Общ преглед на правилата за съхранение

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За повечето организации, силата на звука и сложността на техните данни се увеличава ежедневно – имейли, документи, незабавни съобщения и др. Ефективно управление на или относно тази информация е важно, защото трябва да:

 • Спазване активно наредби и вътрешни правила , които изискват от вас да запази съдържанието за минимален период от време – например Sarbanes-Oxley действие да се наложи да запазите определени типове съдържание за седем години.

 • Намалете риска в случай на конфликт или пробив в сигурността чрез окончателно изтриване на стари съдържание, което вече не сте задължени да запазите.

 • Помогнете на организацията да споделят знанията, ефективно и да бъдат по-гъвкави , като се гарантира, че вашите потребители работят само със съдържание, което е актуални и адекватни към тях.

Правила за съхранение в Office 365 могат да ви помогнат да постигнете всички тези цели. Управление на съдържание често изисква две действия:

 • Подпорни съдържание, така че да не може да бъде окончателно изтрита преди края на периода на задържане.

 • Изтриването съдържание окончателно в края на периода на задържане.

С правила за съхранение можете да:

 • Активно Решете дали да запази съдържанието, изтриване на съдържание или и двете-запазване и след това изтрийте съдържанието.

 • Прилагане на правила за единична в цялата организация или само определени местоположения или потребители.

 • Прилагане на правила към всички съдържание или просто съдържание отговарят на определени условия, като например съдържание, съдържащи конкретни ключови думи или определени видове поверителна информация.

Когато съдържанието е обект на правила за съхранение, хората да продължите да редактирате и работа със съдържание, като че нищо не се променя, тъй като съдържанието се съхранява на място, в първоначалното му местоположение. Но ако някой може да редактира или изтрива съдържанието, което се подчинява на правилата, копие се записва на сигурно място, където се запазва, докато политиката е в сила.

И накрая някои организации да се наложи да спазвате наредби като ценните книжа и борсите (SEC) правило 17а-4, която изисква, че след като на правила за съхранение е включено, не може да бъде изключен или направени по-малко ограничаващи. За да отговаря на това изискване, можете да използвате запазване заключване. След като е заключена правила, никой – включително администраторът – да изключите правилата или да го направите по-малко ограничаващи.

Създаване и управление на правилата за съхранение на страницата на правила за съхранение в Office 365 защита и съответствие център.

Задържане на страница в защита и център за съответствие

Забележка: За да включите пощенска кутия на Exchange Online в правила за съхранение, пощенската кутия трябва да бъдат възлагани на лиценз за Exchange Online план 2. Ако дадена пощенска кутия е възложена на лиценз за Exchange Online план 1, ще трябва да се присвои отделен лиценз за Exchange Online архивиране да го включите в правила за съхранение.

Съдържание

Как работи със съдържание на място на правила за съхранение

Когато включите в местоположение като даден сайт или пощенска кутия в правила за съхранение, съдържанието ще остане в първоначалното му местоположение. Хората да продължите да работите със своите документи или поща, както ако нищо не се променя. Се запазва, но ако те редактиране или изтриване на съдържание, което е включено в правилата, копие на съдържанието, тъй като тя съществува, когато сте приложили правилата.

За сайтове копие на оригиналната съдържанието се запазва в съхранение задръжте Библиотека, когато потребителите редактиране или изтриване на него; за имейл и публични папки копието се запазват в папката "Възстановими елементи". Тези защитени местоположения и се запазва съдържанието не са видими за повечето хора. С правила за съхранение хората не дори трябва да знаете, че съдържанието им е обект на правилата.

Забележки:

 • Skype съдържанието се съхранява в Exchange, където се приложи правило въз основа на типа на съобщение (имейл или разговор).

 • Правила за съхранение, приложени към група на Office 365 включва група пощенска кутия и сайт.

