Описания на графиките SmartArt

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Списък

Име на оформлението

Описание

Картина

Списък основни блокове

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове от информация. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Списък основни блокове''

Списък на акцент на прегъваща се картина

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките кръгови фигури са предназначени да съдържат картини. Работи добре за илюстриране на текст от ниво 1 и ниво 2. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Списък на акцент на прегъваща се картина''

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Подробен процес

Използвайте с големи количества текст от ниво 2, за да покажете напредване през етапи.

Изображение на оформлението ''Подробен процес''

Групиран списък

Използвайте, за да покажете групи и подгрупи информация или стъпки и подстъпки в задача, процес или работен поток. Текстът от ниво 1 съответства на хоризонталните фигури от най-високо ниво, а текстът от ниво – на вертикалните подстъпки под всяка фигура от най-високо ниво. Работи добре за подчертаване на подгрупи или подстъпки, йерархична информация или множество списъци с информация.

Изображение не оформлението ''Групиран списък''

Списък йерархии

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи в групите. Може също така да се използва да групира или поставя в списък информация.

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Хоризонтален списък с водещи символи

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани списъци от информация. Работи добре с големи количества текст. Целият текст има едно и също ниво на акцентиране и не се предполага направление.

Изображение на оформлението ''Хоризонтален списък с водещи символи''

Списък хоризонтални картини

Използвайте, за да покажете непоследователна или групирана информация с акцентиране на свързаните картини. Горните фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък хоризонтални картини''

Списък акценти на картини

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация. Малките фигури в горните ъгли са предназначени да съдържат картини. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък акценти на картини''

Списък надписи на картини

Използвайте,за да покажете непоследователни или групирани блокове от информация. Най-горните фигури са предназначени да съдържат картини, а картините са акцентирани пред текста. Работи добре за картини с кратки текстови надписи.

Изображение на оформлението "Списък с надписи и картини"

Списък пирамиди

Използвайте, за да покажете пропорционални, вътрешносвързани или йерархични зависимости. Текстът се показва в правоъгълни фигури на фона на пирамидата.

Изображение на оформлението "Списък с пирамиди"

Сегментиран процес

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Подчертава текста от ниво 2, тъй като всеки ред се показва в отделна фигура.

Изображение на оформлението ''Сегментиран процес''

Натрупан списък

Използвайте, за да покажете групи информация или стъпки в задача, процес или работен поток. Кръглите фигури съдържат текст от ниво 1, а съответните правоъгълници – текст от ниво 2. Работи добре за многобройни подробности и минимален текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Натрупан списък''

Йерархия таблици

Използвайте, за да покажете групи от информация, изградени отгоре надолу, и йерархиите вътре във всяка група. Това оформление не съдържа свързващи линии.

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Списък таблици

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация с еднаква стойност. Първият ред текст от ниво 1 съответства на най-горната фигура и неговият текст от ниво 2 се използва за следващи списъци.

Изображение на оформлението ''Списък таблици''

Списък цели

Използвайте, за да покажете взаимно свързана или припокриваща се информация. Всеки от първите седем реда текст от ниво 1 се появява в правоъгълна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи добре при текст както от ниво 1, така и от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък цели''

Списък трапецоиди

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация с еднаква стойност. Работи добре с големи количества текст.

Изображение на оформлението ''Списък трапецоиди''

Списък вертикални правоъгълници

Използвайте, за да покажете няколко групи информация, особено групи с големи количества текст от ниво 2. Добър избор за списъци информация с водещи символи.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални правоъгълници''

Списък вертикални блокове

Използвайте, за да покажете групи от информация в задача, процес или работен поток. Работи добре с големи количества текст от ниво 2. Добър избор за текст с основна точка и множество подточки.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални блокове''

Вертикален списък с водещи символи

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Работи добре за списъци с дълги заглавия или информация от най-високо ниво.

Изображение на оформлението ''Вертикален списък с водещи символи''

Списък на вертикални V-образни стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в една задача, процес или работен поток, или да акцентирате върху движение или направление. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък на вертикални V-образни стрелки''

Списък акценти на вертикални картини

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките кръгове са предназначени да съдържат картини.

Оформление ''Списък акценти на вертикални картини''

Списък вертикални картини

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките фигури вляво са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални картини''

Списък вертикални стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток, които се движат към обща цел. Работи добре за списъци информация с водещи символи.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални стрелки''

Най-горе на страницата

Процес

Име на оформлението

Описание

Картина

Процес акценти

Използвайте,за да покажете напредване, линия на времето или последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Работи добре за илюстриране на текст от ниво 1 и ниво 2.

