Преминаване към основното съдържание

Общ преглед на връзките на данни на Office

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Данните във вашата програма от могат да идват от външен източник на данни, например текстов файл, работна книга или база данни. Този външен източник на данни е свързан към вашата програма чрез връзка за данни, която е набор от информация, която описва как да намерите, влезте в и достъп до външния източник на данни. Следващите раздели описват как външни връзки с данни, работа, как да споделите информацията за връзката с други приложения и потребители и как да направите по-защитено достъп до данни.

Разбиране на основите на връзки с данни

Основното предимство на свързването с външни данни е, че можете периодично да анализирате тези данни, без да го копирате. Копирате данни е операция, която може да отнеме доста време и грешки.

Информация за връзка могат да бъдат съхранявани в работна книга или файл за свързване, като например файл за свързване към данни на Office (ODC) (.odc) или в име на източник на данни (DSN) файл (.dsn).

Да съберете външни данни в програмата ви, ви трябва достъп до данните. Ако външни източник на данни , които искате да получите достъп до не е на вашия локален компютър, трябва да се обърнете към администратора на базата данни за парола, потребителски разрешения или друга информация за връзка. Ако източникът на данни е база данни, се уверете, че базата данни не се отвори в монополен режим. Ако източникът на данни е текстов файл или работна книга, уверете се, че друг потребител не е текстов файл или работна книга, отворена за изключителен достъп.

Много източници на данни изискват ODBC драйвер или доставчик на OLE база данни за координиране на потока от данни между вашата програма, файл за връзка и източника на данни.

Диаграмата по-долу обобщава основните точки за връзки с данни.

Свързване към външни данни

1. има различни източници на данни, които можете да се свържете: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel и текстови файлове.

2. С всеки източник на данни е свързан ODBC драйвер или доставчик на OLE DB.

3. Файлът за връзка определя цялата информация, необходима за достъп и извличане на данни от източника на данни.

4. Информацията за връзка се копира от файла за връзка във вашата програма.

Споделяне на връзки

Файлове за връзка са особено полезни за споделяне на връзки последователно, създаване на връзки по-лесно откриваеми, помага за подобряване на защитата и улесняване на администрирането на източника на данни. Най-добрият начин за споделяне на файлове за връзка е да ги поставите в защитено и надеждно местоположение, като например мрежова папка или SharePoint Библиотека, където потребителите могат да четат файла, но само определени потребители да я промените.

Можете да създадете файлове за връзка с данни на Office (ODC) (.odc), с помощта на Excel или с помощта на съветника за връзка към данни да се свържете към нови източници на данни. .odc файл използва потребителските HTML и XML етикети за съхраняване на информацията за връзката. Можете лесно да преглеждате или редактирате съдържанието на файла в Excel.

Можете да споделяте файлове за връзка с други потребители да им дадете същия достъп, които имате към външен източник на данни. Други потребители не е нужно да настроите източник на данни, за да отворите файла за връзка, но те може да се наложи да инсталирате ODBC драйвер или OLE DB доставчик, който е необходим за достъп до външни данни на своите компютри.

Разбиране на компоненти за достъп до данни на Microsoft

Microsoft достъп до данни компоненти (MDAC) 2,8 е включен в Windows Server 2003 и Windows XP SP2 и по-късно. С MDAC можете да се свържете с и да използвате данни от широка гама източници на данни за релационни и nonrelational. Можете да се свържете към много различни източници на данни, като използвате Open Database Connectivity (ODBC) драйвери или OLE база данни доставчици. Може да бъде вграден и изпратени от Microsoft или разработен от трети лица. Когато инсталирате Microsoft Office, допълнителни ODBC драйвери и OLE DB доставчици се добавят към вашия компютър.

За да видите пълен списък на OLE DB доставчици, които са инсталирани на вашия компютър, покажете диалоговия прозорец Свойства на връзката на данните от файл с данни на връзка и след това щракнете върху раздела доставчик .

За да видите пълен списък на ODBC драйвери, инсталирани на вашия компютър, покажете диалоговия прозорец ODBC база данни на администратор и след това щракнете върху раздела драйвери .

Можете също да използвате ODBC драйвери и OLE DB доставчици от други производители, за да получите информация от източници, различни от източници на данни на Microsoft, включително други типове ODBC и OLE DB бази данни. За информация за инсталирането на тези ODBC драйвери или OLE DB доставчици Проверете документацията за базата данни или се обърнете към вашия доставчик на база данни.

Използване на ODBC за свързване към източници на данни

Следващите раздели описват Open Database Connectivity (ODBC) по-подробно.

Архитектура на ODBC

В архитектурата на ODBC приложение (например вашата програма) се свързва с ODBC драйвер мениджър, която на свой ред използва определен ODBC драйвер (например Microsoft SQL ODBC драйвер) да се свържете с източник на данни (например база данни на Microsoft SQL Server).

Дефиниране на информация за връзка

За да се свържете към ODBC източници на данни, направете следното:

  1. Уверете се, че подходящия ODBC драйвер е инсталиран на компютъра, който съдържа източника на данни.

  2. Дефиниране на име на източник на данни (DSN) с помощта на или на Администратора на източници на данни за ODBC да съхраните информацията за връзката в системния регистър на Windows или .dsn файл, или чрез свързване низ в програма на Microsoft Visual Basic да подадат информацията за връзката директно към диспечера на ODBC драйвери.

    За да дефинирате източник на данни, отворете контролния панел, щракнете върху система и защита > ODBC източници на данни (32-битова) или ODBC източници на данни (64-битова).

    За повече информация относно различните опции щракнете върху бутона помощ в диалоговия прозорец всяка.

