Преминаване към основното съдържание

Общ преглед на шаблоните за формуляри и режимите

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft InfoPath 2010 Designer ви позволява да проектирате разнообразни формуляри, които могат да бъдат попълнени в уеб браузър и в InfoPath Filler. За да започнете да проектирате формуляр на InfoPath, стартирайте InfoPath 2010 Designer и изберете шаблон от галерия с шаблони в раздела Файл, в секцията Създай. Шаблоните са разделени в следните категории: Популярни шаблони за формуляри, Разширени шаблони за формуляри, Шаблони за формуляри за InfoPath 2007 и Части на шаблон. Във всяка от тези категории са изредени редица шаблони за формуляр, от които можете да избирате.

В тази статия

Общ преглед на шаблоните за формуляри на InfoPath

Популярни шаблони за формуляри

Списък на SharePoint

Библиотека с формуляри на SharePoint

Електронна поща

Празен формуляр

Празен формуляр (InfoPath Filler)

Разширени шаблони за формуляри

База_данни

Уеб услуга

XML или схема

Файл за връзка с данни

Преобразуване на съществуващ формуляр

Информационен панел на документ

Шаблони за формуляри на InfoPath 2007

Части на шаблон

Промяна на типа или съвместимостта на шаблон за формуляр

Общ преглед на шаблоните за формуляри на InfoPath

Формулярите в категорията Популярни шаблони за формуляри ви позволяват успешно да разполагате формуляри, които използват списъци на SharePoint като първичен източник на данни, имат облик и създават усещане за формуляри в браузър и имейл и ви предоставят гъвкавостта, която ви трябва, за да проектирате формуляра от самото начало. Ако очаквате да проектирате вашия формуляр с разширени връзки с данни, например връзка с база данни или уеб услуга, трябва да изберете правилния шаблон от категорията Разширени шаблони за формуляри. Ако повечето от вашите потребители използват SharePoint 2007 или InfoPath 2007, трябва да изберете шаблон от категорията Шаблони за формуляри на InfoPath 2007 или да очаквате, че ще трябва да промените съвместимостта на шаблона по-късно. Накрая, категорията Части на шаблон е предназначена за проектанти, които искат да създават многократно използваеми части на формуляри, които могат да се вграждат в други формуляри.

Най-горе на страницата

Популярни шаблони за формуляри

Категорията "Популярни шаблони за формуляри" предлага избор на най-често проектираните формуляри на InfoPath.

Тип на шаблона

Среда на попълване

Списък на SharePoint

Уеб браузър и Microsoft SharePoint Workspace

Библиотека с формуляри на SharePoint

Уеб браузър и InfoPath Filler

Имейл

Microsoft Outlook

Празен формуляр

Уеб браузър и InfoPath Filler

Празен формуляр (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

Списък на SharePoint

Шаблонът за формуляр "Списък на SharePoint" се използва, за да персонализира формуляра, който се използва за създаване, преглеждане и редактиране на елементи в списък на SharePoint. Започва се със задаване на нов или съществуващ списък на SharePoint, а InfoPath автоматично генерира списъчния формуляр. След като персонализирате формуляра, публикувайте го обратно в SharePoint с едно щракване, като използвате функцията за бързо публикуване на InfoPath 2010 Designer.

Библиотека с формуляри на SharePoint

Шаблонът "Библиотека с формуляри на SharePoint" се използва за проектиране на формуляр за събиране на данни в библиотека с формуляри на SharePoint. InfoPath стартира с базово оформление, което може бързо да се приспособи чрез добавяне но контроли, избиране от налични теми на SharePoint в раздела Проектиране на страница на лентата и персонализиране на вашите опции на подаване.

Имейл

Формулярът "Имейл" се разпространява, попълва и подава чрез имейл. Можете да използвате автоматично генерирано оформление или да го преформатирате с шаблони за оформления на страници, теми и таблици, намерени в лентата. След като завършите персонализирането на оформлението и добавянето на контроли, задайте получателя на имейла. За целта щракнете върху раздела Данни и в групата Подаване на формуляр щракнете върху Имейл. След това щракнете върху раздела Файл, върху раздела Публикуване и след това върху Имейл, за да изберете получателите.