Изображение на оформлението ''Процес акценти''

Редуващ се поток

Използвайте, за да покажете групи информация или последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Акцентира върху взаимодействието или зависимостите между групите информация.

Изображение на оформлението ''Редуващ се поток''

Лента със стрелка

Използвайте, за да покажете свързани или контрастни концепции с някаква връзка, например противоположни сили. Първите два реда текст от ниво 1 се използват за текст в стрелките. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Лента със стрелка''

Процес на базово прегъване

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Процес на базово прегъване''

Процес на базова V-образна стрелка

Използвайте, за да покажете напредване, времева скала, последователни стъпки в задача, процес или работен поток, а също за акцентиране върху движение или посока. Текстът от ниво 1 се показва във фигурите на стрелките, докато текстът от ниво 2 се показва под фигурите на стрелките.

Изображение на оформлението ''Процес на базова V-образна стрелка''

Базов процес

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток.

Изображение на оформлението "Базов процес"

Базова линия на времето

Използвайте, за да покажете последователни стъпки в задача, процес или работен поток, или да покажете информация на линията на времето. Работи добре с текст и от ниво 1, и от ниво 2.

Изображение на оформлението "Базова времева линия"

Списък V-образни стрелки

Използвайте, за да покажете напредване през няколко процеса, които образуват цялостен работен поток. Работи също така за илюстриране на противоположни процеси. Текстът от ниво 1 съответства на първата фигура стрелка отляво, докато текстът от ниво 2 съответства на хоризонталните подстъпки за всяка фигура, която съдържа текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Списък V-образни стрелки''

Процес на кръгово прегъване

Използвайте, за да покажете дълга или нелинейна последователност или стъпки в една задача, процес или работен поток. Работи най-добре с текст само от ниво 1. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

изображение на оформлението ''процес на кръгово прегъване''

Процес на затворена V-образна стрелка

Използвайте, за да покажете напредване, времева скала, последователни стъпки в задача, процес или работен поток, а също за акцентиране върху движение или посока. Може да се използва за подчертаване на информацията в началната фигура. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Процес на затворена V-образна стрелка''

Процес непрекъсната стрелка

Използвайте, за да покажете стъпки във времева скала или на последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Работи най-добре с текст от ниво 1, понеже всеки ред на текста от ниво 1 се показва във фигурата за стрелка. Текстът от ниво 2 се показва извън фигурата за стрелка.

Изображение на оформлението ''Процес непрекъсната стрелка''

Непрекъснат блоков процес

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Работи най-добре с минимално количество текст от ниво 1 и ниво 2.

Изображение на оформлението ''Непрекъснат блоков процес''

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Събиращи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или понятия, които се събират в основна идея. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Събиращи се стрелки''

Подробен процес

Използвайте с големи количества текст от ниво 2, за да покажете напредване през етапи.

Изображение на оформлението ''Подробен процес''

Разделящи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или концепции, разклоняващи се навън от централен източник. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Разделящи се стрелки''

Уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред на текста от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Уравнение''

Фуния

Използвайте, за да покажете филтрирането на информацията или как частите се обединяват в едно цяло. Акцентира върху крайния резултат. Може да съдържа до четири реда текст от ниво 1. Последният от тези четири реда текст от ниво 1 се показва под фунията, а другите редове съответстват на кръглата фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Фуния''

Уреди

Използвайте, за да покажете взаимно блокиращи се идеи. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на фигура зъбно колело, а съответният им текст от ниво 2 се появява в правоъгълници до фигурата на уреда. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Уреди''

Насрещни стрелки

Използвайте, за да покажете две противоположни идеи или две идеи, разклоняващи се от основна същност. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на една стрелка. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Процес на акценти на картини

Използвайте, за да покажете последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Правоъгълните фигури във фона са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Процес на акценти на картини''

Стрелки на процеси

Използвайте, за да покажете информация, която илюстрира процес или работен поток. Текстът от ниво 1 се показва в кръглите фигури, а текстът от ниво 2 се показва във фигурите за стрелки. Работи най-добре за минимално количество текст и за акцентиране на движение или посока.

Изображение на оформлението "Процес със стрелки"

Списък процеси

Използвайте, за да покажете много групи информация или стъпки и подстъпки в задача, процес или работен поток. Текстът от ниво 1 съответства на хоризонталните фигури отгоре, а текстът от ниво 2 – на вертикалните подстъпки под всяка фигура от най-високо ниво.

