Преминаване към основното съдържание

Оператори за изчисление и приоритет в Excel

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Операторите указват типа на изчислението, което искате да извършите върху елементи във формула, като събиране, изваждане, умножение или деление. В тази статия ще научите реда по подразбиране, в който операторите действат върху елементите в изчисление. Ще научите също как да промените този ред, като използвате скоби.

Типове оператори

Има четири различни типа оператори за изчисление: аритметични, за сравнение, текстови и препратки.

За да извършите основни математически операции като събиране, изваждане или умножение – или за комбиниране на числа и получаване на числови резултати, използвайте аритметичните оператори в тази таблица.

Аритметичен оператор

Значение

Пример

+ (знак плюс)

Събиране

3+3

- (знак минус)

Изваждане
Отрицание

3 – 1
– 1

* (звездичка)

Умножение

3*3

/ (наклонена черта)

Деление

3/3

% (знак за процент)

Процент

20%

^ (карета)

Степенуване

3^2

С операторите в таблицата по-долу можете да сравните две стойности. Когато две стойности се сравняват с помощта на тези оператори, резултатът е логическа стойност TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Е равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Използвайте знака амперсанд (&), за да се присъедините към или да обедините един или повече текстови низове, за да произведете една част от текста.

Текстов оператор

Значение

Пример

& (амперсанд)

Свързва или обединява две стойности за получаването на една непрекъсната текстова стойност.

("North" & "вятър")

Комбиниране на диапазони от клетки за изчисления с тези оператори.

Оператор за препратка

Значение

Пример

: (двоеточие)

Оператор за диапазон, който създава една препратка към всички клетки между две препратки, включително двете препратки.

B5:B15

; (точка и запетая)

Оператор за обединение, който комбинира множество препратки в една препратка.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(интервал)

Оператор за сечение, който произвежда по препратки към клетките, които са общи за двете препратки.

B7:D7 C6:C8

Ред, в който Excel извършва операциите във формулите

В някои случаи редът, в който се извършва изчислението, може да засегне върнатата стойност на формулата, така че е важно да се разбере редът и как можете да промените реда, за да получите резултатите, които очаквате да видите.

Формулите изчисляват стойности в определен ред. Формулата в Excel винаги започва със знак за равенство (=). Знакът за равенство казва на Excel, че знаците, които следват, формират формула. След този знак за равенство може да има поредица от елементи, които трябва да бъдат изчислени (операндите), които са разделени от операторите за изчисление. Excel изчислява формулата отляво надясно спрямо определен ред за всеки оператор във формулата.

Ако комбинирате няколко оператора в една формула, Excel извършва операциите в реда, показан в следващата таблица. Ако една формула съдържа оператори с еднакви приоритети – например умножение и деление – Excel изчислява операторите отляво надясно.

Оператор

Описание

: (двоеточие)

(единичен интервал)

, (запетая)

Оператори за препратки

Смяна на знака (като в –1)

%

Процент

^

Степенуване

* и /

Умножение и деление

+ и –

Събиране и изваждане

&

Свързване на два текстови низа (конкатенация)

=
< >
< =
> =
<>

Сравняване

За да промените реда на изчисление, поставете в скоби частта от формулата, която трябва да бъде изчислена първа. Например следващата формула води до стойността от 11, тъй като Excel изчислява умножението преди добавянето. Формулата първо умножава 2 по 3 и след това добавя 5 към резултата.

=5+2*3

Ако обаче използвате скоби, за да промените синтаксиса, Excel сумира 5 и 2 заедно, а след това умножава резултата по 3, за да произведе 21.

=(5+2)*3

В примера по-долу кръглите скоби, които обграждат първата част от формулата, ще принудят Excel да изчисли B4 + 25 първо и след това да раздели резултата чрез сбора на стойностите в клетки D5, E5 и F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Гледайте това видео за поръчката за оператор в Excel, за да научите повече.

Как Excel конвертира стойности във формули

Когато въвеждате формула, Excel очаква определени типове стойности за всеки оператор. Ако въведете различен вид стойност, отколкото се очаква, Excel може да конвертира стойността.

Формулата

Изчислява

Обяснение

= "1" + "2"

3

Когато използвате знак плюс (+), Excel очаква числа във формулата. Макар че кавичките означава, че "1" и "2" са текстови стойности, Excel автоматично конвертира текстовите стойности в числа.

= 1 + "$ 4.00"

5

Когато една формула очаква число, Excel конвертира текст, ако е във формат, който обикновено се приема за число.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel интерпретира текста като дата във формат мм/дд/гггг, преобразува датите в поредни числа и след това изчислява разликата между тях.

= SQRT ("8 + 1")

Грешки #VALUE!

Excel не може да конвертира текста в число, тъй като текстът "8 + 1" не може да бъде преобразуван в число. Можете да използвате "9" или "8" + "1" вместо "8 + 1", за да преобразувате текста в число и да върнете резултата от 3.

= "A" &TRUE

ATRUE

Когато се очаква текст, Excel конвертира числа и логически стойности, като TRUE и FALSE, в текст.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×