Оператори за изчисление и приоритети в Excel

Операторите задават типа на изчислението, което искате да се извърши с елементите от формулата, като напр. събиране, изваждане, умножение или деление. Съществува подразбиращ се ред, в който се изпълняват операторите, но вие можете да го промените с помощта на скоби.

Има четири различни типа оператори за изчисление: аритметични, за сравнение, текстови и препратки.

Аритметични оператори

За да извършите основните математически операции като събиране, изваждане или умножение, групиране на числа и получаване на числови резултати, използвайте следните аритметични оператори.

Аритметичен оператор

Значение

Пример

+ (знак плюс)

Събиране

3+3

- (знак минус)

Изваждане
Смяна на знака

3–1
–1

* (звездичка)

Умножение

3*3

/ (наклонена черта)

Деление

3/3

% (знак за процент)

Процент

20%

^ (карета)

Степенуване

3^2

Оператори за сравнение

С помощта на следващите оператори можете да сравнявате две стойности. Резултатът от сравнението е логическата стойност TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Оператор за конкатенация (свързване) на текст

Използвайте знака амперсанд (&), за да свържете (или конкатенирате) един или повече текстови низове в един общ текст.

Текстов оператор

Значение

Пример

& (амперсанд)

Свързва, или конкатенира, две стойности, създавайки една непрекъсната текстова стойност

("North"&"wind")

Оператори за препратки

Комбинират диапазони от клетки за изчисления със следните оператори.

Оператор за препратка

Значение

Пример

: (двоеточие)

Оператор за диапазон, който създава една препратка към всички клетки между две препратки, включително двете препратки

B5:B15

; (точка и запетая)

Оператор за обединение, който комбинира множество препратки в една препратка

SUM(B5:B15;D5:D15)

(интервал)

Оператор за сечение, който създава препратка към клетки, които са общи за две препратки

B7:D7 C6:C8

В някои случаи редът, в който се извършва изчисляването, може да повлияе на връщаната от формулата стойност, така че е важно да се разбере как се определя редът и как можете да промените реда, за да получите желаните резултати.

Ред на изчисляване

Формулите изчисляват стойностите в определен ред. Формулите в Excel винаги започват със знака за равенство (=). Знакът за равенство съобщава на Excel, че следващите знаци образуват формула. След знака за равенство следват елементите, които трябва да бъдат изчислени (операндите), разделени с оператори за изчисление. Excel изчислява формулите отляво надясно съгласно приоритета на всеки оператор във формулата.

Приоритет на операторите

Ако комбинирате няколко оператора в една формула, Excel извършва операциите в реда, показан в следващата таблица. Ако една формула съдържа оператори с еднакви приоритети – например умножение и деление – Excel изчислява операторите отляво надясно.

Оператор

Описание

: (двоеточие)

(единичен интервал)

; (точка и запетая)

Оператори за препратки

Смяна на знака (като в –1)

%

Процент

^

Степенуване

* и /

Умножение и деление

+ и –

Събиране и изваждане

&

Свързване на два текстови низа (конкатенация)

=
< >
<=
>=
<>

Сравнение

Използване на скоби

За да промените реда на изчисление, поставете в скоби частта от формулата, която трябва да бъде изчислена първа. Например следната формула дава 11, защото Excel изчислява умножението преди събирането. Формулата умножава 2 по 3 и след това добавя 5 към резултата.

=5+2*3

Ако обаче използвате скоби, за да промените синтаксиса, Excel първо събира 5 и 2, а след това умножава резултата по 3, като се получава 21.

=(5+2)*3

В примера по-долу скобите около първата част от формулата принуждават Excel първо да изчисли B4+25 и след това да раздели резултата на сумата на стойностите в клетките D5, E5 и F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Можете да гледате този видеоклип за реда на операторите в Excel, за да научите повече.

Когато въвеждате формула, Excel очаква определени видове стойностите за всеки оператор. Ако въведете различен вид стойност от очакваната, Excel понякога може да преобразува стойността.

Формулата

Дава резултат

Обяснение

= "1"+"2"

3

Когато използвате знак плюс (+), Excel очаква числа във формулата. Въпреки че кавичките означават, че "1" и "2" са текстови стойности, Excel автоматично преобразува текстовите стойности в числа.

= 1+"$4,00"

5

Когато формула очаква число, Excel преобразува текста, ако е във формат, който обикновено ще бъде приет за число.

= "6.1.2001"-"5.1.2001"

31

Excel интерпретира текста като дата във формат дд.мм.гггг, преобразува датите в поредни номера и след това изчислява разликата между тях.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel не може да преобразува текста в число, защото текстът "8+1" не може да бъде преобразуван в число. Можете да използвате "9" или "8"+"1" вместо "8+1", за да се преобразува текстът в число и да се върне резултатът 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Когато се очаква текст, Excel преобразува числата и логическите стойности, като напр. TRUE и FALSE, в текст.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel

Вж. също

Основни математически изчисления в Excel

Използване на Excel като калкулатор

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×