Изображение на оформлението ''Списък процеси''

Процес на повтарящо се прегъване

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Процес на повтарящо се прегъване''

Сегментиран процес

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Подчертава текста от ниво 2, тъй като всеки ред се показва в отделна фигура.

Изображение на оформлението ''Сегментиран процес''

Каскаден процес

Използвайте, за да покажете спад през етапите. Всеки от първите пет реда текст от ниво 1 съответства на правоъгълник. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Каскаден процес''

Стрелка нагоре

Използвайте, за да покажете напредването или стъпките в една задача, процес или работен поток с насочена нагоре тенденция. Всеки от първите пет реда текст на ниво 1 съответства на точка върху стрелката. Работи най-добре с минимален текст. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Стрелка нагоре''

Списък вертикални стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток, които се движат към обща цел. Работи добре за списъци информация с водещи символи.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални стрелки''

Процес на вертикално прегъване

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури. Акцентира повече върху зависимостите между фигурите, отколкото върху направление или движение.

Изображение на оформлението "Вертикален процес с чупка"

Списък на вертикални V-образни стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в една задача, процес или работен поток, или да акцентирате върху движение или направление. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък на вертикални V-образни стрелки''

Вертикално уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред текст от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Вертикално уравнение''

Вертикален процес

Използвайте,за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток отгоре надолу. Работи най-добре с текст от ниво 1, тъй като вертикалното пространство е ограничено.

Изображение на оформлението "Вертикален процес"

Най-горе на страницата

Цикъл

Лос Анджелис име на оформление

Описание

Картина

Базов цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или стъпки, а не свързващи стрелки или поток. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението "Базов цикъл"

Базов сектор

Използвайте, за да покажете как индивидуалното се отделя от цялото. Първите седем реда текст от ниво 1 съответстват на равномерно разпределени клиновидни или секторни фигури. Горната фигура с текст от ниво 1 се появява извън останалите от кръга с цел изтъкване. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Базов сектор''

Базова радиална

Използвайте, за да покажете зависимост от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а нейният текст от ниво 2 съответства на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението "Базова радиална"

Блоков цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Акцентира върху етапите или стъпките, а не върху свързващите стрелки или поток.

Изображение на оформлението ''Блоков цикъл''

Непрекъснат цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Акцентира върху връзката между всички компоненти. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Непрекъснат цикъл''

Циклична матрица

Използвайте, за да покажете зависимостта спрямо централна идея в циклично напредване. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура, а текстът от ниво 2 се появява в правоъгълна фигура към страната на клиновидната или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Разделяща се радиална

Използвайте, за да покажете зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната кръгова фигура. Акцентира върху заобикалящите кръгове, а не върху централната идея. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Разделяща се радиална''

Уреди

Използвайте, за да покажете взаимно блокиращи се идеи. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на фигура зъбно колело, а съответният им текст от ниво 2 се появява в правоъгълници до фигурата на уреда. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Уреди''

Многопосочен цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития, които могат да възникнат във всяко направление.

Изображение на оформлението ''Многопосочен цикъл''

Ненасочен цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Всяка фигура има еднакво ниво на значимост. Работи добре, когато направлението няма нужда да бъде посочено.

Изображение на оформлението ''Ненасочен цикъл''

Радиален цикъл

Използвайте, за да покажете зависимостта от централна идея. Акцентира върху информацията в централния кръг и как информацията от външния пръстен кръгове допринася за централната идея. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централния кръг, а неговият текст от ниво 2 съответства на външния пръстен от кръгове. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиален цикъл''

Радиална на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости и зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а редовете с текст от ниво 2 съответстват на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиална на Вен''

Сегментиран цикъл

Използвайте, за да представите напредване или последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Всеки от първите седем реда текст от ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Сегментиран цикъл''

Текстов цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в един кръгов поток. Акцентира върху стрелките или потока, а не върху етапите или стъпките. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Текстов цикъл''

Най-горе на страницата

Йерархия

Оформление име

Описание

Картина

Йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи отгоре надолу.

Изображение на оформлението ''Йерархия''

Списък йерархии

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи в групите. Може също така да се използва да групира или поставя в списък информация.

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Хоризонтална йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи хоризонтално. Работи добре за дървета на решения.

Изображение на оформлението ''Хоризонтална йерархия''

Хоризонтално обозначена йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи хоризонтално и групирани йерархично. Акцентира върху текст на заглавие или от ниво 1. Първият ред текст от ниво се появява във фигурата в началото на йерархията, а вторият и всички следващи редове текст от ниво 1 се появяват отгоре на високите правоъгълници.