Съдържание в акаунта за OneDrive и SharePoint сайтове

Правила за съхранение се прилага на ниво на сайт. Когато включите сайт на SharePoint или акаунт за OneDrive в правила за съхранение, съхранение задръжте библиотека се създава, ако вече не съществува. Повечето потребители можете да преглеждате запазване задръжте Библиотека, защото е видимо само за администратори на колекция от сайтове.

Ако даден човек се опитва да промените или изтриете съдържание в сайт, който се подчинява на правила за съхранение, първо правилата проверява дали съдържанието е променен, след като прилагане на правилата. Ако това е първата промяна, тъй като прилагане на правилата, правилата за задържане копира съдържанието запазването задръжте библиотека а след това позволява на лицето, за да промените или изтриете оригиналното съдържание. Имайте предвид, че никакво съдържание в сайта може да бъде копиран запазването задръжте Библиотека, дори ако съдържанието не съответства на заявката, използван от правила за съхранение.

След това задание за таймер изчиства запазване задръжте библиотека. Заданието на таймера се изпълнява периодично и съпоставя цялото съдържание в библиотека на съхраняването задръжте да всички заявки, използвани от правилата за съхранение на сайта. Освен ако съдържанието съвпада с поне една от заявките, заданието на таймера изтрива окончателно съдържанието от библиотеката на съхранение задръжте.

Предишните се отнася за съдържание, което съществува, когато се прилага правила за съхранение. Освен това всяко ново съдържание, който е създаден или добавени към сайта, след като е включен в правилата ще бъдат запазени след изтриването. Въпреки това ново съдържание не се копират запазването задръжте библиотека за първи път е редактирана, само когато се изтрива. За да запазите всички версии на файл, трябва да включите версиите – вижте по-долу раздел за създаване на версии.

Обърнете внимание, че потребител ще получат съобщение за грешка, ако се опитат да изтриете Библиотека, списък, папка или сайт, който се подчинява на правила за съхранение. Потребител да изтриете папка, ако те първо преместване или изтриване на всички файлове в папката, които са предмет на правилото.

Диаграма на потока за съхранение в SharePoint и OneDrive

След като на правила за съхранение е възложена на акаунт за OneDrive или сайт на SharePoint, съдържанието да изпълните една от две пътища:

 1. Ако съдържанието е променен или изтрит през периода на задържане, копие на оригиналната съдържанието както тя съществува, когато правилата за задържане е присвоена се създава в библиотека за съхранение задръжте. Там задание на таймера периодично се изпълнява и идентифицира елементите, чийто период на съхранение е изтекъл, и тези елементи се изтрива окончателно седем дни след края на периода на задържане.

 2. Ако съдържанието не е променен или изтрит през периода на задържане, то се премества в кошчето от първо ниво в края на периода на задържане. Ако потребител изтрива съдържанието от там, или изчиства тази кошчето (известен също като прочистване), документът се премества в кошчето от второ ниво. 93 дни периодът обхваща двете първо и второ ниво кошчетата. В края на 93 дни документът се изтрива завинаги от там, където се намира, в двата кошчето от първо или второ ниво. Обърнете внимание, че кошчето не е индексиран и следователно търсения не намерите съдържание там. Това означава, че на откриването на електронни данни задържане не може да намери никакво съдържание в кошчето за да го задръжте.

Съдържанието в пощенските кутии и публични папки

За потребителска поща, календар и други елементи правила за съхранение се прилага на ниво на пощенска кутия. За публична папка правила за съхранение се прилага ниво папка, не нивото на пощенска кутия. Пощенска кутия и публична папка използва папката "Възстановими елементи", за да запази елементи. Само хора, на които са присвоени разрешения за откриване на електронни данни да видите елементите в папката "Възстановими елементи на друг потребител".

По подразбиране когато даден човек изтрива съобщение в папка, различна от папката "Изтрити", съобщението се премества в папката "Изтрити". Когато даден човек изтрива елемент в папката "Изтрити", съобщението се премества в папката "Възстановими елементи". Освен това лице мек да изтриете елемент (SHIFT + DELETE) във всяка папка, която заобикаля папката "Изтрити" и премества елемента директно в папката "Възстановими елементи".