Формулярите на InfoPath могат да се подават чрез имейл само в Microsoft Outlook 2007 и 2010. Съвместимостта по подразбиране е с Outlook 2010; ако целта е Outlook 2007, можете да промените шаблона за тип на формуляр на Имейл (InfoPath 2007). За да попълват имейл формуляри, потребителите трябва да имат инсталирани същите версии на Outlook и InfoPath.

Празен формуляр

Шаблонът "Празен формуляр" стартира от оформление с празна страница. Като проектант вие добавяте контроли, връзки с данни и задавате оформлението и разделите, които най-добре отговарят на вашите нужди.

По подразбиране празният формуляр може да бъде попълнен в уеб браузър и InfoPath Filler.

Празен формуляр (InfoPath Filler)

Когато създавате формуляр, който се попълва с помощта на InfoPath Filler, използвайте опцията "Празен формуляр (InfoPath Filler)". Както при шаблона “Празен формуляр”, вие добавяте оформление, контроли и връзки с данни, които най-добре отговарят на вашите нужди.

Празен формуляр (InfoPath Filler) може да бъде попълнен само в InfoPath Filler.

Най-горе на страницата

Разширени шаблони за формуляри

Тип на шаблона

Среда на попълване

База данни

  • Microsoft SQL Server: уеб браузър или InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Уеб услуга

Уеб браузър и InfoPath Filler

XML или схема

Уеб браузър и InfoPath Filler

Файл за връзка с данни

Уеб браузър и InfoPath Filler

Преобразуване на съществуващ формуляр

Уеб браузър и InfoPath Filler

Информационен панел на документ

Microsoft Word, PowerPoint и Excel

База данни

Формулярът "База данни" се свързва с база данни на Microsoft SQL Server или Access като първичен източник на данни и използва таблици в базата данни, за да дефинира полета във формуляра. Този шаблон определя дали формулярът може да бъде попълнен динамично в уеб браузър или InfoPath Filler. Това означава, че ако изберете Microsoft SQL база данни, формулярът по подразбиране е формуляр на уеб браузър, а при Access настройката по подразбиране е формуляр на InfoPath Filler.

Забележка: Само формулярите на InfoPath Filler поддържат връзки за подаване на данни към Microsoft SQL Server. Ако имате нужда от връзка за подаване на данни към Microsoft SQL Server, променете съвместимостта на формуляра за InfoPath Filler, след като задали вашата база данни. След това в раздела Данни, в групата Външни данни щракнете върху Връзки с данни. Модифицирайте вашата съществуваща връзка с данни на Microsoft SQL Server, за да поддържа операцията за подаване, като изберете връзката с данни и в диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Модифициране.

Уеб услуга

Формулярът "Уеб услуга" се свързва със SOAP уеб услуга, която задавате за импортиране като източник на данни. Докато за първичен източник на данни може да се използват само SOAP уеб услуги, InfoPath поддържа както SOAP, така и REST уеб услуги. След като изберете уеб услуга и зададете дали да използвате услугата за получаване или подаване на данни, InfoPath Designer попълва схемата на формуляра с подходящите полета за заявки и данни.

XML или схема

Шаблонът "XML или схема" използва съществуващ XML документ, за да създаде източника на данни за формуляра. Когато изберете този шаблон, InfoPath ви подканва да изберете съществуващ XML документ. Когато проектирате формуляра, трябва само да свържете контроли към елементите в дървото, импортирани от XML документа, на който сте базирали формуляра. По подразбиране този шаблон е за формуляр на InfoPath Filler, за да продължи да поддържа повтарящи се поредици и други сложни схеми.

