, потребителят трябва да има акаунт за Office 365 и да му е даден лиценз. За повече информация вижте Общ преглед на Office 365 ProPlus.

Проверка за съвместимост на централизираното разполагане на Office 365

Като използвате проверката за съвместимост на централизираното разполагане на Office 365, можете да проверите дали потребителите на вашия клиент са настроени за използване на централизираното разполагане за Word, Excel и PowerPoint. Проверката за съвместимост не е необходима за поддръжка на Outlook. Изтеглете проверката за съвместимост оттук.

За да изпълните проверката за съвместимост, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте прозорец на PowerShell.exe с права на администратор.

 2. Изпълнете командата <Import-Module O365CompatibilityChecker> без скобите.

 3. Изпълнете командата Invoke-CompatibilityCheck> без скобите, която ви подканва за TenantDomain (например TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) и идентификационните данни за TenantAdmin, и след това ви иска съгласие.

Забележка: В зависимост от броя на потребителите във вашия клиент програмата за проверка може да завърши за минути или за часове.

Когато инструментът завърши изпълнението, той създава изходен файл в .csv формат (файл, съдържащ стойности, разделени със запетая). Файлът се записва в C:\windows\system32 по подразбиране. Изходният файл съдържа следната информация:

 • Потребителско име

 • Потребителски ИД (имейл адрес на потребителя)

 • Централизираното разполагане е готово – ако останалите елементи са изпълнени

 • Продукт от Office – продукт от Office, за който е лицензиран

 • Office е активиран – ако е активиран Office

 • Поддържана пощенска кутия – ако е с пощенска кутия с разрешено OAuth

Разберете дали Office 365 ProPlus е инсталиран

Най-простят начин за откриване дали един потребител има инсталиран Office 365 ProPlus и дали го е използвал наскоро, е да се използва отчетът "Активирания на Microsoft Office", който е наличен в центъра за администриране на Office 365. Отчетът предоставя списък на всички потребители, които са активирали Office 365 ProPlus през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. За целите на централизираното разполагане, важните колони в отчета са активиранията на компютри за Windows или Mac. Можете да експортирате отчета в Excel. За повече информация за отчета вижте Отчети на Office 365 в центъра за администриране – активирания на Microsoft Office.

Ако не искате да използвате отчета за активиранията, можете да помолите потребител да отвори на компютъра си приложение на Office, например Word, а след това да изберете Файл > Акаунт. Под Информация за продукта би трябвало да видите Продукт от абонамент и Microsoft Office 365 ProPlus, както е показано в изображението по-долу.

Екранна снимка на част от секцията "Информация за продукта" в приложение на Office. Показва, че приложението е продукт от абонамент за Office 365 ProPlus.

За помощ относно Office 365 ProPlus вижте Съвети за отстраняване на неизправности за Office 365 ProPlus.

Изисквания за Exchange

Microsoft Exchange съхранява манифестите за добавки в клиента на вашата организация. Администраторът, разполагащ добавките, и потребителите, получаващи тези добавки, трябва да имат версия на Exchange Server, която поддържа OAuth удостоверяване. По подразбиране разполаганията на Exchange – за много клиенти и специализирани за VNext – поддържат OAuth. Специализираните остарели и хибридни локални разполагания на Exchange могат да се конфигурират да поддържат OAuth; това обаче не е конфигурацията по подразбиране.

Консултирайте се с администратора на Exchange за вашата организация, за да разберете коя конфигурация се използва. Свързването на всеки потребител с OAuth може да се проверява с помощта на кратката команда Test-OAuthConnectivity на PowerShell.

Присвоявания на потребители и групи

Функцията "Централизирано разполагане" в момента поддържа повечето от групите, поддържани от Azure Active Directory, включително групи на Office 365, списъци за разпространение и групи за защита.

Забележка: Групи за защита, които не са с активиран имейл, в момента не се поддържат.