Процес периодично оценява елементи в папката "Възстановими елементи". Ако даден елемент не отговаря на правилата за най-малко един правила за съхранение, елементът се изтрива завинаги (наричана също твърдо изтритите) от папката "Възстановими елементи".

Когато даден човек се опитва да промените определени свойства на елемент от пощенска кутия – например темата, орган, прикачени файлове, податели и получатели, или дата, изпратено или получено за дадено съобщение – копие на оригиналния елемент, записан в папката "Възстановими елементи" преди промяната е извършил. Това се случва за всяка следваща промяна. В края на периода на задържане копия в папката "Възстановими елементи" се изтрива окончателно.

Ако потребителят напусне организацията ви, и техните пощенски кутии се включва в правила за съхранение, пощенската кутия става неактивен пощенска кутия, когато Office 365 акаунтът на потребителя се изтрива. Съдържанието на пощенска кутия неактивно са обект на правила за съхранение, който е пуснат на пощенската кутия, преди да е направена неактивни и съдържанието са достъпни за търсене за откриване на електронни данни. За повече информация вижте неактивно пощенски кутии в Exchange Online.

Диаграма на потока на правила за съхранение в имейл и публични папки

След като на правила за съхранение е възложена на пощенска кутия или публична папка, съдържанието да изпълните една от две пътища:

 1. Ако елементът е променен или изтрива завинаги от потребителя (или SHIFT + DELETE или изтрит от "Изтрити") по време на периода на задържане, елементът е преместен (или копирали, в случай на редактиране) към папката "Възстановими елементи". Там процес, който се изпълнява периодично и идентифицира елементите, чийто период на съхранение е изтекъл, и тези елементи се изтрива окончателно в рамките на 14 дни след края на периода на задържане. Обърнете внимание, че 14 дни е настройката по подразбиране, но може да бъде конфигуриран нагоре до 30 дни.

 2. Ако елементът не е променен или изтрит през периода на задържане, същият процес се изпълнява периодично на всички папки в пощенската кутия и идентифицира елементите, чийто период на съхранение е изтекъл и тези елементи се изтрива окончателно в рамките на 14 дни след края на периода на задържане. Обърнете внимание, че 14 дни е настройката по подразбиране, но може да бъде конфигуриран нагоре до 30 дни.

Как работи с версии на документ в сайт на правила за съхранение

Правила за съхранение не автоматично запазва всички версии на документ в акаунт за OneDrive или сайт на SharePoint. За да направите това, трябва да включите версиите за библиотеките с документи на сайта. За повече информация вижте разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека.

Ако документът се изтрива от сайт, който е задържано и създаване на версии на документ е включена за библиотеката, всички версии на изтрит документ се запазват.

Ако не е включено създаване на версии на документ и елемент се подчинява няколко правила за съхранение, версията, която се запазва, е това, което е актуален при всяко правило влиза в сила. Например, ако е най-новата версия 27 на даден елемент когато сайта се запазва, първия път, и версия 51 е най-новите, когато сайтът се запазва втори път, 27 и 51 се запазват.

Запазване на съдържание за определен период от време

С правила за съхранение можете да запазите съдържание за неопределено време или за определен брой дни, месеци или години. Имайте предвид, че по време на колко дълго съдържание се запазва, когато се пресмята от възрастта на съдържание, не и от правила за съхранение се прилага. Можете да изберете дали възраст се базира на създаване на съдържание или (за OneDrive и SharePoint) го Последна промяна.

Например ако искате да запазите съдържание в сайт за седем години, тъй като той е бил последно променен и документ в този сайт не е била модифицирана в шест години, документът ще бъдат запазени само още една година, ако то не се променя. Ако документът е редактиран отново, възрастта на документа се изчислява от новия датата на Последната промяна и ще бъдат запазени за още седем години.