Машинни източници на данни

Машина източници на данни се съхранява информацията за връзката в системния регистър на Windows на определен компютър с дефинирани от потребителя име. Можете да използвате машина източници на данни само на компютъра, които са дефинирани в. Има два типа машина източници на данни – потребител и система. Потребителски източници на данни може да се използва само за текущия потребител и се виждат само този потребител. Системни източници на данни може да се използва от всички потребители на компютъра и са видими за всички потребители на компютъра. Източник на данни на машината е особено полезна, когато искате да предоставят допълнителна защита, тъй като това помага да се гарантира, че само потребители, които са влезли да видите източник на данни на машина и машина източник на данни не може да се копират от отдалечен потребител на друг компютър.

Файлови източници на данни

Файлови източници на данни (наричани DSN файлове) съхранява информацията за връзката в текстов файл, не в системния регистър на Windows и са обикновено по-гъвкави, да се използва от машина източници на данни. Например можете да копирате файл източник на данни за всеки компютър, който има правилния ODBC драйвер, така че вашето приложение може да разчитате на информация за плътност и точен връзка към всички компютри, които използва. Или можете да поставите файл източник на данни от един сървър, да го споделите между много компютри в мрежата и лесно да поддържа информацията за връзката на едно място.

Файл източник на данни може да бъде unshareable. Unshareable файл източник на данни се намират на един компютър и сочи към източник на данни на машина. Можете да използвате unshareable файлови източници на данни за достъп до съществуващи машина източници на данни от файлови източници на данни.

Най-горе на страницата

Използване на OLE база данни за свързване към източници на данни

Следващите раздели описват свързване и вграждане на база данни (OLE DB) по-подробно.

Архитектура на OLE база данни

В архитектурата на OLE база данни приложението, което има достъп до данните се нарича потребителски данни (например Publisher) и програмата, която позволява местен достъп до данните се нарича доставчик на база данни (например Microsoft OLE DB доставчика за SQL Server).

Дефиниране на информация за връзка

Универсална връзка за данни файл (.udl) съдържа информация за връзката, използващ данни на потребител за достъп до източник на данни чрез доставчик на OLE база данни на този източник на данни. Можете да създадете информацията за връзката, като направите едно от следните неща:

  • В съветника за връзка към данни използвайте диалоговия прозорец Свойства на връзката на данните за определяне на връзка за данни за доставчик на OLE база данни.

  • Създаване на празен текстов файл с тип на .udl файл и след това редактирайте файла, който показва диалоговия прозорец Свойства на връзката на данните .

Най-горе на страницата

Подобряване на защитата на достъп до данни

Когато се свържете към външен източник на данни или обновяване на данните, е важно да имате предвид потенциалните проблеми на сигурността и да знаете какво можете да направите за тези проблеми със сигурността. Използвайте следните указания и най-добри практики за да защитите данните си.

Съхраняване на връзки с данни в надеждно местоположение

Файл за връзка с данни често съдържа една или повече заявки към източник на данни. Чрез заместване на този файл, потребител, който има злонамерени атаки може да проектира заявка за достъп до поверителна информация и разпространяване на други потребители или да извърши други злонамерени действия. Следователно е важно да се осигури следното:

  • Файл за връзка е написана от надеждно лице.

  • Файл за връзка е защитено и че той идва от надеждно местоположение.

Помощ за подобряване на защитата, връзки към външни данни могат да бъдат достъпни на компютъра. За да се свържете към данни, когато отваряте работна книга, трябва да активирате връзки с данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или поставяйки работната книга в надеждно местоположение.

За повече информация вижте Добавяне, премахване, или промяна на надеждно местоположение, Добавяне, премахване, или преглед на надежден издатели Преглед на опциите и настройките в центъра за сигурност.

Използване на идентификационни данни по безопасен начин.

Достъп до външен източник на данни обикновено изисква идентификационни данни (например потребителско име и парола), които се използват за удостоверяване на потребителя. Уверете се, че тези идентификационни данни са предоставени в безопасен и защитен начин и че по невнимание не разкривате тези идентификационни данни на други хора.

Използвайте сигурни пароли, които комбинират главни и малки букви, цифри и символи. Слаби пароли не се смесват тези елементи. Пример за сигурна парола е Y6dh! et5. Пример за слаба парола е House27. Паролите трябва да е с дължина 8 или повече знака. По-добре е фразата, която използва 14 или повече знаци.

Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я възстанови. Съхранявайте паролите си, като ги записвате на защитено място, отдалечено от информацията, която защитават.

Избягвайте да записвате информацията за влизане, когато се свързвате с източници на данни. Тази информация може да бъде съхранена като обикновен текст в работната книга и файл за връзка и злонамерен потребител може да получите достъп до информацията да изложат на риск сигурността на източника на данни.

Когато е възможно, използвайте Windows удостоверяване (също се нарича надежден връзка), която използва потребителски акаунт на Windows, за да се свържете с SQL Server. Когато потребител се свързва чрез потребителски акаунт на Windows, SQL Server използва информацията в операционната система Windows, за да провери името на акаунта и паролата. Преди да можете да използвате удостоверяване на Windows, администраторът на сървъра трябва да конфигурирате SQL Server, за да използвате този режим на удостоверяване. Ако удостоверяване на Windows не е наличен, избягвайте да записвате информацията за влизане на потребителите. Това е по-защитено потребителите да въвеждат техните информация за влизане всеки път, когато влезете.

Най-горе на страницата

Вж. също

Използвайте съветника за връзка към данни, за да импортирате данни в Publisher

Използвайте съветника за връзка към данни, за да импортирате данни в Word

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×