В таблицата по-долу са показани задачите, които се поддържат в рамките на централизираното разполагане, ако допуснем, че потребителите поддържат изискванията на клиента и сървъра, посочени по-горе. Централизираното разполагане поддържа потребители в групи от най-високо ниво или групи без родителски групи, но не и потребители във вложени групи или групи, които имат родителски групи.

Присвояване за добавка

Поддържа се

Потребител чрез директно присвояване

Да

Потребител чрез групово присвояване

Да, ако групата е група от най-високо ниво (няма родителски групи)

Не, ако групата е вложена група (има родителски групи)

Всеки в клиента

Да

Да погледнем следния пример, в който на Биляна, Мила и "Отдел продажби" се присвоява добавка. Тъй като "Отдел за продажби за западното крайбрежие" е вложена група, на Найден и Вълко не се присвоява добавка.

Диаграмата показва поле с етикет "Отдел за продажби", което съдържа имена Радослав и Явор, а то е свързано към поле под него с етикет "Продажби в Западна България" с имена Здравко и Златко. До полето има червен X. Имената на Анелия и Биляна са в горния десен ъгъл на диаграмата.

Потребител

Как администраторът присвоява добавката

Присвоена добавка?

Милан

Чрез групата "Отдел продажби"

Да, "Отдел продажби" няма родителски групи

Веселин

Чрез групата "Отдел продажби"

Да, "Отдел продажби" няма родителски групи

Биляна

Директно присвояване на потребител

Да

Мила

Директно присвояване на потребител

Да

Найден

Присвояването не е възможно

Не, "Отдел за продажби за западното крайбрежие" е вложена група.

Вълко

Присвояването не е възможно

Не, "Отдел за продажби за западното крайбрежие" е вложена група.

Разберете дали дадена група съдържа вложени групи

Най-лесният начин да откриете дали дадена група съдържа вложени групи, е да покажете визитката на групата в рамките на Outlook. Ако въведете името на групата в полето До на имейл и след това щракнете върху името на групата, когато то се появи, ще разберете дали тя съдържа потребители или вложени групи. В примера по-долу разделът Членове на визитката на Outlook за тестовата група показва, че няма потребители и има само две подгрупи.

Екранна снимка на раздела "Членове" на визитката в Outlook за групата, наименувана "Тестова група". "Подгрупа 1" и "Подгрупа 2" са показани като членове.

Можете да направите обратната заявка, като пуснете групата за преобразуване, за да се покаже дали тя е член на група. В примера по-долу можете да видите под раздела Членство на визитката на Outlook, че подгрупа 1 е член на тестовата група.

Екранна снимка на раздела "Членство" на визитката в Outlook за групата, наименувана "Подгрупа 1", показваща, че "Подгрупа 1" е член на групата, наименувана "Тестова група".

Вместо това можете да използвате Graph API на Azure Active Directory, за да изпълнявате заявки за намиране на списъка на групите в рамките на дадена група. За повече информация вижте Операции с групи | Препратка към Graph API.

Свързване на Microsoft за поддръжка

Ако вие или вашите потребители имате проблеми при зареждането на добавката, докато използвате приложения на Office Online (Word Online, Excel Online и т.н.), които са разположени централно, може да се наложи да се обърнете към поддръжката на Microsoft (научете как). Предоставете следната информация за вашата среда на Office 365 в билета за поддръжка.

Платформа

Информация за отстраняване на грешки

Office Online

 • Регистрационни файлове на Charles/Fiddler

 • ИД на клиента (научете как)

 • ИД на корелация. Прегледайте източника на една от страниците на Office, потърсете стойността за ИД на корелация и я изпратете:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Пълни клиенти (Windows, Mac)

 • Регистрационни файлове на Charles/Fiddler

 • Номерата на компилациите за клиентското приложение (за предпочитане като екранна снимка от "Файл/Акаунт")

Вж. също

Разполагане на Office с добавки в центъра за администриране на Office 365

Използване на кратките команди на PowerShell на централизираното разполагане за управление на добавки

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×