Файл за връзка с данни

Шаблонът "Файл за връзка с данни" стартира, като се свързва със съществуваща библиотека за връзка с данни в зададен от вас сървър на SharePoint. Вие продължавате с избор на файл за връзка с данни, а InfoPath използва параметрите на връзката във файла, за да конфигурира първичния източник на данни на формуляра. След като сте избрали файла за връзка с данни, добавете контроли, създайте правила и приложете форматиране, за да завършите вашия проект.

Преобразуване на съществуващ формуляр

Използвайте този шаблон за формуляр, за да преобразувате съществуващи документи на Excel и Word във формуляри на InfoPath. По подразбиране InfoPath се доставя с две конверторни библиотеки, една за Word и една за Excel. Опитните потребители могат да компилират и да импортират допълнителни конверторни библиотеки, които също да използват с тази опция за проектиране.

Информационен панел на документ

Използвайте този шаблон за формуляр, за да персонализирате формуляра, използван за редактиране на свойствата на документи на Microsoft Office, които са съхранени в библиотека с документи на SharePoint. InfoPath автоматично създава формуляр на базата на колоните на библиотеката с документи на SharePoint и след това вие може да добавяте контроли, да създавате правила и да прилагате форматиране. Въпреки че "Информационен панел на документ" е формуляр на InfoPath, потребителите не е необходимо да имат инсталиран InfoPath, за да го попълват.

Най-горе на страницата

Шаблони за формуляри на InfoPath 2007

Формулярите в тази категория са идентични на празните шаблони, включени в категорията "Популярни шаблони за формуляри", с изключение на това, че са съвместими с InfoPath 2007 и им липсват някои от разширените функции на InfoPath 2010. Възможно е много от потребителите да не са надстроили до версиите 2010 на SharePoint или клиента на InfoPath. Ако предпочитате да започнете от празен шаблон за формуляр и знаете, че ще се използва в предишни версии на Office, шаблоните за формуляри на InfoPath 2007 ще послужат като удобно и бързо средство да се убедите, че сте в правилния режим.

Забележка: InfoPath 2010 ви позволява също да проектирате шаблони, които са съвместими с InfoPath 2003.

Най-горе на страницата

Части на шаблон

Частите на шаблон всъщност са съвкупност от различни контроли и функции на InfoPath. Те поддържат повечето функции, които са достъпни за вас, когато проектирате шаблон за формуляр, освен код на формуляр. Можете да проектирате част на шаблон за формуляр по същия начин, по който бихте проектирали стандартен шаблон за формуляр. След като завършите вашия проект, частта на шаблон за формуляр ще се появи в галерията с контроли и вие можете да я добавите към ваш шаблон за формуляри толкова лесно, колкото добавяте всяка друга контрола на InfoPath.

Най-горе на страницата

Промяна на типа или съвместимостта на шаблон за формуляр

След като изберете шаблон за формуляр от раздела Създаване, InfoPath по подразбиране ще настрои вашата среда (режим) на запълване на уеб браузър или InfoPath Filler. В повечето случаи можете лесно да превключвате между режимите с помощта на Запиши като или като щракнете върху раздела Файл и след това върху Опции за формуляри. След това щракнете върху Съвместимост и изберете желания тип формуляр от полето Тип формуляр. Има обаче няколко шаблона за формуляри, където режимът не може да се променя, например "Списък на SharePoint" и "Имейл". Определени контроли, източници на данни и шаблони също са достъпни само в една среда. Например подаването на връзки с база данни и XML схеми със сложни повтарящи се поредици се поддържат само в InfoPath Filler. Накрая, формулярите на InfoPath Filler съдържат надмножество на контролите и функциите, които са налични във формулярите на уеб браузър. Можете да добавяте функции към формуляр на Filler, които няма да работят във формуляр на уеб браузър. Ако очаквате един формуляр да бъде попълван в SharePoint и в InfoPath Filler, трябва да проектирате формуляр за уеб браузър.

За повече информация относно контролите и тяхната съвместимост вижте Въведение в контролите.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×