По същия начин ако искате да запазите съдържанието в пощенската кутия на седем години и съобщението е изпратено преди шест години, съобщението ще бъдат запазени само за една година. За съдържание на Exchange, възраст винаги се основава на дата, получена или изпратена (те са същите). Запазване на съдържание въз основа на него Последна промяна се отнася само за съдържанието на сайта в OneDrive и SharePoint.

Можете да изберете дали искате да бъде окончателно изтрита в края на периода на съхранение съдържанието. Правила за съхранение също да просто изтриване стари съдържание, без да го запазите – вижте следващия раздел.

Страницата за настройки на правила за съхранение

Изтриване на съдържание, което е по-стари от определена възраст

Правила за съхранение да както запазват и след това изтрийте съдържанието или просто да изтриете стари съдържание, без да го запазите.

Ако вашите правила за съхранение изтрива съдържанието, е важно да разберете, че периода от време, указани за правила за съхранение се изчислява от момента, когато съдържанието е създаден или променен, не времето, тъй като правилото е присвоено.

Изтриване на настройки

Например създаване на правила за съхранение, която изтрива съдържанието след три години и след това да дадете тази политика за всички акаунти за OneDrive, които съдържат много съдържание, което е създадена преди четири или пет години. В този случай много съдържание ще бъде изтрита скоро след присвояване на правила за съхранение за първи път. Поради тази причина, правила за съхранение, която изтрива съдържание може да има значително влияние върху вашето съдържание.

Следователно преди да зададете правила за съхранение в сайт за първи път, първо трябва да обмислите възрастта на съществуващото съдържание и как политиката може да повлияе на това съдържание. Можете също така да комуникирате нови правила на вашите потребители, преди да разпределите, да дадете им време да се оцени възможно въздействие. Забележка това предупреждение, което се появява при преглед на настройките за вашия правила за съхранение точно преди създаването му.

Предупреждение за изтриване на съдържание

Разширени настройки, които се прилагат правила само за съдържание, които отговарят на определени условия

Правила за съхранение да приложите към цялото съдържание в местоположения, която включва, или можете да изберете да прилагат правила за съхранение само до съдържание, което съдържа конкретни ключови думи или определени видове поверителна информация.

Задържане на разширени опции

Запазване на съдържание, което съдържа конкретни ключови думи

Можете да прилагане на правила за съхранение само до съдържанието, което отговаря на определени условия и след това да действия за съхранение в точно това съдържание. Налични условия вече поддържа прилагането на правила за съхранение към съдържание, което съдържа конкретни думи или фрази. Можете да уточните вашата заявка с помощта на оператори за търсене като AND, OR и не. За повече информация относно тези оператори вижте ключова дума заявки и условия за търсене за търсене на съдържание.

Поддръжка за добавяне на свойства на търсене (например, Тема:) е Очаквайте скоро.

Обърнете внимание, че задържане, базирани на заявка използва индекса за търсене за идентифициране на съдържание.

Редактор на заявки

Запазване на съдържание, което съдържа конфиденциална информация

Можете също да приложите правила за съхранение само за съдържание, съдържащо определени видове поверителна информация. Например можете да изберете да приложите уникални съхранение изисквания само за съдържание, съдържащо лични данни (PII) като данъкоплатец идентификационни номера, номер на социална осигуровка или паспорт числа.

Страницата за типове на конфиденциална информация

Забележки:

 • Разширени правила за съхранение за чувствителна информация не се отнася за публични папки на Exchange или Skype за бизнеса, тъй като тези местоположения не поддържат типове конфиденциална информация.

 • Трябва да разберете, че Exchange Online използва транспортни правила за идентифициране на поверителна информация, така че това работи само на съобщения в транзитна – не на всички елементи, вече е съхранен в пощенската кутия. За Exchange Online това означава, че на правила за съхранение да идентифицирате конфиденциална информация и предприема действия за съхранение само на съобщения, които са получени след правилата се прилага към пощенска кутия. (Имайте предвид, че задържане, базирани на заявки, описан в предишния раздел няма това ограничение, тъй като използва индекса за търсене за идентифициране на съдържание.)