Изображение на оформлението "Хоризонтално обозначена йерархия"

Обозначена йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи отгоре надолу и групирани йерархично. Акцентира върху текст на заглавие или от ниво 1. Първият ред текст от ниво 1 се появява във фигурата в началото на йерархията, а всички следващи редове текст от ниво 1 се появяват отляво на високите правоъгълници.

Изображение на оформлението ''Обозначена йерархия''

Организационна диаграма

Използвайте, за да покажете йерархична информация или отчетени зависимости в организация. Фигурата на помощник и висящите оформления на организационна диаграма се предлагат с това оформление.

Изображение на оформлението "Организационна диаграма"

Йерархия таблици

Използвайте, за да покажете групи от информация, изградени отгоре надолу, и йерархиите вътре във всяка група. Това оформление не съдържа свързващи линии.

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Най-горе на страницата

Зависимост

Име на оформлението

Описание

Картина

Лента със стрелка

Използвайте, за да покажете свързани или контрастни концепции с някаква връзка, например противоположни сили. Първите два реда текст от ниво 1 се използват за текст в стрелките. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Лента със стрелка''

Баланс

Използвайте, за да сравните или покажете зависимостта между две идеи. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на текста, показан отгоре на едната страна на централната точка на върха. Подчертава текста от ниво 2, който е ограничен до четири фигури от всяка страна на централната точка. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Баланс''

Базов сектор

Използвайте, за да покажете как индивидуалното се отделя от цялото. Първите седем реда текст от ниво 1 съответстват на равномерно разпределени клиновидни или секторни фигури. Горната фигура с текст от ниво 1 се появява извън останалите от кръга с цел изтъкване. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Базов сектор''

Базова радиална

Използвайте, за да покажете зависимост от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а нейният текст от ниво 2 съответства на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението "Базова радиална"

Базова цел

Използвайте, за да покажете ограничение, градации или йерархични зависимости. Първите пет реда текст от ниво 1 съответстват на кръг. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението "Базова цел"

Базова на Вен

Използвайте, за да покажете взаимно свързани или припокриващи се зависимости. Първите седем реда текст от ниво 1 отговарят на кръг. Ако има четири или по-малко реда текст от ниво 1, текстът е вътре в кръговете. Ако има повече от четири реда текст от ниво 1, текстът е извън кръговете. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението "Базова на Вен"

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Събиращи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или понятия, които се събират в основна идея. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Събиращи се стрелки''

Събираща се радиална

Използвайте, за да покажете зависимости на концепции или компоненти от централна в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната кръгова фигура, а редовете с текст от ниво 2 съответстват на заобикалящите правоъгълни фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението "Събираща се радиална"

Насрещни стрелки

Използвайте, за да покажете две противоположни идеи или концепции. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на една стрелка и работи най-добре при показване на текст от ниво 2. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Циклична матрица

Използвайте, за да покажете зависимостта спрямо централна идея в циклично напредване. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура, а текстът от ниво 2 се появява в правоъгълна фигура към страната на клиновидната или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Разделящи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или концепции, разклоняващи се навън от централен източник. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Разделящи се стрелки''

Разделяща се радиална

Използвайте, за да покажете зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната кръгова фигура. Акцентира върху заобикалящите кръгове, а не върху централната идея. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Разделяща се радиална''

Уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред на текста от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Уравнение''

Фуния

Използвайте, за да покажете филтрирането на информацията или как частите се обединяват в едно цяло. Акцентира върху крайния резултат. Може да съдържа до четири реда текст от ниво 1. Последният от тези четири реда текст от ниво 1 се показва под фунията, а другите редове съответстват на кръглата фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Фуния''

Уреди

Използвайте, за да покажете взаимно блокиращи се идеи. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на фигура зъбно колело, а съответният им текст от ниво 2 се появява в правоъгълници до фигурата на уреда. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Уреди''

Групиран списък

Използвайте, за да покажете групи и подгрупи информация или стъпки и подстъпки в задача, процес или работен поток. Текстът от ниво 1 съответства на хоризонталните фигури от най-високо ниво, а текстът от ниво – на вертикалните подстъпки под всяка фигура от най-високо ниво. Работи добре за подчертаване на подгрупи или подстъпки, йерархична информация или множество списъци с информация.

Изображение не оформлението ''Групиран списък''

Списък йерархии

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи в групите. Може също така да се използва да групира или поставя в списък информация.