Прилагане на правила за съхранение към цялата организация или определени местоположения

Можете лесно да приложите правила за съхранение към цялата организация, цялата места, или само към определени местоположения или потребители.

Правило за цялата организация

Един от най-мощните функции на правила за съхранение е, че по подразбиране се прилага към местоположения в Office 365, включително:

 • Имейл на Exchange

 • Сайтове на SharePoint

 • Акаунти за OneDrive

 • Групи на Office 365 (отнася се за съдържанието на пощенска кутия на групата, сайтове и документи. Поддръжка за съдържание в Планировчик, Yammer и CRM Очаквайте скоро.)

 • Публични папки на Exchange

Опция за всички местоположения

Други важни характеристики на правило за цялата организация включва:

 • Няма ограничение за броя на пощенски кутии или сайтове могат да включват правилата.

 • За Exchange всяка нова пощенска кутия, създадени след се приложи правило, автоматично ще наследи правилата.

Въпреки това има ограничение от 10 организационната цялата правилата и цялата местоположение комбинирани (вижте следващия раздел) един клиент.

Правила, които се прилагат към цялата местоположения

Когато изберете местоположения, можете лесно да включите или изключите цялата местоположение, като например имейл на Exchange или акаунта за OneDrive. За да направите това, просто превключване на състоянието на това място или изключите.

Като организационната цялата политика ако правилата се отнася за всяка комбинация от целия места, има ограничение за броя на пощенски кутии или сайтове могат да включват правилата. Например, ако правилата включва всички имейл на Exchange и всички сайтове на SharePoint, всички сайтове и пощенски кутии ще бъде включена, без значение колко. И за Exchange, всяка нова пощенска кутия, създадени след се приложи правило, автоматично ще наследи правилата.

Въпреки това има ограничение от 10 организационната цялата правилата и цялата местоположение комбинирани един клиент.

Изберете страницата "местоположения"

Правилата за конкретни включвания или изключване на

Можете също да приложите правила за съхранение на определени потребители. За да направите това, превключване на състоянието на това място в и след това използвайте връзките, за да включите или изключите определени потребители, групи на Office 365 или местоположения.

Обаче, имайте предвид, че съществуват следните ограничения за правила за съхранение, която включва или изключва над 1000 определени потребители:

 • Правила за съхранение може да съдържа не повече от 1000 пощенски кутии и 100 сайтове.

 • Клиент може да съдържа не повече от 1000 такива правила за съхранение.

Въпреки че тези ограничения съществуват, да разберете, че можете да получите повече тези ограничения чрез прилагане на правило за цялата организация или правила, които се прилагат към цялата местоположения.

Местоположения на Skype

За разлика от имейл на Exchange можете да просто, докато не състоянието на местоположението на Skype за да включите всички потребители, но можете да включите това местоположение и след това ръчно Изберете потребителите, чиито разговори, които искате да запазите.

Когато изберете Skype за бизнес потребители, можете бързо да включите всички потребители, като изберете полето име в заглавката на колоната – обаче е важно да разберете, че всеки потребител се брои като конкретни включване в правилата. Следователно ако сте включили над 1000 потребители, се прилага ограничения, отбелязано в предишния раздел. Избиране на всички потребители на Skype тук не е същото все едно правило за цялата организация са можете да включите всички потребители на Skype по подразбиране.

Изберете страницата за потребители на Skype

Обърнете внимание, че Хронологията на разговорите, папка в Outlook, е функция, която няма нищо общо с Skype за архивиране. Хронология на разговорите може да бъде изключен от крайния потребител, но архивиране за Skype се извършва чрез съхраняване на копие на Skype разговори в скрита папка, която е недостъпна за потребителя, но достъпни за откриване на електронни данни.

Изключването на определени типове елементи на Exchange на правила за съхранение

С помощта на PowerShell, можете да изключите определени типове Exchange елементи от правила за съхранение. Например можете да изключите гласова поща съобщения, разговори с незабавни съобщения и други Skype за бизнеса онлайн съдържание в пощенски кутии. Можете да изключите календар, бележки и задачите елементи. Тази възможност е налична само с помощта на PowerShell; не е налична в потребителския интерфейс, когато създавате правила за съхранение.

За да направите това, използвайте ExcludedItemClasses параметър на кратките команди на New-RetentionComplianceRule и Set-RetentionComplianceRule . За повече информация за PowerShell, вижте по-долу раздел намерите кратките команди на PowerShell за правилата за съхранение.

Заключване на правила за съхранение

Някои организации трябва да отговарят на определени от регулаторните органи като ценните книжа и борсите (SEC) правило 17а-4, която изисква, че след като на правила за съхранение е включено, не може да бъде изключен или направени по-малко ограничаващи правила. При запазване Lock, можете да заключите правилата така че никой – включително администраторът – да изключите правилата или да го направите по-малко ограничаващи.

След правила е заключена, никой не може да го изключите или премахнете местоположения от правилата. И не е възможно да промените или изтриете съдържание, което се подчинява на правилата за периода на съхранение. След като правилата е заключен, единствените начини, можете да модифицирате правилата за задържане са чрез добавяне на местоположения в нея или удължаване на срока. Заключени правила може да се увеличава или разширен, но тя не може да се намали или изключено.

Следователно преди заключване на правила за съхранение е критично да се разбере изисквания за съответствие на вашата организация, и че не заключване правила, докато не сте сигурни, че това е, което ви трябва.

Запазване заключване страница

Принципи на задържане или какво има приоритет?

Това е възможно или дори вероятно това съдържание може да имат няколко правила за съхранение, приложени към него, всеки с различна действие (запазите, изтриване или и двете) и период за съхранение. Какво има приоритет? Най-високо ниво бъдете сигурни, че съдържание се съхраняват от един правилата не може да бъде окончателно изтрита от друга политика.

Схема на принципи на съхранение

За да разберете как различните съхранение правилата се прилагат към съдържание, имайте предвид тези принципи на съхранение:

 1. Съхранение спечели над изтриването. Да предположим, че едно правило казва, за да изтриете имейл Exchange след три години, но друг правила за съхранение казва, за да запазите имейл Exchange за пет години и го изтрийте. Всяко съдържание, което достига до три години ще бъдат изтрити и скрита от гледна на потребителите, но все още се запазват в папката "Възстановими елементи", докато съдържанието достигне пет години, когато тя ще бъде окончателно изтрита.

 2. -Дълго съхранение период печалби. Ако съдържанието е обект на няколко правила, които запазват съдържание, ще бъдат запазени до края на най-дълъг период за съхранение.

 3. Явно включване спечели над неявно включване. Това означава, че:

  1. Ако етикет с настройки за съхранение е присвоен ръчно от потребител към елемент, като Exchange имейл или документ за OneDrive, този етикет има приоритет пред правилата, присвоени на ниво сайт или пощенска кутия и етикет по подразбиране, зададен от библиотеката с документи. Например ако явни етикетът се казва, за да запазите десет години, но правилата, присвоени на сайта се казва да запази само за пет години, етикета приоритет. Имайте предвид, че автоматично прилагане на етикетите се считат неявно, не изискват изрично, защото те са прилагани автоматично от Office 365.

  2. Ако на правила за съхранение включва конкретно местоположение, например определен потребител пощенска кутия или акаунта OneDrive за бизнеса, че политика има приоритет пред друг правила за съхранение, която се отнася за всички потребители пощенски кутии или OneDrive за бизнеса акаунти, а не по-конкретно включват този потребител пощенска кутия.