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Линейна на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости в последователност. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Линейна на Вен''

Вложена цел

Използвайте, за да покажете зависимости на ограничаването. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на горния ляв текст във фигурите, а текстът от ниво 2 съответства на по-малките фигури. Работи най-добре с минимални редове текст от ниво 2. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Вложена цел''

Ненасочен цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Всяка фигура има еднакво ниво на значимост. Работи добре, когато направлението няма нужда да бъде посочено.

Изображение на оформлението ''Ненасочен цикъл''

Насрещни стрелки

Използвайте, за да покажете две противоположни идеи или две идеи, разклоняващи се от основна същност. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на една стрелка. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Списък акценти на картини

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация. Малките фигури в горните ъгли са предназначени да съдържат картини. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък акценти на картини''

Радиален цикъл

Използвайте, за да покажете зависимостта от централна идея. Акцентира върху информацията в централния кръг и как информацията от външния пръстен кръгове допринася за централната идея. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централния кръг, а неговият текст от ниво 2 съответства на външния пръстен от кръгове. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиален цикъл''

Списък радиални

Използвайте, за да покажете зависимости от централна идея в цикъл. Централната фигура може да съдържа картина. Текстът от ниво 1 се появява в по-малките кръгове, а всеки свързан текст от ниво 2 се появява от страната на по-малките кръгове.

Изображение на оформлението ''Списък радиални''

Радиална на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости и зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а редовете с текст от ниво 2 съответстват на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиална на Вен''

Сегментирана пирамида

Използвайте, за да покажете ограничаване, пропорционални или взаимно свързани зависимости. Първите девет реда текст от ниво 1 се появяват в триъгълните фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи най-добре само с текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Сегментирана пирамида''

Насложена на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости. Добър избор за акцентиране върху растеж или градация. Работи най-добре с текст само от ниво 1. Първите седем реда текст от ниво 1 съответстват на кръгова фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насложена на Вен''

Йерархия таблици

Използвайте, за да покажете групи от информация, изградени отгоре надолу, и йерархиите вътре във всяка група. Това оформление не съдържа свързващи линии.

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Списък цели

Използвайте, за да покажете взаимно свързана или припокриваща се информация. Всеки от първите седем реда текст от ниво 1 се появява в правоъгълна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи добре при текст както от ниво 1, така и от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък цели''

Вертикално уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред текст от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Вертикално уравнение''

Най-горе на страницата

Матрица

Име на оформлението

Описание

Картина

Базова матрица

Използвайте, за да покажете зависимостите на компонентите от цялото в квадранти. Първите четири реда текст от ниво 1 се появяват в квадрантите и могат да съдържат текст от ниво 2. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението "Базова матрица"

Матрица на мрежата

Използвайте, за да покажете разположението на концепции по две оси. Акцентира върху индивидуалните компоненти, а не върху цялото. Първите четири реда текст от ниво 1 се появяват в квадрантите. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Матрица на мрежата''

Озаглавена матрица

Използвайте, за да покажете зависимостите на четирите квадранта от цялото. Първият ред от текста от ниво 1 съответства на централната фигура, а първите четири реда текст от ниво 2 се появяват в квадрантите. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Озаглавена матрица''

Най-горе на страницата

Пирамида

Име на оформлението

Описание

Картина

Базова пирамида

Използвайте, за да покажете пропорционални, взаимно свързани или йерархични зависимости, в които най-големият компонент е отдолу, а нагоре се стесняват. Текстът от ниво 1 се появява в пирамидалните сегменти, а текстът от ниво 2 се появява във фигури до всеки сегмент.

Изображение на оформлението "Базова пирамида"

Обърната пирамида

Използвайте, за да покажете пропорционални, взаимно свързани или йерархични зависимости, в които най-големият компонент е отдолу, а нагоре се стесняват. Текстът от ниво 1 се появява в пирамидалните сегменти, а текстът от ниво 2 се появява във фигури до всеки сегмент.

Изображение на оформлението ''Обърната пирамида''

Списък пирамиди

Използвайте, за да покажете пропорционални, вътрешносвързани или йерархични зависимости. Текстът се показва в правоъгълни фигури на фона на пирамидата.

Изображение на оформлението "Списък с пирамиди"

Сегментирана пирамида

Използвайте, за да покажете ограничаване, пропорционални или взаимно свързани зависимости. Първите девет реда текст от ниво 1 се появяват в триъгълните фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи най-добре само с текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Сегментирана пирамида''

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×