 4. -Краткия изтриването период печалби. По същия начин ако съдържанието е обект на няколко правила, които изтриете съдържание (с няма съхранение), ще бъдат изтрити в края на краткия период на съхранение.

Разберете, че принципи на съхранение работят като равенство новата поток от горе надолу: ако правилата, прилагани от всички правила или етикети са едни и същи на едно ниво, потока премества по-високо ниво за определяне на приоритет, за която се прилага правило.

И накрая правила за съхранение или етикет не може да изтриете съдържание, което е в състояние на задържане за откриване на електронни данни. Когато се стартира задържане, съдържанието отново става отговаря на условията за почистване на процеса, описан по-горе.

Използване на правила за съхранение вместо тези функции

Правила за съхранение на единична лесно да приложите към цялата организация и местоположения в Office 365, включително Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive за бизнеса и Office 365 групи. Ако трябва да запазите или изтриване на съдържание на произволно място в Office 365, препоръчваме да използвате правила за съхранение. (Можете също да използвате етикети с настройки за съхранение – за повече информация вижте общ преглед на етикетите.)

Има няколко други функции, които преди това са били използвани за запазване или изтриване на съдържанието в Office 365. Те са изброени по-долу. Тези функции ще продължат да работят заедно с правилата за съхранение и етикети, създадени в групата защита и съответствие център. Но преместване напред, за управление на данни, препоръчваме ви да можете да използвате правила за съхранение или етикети, а не всички от тези функции. Правила за съхранение е единствената функция, която могат да запазват и да изтриете съдържанието в Office 365.

''Маркиране на коментар с ''Готово'' в контекстното меню

SharePoint Online и OneDrive за бизнеса

Обърнете внимание, че ако преди това сте използвали някои места на задържане, откриването на електронни данни за целите на управлението на данни, трябва да използвате правила за съхранение за активни съответствие. Трябва да използвате задържане, създаден в съответствие центъра на сигурност и само за откриване на електронни данни.

Правилата за съхранение Игнориране на правила за управление на информацията

В сайтове на SharePoint може да използвате правила за управление на информацията за запазване на съдържание. Ако прилагате правила за съхранение, създадени в защита и център за съответствие в сайт, който вече използва правила за тип съдържание или правила за управление на информацията за списък или библиотека, тези правила се игнорират по време на правила за съхранение е в сила.

Какво стана с правила за съхранение?

Ако сте използвали на правила за съхранение, тази политика е конвертирана автоматично в правила за съхранение, която използва само запазване действието – правилата няма да изтриете съдържание. Правила за съхранение ще продължат да работят и запазване на вашето съдържание, без да се изисква всички промени от вас. Можете да намерите тези правила на задържане на страницата, в групата защита и съответствие център. Можете да редактирате на правила за съхранение за да промените периода на задържане, но не можете да правите други промени, като например добавяне или премахване на местоположения.

Разрешения

Членовете на екипа за съответствие, които ще създаде правилата за съхранение необходими разрешения за защита и съответствие център. По подразбиране администриране на клиент ще имат достъп до това местоположение и да дадете на съответствие служители и достъп на други хора до защита и съответствие център, без да им давате всички разрешения на администратор на клиент. За да направите това, ние препоръчваме да отиде към страницата с разрешения на защитата и съответствието Центрирай редактиране ролевата група на Администратор на съответствие и добавяне на членове към тази ролева група.

За повече информация вижте даване на потребителите на достъп до Office 365 защита и съответствие център.

Тези разрешения са необходими само за създаване и прилагане на правила за съхранение. Прилагане на правилата не изисква достъп до съдържанието.

Намерете кратките команди на PowerShell за правила за съхранение

За да използвате кратките команди за правилата на съхранение, трябва да:

 1. Свързване към Office 365 защита и съответствие център чрез отдалечен PowerShell

 2. Използвайте тези Office 365 защита и съответствие център кратките команди

Още информация

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×